ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။






သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Monday, March 31, 2008

သူယုတ္မာ ကုရန္ ေဆးမရွိ-

သူယုတ္မာ ကုရန္ ေဆးမရွိ-

ေႁမြသည္ ၾကမ္းၾကဳတ္၏၊
သူယုတ္မာသည္လည္း ၾကမ္းၾကဳတ္၏၊
ေႁမြထက္သူယုတ္မာက ပို၍ၾကမ္းၾကဳတ္၏၊
ေႁမြကို ေဆး၀ါးမႏၲရားတို႔ျဖင့္ ၿငိမ္းေအးႏိုင္၏၊
သူယုတ္မာကို အဘယ္မည္ေသာ ေဆး၀ါးမႏၲရားျဖင့္
ၿငိမ္းေအးႏိုင္အံ့နည္း၊ ၿငိမ္းေအးႏိုင္ေသာေဆးမရွိ။

(ေလာကနီတိ ၆၇)

ေက်ာ္ေစာလိုေသာ္-

ေက်ာ္ေစာလိုေသာ္-

သေစၥန ကိတၱႎ ပေပၸါတိ။

ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ သံုးပါးလံုး မွန္မွန္ကန္ကန္
က်င့္ၾကံျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာ္ေစာျခင္းသို႔ေရာက္၏။

(သံ-၁၊ ၂၁၇။)

မုသားမေျပာေလႏွင့္ ဟု-

ခ်စ္သား ရာဟုလာ -

မုသာ၀ါဒ ေျပာၾကားေလ့ရွိေသာ
လူ႔အပါယ္စာ သတၱ၀ါ၏အဖို႔မွာ
သင္းမျပဳ၀ံ့ေသာ ဒုစ႐ိုက္အမႈသည္
တစိုးတစိမွ် မရွိေတာ့ေခ်၊

ထို႔ေၾကာင့္
ရယ္ရြင္ျမဴးတူး႐ံုမွ်- ေျပာင္ေလွာင္႐ံုမွ်-
မုသားမေျပာေလႏွင့္ ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္
ဆံုးမစကား မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလသည္။

၁ - အမၺလ႒ိကရာဟုေလာဝါဒသုတ္ မွ၊ ဘိကၡဳ၀ဂ္၊ မဇၥ်ိမပဏၰာသပါဠိေတာ္။

အို ဗုဒၶဘာသာႏြယ္၀င္ သူေတာ္စဥ္အေပါင္းတို႔-

အို ဗုဒၶဘာသာႏြယ္၀င္ သူေတာ္စဥ္အေပါင္းတို႔-

ဗုဒၶဘုရား ပြင့္ျငားေပၚလာ၊
ေဟာကာညႊန္ၾကား တရားေဒသနာ၊
အကုသလ ကုသလဓမၼာ၊
သိခြင့္ထူး ေက်းဇူးႀကီးလွတာ။

ဘုရားဂုဏ္ထူး ေက်းဇူးကိုရွာ၊
ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ အၿပီးဆပ္မွာ၊
ပရိယတ္ႏွင့္ ပဋိပတ္ႏွစ္ျဖာ၊
မျပတ္ပြား ဆပ္ျငားေက်းဇူးသာ။

သာသနာထဲ ၾကံဳခဲၾကံဳလာ၊
ၾကံဳပါေသာ္လဲ ျပဳခဲေပရွာ၊
သတိရလို႔ သိၾကေသာ္သာ၊
ခြင့္သာခိုက္ ျပဳလိုက္သာသနာ။

လူ႔ဘံုဘ၀ ျဖစ္ရလူမွာ၊
ရတနာသံုးရပ္ ဆည္းကပ္မကြာ၊
က်င့္ၾကံမလပ္ ၀ိပႆနာ၊
မဂ္ခရီး အၿပီးဆိုက္ေတာ့မွာ။

မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားစဥ္လာ၊
နိဗၺာန္သြားတဲ့ ရထားယာဥ္ပါ၊
ေန႔စဥ္စီး၍ ခရီးတြင္စြာ၊
က်န္းမာခိုက္ အားတိုက္ႏွင္စမ္းပါ။

DHAMMAPADA-15

၁၅။ ဣဓ ေသာစတိ ေပစၥ ေသာစတိ၊ ပါပကာရီ ဥဘယတၳ ေသာစတိ။
ေသာ ေသာစတိ ေသာ ၀ိဟညတိ၊ ဒိသြာ ကမၼကိလိ႒မတၱေနာ။

၁၅။ မေကာင္းမႈျပဳသူသည္ ဤဘ၀၌လည္း စိုးရိမ္ရ၏၊
တမလြန္ဘ၀၌လည္း စိုးရိမ္ရ၏၊
ပစၥဳပၸန္çတမလြန္ ဘ၀ႏွစ္တန္တို႔၌လည္း စိုးရိမ္ရ၏၊
ထိုမေကာင္းမႈျပဳသူသည္ မိမိ၏ညစ္ႏြမ္းေသာ ကံကို သိျမင္၍
စိုးရိမ္ရ ပင္ပန္းရ၏။

15. The evil-doer suffers in this world and he suffers in the next, the man who does evil suffers in both worlds. He suffers and mourns when he sees the wrong he has done.

သက္ရွည္ ဆင္းလွ ခ်မ္းသာ ခြန္အားႀကီးလိုေသာ္-

အာယု၀ၯုနကုမာရ-

အျမဲရွိခိုးေလ့ရွိ၍
မိမိထက္ အသက္ သိကၡာအားျဖင့္ ႀကီးေသာ သူတို႔၌
အ႐ိုအေသ ျပဳေလ့ရွိသူအား---

အသက္ရွည္ျခင္း အဆင္းလွျခင္း ခ်မ္းသာႀကီးျခင္း ခြန္အားႀကီးျခင္းဟူေသာ
ဤအက်ဳိးထူးတရား ေလးပါးတို႔သည္ တိုးပြားကုန္၏။

သံကိစၥသာမေဏရ-

သံကိစၥသာမေဏရ-

သီလမရွိ သမာဓိမရွိဘဲ အႏွစ္ တစ္ရာပတ္လံုး အသက္ရွည္ေနရျခင္းထက္
သီလရွိ၍ သမထ ၀ိပႆနာကို ႐ႈေနေသာသူ၏
တစ္ရက္မွ် အသက္ရွည္ရျခင္းသည္ ျမတ္၏။

Sunday, March 30, 2008

အမ်က္ေဒါသအား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို-

သိၾကားမင္းမွ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ေမးေလွ်ာက္ေလသည္-

အဘယ္အရာကို ျဖတ္ေတာက္ေသာ္ ခ်မ္းသာစြာေနရပါသနည္း၊
အဘယ္အရာကို ျဖတ္ေတာက္ေသာ္ မစိုးရိမ္ရပါသနည္း၊
ေဂါတမအႏြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
ဘယ္တရား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူပါသနည္းဟု
ေမးေလွ်ာက္ေလေသာ္----

အမ်က္ထြက္ျခင္း ေဒါသကိုျဖတ္ေတာက္ေသာ္ ခ်မ္းသာစြာေနရ၏။
အမ်က္ထြက္ျခင္း ေဒါသကိုျဖတ္ေတာက္ေသာ္ မစိုးရိမ္ရ။
အဆိပ္ကအရင္းအျမစ္ ခ်ဳိၿမိန္ျခင္းက အဖ်ားရွိေသာ
အမ်က္ေဒါသအား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို
သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ခ်ီးမြမ္းကုန္၏။

သူတို႔သံုးဦး အတူေနထိုင္ၾကကုန္မူ...

ယေသာဇမေထရ္၀တၳဳ-

တစ္ေယာက္တည္းေနေသာ ရဟန္းသည္
ျဗဟၼာကဲ့သို႔ ၀ိေ၀ကသုခကိုပြားလ်က္ ေနႏိုင္၏၊

ႏွစ္ေယာက္ေနမူ နတ္ႏွစ္ေယာက္တို႔ကဲ့သို႔
အခ်င္းခ်င္းထိပါးသျဖင့္ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ရာ၏၊

သံုးေယာက္တို႔ ေနၾကကုန္မူ ႐ြာ၌ေနေသာ သူတို႔ကဲ့သို႔
ဆိတ္ျငိမ္မႈ ၀ိေ၀က မျဖစ္ႏိုင္၊

ထို႔ထက္ အလြန္မ်ားစြာ ေနၾကကုန္မူ
အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ၾကရကုန္၏။

ယေသာဇမေထရ္၀တၳဳ။ ေထရ၊ ႒၊ ၁၊ ၄၅၇။

သင္သည္ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ကို ႏွလံုးသြင္းအံ့-

သူေတာ္ေကာင္းတို႔...

သင္သည္ ...
လက္ဖ်စ္တစ္တြက္ခန္႔မွ်လည္း
ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ကို အကယ္၍ႏွလံုးသြင္းအံ့၊
ဤသူသည္ စ်ာန္မွ ဆိတ္သံုးျခင္းမရွိမူ၍ ေနသူ၊
ျမတ္စြာဘုရား၏ သြန္သင္မႈကို လိုက္နာ၍ ေနသူ၊
အဆံုးအမကို လိုက္နာ၍ ေနသူ၊
တိုင္းသူျပည္သားတို႔ ေပးလွဴေသာ ဆြမ္းကို
အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ေစမူ၍ သံုးေဆာင္သူဟု ဆိုထိုက္၏။

ထိုေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ကို...
အဖန္ဖန္ အေလ့အလာျပဳကုန္ေသာ သူတို႔ကိုမူကား
အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိပါအံ့နည္း။

အစၧရာသဃၤတ၀ဂ္၊ အဂုၤတၱိဳရ္။

ဆရာႏွင့္ဒကာ ဆက္ဆံေရ:

ဆရာႏွင့္ဒကာ ဆက္ဆံေရ:

ရဟန္း ၀တၱရား ၆-ပါး

၁။ မေကာင္းမႈမွ တားျမစ္ကုန္၏။
၂။ ေကာင္းမႈ၌ သက္၀င္တည္ေစကုန္၏။
၃။ ေကာင္းေသာစိတ္ျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ကုန္၏။
၄။ မၾကားဖူးေသာတရားစကားကို ေဟာၾကားကုန္၏။
၅။ ၾကားဖူးေသာ တရားစကားကို ျဖဴစင္ေစကုန္၏။
၆။ နတ္ျပည္ေရာက္ေၾကာင္း ခရီးလမ္းကို ေျပာၾကားကုန္၏။

{မေကာင္းျမစ္ထာ၊ ေကာင္းရာကိုလွစ္၊ အသစ္ေဟာက်ဴး၊ နာဖူးထပ္မံ၊
နတ္ထံတင္ရာ၊ ေမတၱာလည္းျပဳ၊ ရဟန္းမႈ ေျခာက္ခုလြန္ေသခ်ာ}

ဒါယကာ ၀တၱရား ၅-ပါး

၁။ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ ကာယကံမႈျဖင့္ လည္းေကာင္း။
၂။ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ ၀စီကံမႈျဖင့္ လည္းေကာင္း။
၃။ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ မေနာကံမႈျဖင့္ လည္းေကာင္း။
၄။ အျမဲမျပတ္လွဴဒါန္းလိုေသာ စိတ္ထားျဖင့္ လည္းေကာင္း။
၅။ ဆြမ္းစေသာ အာမိသတို႔ကို ေပးလွဴျခင္းျဖင့္ ျပဴစုအပ္ကုန္၏။

{ေမတၱာစိတ္သက္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်စ္ခင္၊ ခင္မင္ႏႈတ္ခ်ဳိ၊
လိုလွ်င္ဖိတ္ထား၊ တတ္အားလွဴေစ ငါးခုေန ျပဳေလဒါယကာ}

မေကာင္းမႈကို မထီမဲ့ျမင္ မေအာင္းေမ့ရာ-

အသညတပရိကၡာရ၀တၳဳ

အနည္းငယ္ေသာမေကာင္းမႈသည္
ငါ့အား အက်ဳိးေရာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု
မေကာင္းမႈကို မထီမဲ့ျမင္ မေအာင္းေမ့ရာ၊

မိုးေရေပါက္သည္ က်ဖန္မ်ားလတ္ေသာ္
ေရအိုးသည္ ျပည့္ဘိသကဲ့သို႔---

သူမိုက္သည္ အနည္းငယ္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ
မေကာင္းမႈကို ျပဳဆည္းပူးဖန္မ်ားလတ္ေသာ္
မေကာင္းမႈျဖင့္ျပည့္၏။

Saturday, March 29, 2008

ကြ်ႏ္ုပ္အသည္းေတြ တစ္စစီေႂကြ...


ဖြင့္ဟဝန္ခံ ပါၿပီေလ
ကြ်ႏ္ုပ္အသည္းေတြ တစ္စစီေႂကြ

သူတို႔တေတြ သိခ်င္ေပ…
တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ေမးကာေန…
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွာ ျဖစ္ေနတာ…
ႏွလံုးေရာဂါ ေလလားကြာ…

ေနာက္တစ္ဦးကလည္း ေမးျပန္တယ္…
ေက်ာက္ကပ္ေလလားကြယ္..
ဟိုတစ္ဦးကေလ ဆိုလာေပ…
ေသြးကင္ဆာလားေဟ…

ၾကာရင္ေတာ့ဟယ္ ဒုကၡကြယ္…
ေျပာတာေတြလည္း စံုေနတယ္…
ခႏၶာအားလံုး ကုန္ေတာ့မယ္…
ျမန္ျမန္ေျပာမွ သင့္လိမ့္မယ္…

ခင္မင္သူမ်ား စိတ္ညစ္မွာ…
စိုးရိမ္မိလို႔ မေျပာပါ…
မုန္းတဲ့သူေတြ ၀မ္းသာေန…
အကုသိုလ္ေလ တိုးမယ္ေဟ…

တစ္စစီေႂကြ အသည္းေတြ…
မက်န္ေတာ့ဘူးေလ…
ကြ်ႏ္ုပ္မွာေလ အသည္းေတြ…
တစ္စစီသာ ေႂကြလို႔ေန…

တစ္ႏွစ္တြင္းမွာ လဲပါကြာ…
ဆရာဝန္က ေျပာေနတာ…
မလဲရင္ေတာ့ ေသလိမ့္မယ္…
လဲၿပီးရင္လဲ မထူးတယ္…

ဒီေတာ့ကြ်ႏ္ုပ္ ဘာလုပ္မယ္…

ထူးေထြၿပီးေတာ့ လုပ္စရာ…
ဘာတစ္ခုမွ် မရွိပါ…
ေနစဥ္တိုင္းမွာ ဓမၼသာ…
ျမတ္ဗုဒၶက ေဟာမိန္႔မွာ..

ကြ်ႏု္ပ္ဒီတိုင္း ေနမွာပါ… ေနမွာပါ…

ေဆး႐ံုတက္မွ ေျပာမလို႔ပါ…
အေမးေတြက မ်ားလို႔သာ…
ေျပာလို႔ျပကာ ေနရတာ…
သနားခံတာ မဟုတ္ပါ…

မေမ့မေလ်ာ့ သင္ေနပါ…
သတိတရားနဲ႔ ဉာဏ္ကပ္ပါ…
ဘ၀ဆိုတာ ခဏတာ…
ခဏတြင္းမွာ သင္ရွာပါ…

အရာရာဟာ ငါ့ဥစၥာ…
ဘာတစ္ခုမွ် မဟုတ္ပါ…
သင္ေသသြားေတာ့ မလိုက္လာ…
ဇနီး-လင္-လည္း ေနခဲ့မွာ…

ထို႔ေၾကာင့္ဒါကို ေဆာင္ေစလို…

ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ သင္ပြားေနာ္…
ေမတၱာတရား မ်ားမ်ားထား…
မရဏကို ပြားေစလို…
သတိပ႒ာန္ ႐ႈပါမွန္ …

ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ပြားပါကြာ…
အသိဉာဏ္ဟာ ရင့္က်က္လာ…
ရင့္က်က္လို႔လာ ဉာဏ္ေတြသာ…
တန္ဖိုးရွိတာ အမွန္ပါ…


စိတ္ခ်မ္းသာၾကပါေစ..
ဒုကၡဆင္းရဲကင္းေ၀းၾကပါေစ...
ဦးေလာကနာထ
၀ါဆိုလျပည့္ေန႔
၇.၆.၂၀၀၉

ကိုယ္ျခင္းစာတရားမ်ား-


စြဲစြဲ ျမဲျမဲ အဓိ႒ာန္-

စြဲစြဲ ျမဲျမဲ အဓိ႒ာန္-

ငါသည္ပ်င္းတတ္၏။
အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေပး၍ ပ်က္ကြက္၏။
ဘယ္အလုပ္မဆို ဆင္ေျခေပး၍ ပ်က္ကြက္၏။
မိမိႏွင့္မတန္ေသးဟု ဆင္ေျခေပး၍ ပ်က္ကြက္၏။
သမထ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ အလုပ္ဆို ပို၍ပ်င္း၏။
သို႔အတြက္ေၾကာင့္ စိတ္ကို စြဲစြဲ ျမဲျမဲ အဓိ႒ာန္ျပဳရန္လို၏။
ဤအဓိ႒ာန္သည္ ငါ့အက်ဳိးအတြက္ျဖစ္ေပသည္။

ေသမင္း၏ ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံေနၾကရသည္-

သက္ရွိသတၱ၀ါအားလံုး ေသမင္း၏ ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံေနၾကရသည္။

ေသမင္းႏွိပ္စက္ခံရသူအား
သားလည္းမကယ္ႏိုင္၊
ေဆြမ်ဳိးမိဘေတြကလည္း မကယ္ႏိုင္၊
သားသမီးေဆြမ်ဳိးမိဘတို႔သည္
ေသမင္းႏွိပ္စက္ခံရသူအတြက္
ကိုးကြယ္ရာမျဖစ္ႏိုင္။

Friday, March 28, 2008

သံေ၀ဂဆိုသည္မွာ-

ပထမအႀကိမ္ နႈတ္ဆက္ထားပါတယ္...

ပထမ ႏႈတ္ဆက္ထားလိုက္ပါတယ္...
အခ်ိန္ရရင္ ဒုတိယေပါ့...






စိတ္ခ်မ္းသာပါေစ...
ဒုကၡဆင္းရဲကင္းေ၀းပါေစ...
ဦးေလာကနာထ
2009.04.12

Thursday, March 27, 2008

သြားေရာက္ခ်ဥ္းကပ္သင့္ေသာ ဒါယကာအိမ္-

ကုလသုတၱံ တရားေတာ္-

သြားေရာက္ခ်ဥ္းကပ္သင့္ေသာ ဒါယကာအိမ္

ရဟန္းတို႔ အဂၤါကိုးမ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဒါယကာတို႔ အိမ္သို႔
မသြားေရာက္ရေသးေသာ္ သြားေရာက္ရန္သင့္၏၊
သြားေရာက္ၿပီးေသာ္ကား ထိုင္ေနရန္သင့္၏။

အဘယ္ကိုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

၁။ ပ်ဴပ်ဴငွာငွာ ခရီးဦး ႀကိဳဆိုၾကျခင္း။
၂။ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ရွိခိုးၾကျခင္း။
၃။ ႐ို႐ိုေသေသ ေနရာထိုင္ခင္းေပးၾကျခင္း။
၄။ ထင္ရွားရွိေသာ လွဴဖြယ္၀တၳဳကို ရဟန္းတို႔အား မလွ်ဳိ႕၀ွက္ၾကျခင္း။
၅။ လွဴဖြယ္၀တၳဳ မ်ားစြာရွိေသာ္ မ်ားစြာပင္ ေပးလွဴၾကျခင္း။
၆။ မြန္ျမတ္ေသာ လွဴဖြယ္၀တၳဳရွိေသာ္္ ထိုလွဴဖြယ္၀တၳဳကို ေပးလွဴၾကျခင္း။
၇။ လွဴရာ၌လည္း ဂ႐ုတစိုက္ ႐ို႐ိုေသေသ ေပးလွဴၾကျခင္း။
၈။ တရားနာရန္ ႐ိုေသစြာ ခ်ဥ္းကပ္ေနထိုင္ၾကျခင္း။
၉။ ေဟာၾကားေသာတရားကို လိုလိုခ်င္ခ်င္ ႐ိုေသစြာနာယူၾကျခင္း။

သင္သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္
ဤအဂၤါကိုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ၾကိဳးစားႏိုင္ၾကပါေစ။

အဘယ္အရာကို ျဖတ္ေတာက္ေသာ္ မစိုးရိမ္ရပါသနည္း၊

သိၾကားမင္းမွ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ေမးေလွ်ာက္သည္။

အဘယ္အရာကို ျဖတ္ေတာက္ေသာ္ ခ်မ္းသာစြာေနရပါသနည္း၊
အဘယ္အရာကို ျဖတ္ေတာက္ေသာ္ မစိုးရိမ္ရပါသနည္း၊
ေဂါတမအႏြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္
ဘယ္တရား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူပါသနည္းဟုေမးေလွ်ာက္ေလေသာ္

အမ်က္ထြက္ျခင္း ေဒါသကိုျဖတ္ေတာက္ေသာ္ ခ်မ္းသာစြာေနရ၏။
အမ်က္ထြက္ျခင္း ေဒါသကိုျဖတ္ေတာက္ေသာ္ မစိုးရိမ္ရ။
အဆိပ္ကအရင္းအျမစ္ ခ်ဳိၿမိန္ျခင္းက အဖ်ားရွိေသာ
အမ်က္ေဒါသအား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ခ်ီးမြမ္းကုန္၏။

လူအမ်ား၏ အစီးအပြားျဖစ္ျခင္းငွာ၊

တစ္ဦးတည္းေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ေလာက၌ျဖစ္ေပၚသည္ရွိေသာ္၊
လူအမ်ား၏ အစီးအပြားျဖစ္ျခင္းငွာ၊ လူအမ်ား၏ ခ်မ္းသာျခင္းငွာ၊
သတၱေလာကကို အစဥ္သနားျခင္းငွာ၊
နတ္လူအမ်ား၏ အက်ဳိးျဖစ္ျခင္းငွာျဖစ္၏။
တစ္ဦးတည္းေသာပုဂၢိဳလ္သည္ အဘယ္နည္းဟူမူ၊
ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတည္း။

ခႏၶာငါးပါး တရားလကၤာ

ခႏၶာငါးပါး တရားလကၤာ

၁။ ႐ုပ္ဟုတြင္မည္ ခႏၶာသည္ကား၊ ျမင့္႐ွည္ကာလ၊ မတည္ပဘဲ၊ ခဏျဖစ္လ်က္၊ ခဏပ်က္၏၊ ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္တန္၊ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ေၾကာင့္၊ တရံမစဲ၊ လြန္ဆင္းရဲ၏၊ ခိုင္ၿမဲေက်ာမွာ၊ အႏွစ္မပါဘူး၊ ပညာစကၡဳ၊ ေမွ်ာ္ေထာက္႐ႈလွ်င္၊ သူ႔သဘာ၀၊ အနိစၥႏွင့္၊ ဒုကၡအနတၱ၊ မွန္လွစြာ၏၊ ငါငါ့ဥစၥာ ငါ့လိပ္ျပာတို႔ ဘာတစ္ခုမွ မဟုတ္ၾကသည္ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။
၂။ ေ၀ဒနာမည္ ခႏၶာသည္ကား၊ ျမင့္႐ွည္ကာလ၊ မတည္ပဘဲ၊ ခဏျဖစ္လ်က္၊ ခဏပ်က္၏၊ ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္တန္၊ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ေၾကာင့္၊ တရံမစဲ၊ လြန္ဆင္းရဲ၏၊ ခိုင္ၿမဲေက်ာမွာ၊ အႏွစ္မပါဘူး၊ ပညာစကၡဳ၊ ေမွ်ာ္ေထာက္႐ႈလွ်င္၊ သူ႔သဘာ၀၊ အနိစၥႏွင့္၊ ဒုကၡအနတၱ၊ မွန္လွစြာ၏၊ ငါ ငါ့ဥစၥာ ငါ့လိပ္ျပာတို႔ ဘာတစ္ခုမွ မဟုတ္ၾကသည္ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။
၃။ သညာတြင္မည္ ခႏၶာသည္ကား၊ ျမင့္႐ွည္ကာလ၊ မတည္ပဘဲ၊ ခဏျဖစ္လ်က္၊ ခဏပ်က္၏၊ ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္တန္၊ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ေၾကာင့္၊ တရံမစဲ၊ လြန္ဆင္းရဲ၏၊ ခိုင္ၿမဲေက်ာမွာ၊ အႏွစ္မပါဘူး၊ ပညာစကၡဳ၊ ေမွ်ာ္ေထာက္႐ႈလွ်င္၊ သူ႔သဘာ၀၊ အနိစၥႏွင့္၊ ဒုကၡအနတၱ၊ မွန္လွစြာ၏၊ ငါ ငါ့ဥစၥာ ငါ့လိပ္ျပာတို႔ ဘာတစ္ခုမွ မဟုတ္ၾကသည္ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။
၄။ သခၤါရမည္ ခႏၶာသည္ကား၊ ျမင့္႐ွည္ကာလ၊ မတည္ပဘဲ၊ ခဏျဖစ္လ်က္၊ ခဏပ်က္၏၊ ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္တန္၊ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ေၾကာင့္၊ တရံမစဲ၊ လြန္ဆင္းရဲ၏၊ ခိုင္ၿမဲေက်ာမွာ၊ အႏွစ္မပါဘူး၊ ပညာစကၡဳ၊ ေမွ်ာ္ေထာက္႐ႈလွ်င္၊ သူ႔သဘာ၀၊ အနိစၥႏွင့္၊ ဒုကၡအနတၱ၊ မွန္လွစြာ၏၊ ငါ ငါ့ဥစၥာ ငါ့လိပ္ျပာတို႔ ဘာတစ္ခုမွ မဟုတ္ၾကသည္ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။
၅။ ၀ိညာဥ္ေျခာက္မည္ ခႏၶာသည္ကား၊ ျမင့္႐ွည္ကာလ၊ မတည္ပဘဲ၊ ခဏျဖစ္လ်က္၊ ခဏပ်က္၏၊ ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္တန္၊ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ေၾကာင့္၊ တရံမစဲ၊ လြန္ဆင္းရဲ၏၊ ခိုင္ၿမဲေက်ာမွာ၊ အႏွစ္မပါဘူး၊ ပညာစကၡဳ၊ ေမွ်ာ္ေထာက္႐ႈလွ်င္၊ သူ႔သဘာ၀၊ အနိစၥႏွင့္၊ ဒုကၡအနတၱ၊ မွန္လွစြာ၏၊ ငါ ငါ့ဥစၥာ ငါ့လိပ္ျပာတို႔ ဘာတစ္ခုမွ မဟုတ္ၾကသည္ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။

နိဗၺာန္၏ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ား

နိဗၺာန္၏ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ား

၁။ မာန္မယစ္ရာ နိဗၺာန္။ (မဒနိမၼဒေနာ)
၂။ တဏွာမြတ္သိပ္ျခင္းကို ပယ္ေျဖာက္ရာ နိဗၺာန္။ (ပိပါသ၀ိနေယာ)
၃။ ကာမဂုဏ္ အာလယကို အႂကြင္းမဲ့ခြာရာ နိဗၺာန္။ (အာလယသမုဂၣါေဋာ)
၄။ ၀ဋ္သံုးပါးမွ ကင္းျပတ္ရာ နိဗၺာန္။ (၀႗ဳပေစၦေဒါ)
၅။ တဏွာကုန္ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္။ (တဏွာကၡေယာ)
၆။ ရာဂကင္းလြတ္ရာ နိဗၺာန္။ (၀ိရာေဂါ)
၇။ တဏွာ၏ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္။ (နိေယာေဓာ)
၈။ အျမဲခိုင္ခန္႔ေသာ နိဗၺာန္။ (ဓု၀ံ)
၉။ အိုျခင္းမရွိေသာ နိဗၺာန္။ (အဇရံ)
၁၀။ သံသရာခ်ဲ႕တတ္ေသာ တရားမရွိေသာ နိဗၺာန္။ (နိပၸပဥၥံ)
၁၁။ မေဖာက္မျပန္ မွန္ကန္ေသာ နိဗၺာန္။ (သစၥံ)
၁၂။ သံသရာ၏ ဟိုမွာဘက္ကမ္းျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္။ (ပါရံ)
၁၃။ ဉာဏ္ႏံု႔သူတို႔ အလြန္ျမင္ႏိုင္ခဲေသာ နိဗၺာန္။ (သုဒုဒၵသံ)
၁၄။ ကိေလသာကင္းေ၀း ခ်မ္းေအးေသာ နိဗၺာန္။ (သိ၀ံ)
၁၅။ ေသျခင္းကင္းရာ နိဗၺာန္။ (အမတ)
၁၆။ ၿငိမ္းခ်မ္းရာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္။ (ေခမံ)
၁၇။ သခၤါရကင္းဖြယ္ အံ့ဖြယ္သူရဲ မျဖစ္ဖူးေသာ နိဗၺာန္။ (အဗၻဳတံ)
၁၈။ ေဘးမရွိေသာ ေႏွာက္ယွက္ပုပန္ျခင္းကင္းရာ နိဗၺာန္။ (အနီတိကံ)
၁၉။ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ေစာင့္ေရွာက္ရာ နိဗၺာန္။ (တာဏံ)
၂၀။ ေဘးရန္လြတ္ေရွာင္း ပုန္းေအာင္းရာ နိဗၺာန္။ (ေလဏံ)
၂၁။ ၾသဂမလႊမ္းေသာ ကြၽန္းတည္းဟူေသာ နိဗၺာန္။ (ဒီပံ)
၂၂။ ကိေလသာမွ စင္စစ္ စင္ၾကယ္ေသာ နိဗၺာန္။ (၀ိသုဒၶိ)
၂၃။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ေတာင့္တအပ္ေသာ နိဗၺာန္။ (၀ရံ)
၂၄။ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ေသာ နိဗၺာန္။ (နိပုဏံ)
၂၅။ အေၾကာင္းတရား မျပဳျပင္အပ္ေသာ နိဗၺာန္။ (အသခၤတ)
၂၆။ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ နိဗၺာန္။ (ေမာေကၡာ)
၂၇။ အထူးသျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ နိဗၺာန္။ (ေသေ႒ာ)
၂၈။ အတုမရွိ အလြန္ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္။ (အႏုတၱေရာ)
၂၉။ ေလာကသံုးပါး၏ ဆံုးရာ နိဗၺာန္။ (ေလာကႆေႏၲာ)

နိဗၺာန္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးတို႔ကို သိေအာင္ျပဳ၍ အဖန္ဖန္ ႏွလံုးသြင္းရာ၏၊
ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ရာ၏၊ ဤသို႔ နိဗၺာန္၏ဂုဏ္တို႔ကို အသီးသီး ဆင္ျခင္ ေအာက္ေမ့သည္ရွိေသာ္ အလြန္ စိတ္ၾကည္လင္၏၊ ဉာဏ္ႀကီးထြား၏၊ စိတ္ေအးခ်မ္းတည္ၾကည္၏၊ ဥပစာရ စ်ာန္ကိုရ၏။

လယ္တီဆရာေတာ္ ကမၼ႒ာန္းက်မ္း။ စာ-၁၉၃။

ဆင္းရဲအားလံုးမွလြတ္ေျမာက္လိုေသာ္-

ပဥၥဘိကၡဳ၀တၳဳအကုသိုလ္မျဖစ္ရန္-


စကၡဳဒြါရ၌ ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔မႈသည္ေကာင္း၏။ (မ်က္စိ)

ေသာတဒြါရ၌ ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔မႈသည္ေကာင္း၏။ (နား)

ဃာနဒြါရ၌ ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔မႈသည္ေကာင္း၏။ (ႏွာေခါင္း)

ဇိ၀ွါဒြါရ၌ ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔မႈသည္ေကာင္း၏။ (လွ်ာ)

ကာယဒြါရ၌ ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔မႈသည္ေကာင္း၏။ (ကိုယ္)

၀ဇီဒြါရ၌ ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔မႈသည္ေကာင္း၏။ (ႏႈတ္)

မေနာဒြါရ၌ ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔မႈသည္ေကာင္း၏။ (စိတ္)

အလံုးစံုေသာဒြါရ၌ ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔မႈသည္ေကာင္း၏။

အလံုးစံုေသာဒြါရတို႔၌ ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔ႏိုင္ေသာ ရဟန္းသည္

သတၱ၀ါတို႔သည္ ဆင္းရဲအားလံုးမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္၏။

Wednesday, March 26, 2008

မိုးညႇင္း ဆရာေတာ္ ၾသ၀ါဒ-

မိုးညႇင္းေတာရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေန႔စဥ္သတိရေအာင္ ျပဆိုရာၾသ၀ါဒ

၁။ အိုကြဲ ေသကြဲ၊ ကံႏွစ္တြဲ၊ အျမဲေန႔တိုင္း႐ႈ။
၂။ အကုသိုလ္ျပဳက၊ အပါယ္က်၊ ကုသိုလ္ျပဳမွ၊ ေကာင္းရာရ၊ ကံသာမူလ၊ ျဖစ္သမွ်။
၃။ ခပ္သိမ္းသတၱ၀ါ၊ ကံကိုသာ၊ ဥစၥာအစစ္မွတ္။
၄။ ခပ္သိမ္းသတၱ၀ါ၊ ေမြခံမွာ၊ ကံသာအစစ္မွတ္။
၅။ ခပ္သိမ္းသတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာေၾကာင္းမွာ၊ ကံသာအစစ္မွတ္။
၆။ ခပ္သိမ္းသတၱ၀ါ၊ ေဆြမ်ဳိးမွာ၊ ကံသာအစစ္မွတ္။
၇။ ခပ္သိမ္းသတၱ၀ါ၊ ကိုးကြယ္ရာ၊ ကံသာအစစ္မွတ္။
မျဖစ္ကုန္ေသး၊ ကုသိုလ္ေလး၊ ျဖစ္ေရးအားထုတ္ပါ။
ျဖစ္ၿပီးအမွန္၊ ကုသိုလ္ကံ၊ ပြားရန္မေမ့ရာ။

Tuesday, March 25, 2008

အျမင္မွန္ ၁၀-ခ်က္-

သမၼာဒိ႒ိ (အျမင္မွန္) ၁၀-ခ်က္-

၁။ အလွဴဒါနျပဳလွ်င္ ေကာင္းက်ဳိးကို ခံစားရ၏ဟု ယံုၾကည္ျခင္း။
၂။ ပူေဇာ္မႈ၏ အက်ဳိးရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ျခင္း။
၃။ လက္ေဆာင္ေပးကမ္းပူေဇာ္မႈ၏ အက်ဳိးရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ျခင္း။
၄။ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံတို႔၏ ေကာင္းက်ဳိး ဆိုးက်ဳိး အက်ဳိးရင္း
အက်ဳိးဆက္ရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ျခင္း။
၅။ မိခင္အေပၚ ျပဳစုလုပ္ေကြၽးျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ျပစ္မွားျခင္း၏ ဆိုးက်ဳိး ရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ျခင္း။
၆။ ဖခင္အေပၚ ျပဳစုလုပ္ေကြၽးျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ျပစ္မွားျခင္း၏ ဆိုးက်ဳိး ရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ျခင္း။
၇။ လူတို႔မျမင္ႏိုင္သည့္ ငရဲ ၿပိတၱာ နတ္ သိၾကား ျဗဟၼာဟူေသာ သတၱ၀ါတို႔
ရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ျခင္း။
၈။ ဤမ်က္ေမွာက္ေလာကရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ျခင္း။
၉။ ေသၿပီးေနာက္ဘ၀ တမလြန္ေလာကရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ျခင္း။
၁၀။ ဤေလာက၌ ၿငိမ္သက္ေကာင္းမြန္စြာ က်င့္ၾကေသာ သမဏ ျဗာဟၼဏတို႔ ရွိၾကေၾကာင္း၊
ယင္းတို႔က ဤေလာက တမလြန္ေလာကကို ကိုယ္တိုင္သိျမင္၍ လူမ်ားကို ျပန္လည္ေဟာျပၾကေၾကာင္း ယံုၾကည္ျခင္း။

ဤဆယ္ခ်က္ကို ယံုၾကည္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း၊
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္သည္ သံသယကင္းစြာ ယံုၾကည္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေထရ္ရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ဂိုဏ္းႀကီး ၉-ဂိုဏ္း-

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေထရ္ရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ဂိုဏ္းႀကီး ၉-ဂိုဏ္း-

၁။ သုဓမၼာဂိုဏ္း။
၂။ ေရႊက်င္ဂိုဏ္း။
၃။ ဓမၼာႏုဓမၼ(မဟာဒြါရ)နိကာယဂိုဏ္း။
၄။ ဓမၼ၀ိနယာႏုေလာမ(မူလဒြါရ)ဂိုဏ္း။
၅။ အေနာက္ေခ်ာင္းဒြါရဂိုဏ္း။
၆။ ေ၀ဠဳ၀န္နိကာယဂိုဏ္း။
၇။ စတုဘုမၼိက မဟာသတိပ႒ာန္(ငွက္တြင္း)ဂိုဏ္း။
၈။ ဂဏ၀ိမုတ္(ကူးတို႔)ဂိုဏ္း။
၉။ ဓမၼယုတၱိနိကာယ(မဟာရင္)ဂိုဏ္းတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ပဌမ ဗလသုတ္... အားရွစ္မ်ဳိး...

ပဌမ ဗလသုတ္

အားရွစ္မ်ဳိးမွာ-

၁။ ငိုေႂကြးျခင္းသည္ ကေလးသူငယ္တို႔၏ ကိုးစားရာ အားတည္း။
၂။ အမ်က္ထြက္ျခင္းသည္ မိန္းမတို႔၏ ကိုးစားရာ အားတည္း။
၃။ လက္နက္အမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ ခိုးသူဓားျပတို႔၏ ကိုးစားရာ အားတည္း။
၄။ က်ယ္၀န္းေသာႏိုင္ငံကို အစိုးရျခင္းသည္ ျပည့္ရွင္မင္းတို႔၏ ကိုးစားရာ အားတည္း။
၅။ သူတစ္ပါးတို႔ကို ၾကံၾကံဖန္ဖန္ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းသည္ လူမိုက္တို႔၏ ကိုးစားရာ အားတည္း။
၆။ ေသခ်ာစြာ စူးစိုက္ဆင္ျခင္ျခင္းသည္ ပညာရွိတို႔၏ ကိုးစားရာ အားတည္း။
၇။ အဖန္ဖန္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းသည္ အၾကားအျမင္မ်ားသူတို႔၏ ကိုးစားရာ အားတည္း။
၈။ သူတစ္ပါးတို႔၏ လြန္က်ဴးလာသည့္ အျပစ္ကို အမ်က္မထြက္ သည္းခံျခင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ကိုးစားရာ အားတည္း။

၇ - ပဌမ ဗလသုတ္၊ ဂဟပတိ၀ဂ္၊ အ႒ကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ကမၻာ ၅-မ်ဳိး-

ကမၻာ ၅-မ်ဳိးမွာ-

၁။ ဘုရားတစ္ဆူသာပြင့္လွ်င္၊ သာရကမၻာမည္၏။
၂။ ဘုရားႏွစ္ဆူပြင့္လွ်င္၊ မ႑ကမၻာမည္၏။
၃။ ဘုရားသံုးဆူပြင့္လွ်င္၊ ၀ရကမၻာမည္၏။
၄။ ဘုရားေလးဆူပြင့္လွ်င္၊ သာရမ႑ကမၻာမည္၏။
၅။ ဘုရားငါးဆူပြင့္လွ်င္၊ ဘဒၵကမၻာမည္၏။

ယခုကမၻာသည္ ဘဒၵကမၻာ ဘုရားငါးဆူပြင့္မည္။
၁။ ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရား။ -----ပြင့္ၿပီး။
၂။ ေကာဏာဂုံျမတ္စြာဘုရား။ -----ပြင့္ၿပီး။
၃။ ကႆပျမတ္စြာဘုရား။ -----ပြင့္ၿပီး။
၄။ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား။ -----ယခုကိုးကြယ္ေနေသာဘုရား။
၅။ အရိေမေတၱယ်ဘုရား။ -----ေနာင္ပြင့္မည့္ဘုရား။

ဒါသမေထရ္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာ ျမန္မာျပန္-

ဒါသမေထရ္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာ ျမန္မာျပန္-

ဒါသမေထရ္သည္ အစားႀကီး အအိပ္ႀကီး၍ ပ်င္းရိသူျဖစ္ရာ တစ္ေန႔၌
ျပင္းစြာ ေဟာက္၍ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ဘုရားရွင္က ေဟာၾကားေတာ္မူေလသည္။
ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဟာၾကားေသာ ဂါထာကို မိမိအတြက္
အလြန္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းသည္ဟု ရြတ္ဆိုက်ဴးရင့္၏။

အၾကင္အခါ၌ ပညာနည္းသူသည္ အစားၾကီးသည္ျဖစ္၍ ေလးလံထိုင္းမိႈင္းျခင္း
ထိနမိဒၶျဖင့္ႏိွပ္စက္ခံရကာ အစာျပည့္ေနေသာ ၀က္ႀကီးကဲ့သို႔ တေျပာင္းျပန္ျပန္
လူးလိမ့္လ်က္ အအိပ္ၾကဴး၏၊ ထိုအခါ အဖန္တလဲလဲ ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းသို႔
ေရာက္ရ၏ဟု ဒါသမေထရ္က ရြတ္ဆို၏။

Monday, March 24, 2008

ရဟန္းတို႔ အျမဲဆင္ျခင္အပ္ေသာ တရား ၁၀-မ်ဳိး-

ရဟန္းတို႔ အျမဲဆင္ျခင္အပ္ေသာ တရား ၁၀-မ်ဳိး

၁။ လူတို႔ႏွင့္ အသြင္အျပင္ အသံုးအေဆာင္ မတူသည္ကိုလည္းေကာင္း။
၂။ သူတစ္ပါးကိုမွီ၍ အသက္ေမြးရသည့္ အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း။
၃။ လူတို႔ႏွင့္ သြားလာျခင္းစသည္၌ မတူသည့္ အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း။
၄။ မိမိကိုယ္ကိုျပန္၍ သီလပ်က္စီးသေလာဟူ၍ လည္းေကာင္း။
၅။ မိမိအေပၚ၌ သီတင္းသံုးေဖၚတို႔ သီလပ်က္သည္ဟု မစြပ္စြဲပါသေလာ
ဟူ၍လည္းေကာင္း။
၆။ နာနာဘာ၀(ရွင္ကြဲ)၊ ၀ိနာဘာ၀(ေသကြဲ)ကိုလည္းေကာင္း။
၇။ ကမၼႆကာ ကမၼဒါယာဒါ စသည္ကိုလည္းေကာင္း။
၈။ ကုန္လြန္သြားေသာ အခ်ိန္မ်ားမွာ အက်ဳိးရွိ မရွိကို လည္းေကာင္း။
၉။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ပါသေလာဟူ၍ လည္းေကာင္း။
၁၀။ ေသခါနီး၌ သီတင္းသံုးေဖၚတို႔က မဂ္ဖိုလ္ရပါသေလာဟု ေမးခဲ့လွ်င္
ရႊင္လန္းစြာ ေျဖၾကားႏိုင္အံ့ေလာဟူ၍ လည္းေကာင္း။

(ဤ ၁၀-ခ်က္ကို အျမဲဆင္ျခင္ရမည္။)
သာရဏိယသုတ္၊ အံ-၃-ပါ-၁၀၅၊ ႒-၇၅။

အရိယာတို႔၏ အေျပာအဆို ၈-မ်ဳိး-

ရဟန္းတို႔-
အရိယာတို႔၏ အေျပာအဆိုတို႔သည္ ဤ၈-မ်ဳိးတို႔တည္း။

၁။ မျမင္သည္ကို မျမင္ဟု ဆိုေလ့ရွိျခင္း၊
၂။ မၾကားသည္ကို မၾကားဟု ဆိုေလ့ရွိျခင္း၊
၃။ မေတြ႔ထိသည္ကို မေတြ႔ထိဟု ဆိုေလ့ရွိျခင္း၊
၄။ မသိသည္ကို မသိဟု ဆိုေလ့ရွိျခင္း၊
၅။ ျမင္သည္ကို ျမင္သည္ဟု ဆိုေလ့ရွိျခင္း၊
၆။ ၾကားသည္ကို ၾကားသည္ဟု ဆိုေလ့ရွိျခင္း၊
၇။ ေတြ႔ထိသည္ကို ေတြ႔ထိသည္ဟု ဆိုေလ့ရွိျခင္း၊
၈။ သိသည္ကို သိသည္ဟု ဆိုေလ့ရွိျခင္း။

သူေတာ္စဥ္ အရိယာတို႔၏ အေျပာအဆို ၈-မ်ဳိးတို႔သည္ ဤ ၈-မ်ဳိးတို႔တည္း။

ဘုရားမွတပါး-

ဗုေဒၶါ ေမ သရဏံ အညံ နတၳိ။
ဓေမၼာ ေမ သရဏံ အညံ နတၳိ။
သံေဃာ ေမ သရဏံ အညံ နတၳိ။

ဗုေဒၶါ= ျမတ္စြာဘုရားသည္။
ေမ= ဘုရားတပည့္ေတာ္၏။
သရဏံ= ကိုးကြယ္ရာမည္ပါေပ၏။
အညံ= ဘုရားမွတပါး။
သရဏံ= ကိုးကြယ္ရာသည္။
နတၳိ= မ႐ွိေတာ့ပါေခ်။

ဓေမၼာ= တရားေတာ္ျမတ္သည္။
ေမ= ဘုရားတပည့္ေတာ္၏။
သရဏံ= ကိုးကြယ္ရာမည္ပါေပ၏။
အညံ= တရားမွတပါး။
သရဏံ= ကိုးကြယ္ရာသည္။
နတၳိ= မ႐ွိေတာ့ပါေခ်။

သံေဃာ= သံဃာေတာ္ျမတ္အေပါင္းသည္။
ေမ= ဘုရားတပည့္ေတာ္၏။
သရဏံ= ကိုးကြယ္ရာမည္ပါေပ၏။
အညံ= သံဃာေတာ္မွတပါး။
သရဏံ= ကိုးကြယ္ရာသည္။
နတၳိ= မ႐ွိေတာ့ပါေခ်။

မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္ေသာသူသည္-

သဗၺာဒိသာ အႏုပရိဂမၼ ေစတသာ၊
ေန၀ဇၩဂါပိယတရ မတၱနာကြစိ။
ဧ၀ံပိေယာ ပုထုအတၱာ ပေရသံ၊
တသၼာနဟႎေသ ပရမတၱကာေမာ။

သဗၺာဒိသာ၊ အလံုးစံုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာသို႔။
ေစတသာ၊ စိတ္ျဖင့္။
အႏုပရိဂမၼ၊ ရွာေဖြလွည့္လည္၍။
အတၱနာ၊ မိမိထက္။
ပိယတရံ၊ သာလြန္၍ ခ်စ္ေသာသူကို။
ကြစိ၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အရပ္၌။
ေန၀အဇၩဂါ၊ မရႏိုင္ပါ။
ပေရသံ၊ အျခားသူတို႔သည္လည္း။
ပုထုအတၱာ၊ အသီးသီးေသာ သူတို႔ကိုယ္ကို။
ဧ၀၊ ဤအတူပင္။
ပိေယာ၊ ခ်စ္အပ္ပါ၏။
တသၼာ၊ ထို႔ေၾကာင့္။
အတၱကာေမာ၊ မိမိကိုခ်စ္ေသာသူသည္။
ပရံ၊ သူတစ္ပါးကို။
နဟႎေသ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာကာမညႇဥ္းဆဲရာ။

ေဒါသေၾကာင့္ တရားေတြ ပ်က္စီးရ-

ေဒါသေၾကာင့္ တရားေတြ ပ်က္စီးရပါတယ္။
အဲဒီ ေဒါသဗ်ာပါဒကို ပယ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္-

၁။ ေမတၱာကမၼ႒ာန္းကုိ သင္ယူရပါမယ္။
၂။ ေမတၱာဘာ၀နာ ပြားမ်ားရပါမယ္။
၃။ ကံတရားကုိ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ရပါမယ္။
၄။ ေဒါသရဲ႕အျပစ္နဲ႔ ေမတၱာရဲ႕အက်ိဳးကုိ ဆင္ျခင္ရပါမယ္။
၅။ ေမတၱာနဲ႔ေနတတ္တဲ့ မိတ္ေဆြေကာင္းကုိ ေပါင္းရပါမယ္။
၆။ ေမတၱာဘာ၀နာနဲ႔ ေလ်ာ္တဲ့ စကားကုိ ေျပာၾကားရပါမယ္။

၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၏ ထူးျခားခ်က္-

၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၏ ထူးျခားခ်က္

၁။ ေဂါတမဘုရားေလာင္း ပဋိသေႏၶယူေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း။
၂။ ေဂါတမဘုရားေလာင္း ေတာထြက္ေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း။
၃။ ေဂါတမဘုရားေလာင္း ဓမၼစၾကာတရား စတင္ေဟာေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း။
၄။ ေရမီးအစံုစံု တန္ခိုးျပာဋိဟာကို ျပေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း။
၅။ ဘုရားအျဖစ္ကို ၀န္ခံေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း။
၆။ တရားရတနာ စတင္ေပၚေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း။
၇။ သံဃာရတနာ စတင္ေပၚေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း။
၈။ ဧဟိဘိကၡဳဟူေသာစကားကို စတင္ၾကားရေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း။

ပုညႀကိယာ၀တၳဳ ၁၀-ပါး လကၤာ-

သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳက်င့္ရာျဖစ္ေသာ
ပုညႀကိယာ၀တၳဳ ၁၀-ပါး လကၤာ

လွဴဒါန္းဒါန၊ ေစာင့္သီလ၊ ပြါးကဘာ၀နာ။
ႀကီးသူ႐ိုညြတ္၊ ေ၀ယ်ာ၀တ္၊ ျပဳတတ္သင့္ရာရာ။
ကုသိုလ္အစု၊ မွ်ေ၀ျပဳ၊ သာဓုေခၚ၀မ္းသာ။
တရားေတာ္နာ၊ ေဟာေလပါ၊ ယူမွာေျဖာင့္အပ္စြာ။
ကုသိုလ္ဆယ္စု၊ ျမတ္ေကာင္းမႈ၊ ျပဳစုေန႔စဥ္သာ။
ေန႔စဥ္ျပဳက၊ ခုေနာင္ပ၊ မုခ်ခ်မ္းသာမွာ။

သူေတာ္ေကာင္းတရား ၁၀-ပါး-

သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳက်င့္ရာျဖစ္ေသာ
ပုညႀကိယာ ၀တၳဳ ၁၀-ပါး

၁။ ဒါန၊ စြန္႔ၾကဲ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္း။
၂။ သီလ၊ ကိုယ္က်င့္သီလ ေကာင္းေအာင္ ေစာင့္ထိန္းျခင္း။
၃။ ဘာ၀နာ၊ ကမၼ႒ာန္းတရားအားထုတ္ျခင္း။
၄။ အပစာယန၊ ႐ိုေသထိုက္သူတို႔ကို ႐ိုေသျခင္း။
၅။ ေ၀ယ်ာ၀စၥ၊ ကုသိုလ္ေရးတို႔၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၆။ ပတၱိဒါန၊ မိမိျပဳလုပ္ေသာကုသိုလ္ကို သူတစ္ပါးအား အမွ်ေပးေ၀ျခင္း။
၇။ ပတၱာႏုေမာဒနာ၊ သူတစ္ပါး ျပဳလုပ္ေသာကုသိုလ္ကို ၀မ္းေျမာက္ျခင္း။
၈။ ဓမၼႆ၀န၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား နာၾကားျခင္း။
၉။ ဓမၼေဒသနာ၊ လာဘ္ကိုမငဲ့ကြက္ဘဲ သူေတာ္ေကာင္းတရား ေဟာၾကားျခင္း။
၁၀။ ဒိ႒ိဇုကမၼ၊ အယူကို ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္စြာယူျခင္း။

ပုညႀကိယာ၀တၳဳ ၁၀-ပါး

ဘုရား႐ွိခိုးရေသာအက်ဳိး-

ဘုရား႐ွိခိုးရေသာအက်ဳိး (႐ွစ္လံုးဘြဲ႔ကဗ်ာ)

၁။ ျမတ္ဘုရား၌ ၀တ္တြား႐ိုေသ၊ သဒၶါ သတိ ဓိတိပုေည။
ေန႔စဥ္ပြါးလို႔ ပယ္႐ွားကိေလ၊ ႏွစ္သက္ျခင္း ႐ႊင္ျခင္းပါေမာေဇၨ။
၂။ ေဘးႏွင့္ရန္မ်ဳိး ပယ္ခ်ဳိးႏိုင္သေလ၊ ဆင္းရဲၾကံဳလည္း ခံသည္းမေသြ။
ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ တကြတူေန၊ ပူေဇာ္ထူး ညႊတ္ဦးခံထိုက္ေပ။
၃။ ဗုဒၶစင္စစ္ ျဖစ္လိုက္ခ်င္သေလ၊ ႐ွက္ေၾကာက္ႏွစ္ပါး ထင္႐ွားေပၚေခ်။
ေသမွာမေၾကာက္ ဆိုက္ေရာက္နတ္ေျပ(ျပည္)၊ ႐ွိ-႐ွိခိုး ေကာင္းက်ဳိးအေထြေထြ။
၄။ ျမတ္ဗုဒၶအား ၀တ္တြားေကာ္ေရာ္၊ ႐ွိခိုးရက်ဳိး ကိုးမ်ဳိးဖြင့္ေဖၚ။
၀ိသုဒၶိက်မ္း ႐ႊင္လမ္းအေလ်ာ္၊ ကဗ်ာဖြင့္ ဉာဏ္ျဖင့္႐ႈ၍ေမွ်ာ္။

သာဓု သာဓု သာဓု။