ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Wednesday, April 30, 2008

အဘိဏွသုတ္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္-

ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္ေသာတရားမ်ား-


အဘိဏွသုတ္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္-

ပဥၥိမာနိ ဘိကၡေ၀ ဌာနာနိ အဘိဏွံ ပစၥေ၀ကၡိတဗၺာနိ
ဣတၳိယာ ၀ါ ပုရိေသန ၀ါ ဂဟေ႒န ၀ါ ပဗၺဇိေတန ၀ါ။

ကတမာနိ ပဥၥ-
၁။ ဇရာဓေမၼာမွိ၊ ဇရံ အနတီေတာတိ အဘိဏွံ ပစၥေ၀ကၡိတဗၺံ။
၂။ ဗ်ာဓိဓေမၼာမွိ၊ ဗ်ာဓႎ အနတီေတာတိ အဘိဏွံ ပစၥေ၀ကၡိတဗၺံ။
၃။ မရဏဓေမၼာမွိ၊ မရဏံ အနတီေတာတိ အဘိဏွံ ပစၥေ၀ကၡိတဗၺံ။
၄။ သေဗၺဟိ ေမ ပိေယဟိ မနာေပဟိ နာနာဘာေ၀ါ ၀ိနာဘာေ၀ါမွိတိ
အဘိဏွံ ပစၥေ၀ကၡိတဗၺံ။
၅။ ကမၼႆေကာမွိ ကမၼဒါယာေဒါ ကမၼေယာနိ ကမၼဗႏၶဳ ကမၼပၸဋိႆရေဏာ၊
ယံ ကမၼံ ကရိႆာမိ ကလ်ာဏံ ၀ါ ပါပကံ ၀ါ၊
တႆ ဒါယာေဒါ ဘ၀ိႆာမီတိ အဘိဏွံ ပစၥေ၀ကၡိတဗၺံ။
ဣမာနိ ေခါ ဘိကၡေ၀ ပဥၥ ဌာနာနိ အဘိဏွံ ပစၥေ၀ကၡိတဗၺာနိ
ဣတၳိယာ ၀ါ ပုရိေသန ၀ါ ဂဟေ႒န ၀ါ ပဗၺဇိေတန ၀ါ။


အဘိဏွသုတ္ ျမန္မာျပန္

ရဟန္းတို႔ ငါးပါးကုန္ေသာ ဤအေၾကာင္းတရားတို႔ကို မိန္းမသည္ လည္းေကာင္း ေယာက္်ားသည္ လည္းေကာင္း လူသည္ လည္းေကာင္း ရဟန္းသည္ လည္းေကာင္း ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္ကုန္၏။

အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္းဟူမူကား။

ငါသည္ အိုျခင္းသေဘာ႐ွိသည္၊ အိုျခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေခ်။
ဤသို႔ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

ငါသည္ နာျခင္းသေဘာ႐ွိသည္၊ နာျခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေခ်။
ဤသို႔ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

ငါသည္ ေသျခင္းသေဘာ႐ွိသည္၊ ေသျခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေခ်။
ဤသို႔ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

ငါ့အား ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ခ်စ္ႏွစ္လိုအပ္ကုန္ေသာ။ ႏွလံုးကိုပြားေစတတ္ကုန္ ေသာ အေဆြအမ်ဳိး အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကြၽမ္း၀င္သူတို႔ႏွင့္ အရပ္တစ္ပါးသို႔ ေျပာင္း သြားသျဖင့္ ႐ွင္ကြဲကြဲရျခင္းသည္ လည္းေကာင္း။ ဘ၀တစ္ပါးသို႔ ေျပာင္းသြား သျဖင့္ ေသကြဲကြဲရျခင္းသည္ရွိ၏။ ဤသို႔ ေန႔ညဥ့္ မျပတ္ဆင္ျခင္အပ္၏။

ငါသည္ ကံသာလွ်င္ မိမိဥစၥာရွိသည္။

ကံသာလွ်င္ အေမြခံ႐ွိသည္။

ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္း႐ွိသည္။

ကံသာလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိး႐ွိသည္။

ကံသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ လဲေလ်ာင္းရာ႐ွိသည္ ျဖစ္၏။

ေကာင္းသည္လည္းျဖစ္ေသာ၊ မေကာင္းသည္လည္း ျဖစ္ေသာ၊ ထိုကံကို ျပဳအံ့ ထိုေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကံ၏ ေကာင္းေမြ ဆိုးေမြခံသည္ ျဖစ္ရအံ့။
ဤသို႔ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤငါးပါးေသာ အေၾကာင္းတရားတို႔ကို မိန္းမသည္လည္းေကာင္း ေယာက္်ားသည္လည္းေကာင္း လူသည္လည္းေကာင္း ရဟန္းသည္လည္းေကာင္း ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္ကုန္၏။

Tuesday, April 29, 2008

ပူေဇာ္ခံထိုက္သူ ၁၁-ဦး-

၀ိနည္းပညတ္ျခင္းအက်ဳိး ၁၀မ်ဳိး-

အသွ်င္ဘုရား အဘယ္မွ်ေသာ အက်ဳိးထူးတို႔ကုိ အစဲြျပဳ၍ သိကၡာပုဒ္ကုိ ပညတ္ေတာ္ မူပါသနည္း-

၀ိနည္း
အသွ်င္ဥပါလိသည္
ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္
ျမတ္စြာဘုရားကုိ ရွိခုိး၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထုိင္ေနၿပီးလွ်င္
ျမတ္စြာဘုရားအား -

အသွ်င္ဘုရား အဘယ္မွ်ေသာ အက်ဳိးထူးတို႔ကုိ အစဲြျပဳ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တပည့္သာ၀ကတို႔အား သိကၡာပုဒ္ကုိ ပညတ္ေတာ္ မူပါသနည္း၊ ပါတိေမာက္ကို ျပေတာ္မူပါသနည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။

ဥပါလိ အက်ဳိးထူး ၁၀-မ်ဳိးတို႔ကုိ အစဲြျပဳ၍
ျမတ္စြာဘုရားသည္ တပည့္သာ၀ကတို႔အား သိကၡာပုဒ္ကို ပညတ္ေတာ္မူ၏၊

အဘယ္ ၁၀-မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

၁. သံဃာေတာ္၏ ေကာင္းပါၿပီ ဟု ၀န္ခံက်င့္သုံးရန္၊
၂. သံဃာေတာ္မ်ားခ်မ္းသာေစရန္၊
၃. အက်င့္သီလ ေဖာက္ဖ်က္သူတို႔ကုိ ႏွိမ္နင္းရန္၊
၄. အက်င့္သီလ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ ရဟန္းတို႔ခ်မ္းသာစြာ ေနႏိုင္ရန္၊
၅. မ်က္ေမွာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲ အထူးတို႔ကုိ ေစာင့္စည္းရန္၊
၆. ေနာင္တမလြန္၌ ျဖစ္လတၱံ႕ကုန္ေသာ ဆင္းရဲအထူးတို႔ကုိ ပယ္ရွားရန္၊
၇. မၾကည္ညဳိေသးေသာ သူတို႔ကုိ ၾကည္ညဳိေစရန္၊
၈. ၾကည္ညဳိၿပီးေသာ သူတို႔ကို တုိး၍ ၾကည္ၫိုေစရန္၊
၉. သူေတာ္ေကာင္းတရား သာသနာသံုးရပ္ တည္တံ့ရန္၊
၁၀. ၀ိနည္း စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ရန္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဥပါလိသုတ္၊ ဥပါလိဝဂ္၊ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

အလွဴဟူသည္---

အလွဴဟူသည္---

အလွဴဟူသည္---

နတ္ျပည္၏ ေစာင္းတန္းေလွခါးျဖစ္သည္။
ျမတ္ေသာ ရိကၡာထုပ္ျဖစ္သည္။
ခရီးေျဖာင့္လည္းျဖစ္သည္။
ျမတ္ေသာ မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္၏ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။
အစိုးရျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္သည္။
စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာကို ေပးတတ္သည္။
ခ်မ္းသာကို ပြားေစတတ္သည္။
မိမိကိုယ္ကို ေစာင္မတတ္သည္။
မယဥ္ေက်းသူတို႔ကို ယဥ္ေက်းေစတတ္သည္။
အလံုးစံုေသာ အက်ဳိးကို ၿပီးေစတတ္သည္။
အမြန္ျမတ္ဆံုး မဂၤလာတစ္ပါးလည္း ျဖစ္သည္။

ဒုကၡ၀ိဟာရသုတ္-

မပူေလာင္လိုေသာ္ အတိုင္းအရွည္ကိုသိပါ-

ဒုကၡ

၀ိဟာရသုတ္


အၾကင္သူသည္-
မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာ ကိုယ္ စိတ္ဟူေသာ ဒြါရတို႔ကို ပိတ္ဆို႔မထား၊
စားေသာက္ရာ၌ အတိုင္းအရွည္ကိုမသိ၊
ဣေႁႏၵတို႔ကို မေစာင့္ေရွာက္
ထိုသူသည္ ကိုယ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲဟူေသာ ဆင္းရဲကို ရ၏။

ထိုသို႔သေဘာရွိေသာသူသည္ ေန႔ညဥ့္မဟူ
ပူေလာင္ေသာကိုယ္ ပူေလာင္ေသာစိတ္ျဖင့္ ဆင္းရဲစြာေနရ၏။

ဒုကနိပါတ္၊ ပထမ၀ဂ္၊ ဒုကၡ၀ိဟာရသုတ္၊ ခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္၊ စာ-၁၉၄။

မိမိအလွဴ အက်ဳိးႀကီးလိုေသာ္-

မိမိအလွဴ အက်ဳိးႀကီးလိုေသာ္-

အလွဴရွင္မ်ား

ဤအဂၤါ ၆-ပါးကို သိထားသင့္သည္


(၁) အလႉမေပးမီ- ေရွးအဖို႔၌ သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊
(၂) ေပးလႉဆဲခဏ၌ စိတ္ၾကည္လင္ရႊင္ျပရျခင္း၊
(၃) ေပးလႉၿပီးေနာက္ မၾကာခဏ ႏွစ္သက္၀မ္းသာ အမွတ္ရကာေနရျခင္း၊

ဤအဂၤါ ၃-ပါးသည္ အလႉရွင္တို႔မွာ ရွိထားရမည့္ အဂၤါသံုးပါး။

အလႉခံယူသူတို႔ဘက္မွ ရွိထားရမည့္ အဂၤါ ၃-ပါး။

(၁) တဏွာ ရာဂကင္းစင္သူျဖစ္ျခင္း၊
ရာဂကင္းေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနသူျဖစ္ျခင္း၊
(၂) ေဒါသကင္းျခင္း၊
ေဒါသကင္းရန္ ျပဳက်င့္အားထုတ္ေနသူျဖစ္ျခင္း၊
(၃)ေမာဟကင္းျခင္း၊
ေမာဟကင္းစင္ေစရန္ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္က်င့္ပြားေနျခင္းရွိသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖစ္ရျခင္း။

ဤအဂၤါ ၃-ပါးသည္ အလႉခံတို႔မွာ ရွိထားရမည့္ အဂၤါသံုးပါး။

အဂၤုတၱရပါဠိေတာ္။ ဒု။ ၂၉၅။

Sunday, April 27, 2008

သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ သူယုတ္မာ-

သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ သူယုတ္မာ-


ျမတ္ဗုဒၶ အဆံုးအမ သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ သူယုတ္မာ

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္၊ သူယုတ္မာတို႔၏ အေျခခံသေဘာကို လည္းေကာင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အေျခခံသေဘာကို လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ေဟာ ၾကားေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔၊ သူယုတ္မာသည္ ျပဳဖူးေသာ သူ႔ေက်းဇူးကိုမသိ၊ ျပဳဖူးေသာ သူ႔ေက်းဇူးကို ထင္စြာျပဳ၍မသိ၊ ရဟန္းတို႔၊ ဤသို႔ျပဳဖူးေသာ သူ႔ေက်းဇူးကိုမသိျခင္း၊ ျပဳဖူးေသာ သူ႔ေက်းဇူးကို ထင္စြာျပဳ၍မသိျခင္းကို သူယုတ္မာတို႔သည္ ခ်ီးမြမ္းကုန္၏။ ယင္းတို႔သည္ သူယုတ္မာတို႔၏ အေျခခံသေဘာေပတည္း။

ရဟန္းတို႔၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ကား ျပဳဖူးေသာ သူ႔ေက်းဇူးကိုသိ၏၊ ျပဳဖူးေသာ သူ႔ေက်းဇူးကို ထင္စြာျပဳ၍သိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ျပဳဖူးေသာ သူ႔ေက်းဇူးကိုသိျခင္း၊ ျပဳဖူးေသာ သူ႔ေက်းဇူးကို ထင္စြာျပဳ၍သိျခင္းကို သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ခ်ီးမြမ္းကုန္၏။ ယင္းတို႔သည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အေျခခံသေဘာေပတည္း။

ေကာလိတ၊ သမစိတၱ၀ဂ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

အကုသိုလ္ ေစတသိက္ ၁၄-ပါး- ကုသိုလ္ ေစတသိက္မ်ား။

ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ျဖစ္ေစေသာ ေစတသိက္မ်ား-

အကုသိုလ္ ျဖစ္ေစေသာ ေစတသိက္ ၁၄-ပါး-

၁။ ေမာဟ၊ မသိတတ္ျခင္း။
၂။ အဟိရိက၊ အကုသိုလ္ျပဳရန္ မရွက္ျခင္း။
၃။ အေနာတၱပၸ၊ အကုသိုလ္ျပဳရန္ မေၾကာက္လန္႔ျခင္း။
၄။ ဥဒၶစၥ၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း။
၅။ ေလာဘ၊ လိုခ်င္မႈသေဘာ။
၆။ ဒိ႒ိ၊ မွားမွားယြင္းယြင္း သိျမင္ျခင္း။
၇။ မာန၊ ေထာင္လႊားတက္ႂကြျခင္းသေဘာ။
၈။ ေဒါသ၊ စိတ္၏ ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းျခင္းသေဘာ။
၉။ ဣႆာ၊ ျငဴစူ မနာလိုျခင္းသေဘာ။
၁၀။ မစၦရိယ၊ ၀န္တိုျခင္းသေဘာ။
၁၁။ ကုကၠဳစၥ၊ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ျခင္းသေဘာ။
၁၂။ ထိန၊ ထိုင္းျခင္း။
၁၃။ မိဒၶ၊ မိႈင္းျခင္း။
၁၄။ ၀ိစိကိစၧာ၊ ယံုမွားျခင္း။ မယံုတ၀က္ ယံုတ၀က္။

ကုသိုလ္ ျဖစ္ေစေသာ ေစတသိက္မ်ား-

၁။ သဒၶါ၊ ယံုၾကည္ျခင္းသေဘာ။
၂။ သတိ၊ ေအာက္ေမ့ျခင္း အမွတ္ရျခင္းသေဘာ။
၃။ ဟိရိ၊ မေကာင္းမႈျပဳရမည္ကို ရွက္ျခင္း။
၄။ ၾသတၱပၸ၊ မေကာင္းမႈျပဳရမည္ကို ေၾကာက္ျခင္း။
၅။ အေလာဘ၊ မလိုျခင္မႈ။
၆။ အေဒါသ၊ မခက္ထန္ မၾကမ္းတမ္းျခင္းသေဘာ။
၇။ အေမာဟ၊ ဉာဏ္ပညာ။
၈။ ေမတၱာ၊ သတၱ၀ါမ်ား၏ စီးပြားခ်မ္းသာ လိုလားျခင္းသေဘာ။
၉။ က႐ုဏာ၊ သနားၾကင္နာမႈသေဘာ။
၁၀။ မုဒိတာ၊ သူတစ္ပါး၏ ျပည့္စံုမႈကို ၀မ္းေျမာက္ျခင္းသေဘာ။
၁၁။ ဥေပကၡာ၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသေဘာ။
၁၂။ သမၼာ၀ါစာ၊ မွန္စြာေျပာဆိုျခင္း။
၁၃။ သမၼာကမၼႏၲ၊ မွန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း။
၁၄။ သမၼာအာဇီ၀၊ မွန္စြာအသက္ေမြးျခင္း။

ေလာက၌အေရာင္တို႔သည္ ၄-မ်ဳိးရွိကုန္၏

နတ္သားတစ္ပါး ေမးေလွ်ာက္သည့္အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားေျဖၾကားေတာ္မူေလသည္-

ေလာ
က၌အေရာင္တို႔သည္ ၄-မ်ဳိးရွိကုန္၏-
က၌ ငါးခုေျမာက္အေရာင္သည္မရွိ။


၁။ ေနသည္ ေန႔အခါ၌ ထြန္းလင္းေတာက္ပ၏။
၂။ လသည္ ညအခါ၌ ထြန္းလင္းေတာက္ပ၏။
၃။ ထိုမွတစ္ပါး မီးသည္ ေန႔ေရာညပါ ထြန္းလင္းေတာက္ပ၏၊
၄။ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေရာင္သည္ အေရာင္တကာတို႔ထက္ျမတ္၏၊
---ထိုျမတ္စြာဘုရားအေရာင္ေတာ္သည္ အတုမရွိဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေဒ၀တာသံယုတ္၊ သတၱိ၀ဂ္၊ ပေဇၨာတသုတ္။

အ၀န္းသုံးပါး ဘုရားရွိခုိး-အ၀န္းသုံးပါး ဘုရားရွိခုိး-

တိမ႑ေလ စရံ သံဃ၊ နကၡတၱ ပရိ၀ါရိတံ။
သဒၶမၼသီတေလာဘာသ၊ ဇနသႏၲာပ နာသကံ။
ပညာစကၡဳကရံ ပူေဇ၊ ဗုဒၶပုဏၰိႏၵဳမ႑ံလံ။

သံဃနကၡတၱပရိ၀ါရိတံ= အရိယာရွစ္ပါးတပည့္သား သာ၀က သံဃာေတာ္ျမတ္အေပါင္းတည္းဟူေသာ နကၡတ္တာရာ ၾကယ္တကာတုိ႔
၀န္းကာပတ္ၿခံ ရံအပ္ပါေပထေသာ၊

သဒၶမၼသီတေလာဘာသ ဇနသႏၲာပနာသကံ= ဓမၼကၡႏၶာေဒသနာေတာ္ေပါင္း ရွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္ ေအးျမခ်မ္းၾကည္ေသာ တရားေရာင္တုိ႔ျဖင့္ မ်ားေျမာင္လွစြာ ဆယ့္တစ္ျဖာၿငီး ေလာင္သည့္မီးကုိ အၿပီးတုိင္ပယ္ေဖ်ာက္ေတာ္ မူတတ္ပါေပထေသာ၊

ပညာစကၡဳကရံ= ေလးရပ္သစၥာ နက္နဲစြာသား ေကာင္းစြာေမွ်ာ္႐ႈ ဉာဏ္ပညာ စကၡဳကုိ ျပဳေတာ္မူတတ္ပါေပထေသာ၊

တိမ႑ေလ= မေဇၥ်တုိက္ထြန္း အ၀န္းတြင္မွတ္ အလတ္က်ဥ္းက်ယ္ လမ္းသုံးသြယ္၌၊

စရံ စရႏၲံ= ျမင့္မုိရ္ႏႈိင္းရာ ေဗာဓိခ်ာကုိ ဗဟုိအလယ္ထား ႂကြသြားလွည့္လည္ေတာ္ မူတတ္ပါေပထေသာ၊ ဗုဒၶပုဏၰိႏၵဳမ႑ံလံသစၥာေလးပါး တရားသိျမင္ ဘုရားရွင္ဟူ ေရာင္ျဖဴပထြန္း လျပည့္၀န္းကုိ၊

အဟံ= သူေတာ္သူျမတ္ လူႏွင့္နတ္တုိ႔ ေက်နပ္ရန္ေမွ်ာ္ ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္၊

ပူေဇ ပူေဇမိ= ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလုံး သုံးပါးေပ်ာင္းေပ်ာ့ မာန္ကုိေလ်ာ့၍ ကန္ေတာ့ျမတ္ႏုိး လက္အုပ္မိုးကာ ရွိခုိးဦးၫႊတ္ပါ၏။

မယံ= တရားေဟာပုဂၢိဳလ္တရားနာပုဂၢိဳလ္ ေခၚဆုိသမုတ္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္၊

ပူေဇ ပူေဇမ= မဂၤလာ စရဏ လက္ဦးစ၌ ၾကည္စြေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္ျမတ္ႏုိး လက္အုပ္မုိးကာ ရွိခုိးဦးၫႊတ္လုိက္ၾကပါကုန္၏ ျမတ္စြာဘုရား။

Friday, April 25, 2008

ေဗာဓိပင္ ေရလွဴရေသာအက်ဳိး-

ေဗာဓိပင္ ေရလွဴရေသာအက်ဳိး-

ေဗာဓိပင္ ေရလွဴရေသာအက်ဳိး-

၀ိပႆီျမတ္စြာဘုရား၏ ေဗာဓိပင္ျမတ္ကို ပူေဇာ္ပဲြသည္ ျဖစ္၏၊ ထုိအခါ ငါသည္ ရဟန္းဘ၀သို႔ ေရာက္ၿပီးသည္ ျဖစ္လ်က္ ထိုပူေဇာ္ပြဲသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၏။

ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေသာ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးသည္ ျဖစ္၍ ငါတို႔ကုိ လြတ္ေျမာက္ေစလတၱံ႔၊ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဒုကၡၿငိမ္းေအးၿပီးသည္ ျဖစ္၍ ငါတို႔ကို ၿငိမ္းေအးေစလတၱံ႔ဟု ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ငါသည္ ပန္းျဖင့္ ထံုးထားေသာ ေရကိုယူ၍ ေဗာဓိပင္၌ သြန္းေလာင္းပူေဇာ္ခဲ့၏။

ဤဘဒၵကမၻာမွ ကုိးဆယ့္တစ္ ကမၻာထက္၌ ေဗာဓိပင္၌ ေညာင္ေရသြန္း ေလာင္းခဲ့ရေသာ အခါမွစ၍ အပါယ္ေလးပါး လားရသည္ကုိ မသိစဖူးေပ။ ဤသို႔ ျဖစ္ရျခင္းသည္ ေဗာဓိပင္၌ ေညာင္ေရ သြန္းေလာင္းရျခင္း၏ အက်ဳိးေပတည္း။

သံုးဆယ့္သံုးကမၻာထက္ ေရာက္လတ္ေသာ္ လူတို႔ကုိ အစိုးရေသာ ဥဒကေသစန မည္ကုန္ေသာ စၾက၀ေတးမင္းတို႔သည္ ရွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ဖူးကုန္၏။

ေလးပါးေသာ ပဋိသမၻိဒါတို႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ ရွစ္ပါးေသာ ဤ၀ိေမာကၡတို႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ ေျခာက္ပါးေသာ အဘိညာဥ္တို႔ကုိ လည္းေကာင္း မ်က္ေမွာက္ ျပဳအပ္ပါကုန္ၿပီ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကုိ လိုက္နာက်င့္သံုးၿပီးပါၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ အသွ်င္ေဗာဓိသိကမေထရ္သည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ မိန္႔ဆိုေတာ္မူ၏။ ။

တိမိရ၀ဂ္၊ ေဗာဓိသိဥၥကေတၳရအပဒါန္၊ ခုဒၵကပါဠိေတာ္။

မာန္တက္ျခင္း အေၾကာင္းတရားမ်ား-

ေရာက္ရာဘ၀ ေအာက္တန္းမက်လိုပါေသာ္-

မာန္
ေရာက္ရာဘ၀ ေအာက္တန္းမက်လိုပါေသာ္-
မာနတက္ျခင္း ဘ၀င္ျမင့္ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ရွားရမည္။

ဤတရားတို႔ေၾကာင့္ မာန္မာနျဖစ္ၾကရပါသည္-

(၁) ဇာတိ မဒ= ဇာတ္ကိုစြဲ၍ မာနျဖစ္သည္။
(၂) ေဂါတၱ မဒ= မ်ိဳးႏြယ္ကိုစြဲ၍ မာနျဖစ္သည္။
(၃) သိပၸ မဒ= အတတ္ပညာကိုစြဲ၍ မာနျဖစ္သည္။
(၄) အာေရာဂ် မဒ= အနာေရာဂါကင္းမႈကိုစြဲ၍ မာနျဖစ္သည္။
(၅) ေယာဗၺ မဒ= အရြယ္ပ်ိဳႏုျခင္းကိုစြဲ၍ မာနျဖစ္သည္။
(၆) ဇီ၀ိတ မဒ= အသက္ရွည္ျခင္းကိုစြဲ၍ မာနျဖစ္သည္။
(၇) ၀ဏၰ မဒ= အဆင္းလွျခင္းကိုစြဲ၍ မာနျဖစ္သည္။
(၈) ေသာဘဂၢ မဒ= ေဘာဂေပါၾကြယ္ တင့္တယ္မႈမ်ိဳးကိုစြဲ၍ မာနျဖစ္သည္။
(၉) ပရိ၀ါရ မဒ= ေက်ာ္ေစာျခင္း အျခံအရံမ်ားျခင္းကိုစြဲ၍ ဘ၀င္ျမင့္ မာနျဖစ္သည္။

ဣတိ၀ုတၱက၊ ပါဠိေတာ္၊ ၂၇၀။


ဒိ႒ိျဖစ္ေၾကာင္း ၈-ပါး-

ဒိ႒ိျဖစ္ေၾကာင္း ၈-ပါး-

ေသာတာပန္ျဖစ္လိုပါလွ်င္-

ေသာတာပန္ျဖစ္လိုပါလွ်င္-


ဤ ၆-မ်ဳိးကို ပယ္ႏိုင္လွ်င္-

ရဟန္းတို႔ တရား ၆-မ်ဳိးတို႔ကုိ မပယ္မူ၍ ဉာဏ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ
ေသာတာပတၱိမဂ္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မထိုက္တန္။

၁။ သကၠာယဒိ႒ိ၊
၂။ ၀ိစိကိစၧာ၊
၃။ သီလဗၺတပရာမာသ၊
၄။ အပါယ္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း ရာဂ၊
၅။ အပါယ္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း ေဒါသ၊
၆။ အပါယ္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း ေမာဟတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤတရား ၆-မ်ဳိးတို႔ကုိ မပယ္ပါလွ်င္ ေသာတာပန္ျဖစ္ရန္ မထိုက္တန္။

အပၸဟာယသုတ္၊ သီတိ၀ဂ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

ဗုဒၶေဟာၾကား လူ ၄-မ်ဳိး ၄-စား-

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေဟာၾကားခ်က္အရ လူ ၄-မ်ဳိး ၄-စားရွိေလသည္-


လူ ၄-မ်ဳိး

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေဟာၾကားခ်က္အရ လူေလးမ်ဳိးေလးစားရွိေလသည္။

၁။ မိမိအက်ဳိး၊ သူတစ္ပါးအက်ဳိး၊
ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို မေဆာင္ရြက္သူသည္ အနိမ့္စားျဖစ္သည္။
၂။ သူတစ္ပါး၏ အက်ဳိးကို မေဆာင္ရြက္ဘဲ
မိမိ၏အက်ဳိးကိုသာ ေဆာင္ရြက္သူက ထုိထက္ျမတ္သည္။
၃။ မိမိ၏အက်ဳိးကို မေဆာင္ရြက္ဘဲ၊
သူတစ္ပါး၏ အက်ဳိးကိုသာ ေဆာင္ရြက္သူက ထုိထက္ျမတ္သည္။
၄။ မိမိ၏အက်ဳိးကိုေရာ၊ သူတစ္ပါး၏အက်ဳိးကိုပါ
ေဆာင္ရြက္သူသည္ကား အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေလသည္။

အိပ္စားကာမ ဤသံုး၀တြင္ လူအားလံုးအတူတူပင္ျဖစ္သည္။
ထိုထက္ပို၍ မိမိအက်ဳိး သူတစ္ပါးအက်ဳိးကို မည္ေရြ႕မည္မွ်အထိ
သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ သြားသနည္းဆိုေသာ အခ်က္ေပၚတြင္သာ
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ျခားနားခ်က္ ျဖစ္ေပၚေပလိမ့္မည္။

ဤတရား ၆-မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုပါလွ်င္-

ဤတရား ေျခာက္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ အသိဉာဏ္ ျပည့္စံုရန္ မထိုက္တန္-

ဤတရား ၆-မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုပါလွ်င္

သူေတာ္ေကာင္းတရား ေဟာၾကားစဥ္-

၁။ ေကာင္းစြာ မနာယူ၊
၂။ ေကာင္းစြာ နားမစိုက္၊
၃။ သိျခင္းငွါ စိတ္ကုိ မျဖစ္ေစ၊
၄။ အက်ဳိးမဲ့ကုိ ယူ၏၊
၅။ အက်ဳိး ရွိသည္ကုိ စြန္႔၏၊
၆။ သာသနာေတာ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

ဤတရား ေျခာက္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္
အသိဉာဏ္ ျပည့္စံုရန္ မထိုက္တန္။

ဓမၼပဒ-၂၀၄-

ေလာကတြင္ အလြန္ကဲဆံုး-

အာေရာဂ်ပရမာ လာဘာ၊ သႏၲဳ႒ိပရမံ ဓနံ။
၀ိႆာသပရမာ ဉာတိ၊ နိဗၺာနံ ပရမံ သုခံ။

အနာေရာဂါကင္းျခင္းသည္ အလြန္ကဲဆံုး လာဘ္တည္း၊

ေရာင့္ရဲမႈသည္ အလြန္ကဲဆံုး ဥစၥာတည္း၊

ခ်စ္ကြၽမ္း၀င္သူသည္ အလြန္ကဲဆံုး ေဆြမ်ဳိးတည္း၊

နိဗၺာန္သည္ အလြန္ကဲဆံုး ခ်မ္းသာတည္း။

Health is the greatest blessing. Contentment is the highest wealth. The trustworthy friend is the best kinsman. Nibbana is the greatest bliss.
(BS)

Thursday, April 24, 2008

သမထကမၼ႒ာန္း ၄၀-သမထ ကမၼ႒ာန္း ၄၀

ကမၼ႒ာန္းဟူသည္ သမထဘာ၀နာကံ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာကံ ႏွစ္ပါးတို႔၏ ျဖစ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကသိုဏ္း ပညတ္စေသာ ေတဘုမၼက သခၤါရ တရားတို႔ကို ေခၚဆိုပါသည္။
သမထ (စိတ္တည္ျငိမ္မႈ)ကို ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ရန္ အလို႔ငွာ ကမၼ႒ာန္း (စိတ္အာ႐ံုစူးစိုက္ရာ ဌာနမ်ား) ေလးဆယ္အနက္ တစ္ပါးပါးကို စူးစိုက္ အားထုတ္ရေပသည္။

ကသိုဏ္း-----------၁၀-ပါး။
အသုဘ------------၁၀-ပါး။
အႏုႆတိ---------၁၀-ပါး။
ျဗဟၼ၀ိဟာရ----------၄-ပါး။
သညာ---------------၁-ပါး။
စတုဓာတု၀၀တၳာန္---၁-ပါး။
အာ႐ုပၸ---------------၄-ပါး။
စုစုေပါင္း-----------၄၀-ျဖစ္ပါသည္။

ကသိုဏ္း ၁၀-ပါးမွာ-

၁။ ပထ၀ီကသိဏ၊ ေျမ ကသိုဏ္း။
၂။ အာေပါကသိဏ၊ ေရ ကသိုဏ္း။
၃။ ေတေဇာကသိဏ၊ မီး ကသိုဏ္း။
၄။ ၀ါေယာကသိဏ၊ ေလ ကသိုဏ္း။
၅။ နီလကသိဏ၊ အညိဳေရာင္ ကသိုဏ္း။
၆။ ပီတကသိဏ၊ အ၀ါေရာင္ ကသုိဏ္း။
၇။ ေလာဟိတကသိဏ၊ အနီေရာင္ ကသိုဏ္း။
၈။ ၾသဒါတကသိဏ၊ အျဖဴေရာင္ ကသိုဏ္း။
၉။ အာကာသကသိဏ၊ ေကာင္းကင္ ကသိုဏ္း။
၁၀။ အာေလာကကသိဏ၊ အလင္းေရာင္ ကသိုဏ္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

အသုဘ ၁၀-ပါးမွာ-

၁။ ဥဒၶဳမာတက၊ ဖူးဖူးေရာင္ေသာ သူေသေကာင္။
၂။ ၀ိနီလက၊ အညိဳ အနီစသည္ ေရာယွက္လ်က္ အေရာင္ အဆင္းပ်က္ေနေသာ သူေသေကာင္။
၃။ ၀ိပုဗၺက၊ ပုပ္ရိၿပီး ေသြးျပည္တို႔ျဖင့္ ကြဲအက္ ယိုက်ေနေသာ သူေသေကာင္။
၄။ ၀ိစၧိဒၵက၊ အေရျပားမ်ား အပိုင္းပိုင္း ကြဲအက္ေနေသာ သူေသေကာင္။
၅။ ၀ိကၡာယိတက၊ ေခြး က်ီး လင္းတ စသည္တို႔ ထိုးဆြ ကိုက္ခဲ၍ မြမြႀကဲေနေသာ သူေသေကာင္။
၆။ ၀ိကၡိတၱက၊ ေျခတျခား လက္တျခား ေခါင္း ကိုယ္စသည္တို႔ကို ကစဥ့္ကလ်ား ပစ္လႊင့္ထားအပ္ေသာ သူေသေကာင္။
၇။ ဟတ၀ိကၡိတၱက၊ ေျခ လက္ ကိုယ္ ေခါင္းစသည္ကို တျခားစီ ျဖတ္လ်က္ ဓားရာျခင္းယွက္ေနေအာင္ မႊန္း၍ တကြဲတျခား ပစ္လႊင့္ထားအပ္ေသာ သူေသေကာင္။
၈။ ေလာဟိတက၊ ထိုမွဤမွ ေသြးယိုထြက္၍ အႏွံ႔အျပား ေသြးလိမ္းက်ံေနေသာ သူေသေကာင္။
၉။ ပုဠဳ၀က၊ ပိုးေလာက္မ်ား က်ိက်ိတက္ ျပည့္ေန ေသာ သူေသေကာင္။
၁၀။ အ႒ိက၊ အ႐ိုးစုသာႂကြင္းက်န္ေသာ သူေသေကာင္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အႏုႆတိ ၁၀-ပါးမွာ-

၁။ ဗုဒၶါႏုႆတိ၊ အရဟံ အစရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ျခင္း။
၂။ ဓမၼာႏုႆတိ၊ သြာကၡာတတာ အစရွိေသာ တရားေတာ္၏ ဂုဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါးကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ျခင္း။
၃။ သံဃာႏုႆတိ၊ သုပၸဋိပႏၷ အစရွိေသာ သံဃာေတာ္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ျခင္း။
၄။ သီလာႏုႆတိ၊ မိမိ၏ သီလဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ျခင္း။
၅။ စာဂါႏုႆတိ၊ မိမိျပဳခဲ့ဘူးသည့္ ဒါန အစုစုကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ျခင္း။
၆။ ေဒ၀တာႏုႆတိ၊ သဒၶါ အစရွိေသာဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသျဖင့္ နတ္ျဖစ္ေလကုန္သည္ ငါလည္း သဒၶါအစရွိေသာ ဂုဏ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏ဟု နတ္တို႔ကို သက္ေသထား၍ အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ျခင္း။
၇။ ဥပသမာႏုႆတိ၊ နိဗၺာန္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ျခင္း။
၈။ မရဏာႏုႆတိ၊ ေသျခင္းကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ျခင္း။
၉။ ကာယဂတာသတိ၊ ဆံပင္ အေမႊး လက္သည္း ေျခသည္း စသည့္ ၃၂-ပါးေသာ ေကာ႒ာသကို အဖန္ တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ျခင္း။
၁၀။ အာနာပါနႆတိ၊ ႏွာေခါင္းမွ ထြက္သက္၀င္သက္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

ျဗဟၼ၀ိဟာရ ၄-ပါးမွာ-

၁။ ေမတၱာ၊ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ သတၱ၀ါပညတ္အေပၚ ပြားမ်ား စူးစိုက္ျခင္း။
၂။ က႐ုဏာ၊ သနားၾကင္နာစိတ္ျဖင့္ သတၱ၀ါတို႔အေပၚ ပြားမ်ားစူးစိုက္ျခင္း။
၃။ မုဒိတာ၊ သူတစ္ပါးတို႔ ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၌ ၀မ္းေျမာက္ေသာစိတ္ျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔အေပၚ (၀ါ) သတၱ၀ါ တို႔အေပၚ ပြားမ်ားစူးစိုက္ျခင္း။
၄။ ဥေပကၡာ၊ မုန္းျခင္း ခ်စ္ျခင္း မထားေသာစိတ္ျဖင့္ သတၱ၀ါတို႔အေပၚ ပြားမ်ားစူးစိုက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

သညာ ၁-ပါးမွာ-

၁။ အာဟာေရ ပဋိကူလသညာ၊ စားေသာက္ေသာ အာဟာရတို႔အေပၚ စက္ဆုတ္ဖြယ္အေန ထင္ျမင္လာေအာင္ စူးစိုက္႐ႈပြားျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

စတုဓာတု၀၀တၳာန္ ၁-ပါးမွာ-

၁။ စတုဓာတု၀၀တၳာန၊ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို ေရ ေျမ ေလ မီး စေသာ မဟာဘုတ္ႀကီးေလးပါးအေန ထင္ျမင္ေအာင္ စူးစိုက္႐ႈပြားျခင္း ျဖစ္သည္။

အာ႐ုပၸ ၄-ပါးမွာ-

၁။ အာကာသာနဥၥာယတန၊ အစအဆံုးမရွိ အနႏၲ ေကာင္းကင္ပညတ္ကို စူးစိုက္ျခင္း။
၂။ ၀ိညာနဥၥာယတန၊ အစအဆံုးမရွိ အနႏၲ၀ိညာဏ ပညတ္ကို စူးစိုက္ျခင္း။
၃။ အာကိဥၥညာယတန၊ ဘာမွ်မရွိျခင္းသေဘာ နတၳိ သေဘာ ပညတ္ကို စူးစိုက္ျခင္း။
၄။ ေန၀သညာနာသညာယတန၊ သညာရွိသည္လည္း မဟုတ္ မရွိသည္လည္း မဟုတ္ေသာ ပညတ္၌ စူးစိုက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

သမထကမၼ႒ာန္း ၄၀-ျပီး၏။

ေကာသလအိပ္မက္ ၁၆-ခ်က္-

ေကာသလအိပ္မက္ ၁၆-ခ်က္ စီကံုးသူ လယ္တီပ႑ိတ ဆရာဦးေမာင္ႀကီး-

အိပ္မက္

ေကာသလအိပ္မက္ ၁၆-ခ်က္ ရွစ္လံုးဖြဲ႕ျမန္မာကဗ်ာ-

(၁) အေမး။ ။ႏြားနက္ေလးခု၊ ေ၀ွ႔မႈဟန္ျပင္၊ မေ၀ွ႔ၾကဘဲ၊ ေရွာင္လြဲသည္ျမင္။
အေျဖ။ ။အေရွ႕အေနာက္၊ ေတာင္ေျမာက္ မိုးဆင္၊ ျခိမ္းသံေပး မိုးေ၀းလြင့္ေပ်ာက္စင္။

(၂) အေမး။ ။ေျမကမႂကြ၊ ငယ္လွသစ္ပင္၊ ဖူးငံုရင့္ၿပီး၊ ပြင့္သီးေတြ႕ျမင္။
အေျဖ။ ။အရြယ္မမွ်၊ ပ်ိဳမ လံုခင္၊ သမီးသား၊ လင္ထား အိမ္ေထာင္ဆင္။

(၃) အေမး။ ။ယေန႔ဖြားစ၊ ႏြားမႏို႔သာ၊ မိခင္ႏြားႀကီး၊ စို႔ၿပီးေနရွာ။
အေျဖ။ ။သမီးႏွင့္သား၊ စီးပြားဆိုင္ရာ၊ မိႏွင့္ဖ၊ ေကြၽးမွစားရမွာ။

(၄) အေမး။ ။ႏြားႀကီးမႀကိဳက္၊ ၀န္တိုက္ႏြားငယ္၊ မ႐ုန္းႏိုင္ဘဲ၊ ၀ပ္လဲေနတယ္။
အေျဖ။ ။ႀကီးသူပယ္ရွား၊ ေျမႇာက္ထားလူငယ္၊ တိုင္းျပည္ေရး၊ ႐ႈပ္ေထြးေပြေတာ့မယ္။

(၅) အေမး။ ။ခံတြင္းႏွစ္ခြ၊ ျမင္းလွရာဇာ၊ ေကြၽးေမြးသမွ်၊ မ၀ႏိုင္ပါ။
အေျဖ။ ။မွဴးမတ္မင္းစိုး၊ လာဘ္ထိုးသူရွာ၊ ႏွစ္ဘက္စား၊ တရားစီရင္မွာ။

(၆) အေမး။ ။ေခြးအိုထံဆက္၊ ေရႊခြက္သိန္းတန္၊ က်င္ငယ္အျမဲ၊ ခြက္ထဲစြန္႔ျပန္။
အေျဖ။ ။မ်ိဳးျမတ္သမီး၊ ပစၥည္းမက္ဟန္၊ အမ်ိဳးယုတ္၊ လင္လုပ္ေပါင္းဆက္ဆံ။

(၇) အေမး။ ။ေရွ႕ကက်စ္ခ်၊ လြန္စႀကိဳးကုိ၊ ေခြးမခုိးစား၊ ကိုက္၀ါးကာမ်ိဳ။
အေျဖ။ ။လင္ႀကီးပစၥည္း၊ သိမ္းဆည္းမသို၊ လင္ငယ္အား မယားေလာကြတ္ပို။

(၈) အေမး။ ။အိုးငယ္ခ်ည္းႏွီး၊ အိုးႀကီးေရလွ်ံ၊ အိုးႀကီးကိုဘဲ၊ ေရဆြဲေလာင္းျပန္။
အေျဖ။ ။ဆင္းရဲသူမ်ား၊ ၀တ္စားမက်န္၊ အခြန္တြက္၊ ႏွိပ္စက္ေငြေကာက္ခံ။

(၉) အေမး။ ။ၾကာမ်ိဳးငါး၀၊ ပြင့္ၾကေရကန္၊ ေရလယ္ေနာက္လ်က္၊ ကမ္းဘက္ၾကည္ျပန္။
အေျဖ။ ။ၿမိဳ႕တြင္းေပြ႐ႈပ္၊ ခြန္တုတ္ေကာက္ခံ၊ ၿမိဳ႕ျပင္ထြက္၊ ျပည့္ႏွက္စည္ကားရန္။

(၁၀) အေမး။ ။တစ္အိုးတည္းခ်က္၊ အက်က္မညီ၊ ထမင္းမာဆတ္၊ ေပ်ာ့နပ္သံုးလီ။
အေျဖ။ ။မင္းႏွင့္လူမ်ား၊ တရားမညီ၊ မိုးသံုးစား၊ ကြက္ၾကားရြာခ်မည္။

(၁၁) အေမး။ ။ေမႊးထံုနဲ႔ၾကဴး၊ စႏၵကူးသိန္းတန္၊ ပုန္းရည္ႏွင့္လဲ၊ သံုးစြဲစားျပန္။
အေျဖ။ ။အလဇၨီမ်ား၊ တရားဖိုးတန္၊ ေငြႏွင့္လဲ၊ အျမဲေဟာမည္မွန္။

(၁၂) အေမး။ ။သံေၾကးမေပါင္း၊ ဘူးေတာင္း ဘူးအံု၊ ေရတြင္စုပ္စုပ္၊ နစ္ျမဳပ္လံုးစံု။
အေျဖ။ ။ပညာရွိမ်ား၊ စကားဥႆံု၊ ေျပာသမွ်၊ ေလာကမသံုးကုန္။

(၁၃) အေမး။ ။အိမ္လံုး ေတာင္လံုး၊ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ဖ်ာ၊ ေရမွာဘြားဘြား၊ ထင္ရွားေပၚလာ။
အေျဖ။ ။ရဟန္းရွင္ဆိုး၊ လူဆိုးမ်ားသာ၊ ဂုဏ္ေရာင္တိုး၊ တန္ခိုးေပၚထြက္မွာ။

(၁၄) အေမး။ ။အဆိပ္ျပင္းေတာက္၊ ေႁမြေဟာက္ႀကီးကို၊ ဖားငယ္မမ်ား၊ ကိုက္၀ါးကာမ်ိဳ။
အေျဖ။ ။ကညာယူထား၊ သက္ၾကားဘိုးအို၊ မယားဆဲ၊ အျမဲေအာ္ေငါက္ဆို။

(၁၅) အေမး။ ။အဆင္းမည္းနက္၊ က်ီးငွက္ထံမွာ၊ ေရႊဟသၤာမ်ား၊ ခစားေနရွာ။
အေျဖ။ ။ပညာသီလ၊ ျပည့္၀သူဟာ၊ သူယုတ္အား၊ ၀ပ္တြားေနရမွာ။

(၁၆) အေမး။ ။ဆိတ္ကိုျမင္ျငား၊ ေၾကာက္အားျပင္းထန္၊ ျခေသၤ့သစ္က်ား၊ ခုန္လႊားေျပးျပန္။
အေျဖ။ ။သူယုတ္မာမ်ား၊ ေထာင္လႊားႏိုင္ငံ၊ သူေတာ္ေကာင္း ပုန္းေအာင္းေတာၿမိဳင္ယံ။

Wednesday, April 23, 2008

ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာ္-

အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာ္-

သဗၻိသုတ္-

မ်ားစြာေသာ နတ္သားတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤသို႔ုေလွ်ာက္၏-

၁။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္သာလွ်င္ ေပါင္းေဖာ္ရာ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းကို ျပဳရာ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားကို သိသည္ရွိေသာ္ ျမတ္၏၊ မယုတ္မာ။

၂။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္သာလွ်င္ ေပါင္းေဖာ္ရာ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းကို ျပဳရာ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားကို သိသည္ရွိေသာ္ ပညာကို ရႏိုင္၏၊ အျခား (သူမိုက္) ထံမွ ပညာကို မရႏိုင္။

၃။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္သာလွ်င္ ေပါင္းေဖာ္ရာ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းကို ျပဳရာ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားကို သိသည္ရွိေသာ္ ပူေဆြးသူတို႔၏ အလယ္၌ မပူေဆြးရ။

၄။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္သာလွ်င္ ေပါင္းေဖာ္ရာ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းကို ျပဳရာ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားကို သိသည္ရွိေသာ္ ေဆြမ်ဳိးတို႔၏ အလယ္၌ တင့္တယ္၏။

၅။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္သာလွ်င္ ေပါင္းေဖာ္ရာ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းကို ျပဳရာ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားကို သိသည္ရွိေသာ္
သတၱ၀ါတို႔သည္ ေကာင္းေသာလားရာ (သုဂတိ) ဘ၀သို႔ ေရာက္ရကုန္၏။

၆။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္သာလွ်င္ ေပါင္းေဖာ္ရာ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းကို ျပဳရာ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားကို သိသည္ရွိေသာ္
သတၱ၀ါတို႔သည္ အျမဲမျပတ္ ခ်မ္းသာစြာ တည္ေနရကုန္၏။ ဟု

နတ္သားမ်ားက ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ထားေလေသာ္-

သင္ နတ္သားအားလံုးတို႔၏ စကားသည္ အေၾကာင္းပရိယာယ္အားျဖင့္ ေကာင္းစြာ ဆိုအပ္၏၊

ထို႔ျပင္ ငါ၏ စကားကိုလည္းနာၾကကုန္ေလာ့ -

သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္သာလွ်င္ ေပါင္းေဖာ္ရာ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းကို ျပဳရာ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားကို သိသည္ရွိေသာ္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္၏။

သဗၻိသုတ္၊ သတုလႅပကာယိကဝဂ္၊ သဂါထာဝဂၢသံယုတ္။

စႀကႍေလွ်ာက္ျခင္း၌ အက်ဳိး ၅-မ်ဳိး-

စႀကႍေလွ်ာက္ျခင္းအက်ဳိးတရား...
ရဟန္းတုိ႔ စႀကႍေလွ်ာက္ျခင္း၌ အက်ဳိးအာနိသင္-

စကၤမသုတ္ စႀကႍေလွ်ာက္ျခင္း၌ အက်ဳိးအာနိသင္ ၅-မ်ဳိး-

၁။ ခရီးရွည္ သြားႏုိင္၏။

၂။ ႀကဳိးစားအားထုတ္ႏုိင္၏။

၃။ အနာေရာဂါကင္း၏။

၄။ စားေသာက္ ခဲအပ္ေသာ အစာအာဟာရသည္ ေကာင္းစြာ ေၾကက်က္ႏုိင္၏။

၅။ စႀကႍေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ရအပ္ေသာ တည္ၾကည္မႈ (သမာဓိ)သည္
ၾကာျမင့္စြာ တည္တံ့ႏုိင္၏။ 29

၉ - စကၤမသုတ္၊ ပဥၥဂႋကဝဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

၀ိပႆနာ အားထုတ္ျခင္းသည္-

ေလာကဓံတရား ရွစ္ပါးတို႔ကို အျပံဳးမပ်က္ ခံႏိုင္ရည္ရွိလိုေသာ္-

၀ိပႆနာ အားထုတ္ျခင္းသည္-

လာဘ= ပစၥည္းဥစၥာ ရရွိျခင္း။
အလာဘ= ပစၥည္းဥစၥာ မရျခင္း။
ယသ= အေႁခြအရံ မ်ားျခင္း။
အယသ= အေႁခြအရံ မရွိျခင္း။
နိႏၵ= အကဲ့ရဲ႔ ခံရျခင္း။
ပသံသ= အခ်ီးမြမ္း ခံရျခင္း။
သုခ= ကိုယ္စိတ္ ခ်မ္းသာျခင္း။
ဒုကၡ= ကိုယ္စိတ္ ဆင္းရဲျခင္း။

ဤ ေလာကဓံတရား ရွစ္ပါးတို႔ကို အျပံဳးမပ်က္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေစတယ္။

ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးမွာ-

ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါး ႏွင့္ ပူေဇာ္႐ိုေသသူတို႔ ရရွိမည့္ အက်ဳိး ၁၀-ပါး

ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးမွာ-

၁။ သဗၺညဳဘုရား။
၂။ ပေစၥကဗုဒၶဘုရား။
၃။ ရဟႏၲာ။
၄။ အဂၢသာ၀က ၂-ပါး။
၅။ မာတာ= မိခင္။
၆။ ပိတာ= ဖခင္။
၇။ ၀ုဒၶါပစာယန= အသက္ သိကၡာ သီလ အမ်ဳိး စသည္ မိမိထက္ႀကီးျမတ္ ႐ိုေသအပ္သူ။
၈။ အာစရိယ= သြန္သင္ဆံုးမ ပညာသင္ေပးအပ္ေသာ ဆရာျမတ္။
၉။ ဓမၼကထိက= သူေတာ္ေကာင္းတရား ေဟာေျပာျပသသူ။
၁၀။ ဟိတ ကရ= အစားအေသာက္ ေနရာထိုင္ခင္း ေပးေသာသူ။

ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးကို ပူေဇာ္႐ိုေသသူတို႔ရရွိမည့္ အက်ဳိး ၁၀-ပါးမွာ-

၁။ တစ္ပါးရြာသို႔သြားလွ်င္ အစားအစာမရွားပါးျခင္း။
၂။ ေရာက္ရာအရပ္၌ အပူေဇာ္ခံရျခင္း။
၃။ ရန္သူမ်ဳိးငါးပါး မႏွိပ္စက္ႏိုင္ျခင္း။
၄။ မ်က္ႏွာျမင္က ခ်စ္ခင္သူေပါမ်ားျခင္း။
၅။ ပြဲလယ္၌ ရဲရင့္ျခင္း။
၆။ မိမိ၏ ေက်းဇူးသတင္း ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း။
၇။ အျခံအရံ အျမဲမျပတ္ရွိျခင္း။
၈။ ဆင္ ျမင္း ကြၽဲ ႏြားေပါမ်ား၍ စပါးဆန္ေရ မပ်က္စီးျခင္း။
၉။ ေတာင္ေစာက္ ေခ်ာက္ကမ္းပါး၌ က်ေသာ္လည္း မေသျခင္း။
၁၀။ သားသမီးႏွင့္တစ္ကြ အေျခအျမစ္ႀကီးက်ယ္ျခင္း။

ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးအမည္ျဖင့္ေတာ့ ဘုရားေဟာမရွိပါ၊ တူရာစု၍သာ။

ယုတ္မာေသာသူတို႔၏ အမွတ္အသား ၁၈-မ်ဳိး-


ယုတ္မာေသာသူတို႔၏ အမွတ္အသား ၁၈-မ်ဳိး-


ယုတ္မာေသာသူတို႔၏ အမွတ္အသား ၁၈-မ်ဳိး

၁။ ေျခဖ၀ါးျပန္႔က်ယ္လွျခင္း၊ (ဗလကၤပါဒ)
၂။ ေျခသည္းလက္သည္းပုတ္ျခင္း၊ (အႏၶနခ)
၃။ ေလ်ာက်ေသာအသားစိုင္ရွိျခင္း၊ (ၾသ၀ဒၶပိ႑ိက)
၄။ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းတြဲျခင္း၊ (ဒီဃုတၱေရာ႒)
၅။ ပါးစပ္မွ အရိအရြဲယိုက်ျခင္း၊ (စပလ)
၆။ သြားမ်ား ကိုးယို႔ကားယားရွိျခင္း၊ (ကဠာရ)
၇။ ႏွာေယာင္ေကာက္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းအထက္လန္ျခင္း၊ (ဘဂၢနာသိက)
၈။ ၀မ္းဗိုက္ႀကီးျခင္း၊ (ကုေမၻာဒရ)
၉။ ေက်ာက္ကုန္း(ေက်ာကုန္း)တိုျခင္း၊ (ဘဂၢပါ႒ိ)
၁၀။ မ်က္စိေစြေစာင္းျခင္း၊ (၀ိသမစကၡဳက)
၁၁။ ေၾကးနီေရာင္အေမြးအမွ်င္မ်ားရွိျခင္း၊ (ေလာမႆု)
၁၂။ ဆံပင္အ၀ါေရာင္ရွိျခင္း၊ (ဟိရိတေကသ)
၁၃။ တြန္႔ေသာအေရရွိျခင္း၊ (၀လီန)
၁၄။ မွဲ႔မည္းေျပာက္တို႔ျပည့္ႏွက္ေနျခင္း၊ (တိလကာဟတ)
၁၅။ ျပဴးထြက္ေသာမ်က္စိရွိျခင္း၊ (ပဂၤလ)
၁၆။ ခါး ေက်ာက္ကုန္း ပခံုးတို႔၌ ေကာက္ေကြးေနျခင္း၊ (၀ိနတ)
၁၇။ သြားလာေသာအခါ အဆစ္မ်ားမွမည္ျခင္း၊ (၀ိကဋ)
၁၈။ အရပ္ရွည္လြန္းျခင္း၊ (ျဗဟာ)

ဇာတက၊ ပါ၊ ဒု၊ စာ-၃၅၁။

Tuesday, April 22, 2008

သံေ၀ဇနိယ ၄-ဌာနသို႔-

အပါယ္တံခါးပိတ္လိုပါလွ်င္ သံေ၀ဇနိယ ၄-ဌာနသို႔သံေ၀ဂယူၾကရန္

မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္သည္ဆိုပါလွ်င္-

မိမိကိုယ္ကို အခ်စ္ဆံုး၊ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္သည္ဆိုပါလွ်င္-

အ ခ်စ္ ဆံုး

ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ မလႅိကာမိဖုရားအား၊
မလႅိကာ သင့္အား-
မိမိထက္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ရွိေသးသေလာဟု ေျပာဆို၏။
အရွင္မင္းႀကီး-
ကြၽန္ေတာ္မအား မိမိထက္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မရွိပါ၊

အရွင္မင္းႀကီးမွာေကာဟုေမးေလေသာ္-
မလႅိကာ-
ငါ့အားလည္း မိမိထက္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မရွိပါဟု ေျပာဆို၏။

ထို႔ေနာက္ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ျပာသာဒ္မွ သက္ဆင္း၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားကိုအသွ်င္ဘုရား ယေန႔ တပည့္ေတာ္သည္ မလႅိကာမိဖုရားႀကီးႏွင့္အတူ ျမတ္ေသာ ျပာသာဒ္ထက္၌ တည္ေနလ်က္ မလႅိကာ မိဖုရားႀကီးကို မလႅိကာ သင့္အား မိမိထက္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ရွိေသးသေလာ ဟု ေျပာဆိုပါ၏။ ဤသို႔ဆိုေသာ္ မလႅိကာမိဖုရားသည္ တပည့္ေတာ္ကို မင္းႀကီး ကြၽန္ေတာ္မအား မိမိထက္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မရွိပါ၊ အရွင္မင္းႀကီးအားမူ မိမိထက္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ရွိပါေသးသေလာ ဟု ေမးပါ၏။ ဤသို႔ေမးေသာ္ အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ မလႅိကာမိဖုရားကို မလႅိကာ ငါ့အားလည္း မိမိ ထက္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မရွိဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုပါသည္ဟု ေလွ်ာက္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေတာ္မူ၍ ထိုသိေသာ အခ်ိန္၌ အလံုးစံု အရပ္တို႔သို႔ စိတ္ျဖင့္ အစဥ္ေလွ်ာက္၍ ရွာေဖြေသာ္လည္း မိမိထက္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် မရႏိုင္၊ ဤသို႔ သူတစ္ပါးတို႔ထက္ မိမိကိုယ္ကို အသီးအျခား ခ်စ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအက်ဳိးစီးပြါး လိုလားသူသည္ သူတစ္ပါးကို မညႇဥ္းဆဲရာ
ဟု ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။

ဥဒါန္းပါဠိိေတာ္၊ ေသာဏ၀ဂ္၊ ပိယတရသုတ္။

ဉာဏ္ေတာ္ ၁၀-ပါးမွာ-

ျမတ္စြာဘုရားတြင္ ရွိေသာ ဉာဏ္ေတာ္ ၁၀-ပါး-

ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ ဉာဏ္ေတာ္ ၁၀-ပါး၊

ဉာဏ္ေတာ္ ၁၀-ပါးမွာ-

(၁) ဌာနာ ဌာန ေကာသလဉာဏ္-
အရာဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္တို႔ကို သိေတာ္မူျခင္း။

(၂) ကမၼ၀ိပါကဉာဏ္-
ကံ ကံ၏အက်ိဳးကိုသိေတာ္မူျခင္း။

(၃) သဗၺတၳဂါမိနီ ပဋိပဒါဉာဏ္-
အလံုးစံုကုန္ေသာ ဘ၀တို႔သို႔ ေရာက္ျခင္းအေၾကာင္း၌ သိေတာ္မူျခင္း။

(၄) အေနကဓါတု နာနာဓါတုဉာဏ္-
ေလာကဓါတ္အားလံုး အထူးထူးေသာ ေလာကဓါတ္တို႔ကို သိေတာ္မူျခင္း။

(၅) နာနာ ဓိမုတၱိဉာဏ္-
အထူးထူးေသာ အျပားျပားေသာ အလိုတို႔ကို သိေတာ္မူျခင္း။

(၆) ဣႁႏၵိယ ပေရာပရိယတၱိဉာဏ္-
ဣေႁႏၵ ႏုရင့္ျခင္းကို သိေတာ္မူျခင္း။

(၇) စ်ာန ၀ိေမာကၡာဒိဉာဏ္-
စ်ာန္ ၀ိေမာကၡစသည္တို႔၌ သိေတာ္မူျခင္း။

(၈) ပုေဗၺ နိ၀ါသဉာဏ္-
ေရွးကေနခဲ့ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို သိေတာ္မူျခင္း။

(၉) ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္-
အပိတ္အပင္အတားအဆီးမရွိ နတ္မ်က္စိကဲ့သို႔ ပကတိ သိျမင္ေတာ္မူျခင္း။

(၁၀) အာသ၀ကၡယဉာဏ္-
အာသေ၀ါတရားတို႔၏ကုန္ရာ နိဗၺာန္ကိုသိေတာ္မူျခင္း။

ပရိကၡရာ ၈-ပါး-

ရဟန္းမ်ား အသံုးအေစာင္ ပရိကၡရာ ၈-ပါး-

ပရိကၡရာ ၈-ပါး-

၁။ ပတၱ= သပိတ္
၂။ သင္းပိုင္= ေအာက္ပိုင္း၀တ္ သကၤန္း
၃။ ဧကသီ= အေပၚပိုင္း၀တ္ သကၤန္း
၄။ ဒုကုတ္= ၂-ထပ္ သကၤန္းၾကီး
၅။ ကာယ ဗႏၶန= ခါးပန္းၾကိဳး
၆။ ၀ါသိက= ေခါင္ရိတ္ဓား
၇။ သူစိ= အပ္ အပ္ခ်ီ
၈။ ပရိသာ၀န= ေရစစ္

ဤသို႔လည္း
ရဟန္းမ်ား အသံုးအေစာင္ ပရိကၡရာ ၈-ပါးဟူ၍ မွတ္သားဘူးပါသည္။

အာ႐ုံငါးပါး ကာမဂုဏ္တရား-

ငါးပါးအာ႐ုံ ကာမဂုဏ္ကုိ တပ္မက္တာ၊ အလုိရွိေနတာ၊ စြဲလမ္းမက္ေမာေနတာဟာ ကာမစၧႏၵမည္၏-
ကာမ


အာ႐ုံငါး၀ တပ္မက္က ကာမစၧႏၵမည္။

ကုသုိလ္တရားေတြေပ်ာက္ေအာင္ ၀င္ေႏွာက္လုိက္တာ ကာမစၧႏၵ။

ကာမဂုဏ္တရား ၅-ပါးမွာ-

(၁) အဆင္းမ်ိဳးစုံ ႐ူပါ႐ုံ
(၂) အသံမ်ိဳးစုံ သဒၶါ႐ုံ
(၃) အနံ႔မ်ိဳးစုံ ဂႏၶာ႐ုံ
(၄) အရသာမ်ိဳးစုံ ရသာ႐ုံ
(၅) အေတြ႔အထိမ်ိဳးစုံ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ။

ကာမဂုဏ္အျပစ္ေတြကုိ သိၿပီး ကာမစၧႏၵ ပယ္ခ်င္တဲ့သူဟာ-

၁။ အသုဘနိမိတ္ ႐ႈျမင္ရေအာင္ သင္ယူပါ။
၂။ အသုဘ ဘာ၀နာကုိ ထပ္ကာ ထပ္ကာ႐ႈပြားပါ။
၃။ ဣေျႏၵ ၆-ပါး တံခါးေတြကုိ ပိတ္ဆုိ႔ပါ။
၄။ အတုိင္းအဆနဲ႔ စားေသာက္ပါ။
၅။ မိတ္ေဆြေကာင္းကုိ ေပါင္းသင္းပါ။
၆။ အသုဘ ဘာ၀နာနဲ႔ စပ္ယွဥ္တဲ့ စကားကုိေျပာဆုိပါ။

ဒါဆို ကာမစၧႏၵေတြ အားနည္းလာပါလိမ့္မယ္။
---------------------ကုန္ခမ္းသြားပါလိမ့္မယ္။

ဥပါဒါန္ စြဲလမ္းမႈ ၄-မ်ဳိး-

ဥပါဒါန္ စြဲလမ္းမႈ ၄-မ်ဳိး-

ဥပါဒါန္ ၄-မ်ဳိးမွာ-

၁။ ကာမုပါဒါနံ= ကာမဂုဏ္၌ စြဲလမ္းျခင္း။
၂။ ဒိ႒ဳပါဒါနံ= မွားယြင္းေသာ မိစၧာဒိ႒ိ အယူ၀ါဒ၌ စြဲလမ္းျခင္း။
၃။ သီလဗၺတုပါဒါနံ= မွားယြင္းေသာ က်င့္စဥ္၌ စြဲလမ္းျခင္း။
၄။ အတၱ၀ါဒုပါဒါနံ= အတၱ၀ါဒ၌ စြဲလမ္းျခင္း။

Monday, April 21, 2008

စရိယာသံုးပါး-

ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ပါရမီေတာ္ေတြထဲမွာ စရိယာသံုးပါး-

စရိယာသံုးပါးဆိုသည္မွာ-

၁။ ေလာကတၳစရိယာ= ေလာကတြင္းမွာရွိတဲ့ သတၱ၀ါေတြ ေဘးကင္းဖို႔၊
ႀကီးပြားခ်မ္းသာဖို႔၊ ပညာေရးတိုးတက္ဖို႔ စသည္ က်င့္ေတာ္မူျခင္း။

၂။ ဉာတတၳစရိယာ= ေဆြမ်ိဳးေတြေဘးကင္းဖို႔၊ ႀကီးပြားခ်မ္းသာဖို႔၊
ပညာေရးတိုးတက္ဖို႔ စသည္ က်င့္ေတာ္မူျခင္း။

၃။ ဗုဒၶတၳစရိယာ= ဘုရားျဖစ္ဖို႔ က်င့္ေတာ္မူျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္တို႔တေတြ ဘယ္အတြက္ က်င့္ေနၾကပါသလဲ ¿

Sunday, April 20, 2008

၀ိပါက္ေတာ္ ၁၂-ပါး-

ျမတ္ဘုရား၏ ၀ဋ္ေႂကြး ၁၂-ပါး-

ျမတ္စြာဘုရား၌ ထင္ရွားေသာ ၀ိပါက္ေတာ္မ်ား-

ဤတရားမ်ား ေလ့လာၿပီးေနာက္
၀ဋ္ေႂကြးမ်ား မပါရေလေအာင္ ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္ၾကပါေစ-


(၁) ပဌမ ၀ိပါက္ေတာ္။
(ေမး) ဥ႐ုေ၀ဠ၊ ေတာ၀ၿမိဳင္ခြင္၊ ေျခာက္ႏွစ္ပတ္လံုး က်င့္သံုးအရွင္၊
အားကုန္ခန္းလို႔၊ ၫႈိးႏြမ္းၿငိဳျငင္၊ ပင္ပန္းေရး၊ ၀ဋ္ေႂကြး ဘယ္ေၾကာင့္တင္။

(ေျဖ) ကႆပဖ်ား၊ ထင္ရွားပြင့္ေသာ္၊ ေဇာတိပါလ၊ နာမအေက်ာ္၊
ပုဏၰားမာန္တက္၊ ႏႈတ္ႁမြက္အာေဘာ္၊ ၀စီျပင္းေရွးရင္း ၀ိပါက္ေတာ္။

(၂) ဒုတိယ ၀ိပါက္ေတာ္။
(ေမး) စိဥၥမာဏ၊ မိန္းမေစကြၽန္၊ ကိုယ္၀န္ရွိေသာ၊ ဆိုေျပာအလြန္၊
လက္သယ္ထားလို႔၊ ဘုရားကိုၫႊန္၊ စြပ္စြဲခဲ့အဘယ့္ ၀ိပါက္၀န္။

(ေျဖ) ေသာက္စားလြန္က်ဴး၊ ယစ္မူးေပ်ာ္ရႊင္၊ ေသေသာက္သမား၊ ျဖစ္ျငားယခင္၊
ရဟႏၲာျမတ္၊ ဆြမ္းရပ္သည္ျမင္၊ အက်င့္ယုတ္ ဖြင့္ထုတ္ စြပ္စြဲအင္။

(၃) တတိယ ၀ိပါက္ေတာ္။
(ေမး) တိတၳိ ေစခိုင္း၊ မိုက္႐ိုင္း ဒုႆီ၊ ထင္ေရာင္ ထင္မွား၊ ျပဳျငား သုႏၵရီ၊
လူရွင္အေပါင္း၊ ယံုေၾကာင္းေပြလီ၊ ရွင္ေတာ္ထြတ္၊ ဘယ္၀ဋ္ ေရွးကမွီ။

(ေျဖ) မုနာဠိဟု၊ မည္ရွိေလာင္းေတာ္၊ ေမာက္ႂကြားေမွာက္မွား၊ ေသာက္စားအေပ်ာ္၊
ရွင္ပေစၥက၊ ဗုဒၶျမင္ေသာ္၊ ဒုႆီဘဲ၊ စြပ္စြဲ ၀ဋ္ေႂကြးေပၚ။

(၄) စတုတၳ ၀ိပါက္ေတာ္။
(ေမး) သုႏၵရီမိုက္၊ သတ္လိုက္ ေသရာ၊ တိတၳိအသင္း၊ သတင္းလႊင့္ကာ၊
တပည့္မ်ားႏွင့္၊ ဘုရားကိုသာ၊ လူအမ်ား၊ ယံုမွား ဘယ္တြက္တာ။

(ေျဖ) ေလာင္းေတာ္ရေသ့၊ ေပ်ာ္ေမြ႔စံရာ၊ ရေသ့တဦး၊ စ်ာန္ျမဴးကြန္႔လာ၊
ျငဴစူစိတ္ေဇာ၊ မေနာဣသာ၊ က်င့္ယုတ္ႀကီး၊ ႏႈတ္သီး ခြၽန္သည့္တာ။

(၅) ပဥၥမ ၀ိပါက္ေတာ္။
(ေမး) ေ၀ဘာေတာင္ေစာင္း၊ ေက်ာက္ေမာင္းဆင္ကာ၊ ေဒ၀ဒတ္ယုတ္၊
ခလုပ္အသာ၊ သူျဖဳတ္ခ်လို႔၊ ဗုဒၶေျခမွာ၊ ေက်ာက္လႊာၿငိ၊ ဒဏ္ထိ ဘယ္၀ဋ္ပါ။

(ေျဖ) သူႂကြယ္မ်ိဳးဇာတ္၊ ျဖစ္လတ္တံုေခ်၊ ညီကို လွည့္စား၊ ေခၚသြားသေလ၊
ေက်ာက္ႏွင့္ဖိညႇပ္၊ ထုသတ္ႀကိတ္ေခ်၊ ေက်ာက္၀ိပါတ္၊ အဆက္ပါခဲ့ေပ။

(၆) ဆ႒မ ၀ိပါက္ေတာ္။
(ေမး) ေက်ာက္လႊာထိပါး၊ ျမတ္ဖ်ားထြတ္တင္၊ တည္ေန၀ပ္ကိန္း၊ ေသြးစိမ္းအရွင္၊
ေျခမေတာ္ထဲ၊ ကိုက္ခဲနာက်င္၊ ၀ိပါက္ရင္း၊ အလင္း ျပေစခ်င္။

(ေျဖ) သူငယ္ျဖစ္ခိုက္၊ လမ္း၌ေပ်ာ္ရႊင္၊ ရွင္ပေစၥက၊ ေ၀းမွအျမင္၊
ခဲႏွင့္ပစ္လိုက္၊ ထိခိုက္ေျခတြင္၊ ေသြးယိုဆင္း၊ ေရွးရင္း ၀ိပါက္ပင္။

(၇) သတၱမ ၀ိပါက္ေတာ္။
(ေမး) ဆြမ္းခံႂကြျမန္း၊ ထိပ္ပန္းဘုန္းႂကြယ္၊ မုန္က်ဆင္ႀကီး၊ ခရီးအလယ္၊
ေဒ၀ဒတ္မိုက္၊ လႊတ္လိုက္ျပန္တယ္၊ ရင္ဆိုင္ေတြ႔၊ ဆင္ေ၀ွ႔ ဘယ္၀ဋ္ႏြယ္။

(ေျဖ) ဆင္ထိန္းဆင္ေက်ာင္း၊ အေလာင္းျဖစ္တံု၊ ရွင္ပေစၥက၊ လမ္းမအဆံု၊
ေဒါသထားလို႔၊ ျပစ္မွားသုန္မႈန္၊ ဆင္ႏွင့္တိုက္၊ ၀ဋ္လိုက္ ေစဘို႔ႀကံဳ။

(၈) အ႒မ ၀ိပါက္ေတာ္။
(ေမး) ေက်ာက္လႊာခတ္လို႔၊ ေသြးဓာတ္ဆူပူ၊ ေျခမေတာ္ဦး၊ ထြတ္ဖူးတဆူ၊
ေသြးၫိုကိန္းလို႔၊ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၊ ဇီ၀က၊ ခြဲရ ဘယ္၀ဋ္ဟူ။

(ေျဖ) ပေဒသရာဇ္၊ မင္းျဖစ္စဥ္၀ယ္၊ မူးယစ္ေသာက္စား၊ ေဖာက္ျပားမဖြယ္၊
လူရွင္လတ္လတ္၊ ထိုးသတ္ ျပန္တယ္၊ ဓား၀ိပါက္၊ အဆက္ သူကႏြယ္။

(၉) န၀မ ၀ိပါက္ေတာ္။
(ေမး) သံုးလူထြတ္ဖူး၊ ၿမိဳက္မွဴးေသွ်ာင္ေက၊ ရံဖန္ခါလဲ၊ ေခါင္းခဲပေလ၊
ေ၀ဒနာ၀ဋ္၊ မလြတ္တံုေခ်၊ ဘယ္၀ိပါက္၊ အဆက္ပါခဲ့ေပ။

(ေျဖ) ေရွးခါကပ္ေဟာင္း၊ မေကာင္းကံေဆာ္၊ တံငါမ်ိဳးဇာတ္၊ ျဖစ္လတ္သေရာ္၊
ငါးတို႔ဦးေခါင္း၊ ထုေထာင္းျမင္ေသာ္၊ ၀မ္းေျမာက္မိ၊ လိုက္ဘိ ၀ိပါက္ေတာ္။

(၁၀) ဒသမ ၀ိပါက္ေတာ္။
(ေမး) ၀ါေတာ္ကပ္ေတာ့၊ မာရ္နတ္ႏႈိးေဆာ္၊ ေ၀ရဥၨာတိုင္း၊ သမိုင္းအေက်ာ္၊
မုေယာဆြမ္းမို႔၊ ၾကမ္းၾကမ္း ေထာ္ေထာ္၊ ဘုဥ္းေပးရ၊ ေရွးက ဘယ္၀ဋ္ေနာ္။

(ေျဖ) မထင္မရွား၊ မ်ိဳးသားျဖစ္တံု၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ဆြမ္းစားခိုက္ႀကံဳ၊
ဆြမ္းၾကမ္းစားဟု၊ ျပစ္မွားဆိုပံု၊ ၀စီထြက္၊ ၀ိပါက္ေတာ္တဲ့ယံု။

(၁၁) ဧကာဒသမ ၀ိပါက္ေတာ္။
(ေမး) အထြတ္ဆံုးဟု၊ သံုးလူ႔မ်က္မွန္၊ ခါးေတာ္ကိုက္ခဲ၊ အသဲအသန္၊
ေ၀ဒနာမ်ား၊ ခံစားရံဖန္၊ ဘယ္အေၾကာင္း၊ ကံေဟာင္း ထုတ္လို႔ျပန္။

(ေျဖ) လက္ေ၀ွ႔သတ္ေကာင္း၊ အေလာင္း ျဖစ္ေသာ္၊ ၿပိဳင္ပြဲဆိုင္ပြဲ၊ ႏိုင္ၿမဲ အေက်ာ္၊
ႏိုင္လွ်င္ ခါး႐ိုး ႐ိုက္ခ်ိဳးေျမေပၚ၊ အသတ္ေကာင္း၊ ဇာတ္ေဟာင္း၀ိပါက္ေတာ္။

(၁၂) ဒြါဒသမ ၀ိပါက္ေတာ္။
(ေမး) ဆဒၵန္ဆယ္စီး၊ အားႀကီးလ်င္ျမန္၊ ၀မ္းေတာ္သြန္ျငား၊ ေရႊအားမသန္၊
ေခြယိုင္ႏြဲ႔လို႔၊ ျမန္းခဲ့နိဗၺာန္၊ ေျဖေစေၾကာင္း၊ ကံေဟာင္း သိဘို႔ရန္။

(ေျဖ) ေရာဂါကုစား၊ သမားဉာဏ္က်ယ္၊ ရွင္သူေဌးသား၊ ေဆး၀ါးကုတယ္၊
ခ မေပးလို႔၊ ဟိုေရွးဘုန္းႂကြယ္၊ ၀မ္းလားေဆး၊ တိုက္ေကြၽး ၀ဋ္ေဟာင္းလယ္။

သတိေပး ဥေယ်ာဇဥ္ ျမန္မာဂါထာ။

(က) ၀ိပါက္ေရာက္ေရး၊ ေၾကာက္ေသြးတုန္ဘြယ္၊ ဘုရားေသာ္လဲ၊ ေရွာင္လႊဲမလြယ္၊
ေတြ႔ႀကံဳၿမဲမို႔၊ တ၀ဲလယ္လယ္၊ မလြတ္ေသး၊ ၀ဋ္ေႂကြး ခက္လွတယ္။

(ခ) ၾကင္နာေထာက္ထား၊ သနားေျမႇာ္ေခၚ၊ ကုသိုလ္ပြားမႈ၊ အားျပဳၾကေနာ္၊
ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း၊ သရမ္းပ်က္ေခ်ာ္၊ ေရွာင္ၾကဥ္ေရး၊ ၀ဋ္ေႂကြး စင္ဘို႔ေျမႇာ္။

အပါဒါန္ ။ပါ။ ပ-အုပ္။၃၄၆။

ကံအက်ဳိးျပ သံေပါက္လကၤာ-

ကံ၏ အက်ဳိးတရားတို႔သည္ တူေသာအက်ဳိးကို ေပးၾကကုန္၏-

ကံအက်ဳိးျပ သံေပါက္လကၤာ

၁. သူမ်ားအသက္၊ သတ္သည့္တြက္၊ အသက္ကိုယ့္မွာတို။
၂. မသတ္ေရွာင္ရွား၊ ထိုသူမ်ား၊ ရွည္လ်ားအသက္ကို။
၃. ႏွိပ္စက္ကလူ၊ ညႇဥ္းဆဲသူ၊ ေျပာထူေရာဂါဆို။
၄. သနားစိတ္သြင္း၊ မႏွိမ္နွင္း၊ ကင္းရွင္းေရာဂါကို။
၅. ထန္ျပင္းေဒါသ၊ ႀကီးတတ္က၊ အလွပ်က္မည္ဆို။
၆. ေဒါသကင္းစင္၊ ေမတၱာယွဥ္၊ ၾကည္လင္လွသကို။
၇. မနာလိုျပန္၊ ဣႆာထန္၊ ျခံရံကင္းမည္ဆို။
၈. ဣႆာမထား၊ ၀မ္းေျမာက္ျငား၊ ေပါမ်ားေႁခြရံကို။
၉. မလွဴမဒါန္း၊ မေပးကမ္း၊ ေျခာက္ခမ္းဥစၥာဆို။
၁၀. စြန္႔ၾကဲေလ့တံု၊ ျပဳပါကုန္၊ ကံုလံုႂကြယ္၀လို။
၁၁. မာန္မာနႂကြယ္၊ ထိုသူ၀ယ္၊ မ်ဳိးႏြယ္ညံ့မည္ဆို။
၁၂. ထိုက္သူ႐ိုက်ဳိး၊ မာန္ကိုခ်ဳိး၊ အမ်ဳိးျမတ္သကို။
၁၃. သိဖြယ္ဟူသမွ်၊ မေမးက၊ ဖ်င္းအပညာဆို။
၁၄. ၾကားျမင္မ်ားေအာင္၊ ေမးေလ့ေဆာင္၊ ခုေနာင္တတ္သိလို။

သုခ၀ိဟာရသုတ္-

ခ်မ္းသာေသာကိုယ္ ခ်မ္းသာေသာစိတ္ျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာေနလိုေသာ္-

သုခ၀ိဟာရသုတ္
အၾကင္သူသည္ မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာ ကိုယ္ စိတ္ဟူေသာ ဒြါရတို႔ကို ပိတ္ဆို႔ထား၏၊
စားေသာက္ရာ၌ အတိုင္းအရွည္ကိုသိ၏၊
ဣေႁႏၵတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၏၊
ထိုသူသည္ ကိုယ္ခ်မ္းသာ စိတ္ခ်မ္းသာဟူေသာ ခ်မ္းသာကို ရ၏။
ထိုသို႔သေဘာရွိေသာသူသည္
ေန႔ညဥ့္မဟူ ခ်မ္းသာေသာကိုယ္ ခ်မ္းသာေသာစိတ္ျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာေနရ၏။

သုခ၀ိဟာရသုတ္၊ ခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္၊ စာ-၁၉၅။

Saturday, April 19, 2008

ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ထားျခင္းျဖင့္-

မိမိတို႔ အိမ္ေဂဟာတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ဘုရားစင္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ထားျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးေက်းဇူး ၉-မ်ဳိးကိုရရွိပါသည္-

ကိုး
မိမိတို႔ အိမ္ေဂဟာတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို
ဘုရားစင္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ထားျခင္းျဖင့္
အက်ဳိးေက်းဇူး ၉-မ်ဳိးကိုရရွိပါသည္။

၁။ ဘုရားစင္ရွိသည့္အတြက္ ဘုရားကို ျမင္ေနရျခင္း၊ ဘုရားေ၀ယ်ာ၀စၥ ျပဳေနရျခင္း၊ ဘုရားကို ကိုင္းညြတ္သည့္စိတ္ျဖင့္ မေမ့ျခင္း၊ ဘုရားတရားႏွင့္ ကင္းကြာမေနျခင္း။

၂။ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေတြ႕ရျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ ပို၍ ယံုၾကည္မႈ ေလးနက္လာေပသည္။

၃။ အိမ္တြင္ဘုရားစင္ရွိလွ်င္ စနစ္တက် ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္မႈ ျပဳျခင္းျဖင့္ သတိျမဲျခင္းႏွင့္ ပညာဉာဏ္ ထက္ျမက္ျခင္းမ်ားရွိလာသည္။

၄။ ကုသိုလ္တရားမ်ား တိုးပြားလာသည္။

၅။ စိတ္ညစ္ၫူးမႈရွိလာလွ်င္ ဘုရားစင္ ဘုရားရွင္ေရွ႕ေတာ္သို႔ သြားျပီး ဘုရားပန္းလဲျခင္း၊ ျမတ္စြာဘုရားကို အေသအခ်ာၾကည့္ အာ႐ံုျပဳလိုက္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ညစ္ၫူးမႈမ်ား ပေပ်ာက္လာမည္။ အမွားအယြင္းမ်ား မျပဳလုပ္မိေတာ့ဘဲ ရပ္တန္းမွရပ္ၿပီး စိတ္ၾကည္ႏူးမႈ ခ်က္ျခင္းရရွိလာပါသည္။

၆။ အိမ္တြင္ ဘုရားစင္ရွိသျဖင့္ မေကာင္းဆိုး၀ါး သရဲမ်ား၏ အေႏွာက္ အယွက္မ်ားမွကင္းၿပီး မေၾကာက္မ႐ြံ႕ ေနႏိုင္ပါသည္။

၇။ ဆင္းရဲဒုကၡကို သည္းခံလာႏိုင္သည္။

၈။ ဘုရားစင္ကို ပိုးမွ်င္ ဖုန္မ်ား ကင္းစင္ေအာင္ လွည္းက်င္းသုတ္သင္ၿပီး က်က် နနထားလွ်င္ အိမ့္က်က္သေရ၊ လူ႕က်က္သေရတိုးၿပီး ဂုဏ္သိကၡာမ်ား တက္ပါမည္။

၉။ ဘုရားစင္ရွိသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူေနရသကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး သူတစ္ပါး၏ ခ်ီးေျမႇာက္ ပူေဇာ္မႈကို ခံယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

အားလံုး စိတ္ခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒုကၡဆင္းရဲကင္းၾကပါေစ။

ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး ဘုရားရွိခိုး-

ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး ဘုရားရွိခိုး

ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး ဘုရားရွိခိုး

မၾကံဆ မႏႈိင္းယွဥ္ ႏိုင္ေကာင္းေသာ ဂုဏ္ေတာ္အေပါင္းအနႏၲႏွင့္
ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

အရဟံ-
ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ကိေလသာ ကင္းစင္ေတာ္မူပါေပ၏။
သမၼာသမၺဳေဒၶါ-
ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူပါေပ၏။
၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ-
ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အသိဉာဏ္၀ိဇၨာ အက်င့္စရဏႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူပါေပ၏။
သုဂေတာ-
ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ စကားေကာင္းကို ေကာင္းစြာ ေဟာေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။
ေလာက၀ိဒူ-
ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာက ၃-ပါးကို သိေတာ္မူပါေပ၏။
အႏုတၱေရာပုရိသ ဒမၼသာရထိ-
ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆံုးမထိုက္သူကိုသိ၍ ဆံုးမေတာ္ မူတတ္ပါေပ၏။
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ-
ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔၏ဆရာ ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။
ဗုေဒၶါ-
ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို သိျမင္ေတာ္မူပါေပ၏။
ဘဂ၀ါ-
ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုန္းေတာ္ ၆-ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူပါေပ၏။

အရဟံအစ ဘဂ၀ါအဆံုးရွိေသာ ဂုဏ္ေတာ္အနႏၲ ေက်းဇူးေတာ္အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ထို ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို တပည့္ေတာ္သည္ ႐ိုေသျမတ္ႏိုး လက္အုပ္မိုး၍ ႐ွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား။

သာဓု သာဓု သာဓု။

Friday, April 18, 2008

သည္းမခံျခင္း၏ အျပစ္တုိ႔သည္-

ရဟန္းတုိ႔ သည္းမခံျခင္း၏ အျပစ္တုိ႔သည္-

ခႏၲီ
ရဟန္းတုိ႔ သည္းမခံျခင္း၏ အျပစ္တုိ႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတုိ႔တည္း။

သည္းခံျခင္း၏ အက်ဳိးတုိ႔သည္လည္း ၅-မ်ဳိးရွိေပသည္-

ဒုတိယ အကၡႏၴိသုတ္

၁။ လူအမ်ားသည္ မခ်စ္မႏွစ္သက္။
၂။ ၾကမ္းၾကဳတ္၏။
၃။ ႏွလံုး မသာယာ။
၄။ ေတြေ၀လ်က္ ေသရ၏။
၅။ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌
---ခ်မ္းသာကင္းေသာ ငရဲသုိ႔ ေရာက္ရ၏။

ရဟန္းတုိ႔ သည္းမခံျခင္း၏ အျပစ္တုိ႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတုိ႔တည္း။
- - -
သည္းခံျခင္း၏ အက်ဳိးတုိ႔သည္လည္း ၅-မ်ဳိးရွိေပသည္-

အဘယ္ ၅-မ်ဳိးတုိ႔နည္းဟူမူ-

၁။ လူအမ်ားသည္ ခ်စ္ႏွစ္သက္၏။
၂။ မၾကမ္းၾကဳတ္။
၃။ ႏွလံုး မသာမယာမျဖစ္။
၄။ မေတြေ၀ဘဲ ေသရ၏။
၅။ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌
---ေကာင္းေသာ လားရာျဖစ္ေသာ နတ္ျပည္သုိ႔ ေရာက္ရ၏။

ရဟန္းတုိ႔ သည္းခံျခင္း၏ အက်ဳိးတုိ႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတုိ႔တည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဒုတိယ အကၡႏၴိသုတ္။

အရွင္လတ္လတ္ ေျမမ်ိဳးသြားသူ ငါးေယာက္-

အရွင္လတ္လတ္ ေျမမ်ိဳးသြားသူ ငါးေယာက္-
ေျမမ်ဳိခံရသူ ၅-ေယာက္
ေဂါတမဘုရားရွင္ သာသနာေတာ္ အတြင္း၌
အရွင္လတ္လတ္ ေျမမ်ိဳးသြားသူ ငါးေယာက္။

၁။ ေဒ၀ဒတ္ ရဟန္း၊
၂။ စိဥၥမာန မိန္းမယုတ္၊
၃။ သုပၸဗုဒၶ သာကီ၀င္၊
၄။ နႏၵက ဘီလူး၊
၅။ နႏၵလုလင္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

မိလိႏၵပဥႇာ ပါဠိေတာ္။ ၁၀၈။

မိဘတို႔ လိုလားေသာ အေၾကာင္း ၅-ပါး-

ဤအေၾကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔ကို ေကာင္းစြာျမင္ေသာ မိဘတို႔သည္ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္ေသာ သားသမီးကို အလိုရွိကုန္၏-

မိဘ
ရဟန္းတို႔-
ဤအေၾကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔ကို
ေကာင္းစြာျမင္ေသာ မိဘတို႔သည္
သားသမီးတို႔ကိုကို အလိုရွိကုန္၏။

၁။ ေမြးျမဴထားေသာ သားသမီးသည္ ငါတို႔အား လုပ္ေကြၽး ေမြးျမဴေပလိမ့္မည္။
၂။ ငါတို႔၏ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ေပလိမ့္မည္။
၃။ အမ်ဳိးအဆက္သည္ ရွည္ျမင့္စြာ တည္ေပလိမ့္မည္။
၄။ အေမြခံ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
၅။ ထို႔ျပင္ ဘ၀တစ္ပါးသို႔ ေျပာင္းသြားေသာ ငါတို႔အား
---အလွဴ၏ အဖို႔ကို ေပးေ၀ၾကေပလိမ့္မည္ဟု အလိုရွိၾကကုန္၏။

ဤအေၾကာင္းတို႔ကို ေကာင္းစြာ ႐ႈျမင္သည့္ ပညာရွိ မိဘတို႔သည္
သားသမီးကို လိုခ်င္ ေတာင့္တၾကကုန္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပဳဖူးေသာ ေက်းဇူးကို သိ၍ သူ႔ေက်းဇူးကို ထင္စြာ ျပဳတတ္ေသာ၊ ၿငိမ္သက္ေသာ စိတ္ရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ေရွးက ျပဳဖူးသည္ကို အဖန္ဖန္ ေအာက္ေမ့လ်က္ မိဘတို႔ကို လုပ္ေကြၽး ေမြးျမဴၾကကုန္၏၊

ေက်းဇူးျပဳဖူးသူ၏ ကိစၥကို ျပဳလုပ္သကဲ့သို႔ ထိုအတူ မိဘတို႔၏ အမႈကိစၥတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကကုန္၏။ မိဘတို႔ အဆံုးအမကို လိုက္နာေလ့ရွိ၍ ေမြးျမဴဖူးေသာ မိဘတို႔အား လုပ္ေကြၽး ေမြးျမဴေလ့ရွိေသာ အမ်ဳိးအႏြယ္ကို မယုတ္ေစ၍ သဒၶါတရားရွိသည့္ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သားသမီးသည္ ခ်ီးမြမ္းထိုက္သူ ျဖစ္ေပသတည္း။

သုမန၀ဂ္၊ ၉ - ပုတၱသုတ္။

ေသသူတို႔ကို ရည္ညႊန္း၍ ကုသိုလ္ျပဳျခင္း-

ဤ အေၾကာင္း ၃-ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္ ျပိတၱာတို႔ အက်ဳိးရရွိခံစားရမည္-

ေသသူတို႔ကို ရည္ညႊန္း၍ ျပဳလုပ္ေသာ ကုသိုလ္သည္
ဤ အေၾကာင္း ၃-ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုရပါမည္။

၁။ ေကာင္းမႈရွင္တို႔က ေသသူတို႔အား ရည္ညႊန္း၍ အမွ်ေပးေ၀မႈ ျပဳရျခင္း၊
၂။ အလႉခံပုဂၢိဳလ္၏ သီလဂုဏ္ အက်င့္သိကၡာ ျပည့္စံုရျခင္း၊
၃။ ျပိတၱာတို႔၏ ၀မ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခၚႏိုင္ျခင္း။

အက်ယ္ ေပတ၀တၳဳ။ ႒။၂၅-၌ ႐ႈပါ။

ရခဲေသာ တရား ၅-ပါး -

ႏွစ္သက္အပ္ ျမတ္ႏုိးအပ္သည္ျဖစ္၍ ရခဲေသာ တရား ၅-ပါး -

ဣ႒သုတ္မွ-

ႏွစ္သက္အပ္ ျမတ္ႏုိးအပ္သည္ျဖစ္၍ ရခဲေသာ တရား ၅-ပါး -

၁။ အသက္ရွည္ျခင္းသည္ အလုိရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ ျမတ္ႏုိးအပ္၍ ေလာက၌ ရခဲ၏၊
၂။ အဆင္းလွျခင္းသည္ အလုိရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ ျမတ္ႏုိးအပ္၍ ေလာက၌ ရခဲ၏၊
၃။ ခ်မ္းသာျခင္းသည္ အလုိရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ ျမတ္ႏုိးအပ္၍ ေလာက၌ ရခဲ၏၊
၄။ အျခံအရံမ်ားျခင္းသည္ အလုိရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ ျမတ္ႏုိးအပ္၍ ရခဲ၏၊
၅။ နတ္ျပည္တုိ႔သည္ အလုိရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ ျမတ္ႏုိးအပ္ကုန္၍ ရခဲကုန္၏။

ဣ႒သုတ္မွ တခ်ဳိ႕-

စိတ္အားနည္းျခင္း တရား ၂၅-ပါး-

စိတ္ဓါတ္အားနည္းျခင္း အေၾကာင္းတရား ၂၅-ပါး-

ေကာင္းမႈေကာင္းရာတို႔ဘက္၌ စိတ္အားေလ်ာ့မႈမ်ားဟုလည္းေခၚပါသည္-

၁။ ေကာဓ- - -အမ်က္ထြက္ျခင္း၊
၂။ ဥပနာဟ- - -ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ျခင္း၊
၃။ မကၡ- - -ေက်းဇူးမဲ့ျပဳျခင္း၊
၄။ ပလာသ- - -တုၿပိဳင္ျခင္း၊
၅။ ဣႆာ- - -ျငဴစူျခင္း၊
၆။ မစၦရိယ- - -၀န္တိုျခင္း၊
၇။ မာယာ- - -လွည့္ပတ္ျခင္း၊
၈။ သာေထယ်- - -စဥ္းလဲျခင္း၊
၉။ ထမၻ- - -မိုက္မဲခိုင္ခံ့ျခင္း၊
၁၀။ သာရမၻ- - -သူ႔သီလကိုဖ်က္ဆီးျခင္း၊
၁၁။ မာန- - -စိတ္ႀကီး၀င္ျခင္း၊
၁၂။ အတိမာန- - -အလြန္အမင္း စိတ္ႀကီး၀င္ျခင္း၊
၁၃။ မဒ- - -မာန္ျဖင့္ယစ္ျခင္း၊
၁၄။ ပမာဒ- - -ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၊
၁၅။ ထိန- - -စိတ္၏ေလ်ာ့က်ျခင္း၊
၁၆။ မိဒၶ- - -ငိုက္ျမည္းျခင္း၊
၁၇။ အာလသွ်- - -ပ်င္းရိျခင္း၊
၁၈။ ပါပမိတၱတာ- - -ခင္ပြန္းယုတ္ႏွင့္ေပါင္းေဖၚျခင္း၊
၁၉။ ႐ူပ- - -အဆင္း၌တပ္မက္လြန္းျခင္း၊
၂၀။ သဒၵ- - -အသံ၌ တပ္မက္လြန္းျခင္း၊
၂၁။ ဂႏၶ- - -အနံ႔၌ တပ္မက္လြန္းျခင္း၊
၂၂။ ရသ- - -အရသာ၌ တပ္မက္လြန္းျခင္း၊
၂၃။ ေဖာ႒ဗၺ- - -အေတြ႕၌ တပ္မက္လြန္းျခင္း၊
၂၄။ ခုဒၵပိပါသ- - -ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း၊
၂၅။ အရတိ- - -တရား၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း။

သင္တို႔မွာ ဘာေတြမ်ားေနသလဲ-

ေရွး႐ိုးစဥ္လာ ေမတၱာပို႔-

ေရွး႐ိုးစဥ္လာ ေမတၱာပို႔-

ငါဟုေခၚစရာ ဤခႏၶာ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
မိဘႏွစ္ျဖာ ႐ိုေသစြာ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
သင္ၾကားပညာ ျမတ္ဆရာ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
မ်ိဳးေဆြေတာ္ရာ မိတ္သဟာ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
ကိုယ္မွာေစာင့္လာ နတ္ေဒ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
ေျမ၌တည္လာ နတ္ေဒ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
သစ္ပင္တည္လာ နတ္ေဒ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
ေကာင္းကင္တည္လာ နတ္ေဒ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
ေယာက္်ားမည္ရာ ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
မိန္းမမည္ရာ ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
သူမြန္ျမတ္စြာ အရိယာ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
ပုထုဇဥ္သာ အနရိယာ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
လံုးစံုေဒ၀ါ နတ္မ်ားစြာ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
လံုးစံုလူ႔ရြာ မ်ားသတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
အပါယ္ဘံုမွာ မ်ားသတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
ဆင္းရဲမွန္စြ ေဘးဒုကၡ အားလံုး လြတ္ၾကပါေစေသာ္။
လံုးစံုမ်ားစြာ သတၱ၀ါ ကံသာမူလ ရွိေပစြ။

ေရွး႐ုိးစဥ္လာ အမွ်ေ၀-

ေရွး႐ုိးစဥ္လာ အမွ်ေ၀---

ဤသို႔ျပဳရ၊ ျမတ္ပုညကို၊ ၾကီးထျမင့္ေခါင္၊ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ဦး၊
မကက်ဴးသား၊ ေက်းဇူးအရွင္၊ ေမြးမိခင္ႏွင့္၊ ဖခင္တို႔အား၊
ရျငားပါေစ၊ အမွ်ေ၀၏၊ မေသြနိစၥ၊ ဤကာယကို၊ ေစာင့္ထေပလတ္၊
ကိုယ္ေစာင့္နတ္လည္း၊ မလပ္ေစရ၊ ေပးေ၀ငွ၏၊ မိတၱေဆြဉာ၊
ဆရာသမား၊ ဘိုးဘြားကစ၊ ယမရာဇာ၊ ေဒ၀ါယကၡ၊ ဣႏၵဘုမၼာ၊
အာကာသနတ္၊ အထူးမွတ္၍၊ အျမတ္ပုည၊ ကုသလကို၊ ရၾကပါေစ၊
အမွ်ေ၀၏၊ သေဗၺသတၱာ၊ သတၱ၀ါဟု၊ နာနာေလာက၊ အနႏၲတြင္၊ မျပတ္စဥ္လာ၊
သတၱာ၀ါသ၊ ဘံုကိုး၀ႏွင့္၊ ၀ိညာဏ႒ိတိ၊ တည္ရွိခုႏွစ္ပါး၊ မ်ားစြာလံုးစံု၊
ဘံုသံုးဆယ့္တစ္၊ ျဖစ္ျဖစ္သမွ် ေ၀ေနယ်၊ အမွ်ကုသိုလ္၊ ေပးေ၀လို၏၊
ထိုထိုကုသလ၊ ဤပုညကို၊ အမွ်ရ၍၊ ခ်မ္းသာၾကသည္ ျဖစ္ေစေသာ္၊
၀သုေျႏၵ၊ ဤေျမပံသု၊ သိလာထုလည္း၊ သက္ေသအမႈ တည္ေစေသာ္။

အားလံုး ၾကားၾကားသမွ်...အမွ်...အမွ်...အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့။
သာဓု...သာဓု...သာဓု......။

Wednesday, April 16, 2008

မိမိကိုယ္ကို သတိေပးလကၤာ စကားလႊာ-

ပ႒ာန္းဆရာေတာ္ ဦး၀ိသုဒၶါစာရ၏ မိမိကိုယ္ကို သတိေပးလကၤာ စကားလႊာ-

ပ႒ာန္းဆရာေတာ္ ဦး၀ိသုဒၶါစာရ၏
မိမိကိုယ္ကို သတိေပးလကၤာ စကားလႊာ-

၁။ ေနထြက္ေန၀င္ ကိုးဂုဏ္႐ွင္ ေန႔စဥ္႐ိွခိုးမည္။
၂။ အနႏၲငါး ဂုဏ္ေတာ္မ်ား ညႊတ္တြားကန္ေတာ့မည္။
၃။ မ်က္ႏွာသစ္လွ်င္ ေရကိုျမင္ ျမင္စဥ္ေမတၱာပြားရမည္။
၄။ သစ္ရင္းသစ္ရင္း ေလ်ာ့ယိုယြင္း ဂုဏ္ဆင္းသတိထားပါမည္။
၅။ တန္းတူေတြ႕လွ်င္ ေမတၱာ၀င္ မ၀င္ႏိုင္က ၿပိဳင္တတ္တယ္။
၆။ ၿပိဳင္မည့္အစား ေမတၱာပြား စိတ္ထားျပဳျပင္ ေျပာင္းပါ့မယ္။
၇။ ကိုယ့္ေအာက္ေတြ႕လွ်င္ က႐ုဏာ၀င္ မ၀င္ႏိုင္က ႏုိင္တတ္သည္။
၈။ ႏိုင္မည့္အစား က႐ုဏာပြား စိတ္ထားျပဳျပင္ ေျပာင္းပါ့မည္။
၉။ ကိုယ့္ထက္သာလွ်င္ မုဒိတာ၀င္ မ၀င္ဣႆာ ယိုင္တတ္သည္။
၁၀။ ယိုင္မည့္အစား မုဒိတာပြား စိတ္ထားျပဳျပင္ ေျပာင္းပါ့မည္။
၁၁။ စိတ္ကိုလည္းျပင္ ႐ုပ္လည္းျပင္ ျပင္ဆင္တိုင္းရ ျပဳတိုင္းလွ၊ သုခနိဗၺာန္တိုင္လိမ့္မည္။

ငွက္ေပ်ာပင္ကုိ ငွက္ေပ်ာသီးသည္ ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔

အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌-
ေဒ၀ဒတ္သည္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွ ဂယာသီသသို႔ ထြက္ခြာသြား၍ မၾကာျမင့္မီ၊

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏၊

ထုိအခါ-
သဟမၸတိျဗဟၼာသည္ ညဥ့္ဦးယံလြန္ၿပီးေသာ သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္၌
အလြန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အဆင္း႐ိွသည္ျဖစ္၍
ဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္အလံုးကုိ ထြန္းလင္းေစလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍
ျမတ္စြာဘုရားကုိ ႐ိွခုိးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ၿပီးေသာ္
ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဂါထာကုိ ရြတ္ဆုိ ေလွ်ာက္ထား၏ -

ငွက္ေပ်ာပင္ကုိ ငွက္ေပ်ာသီးသည္ ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊
၀ါးပင္ကုိ ၀ါးသီးသည္ ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊
က်ဴပင္ကုိ က်ဳသီးသည္ ဖ်က္ဆီး သကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊
ကုိယ္၀န္သည္ အႆတုိရ္ျမင္းမကုိ သတ္ျဖတ္ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊
ပူေဇာ္သကၠာရသည္ အသိဉာဏ္နဲသူကုိ ဖ်က္ဆီး၏ ဟု ေလွ်ာက္၏။

ေဒ၀ဒတၱသုတ္၊

လူတိုင္းသြားရမည့္လမ္း-

လူတိုင္းသြားရမည့္လမ္း-

လူတိုင္းသြားရမည့္လမ္း
သူသူငါငါ၊ သတၱ၀ါမွန္သမွ် တစ္ေန႔က်၊ ေသရမွာခ်ည္းပါတကား။
ဦးသူေတြမွာ၊ ခႏၶာသဘာ၀၊ အခ်က္ရလ်က္၊
ပ်က္ရခုခါ တို႔သူငါ၊ မွန္စြာဤနည္းပါတကား။
ျဖစ္ၿပီးလွ်င္အို၊ အိုၿပီးလွ်င္နာ၊ နာၿပီးေသၾက မလြတ္ရ၊
၀ဋ္ကေပးသည့္ ဒဏ္ပါတကား။
ခႏၶာငါးရပ္၊ သူသတ္ငါးတန္၊ လက္ခံခဲ့ေခ်၊ တို႔တစ္ေတြကား၊
မေသခ်င္ပါ၊ မနာခ်င္လို၊ မအိုခ်င္ၾက ေနမရ၊ ေသရ နာရ အိုရမည္။
ခႏၶာငါးပါး၊ သူရဲမ်ားတို႔၊ ခဲစားအပ္စြာ၊ ခႏၶာရေလ၊ တို႔တစ္ေတြကား၊
မေသခ်င္ပါ၊ မနာခ်င္လို၊ မအိုခ်င္ၾက ေနမရ၊ ေသရ နာရ အိုရမည္။
မအိုခ်င္လို၊ ငါကဆိုလည္း၊ ဆိုတိုင္းမရ အိုၾကရ၊ အနတၱ ခႏၶာကိုယ္။
မနာခ်င္လို၊ ငါကဆိုလည္း၊ ဆိုတိုင္းမရ နာၾကရ၊ အနတၱ ခႏၶာကိုယ္။
မေသခ်င္လို၊ ငါကဆိုလည္း၊ ဆိုတိုင္းမရ ေသၾကရ၊ အနတၱ ခႏၶာကိုယ္။

Tuesday, April 15, 2008

ခႏၶာငါးပါး တရားလကၤာ-

ခႏၶာငါးပါး တရားလကၤာ- ငါ ငါ့ဥစၥာ ငါ့လိပ္ျပာတို႔ ဘာတစ္ခုမွ မဟုတ္ၾကသည္ ဓမၼသက္သက္ပါတကား-

ခႏၶာငါးပါး တရားလကၤာ

၁။ ႐ုပ္ဟုတြင္မည္ ခႏၶာသည္ကား၊ ျမင့္႐ွည္ကာလ၊ မတည္ပဘဲ၊ ခဏျဖစ္လ်က္၊ ခဏပ်က္၏၊ ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္တန္၊ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ေၾကာင့္၊ တရံမစဲ၊ လြန္ဆင္းရဲ၏၊ ခိုင္ၿမဲေက်ာမွာ၊ အႏွစ္မပါဘူး၊ ပညာစကၡဳ၊ ေမွ်ာ္ေထာက္႐ႈလွ်င္၊ သူ႔သဘာ၀၊ အနိစၥႏွင့္၊ ဒုကၡအနတၱ၊ မွန္လွစြာ၏၊
ငါ ငါ့ဥစၥာ ငါ့လိပ္ျပာတို႔ ဘာတစ္ခုမွ မဟုတ္ၾကသည္ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။

၂။ ေ၀ဒနာမည္ ခႏၶာသည္ကား၊ ျမင့္႐ွည္ကာလ၊ မတည္ပဘဲ၊ ခဏျဖစ္လ်က္၊ ခဏပ်က္၏၊ ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္တန္၊ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ေၾကာင့္၊ တရံမစဲ၊ လြန္ဆင္းရဲ၏၊ ခိုင္ၿမဲေက်ာမွာ၊ အႏွစ္မပါဘူး၊ ပညာစကၡဳ၊ ေမွ်ာ္ေထာက္႐ႈလွ်င္၊ သူ႔သဘာ၀၊ အနိစၥႏွင့္၊ ဒုကၡအနတၱ၊ မွန္လွစြာ၏၊
ငါ ငါ့ဥစၥာ ငါ့လိပ္ျပာတို႔ ဘာတစ္ခုမွ မဟုတ္ၾကသည္ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။

၃။ သညာတြင္မည္ ခႏၶာသည္ကား၊ ျမင့္႐ွည္ကာလ၊ မတည္ပဘဲ၊ ခဏျဖစ္လ်က္၊ ခဏပ်က္၏၊ ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္တန္၊ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ေၾကာင့္၊ တရံမစဲ၊ လြန္ဆင္းရဲ၏၊ ခိုင္ၿမဲေက်ာမွာ၊ အႏွစ္မပါဘူး၊ ပညာစကၡဳ၊ ေမွ်ာ္ေထာက္႐ႈလွ်င္၊ သူ႔သဘာ၀၊ အနိစၥႏွင့္၊ ဒုကၡအနတၱ၊ မွန္လွစြာ၏၊
ငါ ငါ့ဥစၥာ ငါ့လိပ္ျပာတို႔ ဘာတစ္ခုမွ မဟုတ္ၾကသည္ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။

၄။ သခၤါရမည္ ခႏၶာသည္ကား၊ ျမင့္႐ွည္ကာလ၊ မတည္ပဘဲ၊ ခဏျဖစ္လ်က္၊ ခဏပ်က္၏၊ ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္တန္၊ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ေၾကာင့္၊ တရံမစဲ၊ လြန္ဆင္းရဲ၏၊ ခိုင္ၿမဲေက်ာမွာ၊ အႏွစ္မပါဘူး၊ ပညာစကၡဳ၊ ေမွ်ာ္ေထာက္႐ႈလွ်င္၊ သူ႔သဘာ၀၊ အနိစၥႏွင့္၊ ဒုကၡအနတၱ၊ မွန္လွစြာ၏၊
ငါ ငါ့ဥစၥာ ငါ့လိပ္ျပာတို႔ ဘာတစ္ခုမွ မဟုတ္ၾကသည္ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။

၅။ ၀ိညာဥ္ေျခာက္မည္ ခႏၶာသည္ကား၊ ျမင့္႐ွည္ကာလ၊ မတည္ပဘဲ၊ ခဏျဖစ္လ်က္၊ ခဏပ်က္၏၊ ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္တန္၊ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ေၾကာင့္၊ တရံမစဲ၊ လြန္ဆင္းရဲ၏၊ ခိုင္ၿမဲေက်ာမွာ၊ အႏွစ္မပါဘူး၊ ပညာစကၡဳ၊ ေမွ်ာ္ေထာက္႐ႈလွ်င္၊ သူ႔သဘာ၀၊ အနိစၥႏွင့္၊ ဒုကၡအနတၱ၊ မွန္လွစြာ၏၊
ငါ ငါ့ဥစၥာ ငါ့လိပ္ျပာတို႔ ဘာတစ္ခုမွ မဟုတ္ၾကသည္ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။

၀႗သုတ္ေတာ္-

၀႗သုတ္မွာ ရြာမီးၿမိဳ႔မီး၊ ေတာမီးမက်န္၊ မီးေဘးရန္မွ၊ ကင္းေ၀းရ၏။

၀႗သုတ္ ပါဠိေတာ္

၁။ ပူေရႏၲံ ေဗာဓိသမၻာေရ၊ နိဗၺတၱံ ၀႗ဇာတိယံ။
---ယႆ ေတေဇန ဒါ၀ဂၢိ၊ မဟာသတၱံ ၀ိ၀ဇၨယိ။

၂။ ေထရႆ သာရိပုတၱႆ၊ ေလာကနာေထန ဘာသိတံ။
---ကပၸ႒ာယႎ မဟာေတဇံ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၃။ အတၳိ ေလာေက သီလဂုေဏာ၊ သစၥံ ေသာေစယ် ႏုဒၵယာ။
---ေတန သေစၥန ကာဟာမိ၊ သစၥကိရိယ မုတၱမံ။

၄။ အာ၀ေဇၨတြာ ဓမၼဗလံ၊ သရိတြာ ပုဗၺေက ဇိေန။
---သစၥဗလ မ၀ႆာယ၊ သစၥကိရိယ မကာသ}ဟံ။

၅။ သႏၲိ ပကၡာ အပတနာ၊ သႏၲိ ပါဒါ အ၀ဥၥနာ။
---မာတာ ပိတာ စ နိကၡႏၲာ၊ ဇာတေ၀ဒ ပဋိကၠမ။

၆။ သဟ သေစၥ ကေတ မယွံ၊ မဟာပဇၨလိေတာ သိခီ။
---၀ေဇၨသိ ေသာဠသကရီသာနိ၊ ဥဒကံ ပတြာ ယထာ သိခီ။
---သေစၥန ေမ သေမာ နတၳိ၊ ဧသာ ေမ သစၥပါရမီ။

၀႗သုတၱံ နိ႒ိတံ။
---
၀႗သုတ္ ရြတ္ဖတ္ရျခင္းအက်ဳိးတရားမ်ား

မီးေဘးလြတ္ကင္းေစႏိုင္ပါသည္၊
မိမိကိုယ္တိုင္ မီးေဘး မသင့္ရေအာင္၊
မိမိအိမ္ မိမိရပ္ကြက္ မီးေဘးကင္းေအာင္ သစၥာျပဳႏိုင္သည္။

၀႗သုတ္ေတာ္ ျမန္မာျပန္

၁။ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ရရွိျခင္း၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ ပါရမီတို႔ကို ျဖည့္က်င့္ေသာ
ဘုရားအေလာင္းသည္ ႏုစဥ္ဘ၀က ငံုးငွက္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ရေလသည္။
ငံုးငယ္ကို ဤပရိတ္ေတာ္၏ တန္ခိုးေၾကာင့္ ေတာမီးကြင္းရေလ၏။

၂။ ဤပရိတ္ေတာ္ကို အရွင္သာရိပုတၱရာအား ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူခဲ့၏။
ဤပရိတ္ေတာ္သည္ ကမၻာတည္လိမ့္မည္။ တန္ခိုးလြန္စြာႀကီး၏။
ယခုအခါ ထိုငံုးမင္းပရိတ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စုေပါင္းရြတ္ဆို ၾကပါစို႔။

၃။ ေလာက၌ သီလ၏ဂုဏ္ေက်းဇူးသည္ ရွိ၏။ မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားသည္ ရွိ၏။
ကိုယ္ေရး ႏႈတ္ေရး စိတ္ေရး လံုး၀စင္ၾကယ္ျခင္းသည္ ရွိေပ၏။
သတၱ၀ါတို႔အား ၾကင္နာသနားျခင္းသည္ ရွိေပ၏။ ဤသို႔ေသာ သစၥာစကားျဖင့္
အတုမရွိေသာ သစၥာျပဳျခင္းကို ငါဘုရား ႏုစဥ္က ျပဳခဲ့ဖူးေလျပီ။

၄။ သစၥာတရား၏ စြမ္းပကားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီး ေရွးေရွးေသာဘုရားရွင္တို႔ကို
ေအာက္ေမ့သတိရၿပီး သစၥာ၏အစြမ္းကို အမွီျပဳ၍ သစၥာျပဳခဲ့ဖူးေလၿပီ။

၅။ အို ေတာမီး ငါ့မွာ အေတာင္တို႔ ရွိပါေသာ္လည္း မပ်ံႏိုင္ေသးပါ၊
ငါ့မွာ ေျခတို႔ ရွိပါေသာ္လည္း မသြားတတ္ေသးပါ၊
ငါ၏ မိဘတို႔သည္လည္း ငါ့ကိုထား၍ ထြက္သြားၾကေလၿပီ၊
အို ေတာမီး ငါ့ကို ဖဲၾကဥ္ပါေလာ့။

၆။ ခ်စ္သားသာရိပုတၱရာ ငါဘုရားအေလာင္း ငံုးငယ္က သစၥာျပဳလိုက္ေသာအခါ
သစၥာျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ေတာမီးသည္ ေရသို႔ေရာက္၍ ဖဲၾကဥ္ရသကဲ့
သို႔ ငါ့ကို ဖဲၾကဥ္ေလ၏၊ အရွိန္အလွ်ံႀကီးမားလွေသာ ေတာမီးသည္
မင္းပယ္ ၁၆-ပယ္စာခန္႔မွ် ကြင္းေလ၏။
ခ်စ္သားသာရိပုတၱရာ ငါ၏သစၥာစကားႏွင့္တူေသာ တရားမည္သည္ မရွိေခ်၊
ဤပါရမီကား ငါဘုရား၏ သစၥာ ပါရမီပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

၀႗သုတ္ေတာ္ ျမန္မာျပန္ ျပီး၏။

Monday, April 14, 2008

ပိုးဖလံမ်ဳိး မီးကိုတိုး-

ပိုးဖလံတို႔သည္ ထုိဆီမီးတို႔၌ တုိး၀င္ရစ္၀ဲကာ ပ်က္စီးၾကရကုန္၏-

ဥပါတိဓာ၀ႏၲိသုတ္-

အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္
သာ၀တၳိျပည္ အနာထပိဏ္ သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။
ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္ေမွာင္မိုက္ေသာ ညဥ့္အခါ
ဆီမီးတို႔ကို ညႇိထြန္းထားရာ လြင္တီးေခါင္၌ ထုိင္ေနေတာ္မူ၏။

ထုိအခါ မ်ားစြာေသာ ပိုးဖလံတို႔သည္
ထုိဆီမီးတို႔၌ တုိး၀င္ရစ္၀ဲကာ က်ေရာက္ကုန္လ်က္
ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္ ၏။ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။
ဆင္းရဲပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထုိဆီမီးတို႔၌ တုိး၀င္ ရစ္၀ဲကာ က်ေရာက္ကုန္လ်က္
ဆင္းရဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္း ဆင္းရဲပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္ေသာ
ထုိပိုးဖလံ မ်ားစြာတို႔ကို ျမင္ေတာ္မူ၏။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္
ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေတာ္မူ၍ ထုိသိေသာ အခ်ိန္၌
အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ သီလ သမာဓိ ပညာစေသာ
အႏွစ္သာရသို႔ မေရာက္ၾကဘဲ လြန္၍ ေျပးကုန္၏။
တဏွာ ဒိ႒ိဟူေသာ အသစ္ အသစ္ျဖစ္ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႔ကို ပြါးေစကုန္၏။
ျမင္ရေသာ အရာ ၾကားရေသာ အရာတို႔ကို ဤသို႔ မွန္၏ဟု
အမွား ႏွလံုးသြင္းကုန္လ်က္ ပိုးဖလံတို႔သည္ ဆီမီးသို႔ က်ကုန္သကဲ့သို႔
ရာဂစေသာ တစ္ဆယ့္တစ္ပါးေသာ မီးက်ီးတို႔ျဖင့္
ရဲရဲၿငိေသာ ဘ၀သံုးပါးဟူေသာ မီးက်ီးတြင္း၌ က်ေရာက္ရကုန္၏ဟု
ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။

ဥပါတိဓာ၀ႏၲိသုတ္၊ ဇစၥႏၵ၀ဂ္၊ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။

စြမ္းအားမျမင္ ခက္တယ္ထင္-

စြမ္းအားမျမင္ ခက္တယ္ထင္-

ေယာဆရာေတာ္-

စြမ္းအားမျမင္ ခက္တယ္ထင္
စြမ္းအင္ဓမၼ၊ မသိၾက၊ ဗာလ ကုသိုလ္ေရွာင္။
ကုသိုလ္တုိင္းလဲ၊ မလုပ္ရဲ၊ ခက္ခဲသေယာင္ေယာင္။
အစြမ္းသိျမင္၊ ယံုၾကည္လွ်င္၊ ေပ်ာ္ရႊင္အားရကုသိုလ္ေဆာင္။
ကုသိုလ္တိုင္းပ၊ လုပ္ရဲၾက၊ လြယ္လွသေယာင္ေယာင္။
အႏွစ္ေတြ႕ျငား၊ ခ်မ္းသာပြား၊ ထူးျခားဤလူ႕ေဘာင္။

အရွင္သိရိႏၵာဘိ၀ံသ (ေယာဆရာေတာ္)

ဆြမ္းကပ္သူမ်ား၊ သတိထား၊ ၅ ပါးကပ္အဂၤါ-

ဆြမ္းကပ္သူမ်ား၊ သတိထား၊ ၅ ပါးကပ္အဂၤါ-

ရဟန္းသံဃာေတာ္တို႔အား ဆြမ္းကပ္လာေသာအခါ၊
အကပ္ေျမာက္ေၾကာင္း အဂၤါငါးပါးကို သိထားရန္ လိုပါသည္။

၎ကို၀ိနည္းလကၤာျဖင့္သိပါ-

(၁) ေရွး႐ႈလည္းေဆာင္၊
(၂) ႏွစ္ေတာင့္ထြာေရာက္၊
(၃) ေျမႇာက္ႏိုင္၀တၳဳ၊
(၄) သံုးခုေပးျခင္း၊
(၅) ခံျခင္း ႏွစ္ ေလာက္၊ က်မ္းလာေထာက္ ကပ္ေျမာက္အဂၤါငါးပါးတည္း။

မွတ္ခ်က္။ ။
(၃)၌ ယခုေခတ္ အားေကာင္းသူတစ္ေယာက္ မႏိုင္ေသာ ၀တၳဳကိုဆိုလိုသည္၊

(၄)၌ ကိုယ္ျဖင့္ေပးျခင္း ကိုယ္ႏွင့္စပ္ေသာ ဇြန္းေယာက္မစသည္တို႔ျဖင့္ေပးျခင္း၊
ႏွစ္ေတာင့္ထြာအတြင္း၌ ပစ္ေျမႇာက္လွိမ့္တြန္း၍ေပးကပ္ျခင္း၊ သံုးမ်ိဳးကိုဆိုသည္၊

(၅)၌ ကိုယ္ျဖင့္ခံယူျခင္း၊ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ေသာ ခြက္ သပိတ္ ခံုစသည္တို႔ျဖင့္ခံယူျခင္းႏွစ္ပါးကိုဆိုသည္။

ဆြမ္းလႉျခင္းေၾကာင့္---ဤအက်ိဳးတရား ၅-ပါးရ႐ွိပါသည္-

(၁) အာယုအသက္ရွည္ျခင္း၊
(၂) ၀ဏၰ= အဆင္း႐ုပ္ရည္ လွပျခင္း၊
(၃) သုခ= ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာခ်မ္းသာျခင္း၊
(၄) ဗလ= ခြန္အားသန္စြမ္းျခင္း၊
(၅) ပဋိဘာန= သင့္ မသင့္၊ မွန္ မမွန္ ေ၀ဖန္ဉာဏ္ရွိျခင္း။

တရားထူး တရားျမတ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိႏိုင္သူ ငါးပါး-

တရားထူး တရားျမတ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိႏိုင္သူ ငါးပါး-


ေဗာဓိမ်ိဳး ၅-ပါး-

(၁) သမၼာသေမၺာဓိ= ၃-မ်ဳိး၊
(က) ပညာဓိက သမၼာ သေမၺာဓိ=
------ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကပၸါတစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္မွရႏိုင္သည္၊
(ခ)သဒၶါဓိက သမၼာ သေမၺာဓိ=
------ရွစ္သေခ်ၤႏွင့္ ကပၸါတစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္မွ ရႏိုင္သည္၊
(ဂ) ၀ီရိယာဓိက သမၼာ သေမၺာဓိ=
------တဆယ့္ေျခာက္သေခ်ၤႏွင့္ ကပၸါတစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္မွ ရႏိုင္သည္၊

(၂) ပေစၥက ေဗာဓိ= ႏွစ္သေခ်ၤႏွင့္ ကပၸါတစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္မွ ရႏိုင္သည္၊

(၃) အဂၢ သာ၀က ေဗာဓိ= တစ္သေခ်ၤႏွင့္ ကပၸါတစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္မွ ရႏိုင္သည္၊
------အရွင္သာရိပုတၱရာ အရွင္ေမာဂၢလာန္တို႔လိုမ်ဳိး၊

(၄) မဟာ သာ၀က ေဗာဓိ= ကပၸါတစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္မွ ရႏိုင္သည္၊
------ညီေတာ္အာနႏၵာ၊ သားေတာ္ရာဟုလာ၊ အရွင္မဟာကႆၾကီးတို႔လိုမ်ဳိး၊

(၅) ပကတိ သာ၀က ေဗာဓိ= ကပၸါအပိုင္းအျခားမရွိ ပါရမီျဖည့္ရေသာ သာမည ရဟႏၲာ အစားမ်ိဳး။

တင့္တယ္လွပ ပ်ဳိႏုၾက-

ဒုတိယတိပိဋက ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ပခုကၠဴဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေနမိႏၵ၏-

ဆင္ျခင္သံုးသပ္ ႐ႈမွတ္ဖြယ္ရာ ဓမၼလကၤာ-

၁။ တင့္တယ္လွပ ပ်ဳိႏုၾက အိုရေနာက္ဆံုးပါတကား။
၂။ ေရာဂါကင္းပ က်န္းမာၾက နာရေနာက္ဆံုးပါတကား။
၃။ ျမဴးေပ်ာ္ရႊင္ပ် သက္ရွင္ၾက ေသရေနာက္ဆံုးပါတကား။
၄။ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးႂကြ ေပါင္းသင္းၾက ကဲြရေနာက္ဆံုးပါတကား။
၅။ စည္းစိမ္တက္ႂကြ ခင္မင္ၾက ခဲြရေနာက္ဆံုးပါတကား။
၆။ ၀တ္စားဆင္သ ျပဳျပင္ၾက အသုဘအမွန္ပါတကား။
၇။ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္၀ ျဖစ္ပ်က္ရ အနိစၥအမွန္ပါတကား။
၈။ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္၀ ျဖစ္ပ်က္ရ ဒုကၡအမွန္ပါတကား။
၉။ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္၀ ျဖစ္ပ်က္ရ အနတၱအမွန္ပါတကား။
၁၀။ ျဖစ္ျပီးပ်က္ရ မျမဲၾက အနိစၥအမွန္ပါတကား။
၁၁။ ျဖစ္ပ်က္ဒဏ္က် ဆင္းရဲရ ဒုကၡအမွန္ပါတကား။
၁၂။ ျဖစ္လွ်င္ပ်က္ရ အလိုမက် အနတၱအမွန္ပါတကား။

သံုးပါးဂုဏ္ေတာ္ ပြားရက်ဳိး-

သံုးပါးဂုဏ္ေတာ္ ပြားရက်ဳိး-

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ပြားရက်ဳိး-

ကိေလမေႏွာင့္၊ စိတ္စဥ္ေျဖာင့္၏၊
ဘုန္းေခါင္႐ိုေသ၊ သဒၶါေစြ၍၊
ႏွစ္ေထြပီတိ၊ သည္းခံခ်ိ၏၊
ေစတီပံုလား၊ ဘုရားႏွင့္ေန၊
ထင္ေပဟိေရာတ္၊ စိတ္ညြတ္ခ်စ္ရွင္၊
မဂ္စဥ္မပြား၊ နတ္ရြာလားသည္၊
ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ပြားက်ဳိးတည္း။------၀ိသုဒၶါ႐ံုလကၤာ။

တရားဂုဏ္ေတာ္ ပြားရက်ဳိး-

ကိေလမေႏွာင့္၊ စိတ္စဥ္ေျဖာင့္၏၊
ဘုန္းေခါင္ေဟာၾကား၊ တရား႐ိုေသ၊
သဒၶါေစြ၍၊ ႏွစ္ေထြပီတိ၊
သည္းခံခ်ိ၏၊ ေစတီပံုလား၊
တရားႏွင့္ေန၊ ထင္ေပဟိေရာတ္၊
စိတ္ညြတ္ဓမၼ၊ မဂ္မရလည္း၊
ေရာက္ထမမွား၊ နတ္ရြာလားသည္၊
တရားဂုဏ္ေတာ္ပြားက်ဳိးတည္း။--------မာဂဓီ။

သံဃဂုဏ္ေတာ္ ပြားရက်ဳိး-

ကိေလမေႏွာင့္၊ စိတ္စဥ္ေျဖာင့္၏၊
ဘုန္းေခါင္သံဃာ၊ မွန္စြာ႐ိုေသ၊
သဒၶါေစြ၍၊ ႏွစ္ေထြပီတိ၊
သည္းခံခ်ိ၏၊ ျပဳဘိသမုတ္၊
ဥပုသ္သိမ္ပမာ၊ သံဃာႏွင့္ေန၊
ထင္ေပဟိေရာတ္၊ စိတ္ညြတ္သံဃ၊
မဂ္မရလည္း၊ ေရာက္ထနတ္ရြာ၊
ေကာင္းက်ဳိးလာသည္၊ သံဃဂုဏ္ေတာ္ပြားက်ဳိးတည္း။-------မာဂဓီ။

ကာမသုတ္-

ကာမသုတ္...ကာမသုတ္-

၀တၳဳကာမကို အလိုရွိေသာ သတၱ၀ါအား...
ထို၀တၳဳကာမကို အလိုရွိတိုင္း အျပည့္အစံုရခဲ့မူ...
ယင္းသို႔ အလိုရွိတိုင္း ရေသာေၾကာင့္ ဧကန္ ႏွစ္သက္ ၀မ္းေျမာက္ေသာစိတ္ရွိ၏။

ကာမကို အလိုရွိသည္ျဖစ္၍ ...
လိုလားေတာင့္တမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ထိုသတၱ၀ါအား ...
ထိုကာမတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္မူ ျမားပစ္ခံရသူကဲ့သို႔ ေဖာက္ျပန္ေတာ့၏။

ေႁမြ၏ဦးေခါင္းကို ေရွာင္ဖယ္သြားသကဲ့သို႔ အၾကင္သူသည္ ကာမတို႔ကို ေရွာင္ဖယ္ ၏၊ သတိရွိေသာ ထိုသူသည္ ေလာက၌ ဤကပ္ၿငိမႈ တဏွာကို ေကာင္းစြာ လြန္ ေျမာက္ႏိုင္၏။

အၾကင္သူသည္ လယ္ယာ ေျမ အိမ္ရာ ေရႊ ေငြ ႏြား ျမင္း ကြၽန္ အမႈလုပ္ မိန္းမ ေဆြမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ အျခား ကာမဂုဏ္မ်ဳိးတို႔ကို တပ္မက္ေမာ၏၊ အားမရွိေသာ ကိေလ သာတို႔သည္ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ႏွိပ္စက္ကုန္၏၊ ထိုထိုေဘးရန္တို႔ ႏွိပ္စက္ခံရေသာ ေၾကာင့္ ေရသည္ေလွကြဲသို႔ မျပတ္၀င္ဘိသကဲ့သို႔ ဆင္းရဲသည္ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို မျပတ္လိုက္ေနေတာ့၏။

ထို႔ေၾကာင့္ သတၱ၀ါသည္ သတိထားလ်က္ ကာမတို႔ကို အခါခပ္သိမ္း ေရွာင္ၾကဥ္ ရာ၏၊ ေလွကို ေရပက္ထုတ္လ်က္ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေလွာ္ခတ္သြားသကဲ့သို႔ ထိုကာမတို႔ကို ပယ္ထုတ္၍ ၾသဃေလးျဖာ သံသရာကို ကူးေျမာက္ရာ၏။

ကာမသုတ္၊ အ႒က၀ဂ္၊ သုတၱနိပါတ္ပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။

ပါရမီ ၁၀-ပါး အျပား ၃၀-

ပါရမီ ၁၀-ပါး အျပား ၃၀-

ပါရမီ ၃၀

၁. ဒါန ပါရမီ= ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲလွဴဒါန္းမႈကို ျဖည့္က်င့္ျခင္း။
၂. သီလ ပါရမီ= သီလေစာင့္ထိန္းမႈကို ျဖည့္က်င့္ျခင္း။
၃. နိကၡမ ပါရမီ= ကာမဂုဏ္မွ ထြက္ေျမာက္မႈကို ျဖည့္က်င့္ျခင္း။
၄. ပညာ ပါရမီ= ဉာဏ္ပညာတိုးပြါး ရင့္က်က္မႈကို ျဖည့္က်င့္ျခင္း။
၅. ၀ီရိယ ပါရမီ= ဇြဲလံု႔လ စြမ္းပကားႀကီးမားရန္ ျဖည့္က်င့္ျခင္း။
၆. ခႏၲီ ပါရမီ= သည္းခံခြင့္လႊတ္မႈကို ျဖည့္က်င့္ျခင္း။
၇. သစၥာ ပါရမီ= အမွန္အတိုင္းေျပာ၍ ေျပာသည္အတိုင္း ျဖည့္က်င့္ျခင္း။
၈. အဓိ႒ာန ပါရမီ= စိတ္ဆံုးျဖတ္သည့္အတိုင္း ခိုင္ျမဲစြာလိုက္နာ ျဖည့္က်င့္ျခင္း။
၉. ေမတၱာ ပါရမီ= သူတပါးအက်ဳိးစီးပြါး လိုလားမႈကို ျဖည့္က်င့္ျခင္း။
၁၀. ဥေပကၡာ ပါရမီ= ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္းမ႐ွိ ေကာင္းဆိုးႏွစ္တန္ ခံႏိုင္ရည္႐ွိေစရန္ ျဖည့္က်င့္ျခင္း။

၁။ ႐ိုး႐ိုး ပါရမီ= ကိုယ္ခႏၡာမွအပျဖစ္ေသာ အရာမ်ားအတြက္ မငဲ့ကြက္မႈ။
၂။ ဥပ ပါရမီ= ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းကို မငဲ့ကြက္မႈ။
၃။ ပရမတၳ ပါရမီ= ကိုယ္အသက္ကိုပင္ မငဲ့ကြက္မႈ။

ပါရမီ ၁၀-ပါးကို ဤ ၃-ပါးႏွင့္ေျမႇာက္ေသာ္ ပါရမီ ၃၀-ျဖစ္၏။

အလွဴေတာ္-

သင္တို႔ဘယ္လိုလွဴၾကမွာလဲ

အလွဴေတာ္

ရြာစားငွားတာ ေလးေသာင္းပါ။
မင္းသမီး၊ လူရႊင္ေတာ္ သံုးေထာင္ေက်ာ္။
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခ ေျခာက္ေထာင္က်။
ရွင္ေလာင္း၀တ္စံု၊ ငါးေထာင္ကုန္။
ေကြၽးေမြးစရိတ္ ကုိးေသာင္းအစိတ္။
သံဃာေတာ္ျမတ္ ငါးဆယ္က်ပ္။
အားလံုးေပါင္းေသာ္ တစ္သိန္းေက်ာ္
နတ္လူသာဓု ေခၚေစေသာ္။

Sunday, April 13, 2008

နတ္ လူတို႔ ပ်က္စီးေၾကာင္းတရား-

နတ္ လူတို႔ ပ်က္စီးေၾကာင္းတရား

ပရာဘ၀သုတ္

၁။ အလိမၼာနည္းျခင္း။
၂။ တရားကိုမုန္းျခင္း။
၃။ သူယုတ္သူမိုက္ကို ခ်စ္ေလ့ရွိျခင္း။
၄။ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းကို မခ်စ္ခင္။
၅။ သူယုတ္သူမိုက္တို႔၏စကားကို ႏွစ္သက္၏။
၆။ အအိပ္စံုမက္ျခင္း။
၇။ ပြဲလမ္းသဘင္ လိုက္စားျခင္း။
၈။ ထႂကြလံု႔လ မရွိျခင္း။
၉။ ပ်င္းရိထိုင္းမိႈင္းျခင္း။
၁၀။ အမ်က္တံခြန္ေထာင္ျခင္း။
၁၁။ အိုမင္းေသာ မိဘကို မျပဳစု မေကြၽးေမြးျခင္း။
၁၂။ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းစားသူတို႔အား လိမ္လည္ျခင္း။
၁၃။ ပစၥည္း႐ွိပါလ်က္ သူတစ္ပါးတို႔ကို မေ၀ငွပဲ တစ္ကိုယ္တည္းသံုးစြဲျခင္း။
၁၄။ အမ်ဳိးမာန္ အႏြယ္မာန္ျဖင့္ ခက္ထန္ျခင္း၊
၁၅။ ပစၥည္းမာန္ျဖင့္ ခက္ထန္ျခင္း၊
၁၆။ မာန္ခက္ထန္၍ မိမိအမ်ဳိးကိုပင္ မေထမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း။
၁၇။ မိန္းမလိုက္စားျခင္း၊
၁၈။ အရက္ေသာက္သံုးျခင္း၊
၁၉။ ေလာင္းကစားၾကဴးျခင္း။
၂၀။ ဇနီးငယ္ငယ္ကို စိတ္မခ်၍ စားမ၀င္ အိပ္မေပ်ာ္ ျဖစ္ရျခင္း။
၂၁။ ေသာက္စားေပ်ာ္ပါးၾကဴး၍ သိမ္းဆည္းျခင္းမရွိေသာ မိန္းမကိုေသာ္၎၊
ေယာက်္ားကိုေသာ္၎၊ အိမ္၌ျဖစ္ေစ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အလုပ္အကိုင္၌ျဖစ္ေစ
အသင္းအပင္း၌ျဖစ္ေစ အႀကီးအကဲ ဥကၠဌအျဖစ္ခန္႔ထားျခင္း။
၂၂။ ဥစၥာစည္းစိမ္ မရွိပါဘဲလ်က္ အလိုႀကီးျခင္း၊
၂၃။ ဥစၥာစည္းစိမ္ ဂုဏ္သိမ္တန္ခိုး မရွိဘဲလ်က္ မင္းအျဖစ္ကို ေတာင့္တျခင္း။

ေလာက၌ ျဖဴစင္ေကာင္းျမတ္၍ ဉာဏ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပညာရွိသည္
ဤပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရားတို႔ကို
ေကာင္းစြာ႐ႈဆင္ျခင္၍ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေသာေၾကာင့္
ယခုဘ၀မွာလည္း ႀကီးပြားခ်မ္းသာ ေနာင္ဘ၀မွာလည္း ေအးျမခ်မ္းသာေသာ
နတ္ျပည္ေလာက၌ ျဖစ္ၾကရေလေတာ့သတည္း။

ေဒါသျဖစ္ေၾကာင္း ဆယ္ပါး-

ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒါသေတြ ၿငိမ္၀ပ္သြားေအာင္ ထိန္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္

ေဒါသျဖစ္ေၾကာင္း ဆယ္ပါးကုိ သိထားရမယ္။

၁။ မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြား ထိခုိက္ပ်က္ျပားေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သူကို ေဒါသျဖစ္သည္။
၂။ မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြား ထိခုိက္ပ်က္ျပားေအာင္ ျပဳေနသူကို ေဒါသျဖစ္သည္။
၃။ မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြား ထိခုိက္ပ်က္ျပားေအာင္ ျပဳမည့္သူကို ေဒါသျဖစ္သည္။

၄။ မိမိ ခ်စ္ခင္သူ၏ အက်ိဳးစီးပြား ထိခုိက္ပ်က္ျပားေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သူကို ေဒါသျဖစ္သည္။
၅။ မိမိ ခ်စ္ခင္သူ၏ အက်ိဳးစီးပြား ထိခုိက္ပ်က္ျပားေအာင္ ျပဳေနသူကို ေဒါသျဖစ္သည္။
၆။ မိမိ ခ်စ္ခင္သူ၏ အက်ိဳးစီးပြား ထိခုိက္ပ်က္ျပားေအာင္ ျပဳမည့္သူကို ေဒါသျဖစ္သည္။

၇။ မိမိ မုန္းတီးသူ၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သူကို ေဒါသျဖစ္သည္။
၈။ မိမိ မုန္းတီးသူ၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေအာင္ ျပဳေနသူကို ေဒါသျဖစ္သည္။
၉။ မိမိ မုန္းတီးသူ၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေအာင္ ျပဳမည့့္္သူကို ေဒါသျဖစ္သည္။

၁၀။ အ႒ာနေကာပ= ေဒါသထြက္စရာမဟုတ္ဘဲ ေဒါသထြက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။
---------------------ေနပူလုိ႔ စိတ္တုိသည္။ မိုးရြာတဲ့အတြက္ မေက်မနပ္ျဖစ္သည္။
---------------------ခလုတ္တုိက္လုိ႔ ေဒါသထြက္သည္္ ဆိုတာမ်ိဳး။

ေဒါသေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္း တရားေတြ ပ်က္စီးရပါတယ္။

ေဒါသဗ်ာပါဒကို ပယ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္-

အာဃာတ တရားတို႔ကို ပယ္ေျဖာက္ေၾကာင္းတရား ၅-ပါး႐ွိပါသည္-

၁။ ထိုပုဂၢိဳလ္၌ ေမတၱာ ပြါးရမည္။
၂။ ထိုပုဂၢိဳလ္၌ က႐ုဏာ ပြါးရမည္။
၃။ ထိုပုဂၢိဳလ္၌ ဥေပကၡာ ပြါးရမည္။
၄။ ထိုပုဂၢိဳလ္၌ ႏွလံုးမသြင္းဘဲ ရန္ၿငိဳးကို ပယ္ေျဖာက္ရမည္။
၅။ ထိုပုဂၢိဳလ္၌ ကံသာလွ်င္ မိမိဥစၥာ႐ွိသည္ဟု ႏွလံုးသြင္းရမည္။

ဤတရား ၅-ပါးျဖင့္ အာဃာတကို ပယ္ေျဖာက္ရမည္။

အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ ဒုတိယတြဲ၊ စာ-၂၀၉။

လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီး၏ အဘိဓမၼာသမား ဆံုးမစာ-

လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီး၏ တပည့္ျဖစ္သူ အား ဆံုးမစာ

အထူးထူးအေထြေထြႀကံစည္၍ ေျပာေဟာျငင္းခံုၾကသည္ႏွင့္
လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီး၏ တပည့္ျဖစ္သူ
အဘိဓမၼာဆရာႀကီး ဦးေတာက္အား ေရးသားဆံုးမေတာ္မူေသာ ဧကပိုဒ္လကၤာ

ဆိုပိမ့္ဟုတ္ရာ၊ ေစ့ေစ့နာေလာ့၊ သဒၵါပရမတ္၊ မႏူးနပ္ဘဲ၊
လူတတ္တစ္ဆူ၊ ငါေကာဟူ၍၊ အယူေထြဆန္း၊ မရဲလြန္းႏွင့္၊
က်မ္းတဲ့ဂန္တဲ့၊ မရြဲ႔စသာ၊ ေလးျမတ္ပါမွ၊ ပညာတိုးပြား၊ အက်ဳိးမ်ားလိမ့္၊
ေလးပါးပင္လယ္၊ နက္၀ွမ္းက်ယ္ကို၊ ယုန္ငယ္ေသးေကြး၊ မေလာက္ေလးမူ၊
ေသေဘးမေႏွာင္း၊ ၿမဲစေတာင္းတည့္၊ ခါေကာင္းသမယ၊ န၀မတဲ့၊
ဘ၀အခိုက္၊ မၾကဳိက္စသာ၊ ၾကဳိက္ခဲ့ပါလည္း၊
သမၼာမ၀င္၊ မိစၦာယွဥ္က၊ လူတြင္လံုးလံုး၊ အျဖစ္႐ႈံး၏၊
ထံုးေဟာင္းတႏၲီ၊ က်မ္းအညီႏွင့္၊ ဂမၻီရဓာတ္၊ ပရမတ္ကို၊
အတတ္ေတြးေတာ၊ မေဟာေျပာႏွင့္။
သေဘာသကံ၊ မိမိဉာဏ္ႏွင့္၊ မတန္မရာ၊ နက္နဲစြာကို၊
အရာမသိ၊ မရိပ္မိဘဲ၊ ဟုတ္လိႏိုးႏိုး၊ ဆင္ကန္းတိုးသို႔၊
ၾကိဳးၾကိဳးပန္းပန္း၊ အၾကံဆန္းမူ၊ ဗရမ္းဗဒါ၊ စိတ္သညာျဖင့္၊
ထင္ရာထင္မိ၊ မွားေခါင္ထိ၍၊ ဒိ႒ိဒီျမစ္၊ စံုးစံုးနစ္သည္၊
လူျဖစ္ ဤတြင္ ဆံုးသတည္း။

ပရမတ္သမားဆံုးမစာ ၿပီး၏။

ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္အား မထိုက္ေသာအရာတုိ႔သည္-

ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္အား မထိုက္ေသာအရာတုိ႔သည္-

ရဟန္းတုိ႔---
ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္အား မထိုက္ေသာအရာတုိ႔သည္ ဤေျခာက္မ်ဳိးတုိ႔တည္း။

အဘယ္ေျခာက္မ်ဳိးတုိ႔နည္းဟူမူ-

ဉာဏ္အျမင္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ (ေသာတာပန္) ပုဂၢိဳလ္သည္
ျမတ္စြာဘုရား၌ မ႐ိုမေသ တုပ္၀ပ္ဘဲ ေနရန္မထုိက္၊
တရား၌ မ႐ိုမေသ မတုပ္၀ပ္ဘဲေနရန္ မထုိက္၊
သံဃာ၌ မ႐ိုေသမတုပ္၀ပ္ဘဲ ေနရန္မထုိက္၊
အက်င့္သိကၡာ၌ မ႐ိုေသမတုပ္၀ပ္ဘဲေနရန္မထုိက္၊
ကံငါးပါး ဒိ႒ိေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးသုိ႔ တစ္ဖန္ကပ္ေရာက္ရန္ မထုိက္၊
႐ွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ကာမသုဂတိ ဘ၀ကုိ ျဖစ္ေစရန္မထုိက္။

ရဟန္းတုိ႔ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္အား မထုိက္ေသာ အရာတုိ႔သည္
ဤေျခာက္မ်ဳိးတုိ႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမ အဘဗၺ႒ာနသုတ္၊ သီတိ၀ဂ္၊ အဂုၤတိၱဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္။

Saturday, April 12, 2008

ဒါနကို ဘယ္လိုျပဳၾကမည္-

ဒါနကို ဘယ္လိုျပဳၾကမည္-

ရွစ္ပါးတြဲ ဒါနစု

၁၊ ခ်စ္ခင္လိုလား၍ ေပးျခင္း၊
၂၊ မလြဲသာသည့္အတြက္ မုန္းလွ်က္ႏွင့္ေပးျခင္း၊
၃၊ အေၾကာင္းအက်ဳိးမသိပဲ မိုက္မဲေတြေ၀၍ေပးျခင္း၊
၄၊ အမ်ားကဲ့ရဲ ့မည္ကို ေၾကာက္၍ အပါယ္က်မည္ေၾကာက္၍ အလွဴခံက ရန္ျပဳမည္ေၾကာက္၍ ေပးျခင္း၊
၅၊ မိဖ ဖိုးဖြားမ်ား အဆက္ဆက္ကပင္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္း၍ လွဴဒါန္းျခင္း၊
၆၊ ေသၿပီးသည္ေနာက္ နတ္ျပည္သို႔ေရာက္ရန္ ရည္မွန္း၍ လွဴဒါန္းျခင္း၊
၇၊ စိတ္ၾကည္လင္ ခ်မ္းသာမႈကို ရည္မွန္း၍ လွဴဒါန္းျခင္း၊
၈၊ သမထ ၀ိပႆနာ အားထုတ္ရာမွာ အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစရန္ လွဴဒါန္းျခင္း၊

ပဓာနိယဂၤ ၅-ပါး-


သစၥာေလးပါး တရားရႏိုင္ေၾကာင္း-

ပဓာနိယဂၤ ၅-ပါး

၁၊ ယံုၾကည္မႈသဒၶါတရားရွိျခင္း၊
၂၊ တရားအားထုတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ က်န္းမာမႈရွိျခင္း၊
၃၊ ဟန္ေဆာင္မႈမရွိ အမွန္ေျပာဆိုတတ္သူျဖစ္ျခင္း၊
၄၊ လံု႕လ၀ီရိယရွိသူျဖစ္ျခင္း၊
၅၊ ႐ုပ္ နာမ္တို႕၏ ျဖစ္မႈပ်က္မႈကို သိျမင္ႏိုင္သည့္ ပညာရွိသူျဖစ္ျခင္း၊

ဤအဂၤါ ၅-ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဘုရားတည္းဟူေသာ
ဆံုးမသူကိုရလွ်င္ နံနက္အခါ ဆံုးမပါက ညခ်မ္းအခါ တရားထူးကိုရႏိုင္ေပသည္

(ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္စား တရားေတာ္မ်ားရွိေပသည္)

ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ကို ေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲကုန္၏-

ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ကို ေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲကုန္၏-

အဘယ္ငါးမ်ိဳးတို႔နည္း ဟူမူ-

၁။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စြဲမက္မႈ ရာဂကို ေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲလွ၏။
၂။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အမ်က္ထြက္မႈ ေဒါသကို ေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲလွ၏။
၃။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေတြေ၀မႈ ေမာဟကို ေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲလွ၏။
၄။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဉာဏ္၌ ထင္ျမင္မႈကို ေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲလွ၏။
၅။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ခရီးသြားလိုစိတ္ကို ေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲလွ၏။

ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ကို ေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲကုန္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဒုပၸဋိ၀ိေနာဒယသုတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ ဒုတိယတြဲ။

၀ိိပႆနာ ႐ႈသူမ်ား သတိျပဳ-

၀ိပႆနာ ႐ႈရမည့္႐ုပ္ ၁၈-ပါး၊ ၀ိပႆနာ မ႐ႈရမည့္႐ုပ္ ၁၀-ပါး-

႐ုပ္ ၂၈-ပါး ႐ွိသည္တြင္-

၀ိပႆနာ႐ႈရမည့္ နိပၹႏၷ႐ုပ္ ၁၈-ပါးမွာ-

၁။ ပထ၀ီ= ခက္မာျခင္း၊ ႏူးညံ့ျခင္းသေဘာ။
၂။ အာေပါ= ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ယိုစီးျခင္းသေဘာ။
၃။ ေတေဇာ= ပူျခင္း၊ ေအးျခင္းသေဘာ။
၄။ ၀ါေယာ= ေထာက္ကန္ျခင္း၊ တြန္းတင္ လႈပ္ရွားျခင္းသေဘာတို႔ ျဖစ္သည္
၅။ စကၡဳပသာဒ= မ်က္စိအၾကည္႐ုပ္။
၆။ ေသာတပသာဒ= နားအၾကည္႐ုပ္။
၇။ ဃာနပသာဒ= ႏွာေခါင္းအၾကည္႐ုပ္။
၈။ ဇိ၀ွါပသာဒ= လွ်ာအၾကည္႐ုပ္။
၉။ ကာယပသာဒ= ကိုယ္အၾကည္႐ုပ္။
၁၀။ ႐ူပါ႐ံု= အဆင္းအေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိး။
၁၁။ သဒၵါ႐ံု= အသံအမ်ဳိးမ်ဳိး။
၁၂။ ဂႏၶာ႐ံု= အနံ႔အမ်ဳိးမ်ဳိး။
၁၃။ ရသာ႐ံု= အရသာ အမ်ဳိးမ်ဳိး။
----(ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု= အေတြ႔အထိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ပထ၀ီ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ။)
၁၄။ ဣတၳိဘာ၀႐ုပ္= အမ သဘာ၀ကို ျဖစ္ေစေသာ႐ုပ္။
၁၅။ ပုမၻာ၀႐ုပ္= အဖို သဘာ၀ကို ျဖစ္ေစေသာ႐ုပ္္။
၁၆။ ဟဒယ၀တၳဳ = စိတ္၏မွီရာ ႏွလံုးအၾကည္႐ုပ္။
၁၇။ ႐ုပ္ဇီ၀ိတိေႁႏၵ = ကံေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ႐ုပ္တို႔ကို အသက္ရွင္ေအာင္
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသေဘာ။ (႐ုပ္သက္)
၁၈။ ကဗဠီကာရ အာဟာရ= စားေသာက္ဖြယ္၌ပါေသာ အႏွစ္အေစး ၾသဇာ႐ုပ္။

ေဖာ္ျပပါ ႐ုပ္ ၁၈-ပါးတို႔ကို ကံ စိတ္ ဥတု အာဟာရတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ႐ုပ္မ်ားျဖစ္၍ နိပၹႏၷ႐ုပ္ဟု ေခၚသည္။

၀ိပႆနာ႐ႈစရာမလိုေသာ အနိပၹႏၷ႐ုပ္ ၁၀-ပါး (ပညတ္႐ုပ္)

၁။ ပရိေစၦဒ႐ုပ္= အာကာသဓာတ္= ႐ုပ္ကလာပ္တို႔ကို ပိုင္းျခားေပးေသာ႐ုပ္။
၂။ ကာယ၀ိညတ္= မိမိ၏ဆႏၵကို သူတစ္ပါးတို႔အား သိေစတတ္ေသာ အမူအရာ။
၃။ ၀စီ၀ိညတ္= မိမိ၏ဆႏၵကို သူတစ္ပါးတို႔အား သိေစတတ္ေသာ ႏႈတ္အမူအရာ။
၄။ လဟုတာ= ႐ုပ္တို႔၏ ေပါ့ပါးျခင္းသေဘာ။
၅။ မုဒုတာ= ႐ုပ္တို႔၏ ႏူးညံ့ျခင္းသေဘာ။
၆။ ကမၼညတာ= ႐ုပ္တို႔၏ ခံ့က်န္းျခင္းသေဘာ။
၇။ ဥပစယ= ႐ုပ္တို႔၏ အစျဖစ္ျခင္းသေဘာ။
၈။ သႏၲတိ= ႐ုပ္တို႔၏ အစဥ္မျပတ္ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ။
၉။ ဇရတာ= ႐ုပ္တို႔၏ ရင့္ေရာ္ျခင္းသေဘာ။
၁၀။ အနိစၥတာ= ႐ုပ္တို႔၏ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာတို႔ျဖစ္ၾကသည္

ေဖာ္ျပပါ ႐ုပ္ ၁၀-ပါးတို႔ကို ပညတ္႐ုပ္ဟု ေခၚသည္။

အ႐ိုအေသ မေပးတတ္သူမ်ဳိး တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္-

အ႐ိုအေသ မေပးတတ္သူမ်ဳိး တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္-

႐ိုေသထိုက္သူအား မ႐ိုေသသူ ၁၂-ဦး-

၁။ ရာဂထူေျပာ တပ္ျခင္းျပင္းသူ။
၂။ ေဒါသထူေျပာေသာသူ။
၃။ ေမာဟႀကီး၍ ေတြေ၀ထိုင္းမႈိင္းသူ။
၄။ မာန္မာန ႀကီးလြန္းေသာသူ။
၅။ သူဂုဏ္ေက်းဇူးကို မသိတတ္သူ။
၆။ အလြန္ခက္ထန္ ၾကမ္းၾကဳတ္သူ။
၇။ အလြန္ေအာက္တန္းက် ႐ိုင္းစိုင္းေနသူ။
၈။ အစိုးရသူ အုပ္စိုးလႊမ္းမိုးေနသူ မင္း (ရွင္ဘုရင္)။
၉။ ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲသူ။
၁၀။ ဆင္းရဲေစအပ္သူ ဆင္းရဲမည့္သူ။
၁၁။ ေလာဘရမၼက္ ႀကီးလြန္းသူ။
၁၂။ လုပ္ငန္းထဲ၌ စိတ္ပါ အားထုတ္ေနသူ။

သိကၡာပုဒ္ဆယ္ပါး-

ဆယ္ပါးသီလ-

သိကၡာပုဒ္ဆယ္ပါး-

၁။ သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

၂။ မေပးသည္ကို ခိုးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

၃။ မျမတ္ေသာ (ေမထုန္) အက်င့္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

၄။ မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

၅။ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသရည္ေသရက္ ေသာက္စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္
ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္ ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

၆။ ေနလြဲညစာ စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

၇။ ကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္းႏွင့္ (သူေတာ္ေကာင္း) တရား၏ ဆူးေျငာင့္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ပဲြဲလမ္း
သဘင္ တို႔ကို ၾကည့္႐ႈ နားေထာင္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

၈။ ပန္းပန္ျခင္း နံ႔သာျခယ္ျခင္း နံ႔သာေပ်ာင္းလိမ္းျခင္း တန္ဆာဆင္ျခင္း အေျပအျပစ္ျပဳျခင္းမွ
ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

၉။ ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာ၌ ေနထုိင္ျခင္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္ကို
ေဆာက္တည္ပါ၏။

၁၀။ ေရႊေငြကို ကိုင္ျခင္း ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

သိကၡာပုဒ္ဆယ္ပါး

ေမာဒကဒါယိကာေထရီအပဒါန္

ငါသည္ ငါ၏ ေ၀စုအဖို႔ကို ယူ၍ ေရခပ္ရန္ သြားလတ္ေသာ္ -

ေမာဒကဒါယိကာေထရီအပဒါန္

ငါသည္ ဗႏၶဳမတီၿမိဳ႕၌ အိုးရြက္ကြၽန္မ ျဖစ္ခဲ့၏၊
ငါသည္ ငါ၏ ေ၀စုအဖို႔ကို ယူ၍ ေရခပ္ရန္ သြားလတ္ေသာ္ -

လမ္းခရီး၌ ၿငိမ္သက္ေသာ စိတ္ရွိေသာ တည္ၾကည္ေသာ ရဟန္းကို ဖူးျမင္ရသည္ ရွိေသာ္ ၾကည္ညဳိ ၀မ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ကတြတ္ (လဍဴး) မုန္႔ သံုးခုတို႔ကို လွဴဒါန္းခဲ့၏။

ေကာင္းစြာ ျပဳအပ္ေသာ ထိုကံေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊
ေစတနာ ေတာင့္တမႈတို႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊
ကိုးဆယ့္တစ္ကမၻာတို႔ပတ္လံုး ငါသည္ ဖ႐ိုဖရဲ ပ်က္စီးက်ရာ ငရဲသို႔ မေရာက္ခဲ့ရေပ။

ငါသည္ စည္းစိမ္ရွိသည္၏အျဖစ္ကို ျပဳလုပ္၍ အလံုးစံုေသာ စည္းစိမ္ကို ခံစားခဲ့၏၊
ငါသည္ ကတြတ္မုန္႔သံုးခုတို႔ကို လွဴခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိေသာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ရေပ၏။

ငါသည္ ကိေလသာတို႔ကို ႐ိႈ႕ၿမႇိဳက္ ေလာင္ကြၽမ္းေစအပ္ကုန္ၿပီ။ အာသ၀ မရွိဘဲ ေနရ၏။

ငါ၏ လာျခင္းကား ေကာင္းေသာလာျခင္း စင္စစ္ ျဖစ္ေပ၏။
အဆံုးအမေတာ္ကို လိုက္နာ ျပဳက်င့္အပ္ပါၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ေမာဒကဒါယိကာရဟန္းမသည္ ဤဂါထာတို႔ကို မိန္႔ဆိုခဲ့၏။ ။

ဆင္းရဲဒုကၡၿငိမ္းလိုေသာ္-

ဆင္းရဲဒုကၡၿငိမ္းလိုေသာ္


အရဟတၱသုတ္-
တရားေျခာက္မ်ဳိးတုိ႔ကို မပယ္လွ်င္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါ မထုိက္-

အဘယ္ေျခာက္မ်ဳိးတုိ႔နည္းဟူမူ -

၁။ စိတ္၏ ထုိင္းမိႈင္းမႈ၊
၂။ ေစတသိက္တုိ႔၏ ေလးလံမႈ၊
၃။ ပ်ံ႕လြင့္မႈ၊
၄။ ေနာင္တပူပန္မႈ၊
၅။ ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါမရွိမႈ၊
၆။ ေမ့ေလ်ာ့မႈတုိ႔တည္း။

အရဟတၱ ဒုတိယသုတ္၊ ေဒ၀တာ၀ဂ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ကိမိလသုတ္-

ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူၿပီး သာသနာေတာ္ ၾကာရွည္စြာ မတည္ႏိုင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား-

သာသနာေတာ္ ၾကာရွည္စြာ မတည္ႏိုင္ျခင္း-

ေယာကၤ်ားရဟန္း မိန္းမရဟန္း ဥပါသကာ ဥပါသိကာမတု႔ိသည္ –

ျမတ္စြာဘုရား၌ မ႐ိုေသ မတုပ္၀ပ္ ေနကုန္၏။
တရားေတာ္၌ မ႐ိုေသ မတုပ္၀ပ္ ေနကုန္၏။
သံဃာေတာ္၌ မ႐ိုေသ မတုပ္၀ပ္ ေနကုန္၏။
အက်င့္ သိကၡာ၌ မ႐ိုေသ မတုပ္၀ပ္ ေနကုန္၏။
မေမ့မေလ်ာ့ျခင္း အပၸမာဒ၌ မ႐ိုေသ မတုပ္၀ပ္ ေနကုန္၏။
အေစ့အစပ္ ျပဳမႈ ပဋိသႏၴာရ၌ မ႐ိုေသ မတုပ္၀ပ္ ေနကုန္၏။

သာသနာေတာ္ ၾကာျမင့္စြာ မတည္ႏိုင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား ဤသည္ပင္တည္း၊

ကိမိလသုတ္မွ-အဗ်ာကတ၀ဂ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

Friday, April 11, 2008

အလိုေတာ္ျပည့္လိုေသာ္-

အလိုေတာ္ျပည့္လိုေသာ္-

ဤ ၆-ပါးကို ျဖည့္က်င့္ပါ-
၁။ သဒၶါ၊ ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ေတာ္၊ ကံႏွင့္ ကံအက်ဳိးကို ယံုၾကည္ျခင္း။
၂။ သီလ၊ ကိုယ္က်င့္သီလ ေကာင္းမႈႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း။
၃။ သုတ၊ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတရွိျခင္း။
၄။ စာဂ၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္း စြန္႔ႀကဲေသာ ေကာင္းမႈရွိျခင္း။
၅။ ပညာ၊ ေကာင္းမေကာင္းကို အမွန္အတိုင္း ခြဲျခားသိျမင္ျခင္း။
၆။ ပတၳနာ၊ ဆုေတာင္းမႈရွိျခင္း။

ဤအဂၤါ ၆-ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုပါမွ ေတာင္းတသည့္ဂတိၿမဲပါသည္။
ေတာင္းသည့္ဆုအတိုင္း အလိုေတာ္ျပည့္မည္။

အဆိုပါ အဂၤါ ၆-ပါးအနက္ ေရ့ွအဂၤါ ၅-ပါးသာရွိၿပီး
ေနာက္ဆံုးအဂၤါျဖစ္ေသာ ဆုေတာင္းပတၳနာ မျပဳဘဲေနသူသည္
ေကာင္းကင္ထက္သို႔ ေျမႇာက္ပစ္လႊတ္ပစ္လိုက္ေသာ
တုတ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပမာတူပါသည္။
အထက္သို႔ပစ္လႊတ္လိုက္ေသာ တုတ္ေခ်ာင္းသည္
အရင္း အဖ်ား အလယ္ သံုးမ်ဳိးတြင္
သူက်ခ်င္သလို က်ႏိုင္သကဲ့သို႔
ေကာင္းမႈ၏ အက်ဳိးေပးမႈကား မေသခ်ာေပ။
တဖန္ ဆုကိုသာ ေတာင္း၍ အထက္တရား ၅-မ်ဳိးမရွိလွ်င္လည္း
အက်ဳိးေပးမေရရာေပ။

အထက္တရား ၅-မ်ဳိးလည္းရွိ ဆုေတာင္းမႈလည္း ျပဳမွသာလွ်င္
ေတာင္းသည့္ ဆုအတိုင္း အေသအခ်ာ
ေရေရရာရာ အက်ဳိးေပးမည္ျဖစ္ေပသည္။

(မ၊ ႒။ ၄။ ၁၀၄) သာသနာ့ေရာင္ျခည္၊ တြဲ ၁၆၊ အမွတ္ ၅၊

ေသမင္း၏ေက်ာ့ကြင္း-

ေသမင္း၏ေက်ာ့ကြင္း-

ေကာဓကသုတ္-

အမ်က္ေဒါသ ထြက္ေသာသူသည္
ျပဳလုပ္ရန္ မလြယ္သည့္ ကိစၥကိုပင္ အလြယ္တကူ မွားယြင္းစြာ ျပဳလုပ္မိတတ္၏။
ထိုသူသည္ အမ်က္ေဒါသ ေျပေပ်ာက္သြားသည့္အခါ၌၊
မီးေလာင္ခံရသူကဲ့သို႔ ေနာင္တပူပန္ျခင္းျဖစ္ရ၏။
အမ်က္ေဒါသ ထြက္လ်က္ရွိသူ၏ မ်က္ႏွာသည္ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္ျခင္းမရွိ၊
တင့္တယ္ေတာက္ပျခင္းလည္းမရွိေပ၊
မီးခိုးတအူအူ ထြက္လ်က္ရွိေသာ မီးပံုကဲ့သို႔ေပတည္း။
အမ်က္ေဒါသ ထြက္လ်က္ရွိသူသည္ မိမိ၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုလည္း ဖ်က္စီးတတ္၏။
မိမိကိုယ္ကို ေသေစတတ္သည့္ အေၾကာင္းကိုပင္ အမွန္အတိုင္း မသိျမင္တတ္ေပ။
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်က္ေဒါသသည္ ေသမင္း၏ ေက်ာ့ကြင္းႏွင့္တူေပ၏။

သတၱကနိပါတ္၊ ေကာဓကသုတ္။

ေလးျမိဳင္၊ ဗုဒၶ၏ ဥပမာတစ္ေထာင္၊ စာ ၂၇၀။

အေျပာခ်ဳိသာ ေအာင္ျမင္ရာ၏-

အေျပာခ်ဳိသာ ေအာင္ျမင္ရာ၏-

ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ စကားကိုသာ ေျပာဆိုရာ၏။
မႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ စကားကို တစ္ခါတေလမွ် မေျပာဆိုရာ။

ႏွစ္သက္ဖြယ္စကား ေျပာၾကားသူအား-
ေလးလံေသာ၀န္ကိုပင္ အမ်ားက ေဆာင္ယူကူညီေပး၏။
ဥစၥာကိုလည္း ရေစ၏။
ရႊင္ရႊင္လန္းလန္း ၀မ္းပန္းတသာလည္း ျဖစ္ရ၏။

ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ဉာဏ္စဥ္ ၁၆-ပါး-

ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ဉာဏ္စဥ္ ၁၆-ပါး-

ပဋိသမၻိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္လာ ဉာဏ္စဥ္ ၁၆-ပါး-

၁။ နာမ႐ူပ ပရိေစၦဒဉာဏ္= ႐ုပ္ နာမ္ ခြဲျခားသိေသာဉာဏ္။
၂။ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္= နာမ္ျဖစ္ေပၚျခင္း အေၾကာင္းတရား၊
႐ုပ္ျဖစ္ေပၚျခင္း အေၾကာင္းတရားတို႔ကို သိမ္းက်ဳံးစုစည္း သိျမင္ႏိုင္ေသာဉာဏ္။
၃။ သမၼသနဉာဏ္= ႐ုပ္သေဘာ နာမ္သေဘာတို႔ကို ေလ့လာသံုးသပ္ေသာဉာဏ္။
၄။ ဥဒယဗၺယဉာဏ္= ႐ုပ္နာမ္ အျဖစ္အပ်က္တို႔ကို သိျမင္ေသာဉာဏ္။
၅။ ဘဂၤဉာဏ္= ႐ုပ္နာမ္တို႔၏ (အျဖစ္ကိုမမီလိုက္ဘဲ)
အပ်က္ကိုသာမီလိုက္သျဖင့္ သိျမင္လိုက္ေသာဉာဏ္။
၆။ ဘယဉာဏ္= ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးတို႔၏ အျဖစ္အပ်က္ကို ေဘးဟူ၍ ႐ႈျမင္ေသာဉာဏ္။
၇။ အာဒီန၀ဉာဏ္= ထိုေဘးကို အျပစ္ဟူ၍ ႐ႈျမင္ေသာဉာဏ္။
၈။ နိဗၺိႏၵဉာဏ္= ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးတို႔၏ အျဖစ္အပ်က္ေတြအေပၚ ၿငီးေငြ႔လာေသာဉာဏ္။ မလိုခ်င္ မတြယ္တာ ျဖစ္လာေသာဉာဏ္။
၉။ မုစၥိတုကမ်တာဉာဏ္= ျဖစ္ပ်က္ ဒုကၡသစၥာႀကီးမွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာဉာဏ္။
၁၀။ ပဋိသခၤါဉာဏ္= ထိုဒုကၡတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ရာ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ေသာဉာဏ္။
၁၁။ သခၤါ႐ုေပကၡာဉာဏ္= သခၤါရတရားေတြခ်ည္း ႐ႈျမင္ေနေသာဉာဏ္။
၁၂။ အႏုေလာမဉာဏ္= မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္အား ရဖို႔အေလ်ာ္ ျဖစ္ေသာဉာဏ္။
၁၃။ ေဂါၾတဘူဉာဏ္= ပုထုဇဥ္ အႏြယ္ကိုျဖတ္၍ အရိယာအႏြယ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာဉာဏ္။
၁၄။ မဂ္ဉာဏ္= နိဗၺာန္ကို ျမင္ေသာဉာဏ္။
၁၅။ ဖိုလ္ဉာဏ္= နိဗၺာန္ကိုပင္ျမင္ေသာဉာဏ္။
၁၆။ ပစၥေ၀ကၡဏာဉာဏ္= ရခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔ကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္ေသာဉာဏ္။
ဟူ၍ ဉာဏ္စဥ္ ၁၆-ပါးရွိ၏။

၁-မွ ၁၂-ထိ ေလာကီပိုင္းဆိုင္ရာ။
၁၃-မွ ၁၆-ထိ ေလာကုတၱရာပိုင္းဆိုင္ရာ။
၂-မွ ၁၂-ထိ ၀ိပႆနာဉာဏ္။

အိမ္ေဟာင္းပမာ-

အိမ္ေဟာင္းပမာ-

အိမ္ေဟာင္းေတာ့ ဟို႐ိုင္သည္႐ိုင္၊ မခိုင္လို႔ ၿပိဳလုနီး။
ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာ၊ အမိုးအကာလံုပါဘူး။
ၾကမ္းခင္းမွာ ဖ႐ိုဖရဲႏွင့္ ေပါက္ၿပဲပ်က္စီး။
သည္႐ုပ္ခႏၶာ အိမ္ေဟာင္းႏွင့္တူပါဘိ ဇရာဖိစီး။
မ်က္စိမြဲကာ နားလည္းၾကားပါဘူး။
ဟိုကနာ သည္ကကိုက္လို႔ ေသဖို႔ရက္နီး။

ဆင္စြယ္ေမာင္ေသာင္း။

သူေတာ္ေကာင္းအလွဴ ငါးမ်ဳိး-


အလွဴဒါနအမ်ဳိးမ်ဳိး-


သူေတာ္ေကာင္းအလွဴသည္ ငါးမ်ဳိးရွိ၏။

၁။ သဒၶါဒါန။
၂။ သကၠစၥဒါန။
၃။ ကာလဒါန။
၄။ အႏုဂၢဟိတဒါန။
၅။ အႏုပဟစၥဒါန တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

၁။ သဒၶါဒါန-
ကံ ကံ၏အက်ဳိးကို ယံုၾကည္၍ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႔အား ေပးလွဴျခင္းကို သဒၶါဒါနဟု ေခၚသည္။

ထိုသူသည္ ျဖစ္ေလရာ ဘံုဘ၀တို႔၌ ဥစၥာပစၥည္း ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာ၏။
မ်ားေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိ၏။
႐ႈခ်င္စဖြယ္ရွိ၏။
စိတ္ၾကည္လင္ဖြယ္ရွိ၏။
လြန္ကဲေသာ အဆင္းသ႑န္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

၂။ သကၠစၥဒါန-
လွဴဖြယ္၀တၳဳကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ျပဳျပင္၍ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္အား ႐ိုေသစြာ လွဴျခင္းကို သကၠစၥဒါနဟု ေခၚသည္။

ထိုသူသည္ ျဖစ္ေလရာ ဘံုဘ၀တို႔၌ ဥစၥာပစၥည္း ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာ၏။
မ်ားေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိ၏။
သား၊ မယား၊ ေက်းကြၽန္၊ အေႁခြအရံတို႔ မိမိစကားကို နားေထာင္တတ္သည္။
တတ္သိနားလည္လြယ္ေသာ ဉာဏ္ရွိသည္။

လွဴဖြယ္၀တၳဳကို ေကာင္းမြန္စြာ မစီမံဘဲ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း လွဴေသာသူသည္ ျဖစ္ေလရာ ဘံုဘ၀၌ ဥစၥာစည္းစိမ္ ရွိေသာ္လည္း သား မယား ေက်းကြၽန္တို႔အေပၚ၌ မိမိၾသဇာ မေညာင္းျဖစ္တတ္သည္။

၃။ ကာလဒါန-
လွဴဖြယ္ပစၥည္းတို႔ကို အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ လွဴဒါန္းျခင္းကို ကာလဒါနဟု ေခၚဆိုသည္။

ထိုသူသည္ ျဖစ္ေလရာ ဘံုဘ၀တို႔၌ ဥစၥာပစၥည္း ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာ၏။
မ်ားေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိ၏။
အခ်ိန္ကာလႏွင့္ေလ်ာ္စြာ အက်ဳိးတရား မ်ားစြာရႏိုင္သည္။
လိုအပ္ေသာအခ်ိန္၌ လိုအပ္ေသာပစၥည္းကို ရတတ္သည္။

အခ်ိန္အခါမဟုတ္ဘဲ လွဴဒါန္းေသာသူသည္ ဥစၥာစည္းစိမ္ရွိေသာ္လည္း လိုအပ္ေသာအခ်ိန္၌ လိုအပ္ေသာပစၥည္းကို မရတတ္။

၄။ အႏုဂၢဟိတဒါန-
အလွဴခံပုဂၢိဳလ္အား ခ်ီးေျမာက္လို၍ လွဴျခင္းကို အႏုဂၢဟိတဒါနဟုေခၚသည္။

ထိုသူသည္ ျဖစ္ေလရာ ဘံုဘ၀တို႔၌ ဥစၥာပစၥည္း ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာ၏။
မ်ားေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိ၏။
ရရွိေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာအေပၚ၌ သံုးေဆာင္လိုစိတ္ရွိသည္။ သံုးလည္းသံုးေဆာင္သည္။

အလွဴခံအေပၚ ခ်ီးေျမႇာက္လိုစိတ္မရွိဘဲ လွဴေသာသူသည္ ဥစၥာစည္းစိမ္ရွိေသာ္လည္း မြန္ျမတ္ေသာ အသံုးအေဆာင္တို႔ကို သံုးေဆာင္လိုစိတ္မရွိ၊ မသံုးေဆာင္ရဘဲလည္း ရွိတတ္သည္။ အညံ့စားတို႔ကိုသာ သံုးေဆာင္ရတတ္သည္။

၅။ အႏုပဟစၥဒါန-
မိမိကိုလည္းေကာင္း သူတပါးကိုလည္းေကာင္း မၿငိစြန္း မထိခိုက္ေစဘဲ လွဴျခင္းကို အႏုပဟစၥဒါနဟု ေခၚသည္။

ထိုသူသည္ ျဖစ္ေလရာ ဘံုဘ၀တို႔၌ ဥစၥာပစၥည္း ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာ၏။
မ်ားေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိ၏။
မိမိဥစၥာကို ရန္သူမ်ဳိးငါးပါး မဖ်က္ဆီးႏိုင္။
အေမြခံ သားဆိုး သမီးဆိုးတို႔ မဖ်က္ဆီးႏိုင္။

မိမိႏွင့္ သူတပါးကို ၿငိစြန္းထိခိုက္၍ လွဴဒါန္းသူသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာရွိေသာ္လည္း ရန္သူမ်ဳိးငါးပါးတို႔၏ ႏွိပ္စက္ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံရတတ္သည္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။သဒၶါၾကည္ညိဳ၊ ႐ိုေသလွစြာ၊ အခါကိုသိ၊ ခ်ီးေျမႇာက္ဘိလ်က္၊
မထိမပါး၊ ေပးလွဴျငား၊ ငါးပါး သပၸဳရိသ ျမတ္ဒါန။

သတိသံေ၀ဂလကၤာ-

သတိသံေ၀ဂလကၤာ-

ေယာဂီပုဂၢိဳလ္မ်ား သိရွိဆင္ျခင္ရန္ သတိသံေ၀ဂလကၤာ

၁။ ေန၀င္ခါနီး ခရီးသည္ေတြ ဘယ္ဆီဌာန ေနၾကမွာေလ၊
အခ်ိန္ရွိခိုက္ ရွာလိုက္ပါေလ ေန၀င္က ဒုကၡပင္လယ္ေ၀။
၂။ ေသမွာမုခ် ျဖစ္ၾကေလၿပီ မေသခင္ေလး သင္ေတြးခ်ိန္မွီ၊
ေသမည့္ဆဲဆဲ မလြဲကိုယ္စီ ျမတ္တရား သင္ပြါးခ်ိန္တန္ၿပီ။
၃။ ေန႔စဥ္အားထုတ္ ျပဳလုပ္တြင္တြင္ အားလပ္သည့္ေန႔ တစ္ေန႔မျမင္၊
စား၀တ္ေနေရး ႐ႈတ္ေထြးစံုလင္ ဒီဒုကၡ ၾကီးလွလူတို႔တြင္။
၄။ သားသမီးအတြက္ ေန႔ရက္ခ်ိန္ကုန္ မအားႏိုင္ဘဲ ငါ့ရဲ႕ျဖစ္ပံု၊
ေရွးေရွးဘ၀ ျပဳၾကဖံုဖံု ခုတိုင္လဲ အားရက္ဘယ္မၾကံဳ။
၅။ ကမၻာမီးထက္ ပူခ်က္ျပင္းထန္ ဘယ္မီးေတြလဲ ဉာဏ္ႏွင့္ေ၀ဖန္၊
ကိေလသာမီး ထိန္ညီးေ၀လွ်ံ ဘ၀တိုင္း မဆိုင္းေလာင္ေနျပန္။
၆။ ဒုကၡ ဒုကၡ ႏႈတ္ကဆိုတာ မ်က္ရည္သုတ္ရ ႐ုပ္ကလြန္နာ၊
ေခြယိုင္ေပ်ာ့လို႔ အားေလ်ာ့ေနတာ ဘယ္သူလဲ မွတ္စြဲကိေလသာ။
၇။ ဆယ္ေခြထပ္ထပ္ တင္းၾကပ္ခ်ည္ျပန္ ထုတ္ထားခ်ဳပ္ထား လႈပ္အားမသန္၊
သံေယာဇဥ္ကြဲ႔ သိကြယ့္အမွန္ ဘ၀ေပါင္း ၾကာေညာင္းေလေအာင္ဖန္။
၈။ အဲဒီလိုနဲ႔ ေသၾကတာေတြ တြက္လို႔မရ ဘ၀အသေခ်ၤ၊
ခုဘယ္လိုပ ေသၾကမယ္ေလ ဆံုးျဖတ္စမ္း သင္လမ္းေျဖာင့္ေအာင္ေလ။
၉။ ယီးတီးယားတား ေသသြားရင္ေလ အထုတ္ငယ္ေလး ပူေရးေထြေထြ၊
သြားရာစခန္း ပင္ပန္းမယ္ေလ ယခုက ျပဳၾကကုသိုလ္ေတြ။
၁၀။ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ဉာဏ္ေနာ္ ေပါ့ေပါ့ဆဆ ျပဳကမေတာ္၊
လည္၍မဆံုး ၾကည့္အံုးဉာဏ္ေမွ်ာ္ ေပါ့ဆေရး မေသးအျဖစ္ေပၚ။
၁၁။ ကုသိုလ္ျပဳက ေပါ့ဆတာဟာ ဟိုသံသာက လက္စပါလာ၊
အဲဒီလက္စ ျပတ္မွေတာ္မွာ ဉာဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ ျပဳလုပ္ၾကစမ္းပါ။
၁၂။ သာသနာနဲ႔လဲ ၾကံဳခဲျပန္တယ္ ၾကံဳျပန္ေသာ္လည္း သိခဲျပန္တယ္၊
သိျပန္ေသာ္ကား က်င့္သြားဖို႔ရယ္ မလြယ္ဘူး အထူးက်ဳိးစားကြယ္။
၁၃။ ၀ိဇၨာမ်ဳိးသိ မရွိလို႔ပင္ ဂဂၤါ၀ါဠဳ လြဲမႈသင္ျမင္၊
သာသနာၾကံဳဆဲ မရွိဘဲေနလွ်င္ ေနာင္ကိုလဲ သင္လြဲဖို႔သာျပင္။
၁၄။ ခႏၶာငါးပါး ဉာဏ္စိုက္ၾကည့္လွ်င္ အိုးကင္းေလွာ္သည့္ ႏွမ္း၏အသြင္၊
တေျဖာက္ေျဖာက္ႏွင့္ ပ်က္ၾကတြင္တြင္ ႐ုပ္နာမ္က အနိစၥသည္လိုျမင္။
၁၅။ အေရးတကာ့အေရး သည္အေရးကိုသာ အႀကီးက်ယ္ဆံုး သက္လံုးမွတ္ပါ၊
ဒီထြက္ရာလမ္း မွတ္စမ္းေသခ်ာ ဒီအသိ မရွိ၍ လည္ေနတာ။
၁၆။ ခႏၶာငါး၀ ဓမၼကိုရွာ ဉာဏ္မွာေတြးေတာ သေဘာကိုသာ၊
အပိုင္သိက ေလး၀ပါယ္ရြာ သံသာစက္ ထြက္ေပါ့ဧကန္သာ။
၁၇။ သမာသီလ ညီမွ်အစံု ပညာဦးစီး ခရီးဆက္ပံု၊
သိကၡာသံုးခ်က္ အကြက္လည္ပံု ၀ဲဂယက္ လြဲထြက္ သႏၲိဘံု။
၁၈။ လူျဖစ္လာၾက ေလာကဤဘံု ကံေကာင္းေထာက္လို႔ ဗုဒၶေတြ႔ၾကံဳ၊
ႀကိဳးစားလိုက္ၾက စြမ္းအားအကုန္ သံသာစက္ ထြက္ရပ္နိဗၺာန္ဘံု။

၀ိပႆနာေဟာနည္း က်င့္နည္း နိႆရည္းက်မ္း၊ စာ-၂၈၁။

နေမာ တႆ ဘုရားရွိခိုး-

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။

အရ+ဟံ၊ အရ+ဟေတာ=
ကိေလသာရန္သူတို႔ကို ၀ါသနာႏွင့္တကြ ပယ္သတ္ေတာ္မူၿပီးေသာ။

အ+ရဟံ၊ အ+ရဟေတာ=
စိတ္ကြယ္ရာအရပ္၌ပင္ မေကာင္းမႈကို ျပဳေတာ္မမူေသာ။

အရဟံ၊ အရဟေတာ=
ျဗဟၼာနတ္လူ သတၱ၀ါအေပါင္း၏ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ပါေပေသာ။

သမၼာသမၺဳဒၶႆ=
သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိေတာ္မူေပေသာ။

တႆ ဘဂ၀ေတာ=
ထိုဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။

နေမာ=
တပည့္ေတာ္သည္ ႐ိုေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးျခင္းသည္။

အတၳဳ=
စင္စစ္မေသြ ျဖစ္ပါေစသတည္း။

ေမတၱာသုတ္လာ က်င့္ဖြယ္ ၁၅-ခ်က္-

က်င့္ရမည့္တရား ၁၅-ပါး-

ေမတၱာသုတ္လာ က်င့္ဖြယ္ ၁၅-ခ်က္-

၁။ သေကၠာစ= က်င့္စြမ္းႏိုင္ရမည္။
၂။ ဥဇု စ= ကိုယ္ႏႈတ္ႏွစ္ပါး ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ရမည္။
၃။ သုဟုဇု စ= ေကာင္းစြာ ေျဖာင့္မတ္ရမည္။
၄။ သူ၀ေစာ စ= ဆိုဆံုးမ လြယ္ရမည္။
၅။ မုဒု စ= စိတ္ထား ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ရမည္။
၆။ အနတိမာနီ စ= မာန္မာန မရွိရာ။
၇။ သႏၲဳႆေကာ စ= ေရာင့္ရဲလြယ္ရမည္။
၈။ သုဘေရာ စ= ေမြးျမဴလြယ္ရမည္။
၉။ အပၸကိေစၥာ စ= အမႈကိစၥ နည္းပါးရမည္။
၁၀။ သလႅဟုက၀ုတၱိ စ= ေပါ့ပါးေသာ အသက္ေမြးျခင္းရွိရမည္။
၁၁။ သႏၲိျႏၵိေယာ စ= ျငိမ္သက္ေသာ ဣေႁႏၵရွိရမည္။
၁၂။ နိပေကာ စ= ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိရမည္။ က
၁၃။ အပၸဂေဗၻာ= ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး ၾကမ္းတမ္းျခင္း မရွိရာ။
၁၄။ ကုေလသြ နႏုဂိေဒၶါ= ဒါယကာတို႔၌ တပ္မက္မႈကင္းရမည္။
၁၅။ န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥၥိ၊ ေယန ၀ိၫူ ပေရ ဥပ၀ေဒယ်ဳံ=
ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႔စြတ္စြဲႏိုင္မည့္ ဒုစ႐ိုက္ကို အနည္းငယ္မွ်လည္း မျပဳက်င့္ရာ။

သတၱ၀ါအားလံုး က်င့္ၾကရပါမည္။
က်င့္ေသာသူသည္ ခ်မ္းသာစြာေနရ၏။

Thursday, April 10, 2008

သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ေပးလွဴနည္းမ်ား-

သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ေပးလွဴနည္းမ်ား-

သပၸဳရိသဒါန ငါးပါး-

သဒၶါဒါန= ကံ ကံ၏အက်ဳိးကို ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါတရားျဖင့္ လွဴဒါန္းျခင္း။
(ဤဒါနေၾကာင့္ အဆင္းလွျခင္း)

သကၠစၥဒါန= လွဴဖြယ္၀တၳဳကို စင္ၾကယ္မြန္ျမတ္ေအာင္ ေကာင္းမြန္စြာျပဳလုပ္၍ လွဴဒါန္းျခင္း။
(ဤဒါနေၾကာင့္ သားသမီး ေဆြမ်ဳိး ပရိသတ္မ်ား မိမိစကားနားေထာင္ျခင္း)

ကာလဒါန= လိုအပ္ေနေသာအခ်ိန္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းကို လွဴဒါန္းျခင္း။
(ဤဒါနေၾကာင့္ မိမိလိုအပ္ေသာပစၥည္း လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ ရရွိသည္)

အႏုဂၢဟိတဒါန= ပစၥည္းကိုမစြဲလမ္းေတာ့ဘဲ စြန္႔လႊတ္၍လွဴဒါန္းျခင္း။
(ဤဒါနေၾကာင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာရွိပါေသာ္လည္း မသံုးရက္ မစြဲရက္ မျဖစ္ေတာ့)

အႏုပဟစၥဒါန= မိမိသူတပါး မည္သူအားမွ် ဂုဏ္ပ်က္ျပားေအာင္ အထိအခိုက္မရွိေစဘဲ လွဴဒါန္းျခင္း။
(ဤဒါနေၾကာင့္ ေရ မီး မင္း ခိုးသူ အေမြခံဆိုး ရန္သူမ်ဳိးငါးပါးမွ လြတ္ကင္းသည္)


အံ၊ ၂၊ ၁၅၂။ အံ၊ ၃၊ ၅၃။

ပုညႏၲရာယ္ ႏွင့္ ဓမၼႏၲရာယ္-

ပုညႏၲရာယ္ ဓမၼႏၲရာယ္-

ပုညႏၲရာယ္
ဓမၼႏၲရာယ္

ဒါနကုသိုလ္ကိုလည္းေကာင္း၊
ဒါနျပဳသူကိုလည္းေကာင္း ႐ႈတ္ခ်လွ်င္
ပုညႏၲရာယ္ၿငိတတ္သည္။

သီလ သမာဓိ ပညာကုသိုလ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း
အားထုတ္သူကိုလည္းေကာင္း ႐ႈတ္ခ်လွ်င္
ဓမၼႏၲရာယ္ၿငိတတ္သည္။

ေန႔စဥ္ ေျပာၾက ဆိုၾကသမွ်တို႔၌ ဤအျပစ္မ်ဳိး မရွိရေလေအာင္ သတိျပဳရာ၏။

ပုညႏၲရာယ္ၿငိခဲ့လွ်င္---
ေနာက္ဘ၀တို႔၌ တန္ခိုးရွိန္ေစာ္ ဥစၥာဓနတို႔ကင္း၍ ဆင္းရဲတတ္သည္။

ဓမၼႏၲရာယ္ၿငိခဲ့လွ်င္---
ေနာက္ဘ၀တို႔၌ သီလသိကၡာ အလိမၼာကင္း၍ ယုတ္ညံ့ျခင္းသာလွ် င္ျဖစ္တတ္သည္။

အလြန္ႀကီးမားေသာ ၀စီကံမ်ားျဖစ္၍ သတိျပဳရာ၏။

ကိုးကြယ္ရာမွားလွ်င္-

ကိုးကြယ္ရာမွားလွ်င္-

ကိုးကြယ္ရာ ဘုရားမွားလွ်င္ အလံုးစံုေသာ ကိုယ္က်င့္တရားတို႔ အကုန္မွားလိမ့္မည္။
ထိုအမွားမ်ဳိး တစ္ခ်က္မွားမိလွ်င္---
ဘ၀မ်ားစြာ သံသရာ၌ မိစၦာဒိ႒ိမွ မကြၽတ္မလြတ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ နစ္မြန္းေနရလိမ့္မည္။

ကိုးကြယ္ရာ ဘုရားမွန္၍ တရားမွန္ကို သိရျခင္းျဖင့္
သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ သီလ၀ိသုဒၶိ အစရွိေသာ ၀ိသုဒၶိခုႏွစ္ပါး၊
သတိပ႒ာန္အစရွိေသာ ေဗာဓိပကၡိယတရားတို႔ကို တဆင့္တဆင့္သိျမင္ႏိုင္ၾကမည္။
ထိုအခါ ဒိ႒ိမွ ကြၽတ္လြတ္၍ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ရႏိုင္ၾကမည္။

အနိစၥသုတ္-

မၿမဲေသာ သေဘာတရား၌ သင္သည္ လိုခ်င္မႈကို ပယ္ရမည္ဟု-

အနိစၥသုတ္-

ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကိုေလွ်ာက္၏၊
အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါသည္
တပည့္ေတာ္အား အက်ဥ္းအားျဖင့္ တရားေဟာေတာ္မူပါ။
လံု႔လျပဳ၍ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍
ေနလိုပါ၏ဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္း အၾကင္သေဘာတရားသည္ မၿမဲ၊
ထိုမၿမဲေသာ သေဘာတရား၌ သင္သည္ လိုခ်င္မႈကို ပယ္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား သိပါၿပီ၊
ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား သိပါၿပီဟုေလွ်ာက္၏။

ရဟန္း ငါအက်ဥ္းေဟာအပ္ေသာ စကား၏အက်ယ္ျဖစ္ေသာ အနက္ကို
သင္သည္ အဘယ္သို႔သိသနည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ႐ုပ္သည္မၿမဲပါ၊
တပည့္ေတာ္သည္ ထိုမၿမဲေသာ႐ုပ္၌ လိုခ်င္မႈကို ပယ္ရပါမည္။
အသွ်င္ဘုရား ေ၀ဒနာသည္မၿမဲပါ၊
တပည့္ေတာ္သည္ ထိုမၿမဲေသာေ၀ဒနာ၌ လိုခ်င္မႈကို ပယ္ရပါမည္။
အသွ်င္ဘုရား သညာသည္မၿမဲပါ၊
တပည့္ေတာ္သည္ ထိုမၿမဲေသာသညာ၌ လိုခ်င္မႈကို ပယ္ရပါမည္။
အသွ်င္ဘုရား သခၤါရသည္မၿမဲပါ၊
တပည့္ေတာ္သည္ ထိုမၿမဲေသာသခၤါရ၌ လိုခ်င္မႈကို ပယ္ရပါမည္။
အသွ်င္ဘုရား ၀ိညာဏ္သည္မၿမဲပါ၊
တပည့္ေတာ္သည္ ထိုမၿမဲေသာ၀ိညာဏ္၌ လိုခ်င္မႈကို ပယ္ရပါမည္။
အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအက်ဥ္းေဟာအပ္ေသာ
စကား၏အက်ယ္ျဖစ္ေသာ အနက္ကို ဤသို႔ သိပါ၏ဟုေလွ်ာက္၏။

ရဟန္း ေကာင္းေပစြ ေကာင္းေပစြ ေကာင္းေပစြ ---
သင္သည္ ငါအက်ဥ္းေဟာအပ္ေသာ စကား၏အက်ယ္ျဖစ္ေသာ အနက္ကို ေကာင္းစြာသိေပ၏။

ရဟန္း ႐ုပ္သည္၊ ေ၀ဒနာသည္၊ သညာသည္၊ သခၤါရသည္၊ ၀ိညာဏ္သည္မၿမဲ
ထိုမၿမဲေသာတရား၌ လိုခ်င္မႈကို ပယ္ရမည္။
ငါအက်ဥ္းေဟာအပ္ေသာစကား၏ အက်ယ္ျဖစ္ေသာ အနက္ကို ဤသို႔မွတ္ရမည္။

ထိုရဟန္းသည္ တရားေတာ္အတိုင္း က်င့္ၾကံအားထုတ္၍
ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအ၀င္ ျဖစ္ေလ၏။

ခႏၶ၀ဂၢသံယုတ္၊ အနိစၥသုတ္၊ စာ-၆၀။

ဆင္းရဲကို မႏွစ္သက္ကုန္ ဆင္းရဲကို ေၾကာက္ၾကပါမူ-

သင္တို႔သည္ ဆင္းရဲကို မႏွစ္သက္ကုန္ ဆင္းရဲကို ေၾကာက္ၾကပါမူ-

ကုမာရကသုတ္

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွ သာ၀တၳိၿမိဳ႔တြင္းသို႔ ဆြမ္းခံႂကြေတာ္မူ၏၊
လမ္းခရီးတစ္ေနရာတြင္ ငါးဖမ္းေနၾကကုန္ေသာ သူငယ္တို႔ကိုျမင္၍၊
သူငယ္တို႔ သင္တို႔သည္ ဆင္းရဲကို မႏွစ္သက္ၾကမူ၍ ဆင္းရဲမွေၾကာက္ၾကကုန္၏ေလာ၊

မွန္လွပါ အရွင္ဘုရား-
တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ဆင္းရဲကိုေၾကာက္ၾကပါကုန္၏။

သင္တို႔သည္ ဆင္းရဲကို မႏွစ္သက္ကုန္ ဆင္းရဲကို ေၾကာက္ၾကပါမူ၊
မ်က္ေမွာက္၌ျဖစ္ေစ မ်က္ကြယ္၌ျဖစ္ေစ၊
မေကာင္းမႈကို မျပဳၾကပါကုန္လင့္၊
သင္တို႔သည္ ယုတ္မာေသာ မေကာင္းမႈကံကို ယခုလည္းျပဳ
ေနာင္လည္းျပဳမည္ျဖစ္ၾကမူ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ကုန္ေသာ္လည္း
သင္တို႔အား ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္မႈမရွိႏိုင္ဟု ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။

ဥဒါန္းပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္၊ စာ-၁၂၃။

သကၤန္းကို လွဴရျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္-

ငါသည္ အ၀တ္သကၤန္းကို လွဴရျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္-

ဥဒကပုဉၧနာနိသံသ

ျမတ္စြာဘုရားအား လည္းေကာင္း၊
အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ ဂိုဏ္းသံဃာအား လည္းေကာင္း၊
ေရသုတ္ပုဆိုး(အ၀တ္သကၤန္း)တို႔ကို ေပးလွဴခဲ့ရေသာေၾကာင့္
ငါသည္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဤအက်ဳိးငါးမ်ဳိးကို ခံစားရေပ၏။

၁။ ေရႊအဆင္းႏွင့္တူေသာ အဆင္းရွိ၏၊
၂။ ျမဴအညစ္အေၾကးကင္း၏၊
၃။ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ အေရာင္ထြက္၏၊
၄။တန္ခိုးႀကီးမား၏၊
၅။ ငါ၏ကိုယ္သည္ ေျပျပစ္၏၊ ငါသည္ ဤအက်ဳိးတို႔ကို ရရွိေပ၏။

ေထရာပဒါန္၊ ပထမ၊ စာ-၃၇၃။