ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Friday, April 30, 2010

ႀကီးသူကိုမရိုေသ တိုးေ၀ွ႔၍ ေနရာယူမႈ...


အႏုပခဇၨ သိကၡာပုဒ္ - (တိုးေ၀ွ႔၍)


ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၴိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံ ျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူေသာအခါ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္ေသာအိပ္ရာ ေနရာတို႔ကို ေႏွာင့္ယွက္ကုန္၏၊ မေထရ္ႀကီးရဟန္းတို႔သည္ ထိုဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔ကို ထေစကုန္၏၊ ထိုအခါ ဆဗၺဂၢီ ရဟန္းတို႔အား ''ငါတို႔သည္ အဘယ္သို႔ေသာ အေၾကာင္းဥပါယ္ျဖင့္ ဤေက်ာင္း၌သာလွ်င္ ဝါတြင္း သံုးလ ပတ္လံုးေနရပါကုန္အံ့နည္း'' ဟု အၾကံျဖစ္၏။

ထို႔ေနာက္ ဆဗၺဂၢီ ရဟန္းတို႔သည္

''က်ဥ္းေျမာင္း က်ပ္တည္းေသာ ရဟန္းသည္ ဖဲသြားလတၱံ႕'' ဟု ၾကံ၍
မေထရ္ႀကီး ရဟန္းတို႔ကို တိုးေဝွ႕၍ အိပ္ကုန္၏။

အလိုနည္းေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ''အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ မေထရ္ႀကီး ရဟန္းတို႔ကို တိုးေဝွ႕၍ အိပ္ကုန္ဘိ သနည္း'' ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔ကို မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ၾကၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ပ။


ျမတ္ဗုဒၶသာသနာ၏ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အတုယူဖြယ္ေကာင္းေသာ ဓေလ့တစ္ခုသည္ကား မိမိထက္ သိကၡာ- ရဟန္း၀ါ- ရဟန္းျဖစ္ရက္ ႀကီးေသာသူကို ရိုေသေလးစားရေပသည္... တစ္ရက္ တစ္မနက္ တစ္မိနစ္သာ ႀကီးပါေစ ရိုေသရမည္ ေလးစားရမည္... ဆြမ္း သကၤန္း ေက်ာင္း ေဆး စသည္ကို ေနရာဦး ေပးရေပမည္... သို႔အတြက္ ရဟန္းေတာ္မ်ား မိမိတို႔ ရဟန္းျဖစ္ေသာ ေန႔ရက္ အခ်ိန္တို႔ကို မွတ္သားထားၾကရေပသည္... ေကာင္းလွပါေပ၏... တစ္ခ်ဳိ႔ လူမ်ဳိးမ်ားတြင္လည္း ဤကဲ့သို႔ လူႀကီးကို ေလးစားေသာဓေလ့ကို ေတြ႔ရွိရေပေသးသည္... ႀကီးသူကိုရိုေသ ရြယ္တူကိုေလးစား ငယ္သူကို ငဲ့ညႇာေသာ ဓေလ့မ်ား တိုးပြားပါေစ...


''ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ မေထရ္ႀကီး ရဟန္းတို႔ကို တိုးေဝွ႕၍ အိပ္ကုန္၏ ဟူသည္ မွန္သေလာ'' ဟု စိစစ္ ေမးျမန္းေတာ္မူ၏။

မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူ၏။ပ။ မဂ္ဖိုလ္မွ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားတို႔ သင္တို႔သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မေထရ္ႀကီးရဟန္း တို႔ကို တိုးေဝွ႕၍ အိပ္ကုန္ဘိသနည္း၊ မဂ္ဖိုလ္မွ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားတို႔ ဤ သင္တို႔ ျပဳမိေသာ အမႈသည္ မၾကည္ညိဳေသးေသာ သူတို႔အား ၾကည္ညိဳ ေစျခင္းငွါ လည္းေကာင္း။ပ။
ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဤသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကို ျပၾကကုန္ေလာ့။ 119

''အၾကင္ရဟန္းသည္ သံဃိကေက်ာင္း၌ ေရွးဦးေနလင့္ေသာ ရဟန္းကို သိလ်က္ တိုးေဝွ႕၍ 'အၾကင္ရဟန္းအား က်ဥ္းေျမာင္း က်ပ္တည္းလတၱံ႕၊ ထိုရဟန္းသည္ ဖဲသြား လတၱံ႕'ဟု အေၾကာင္းတစ္ပါး မရွိဘဲ ဖဲသြားေစလိုျခင္းကိုသာ အေၾကာင္းျပဳ၍ အိပ္ျခင္းကို ျပဳျငားအံ့၊ ထိုရဟန္းအား ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏'' ဤသို႔ ျပၾကကုန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 65 - 16-120

၆ - အႏုပခဇၨသိကၡာပုဒ္ အဖြင့္

အၾကင္ ဟူသည္ အၾကင္သို႔ သေဘာ ရွိေသာ။ပ။

ရဟန္း ဟူသည္။ပ။ ဤအရာ၌ ဤဉတၱိစတုတၳကံျဖင့္ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္သူကို ''ရဟန္း'' ဟူ၍ အလိုရွိအပ္၏။

သံဃိကေက်ာင္း မည္သည္ သံဃာအား ေပးလွဴအပ္ စြန္႔လွဴအပ္ေသာ ေက်ာင္းတည္း။
သိ၏ မည္သည္ သီတင္းႀကီး 'သိကၡာဝါႀကီးသူ'ဟူ၍ သိ၏၊
သူနာဟူ၍ သိ၏၊ သံဃာသည္ ေပးအပ္သူ ဟူ၍ သိ၏။
တိုးေဝွ႕၍ ဟူသည္ အနီးသို႔ တိုးဝင္၍။
အိပ္ျခင္းကို ျပဳျငားအံ့ ဟူသည္ ေညာင္ေစာင္း၏ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အင္းပ်ဥ္၏ေသာ္ လည္းေကာင္း၊
ဝင္ေသာ ရဟန္း၏ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ထြက္ေသာ ရဟန္း၏ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊
အနီးဥပစာ၌ အိပ္ရာ ေနရာကို ခင္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊
ခင္းေစေသာ္ လည္းေကာင္း ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။
ထိုင္မူလည္း ထိုင္ျငားအံ့၊ အိပ္မူလည္း အိပ္ျငားအံ့၊ ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏။
အေၾကာင္းတစ္ပါးမရွိဘဲ ဖဲသြား ေစလိုျခင္း ကိုသာ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဟူသည္ တိုးေဝွ႕၍ အိပ္ျခင္းငွါ တစ္ပါးေသာ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာမရွိ။ 121

သံဃိကေက်ာင္း၌ သံဃိကေက်ာင္းဟု အမွတ္ရွိလ်က္ တိုးေဝွ႕၍ အိပ္ျငားအံ့၊ ပါစိတ္အာပတ္သင့္၏။ သံဃိကေက်ာင္း၌ ယံုမွားရွိ၍ တိုးေဝွ႕၍ အိပ္ျငားအံ့၊ ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏။ သံဃိကေက်ာင္း၌ ပုဂၢလိကေက်ာင္းဟု အမွတ္ရွိလ်က္ တိုးေဝွ႕၍ အိပ္ျငားအံ့၊ ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏။ ေညာင္ေစာင္း၏ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အင္းပ်ဥ္၏ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝင္ေသာ ရဟန္း၏ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ထြက္ေသာ ရဟန္း၏ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနီးဥပစာကို 'ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ေတာင့္ထြာကို' ထား၍ အိပ္ရာေနရာကို ခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခင္းေစေသာ္လည္းေကာင္း ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။ ထိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အိပ္ေသာ္ လည္းေကာင္း ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။ ေက်ာင္း၏ ဥပစာ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စည္းေဝးရာဇရပ္၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မ႑ပ္၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္း၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြင္တီးေခါင္၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိပ္ရာေနရာကို ခင္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ခင္းေစေသာ္ လည္းေကာင္း ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။ ထိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အိပ္ေသာ္ လည္းေကာင္း ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။ ပုဂၢလိကေက်ာင္း၌ သံဃိကေက်ာင္းဟု အမွတ္ရွိအံ့၊ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။ ပုဂၢလိကေက်ာင္း၌ ယံုမွားရွိအံ့၊ ဒုကၠဋ္ အာပတ္သင့္၏။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းကို ပုဂၢလိကေက်ာင္းဟု အမွတ္ရွိရာ၌ သူတစ္ပါး၏ ပုဂၢလိကေက်ာင္းျဖစ္မူ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။ မိမိ၏ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းျဖစ္မူ အာပတ္ မသင့္။ 122

နာဖ်ား၍ ဝင္ေနအံ့၊ အခ်မ္းအပူႏွိပ္စက္၍ ဝင္ေနအံ့၊ အာပတ္ မသင့္။ ေဘးရန္မ်ားေၾကာင့္ ဝင္ေနေသာ ရဟန္း၊ ႐ူးေသာ ရဟန္း၊ အစလက္ဦး လြန္က်ဴးေသာ ရဟန္းတို႔အားလည္း အာပတ္ မသင့္။ 123


ဆဗၺဂၢိယ (ေျခာက္ပါးေသာ ရဟန္းတစ္စု) တို႔သည္ ဘုရားရွင္ လက္ထက္က အေတာ္ဆိုးေသာ ရဟန္းအုပ္စု ျဖစ္ေပသည္... ေျပာမရဆိုမရ အုပ္စုမ်ဳိး... သူတို႔ေၾကာင့္ ၀ိနည္းမ်ားေပၚေပါက္ရသည္ မ်ားလွေပ၏... ယခုေခတ္တြင္ေကာ ဆဗၺဂၢီလို ရဟန္းမ်ဳိး ရွိေသးလား မေျပာတတ္ပါေပ... သာသနာအတြက္ ဆူေျငႇာင့္မ်ားကိုေတာ့ ေတြ႔ရွိလာပါက ျမတ္ဗုဒၶ၏ သားသမီးမ်ား မိမိတတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ၀ိုင္း၀န္း ကာကြယ္ သင့္ေပသည္... အိပ္ေမာက် မေနသင့္ေပ...


၆ - အႏုပခဇၨသိကၡာပုဒ္၊ ၂-ဘူတဂါမ၀ဂ္၊ ဘိကၡဳပါစိတ္အခန္း၊ ပါစိတ္ပါဠိေတာ္။
၀ိနည္း ၀ိနယ

သံေယာဇဥ္တို႔သည္ ပုပ္ေဆြးကုန္၏...

နာဝါသုတ္ - (ေလွ)


ရဟန္းတို႔ ေျခာက္လတို႔ပတ္လံုး ေရ၌ အျပန္ျပန္ အေခါက္ေခါက္ သြားလာ၍ ေဆာင္းဥတု၌ ကုန္းေပၚသို႔ တင္ထားေသာ သမုဒၵရာကူး ႀကိမ္ခ်ဳပ္ေလွ၌ ေလေနပူတို႔ျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္ေသာ ခ်ဳပ္ဖြဲ႕ထားေသာ ႀကိမ္တို႔သည္ ရြာသြန္းေသာ မိုးေရတို႔ျဖင့္ စြတ္စိုအပ္သည္ျဖစ္၍ အလြယ္တကူအားျဖင့္သာလွ်င္ ျပတ္ေတာက္ ပုပ္ေဆြး ကုန္သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ထို႔အတူပင္ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ အရိယမဂ္ကို ပြားမ်ားေသာ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ အရိယမဂ္ကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေသာ ရဟန္းအား သံေယာဇဥ္တို႔သည္ အလြယ္တကူအားျဖင့္သာလွ်င္ ျပတ္ေတာက္ ပုပ္ေဆြးကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ အရိယမဂ္ကို ပြားမ်ားေသာ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ အရိယမဂ္ကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေသာ ရဟန္းအား အဘယ္သို႔လွ်င္ သံေယာဇဥ္ တို႔သည္ အလြယ္တကူအားျဖင့္သာလွ်င္ ျပတ္ေတာက္ ပုပ္ေဆြးကုန္ သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းကို မွီေသာ စြဲမက္မႈ 'ရာဂ' ကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကို မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာ မွန္ကန္ေသာအျမင္ 'သမၼာဒိ႒ိ' ကို ပြားမ်ား၏။ပ။ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းကို မွီေသာ စြဲမက္မႈ 'ရာဂ' ကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကို မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာ မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္မႈ 'သမၼာသမာဓိ'ကို ပြားမ်ား၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ အရိယမဂ္ကို ပြားမ်ားေသာ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ အရိယမဂ္ကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေသာ ရဟန္းအား သံေယာဇဥ္တို႔သည္ အလြယ္တကူအားျဖင့္သာလွ်င္ ျပတ္ေတာက္ ပုပ္ေဆြးကုန္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 158

၁ဝ - နာဝါသုတ္၊ ဗလကရဏီယ၀ဂ္၊ မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။

Sunday, April 25, 2010

လွည့္ပတ္လိမ္လည္မႈ...လွည့္ပတ္လိမ္လည္မႈ...

အညဝါဒကသိကၡာပုဒ္

၀ိနည္းေဒသနာေတာ္မ်ားကို ေဖါက္ဖ်က္လွ်င္
ေသးငယ္သည္ဟု မထင္ၾကကုန္လင့္...
ျမတ္ဗုဒၶက မဂ္ဖိုလ္မွ အခ်ီးႏွီးေသာ ေယာက်္ားတဲ့...

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာသမၺီျပည္ ေဃာသိတာ႐ံုေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူေသာ အခါ အသွ်င္ဆႏၷသည္ မျပဳက်င့္သင့္ေသာ အရာကို ျပဳက်င့္၍ သံဃာ့အလယ္၌ အာပတ္ျဖင့္ ေမးျမန္း စိစစ္ေသာ အခါ ''အဘယ္သူသည္ အာပတ္သင့္သနည္း၊ အဘယ္သို႔ အာပတ္သင့္သနည္း၊ အဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အာပတ္သင့္ သနည္း၊ အဘယ္သို႔ေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ အာပတ္သင့္ သနည္း၊ အဘယ္သူကို ေျပာဆိုကုန္သနည္း၊ အဘယ္ကို ေျပာဆိုကုန္ သနည္း'' ဟု အေၾကာင္းတစ္ပါးျဖင့္ အေၾကာင္း တစ္ပါးကို ဖံုးလႊမ္း ေျပာဆို၏။

မိမိကို ေမးျမန္းစိစစ္လာသည့္အခါ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို တစ္ခုျဖင့္ ေ၀့လည္ေခ်ာင္ပတ္ ေျပာဆိုတတ္ၾကေပသည္... သူေတာ္ေကာင္းမ်ား မႏွစ္သက္ၾကပါေပ... မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ႏွစ္သက္မည္ မဟုတ္လွ်င္ သူတစ္ပါးကိုလည္း ဤသို႔ မလုပ္သင့္ေပ...

အလိုနည္းေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ''အသွ်င္ဆႏၷသည္ သံဃာ့အလယ္၌ အာပတ္ျဖင့္ ေမးျမန္း စိစစ္ေသာ အခါ အဘယ္သူသည္ အာပတ္သင့္ သနည္း၊ အဘယ္သို႔ အာပတ္သင့္ သနည္း၊ အဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အာပတ္သင့္ သနည္း၊ အဘယ္သို႔ေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ အာပတ္သင့္ သနည္း၊ အဘယ္သူကို ေျပာဆိုိုကုန္သနည္း၊ အဘယ္ကို ေျပာဆိုကုန္ သနည္း ဟူ၍ အေၾကာင္းတစ္ပါးျဖင့္ အေၾကာင္းတစ္ပါးကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ဖံုးလႊမ္း ေျပာဆိုဘိ သနည္း'' ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ပ။

သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ မဟုတ္မမွန္လုပ္လာလွ်င္ ေခတ္အဆက္ဆက္ မ်က္ႏွာလြဲ၍ မေနတတ္ၾကပါေပ... အေၾကာင္းအက်ဳိးျပ၍ ကဲ့ရဲ့ အျပစ္ျပၾကေပသည္... သာသနာ အရွွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ အမွန္ေျပာရဲသူ လိုအပ္လွပါေပသည္...

''ဆႏၷ သင္သည္ သံဃာ့အလယ္၌ အာပတ္ျဖင့္ ေမးျမန္း စိစစ္ေသာအခါ အဘယ္သူသည္ အာပတ္ သင့္သနည္း၊ အဘယ္သို႔ အာပတ္ သင့္သနည္း၊ အဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အာပတ္ သင့္သနည္း၊ အဘယ္သို႔ေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ အာပတ္သင့္ သနည္း၊ အဘယ္သူကို ေျပာဆိုိုကုန္ သနည္း၊ အဘယ္ကို ေျပာဆို ကုန္သနည္း'' ဟု အေၾကာင္းတစ္ပါးျဖင့္ အေၾကာင္း တစ္ပါးကို ဖံုးလႊမ္း ေျပာဆို၏ ဟူသည္ မွန္သေလာ'' ဟု စိစစ္ ေမးျမန္းေတာ္မူ၏။

ျမတ္ဗုဒၶသည္ သတၱ၀ါအမ်ား ေကာင္းစားေရးအတြက္ ေလာကႀကီးကို အျမဲေစာင့္ၾကည့္ေနေပသည္... အျပစ္ျပစရာရွိလွ်င္ျပေပမည္... ဆံုးမစရာရွိလွ်င္ ဆံုးမေပလိမ့္မည္... ေၾကာင့္ၾကမဲ့ေနေတာ္မမူ...

မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု ေလွ်ာက္၏။

ျမတ္ဗုဒၶ၏ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ သံုးႀကိမ္ထိ အမွန္ကို မေျဖၾကားပဲ မေန၀ံ့ၾကေခ်... အမွန္ကို ၀န္ခံၾကရေပသည္... ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အမွန္၀န္ခံျခင္းသည္ ခ်စ္စရာ ေကာင္းေသာ ဓေလ့တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္... 

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူ၏။ပ။ မဂ္ဖုိလ္မွ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေသာ ေယာက္်ား သင္သည္ သံဃာ့အလယ္၌ အာပတ္ျဖင့္ ေမးျမန္းစိစစ္ ေသာအခါ ''အဘယ္သူသည္ အာပတ္ သင့္သနည္း၊ အဘယ္သို႔ အာပတ္သင့္သနည္း၊ အဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အာပတ္ သင့္သနည္း၊ အဘယ္သို႔ေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ အာပတ္သင့္ သနည္း၊ အဘယ္သူကုိ ေျပာဆုိကုန္သနည္း၊ အဘယ္ကုိ ေျပာဆုိ ကုန္သနည္း'' ဟု အေၾကာင္း တစ္ပါးျဖင့္ အေၾကာင္းတစ္ပါးကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဖံုးလႊမ္းေျပာဆုိဘိ သနည္း။ မဂ္ဖိုလ္မွ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေသာ ေယာက္်ား ဤ သင္ျပဳမိေသာအမႈ သည္ မၾကည္ညိဳေသးေသာ သူတို႔အား ၾကည္ညိဳေစျခင္းငွါ လည္းေကာင္း။ပ။ဟု ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူ၍ တရားစကားကို ေဟာၾကားေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ရဟန္းတို႔ကုိ မိန္႔ေတာ္မူ၏။


ျမတ္ဗုဒၶ၏ မဂ္ဖိုလ္မွ အခ်ီးႏီွးေသာ ေယာက္်ားဆိုသည့္ အသံသည္ ျပင္းထန္လွေပသည္... ဘာေၾကာင့္ဤသို႔ သံုးသနည္း... ? အျပစ္လုပ္သူလည္း ေၾကာက္လန္႔၍ ေကာင္းေသာတရားမ်ား က်င့္ေစ... သာသနာလည္း အရွည္တည္ေစ... ေနာက္ထပ္စည္းကမ္း ေဖါက္မည့္သူမ်ားလည္း နည္းပါးေစ... မၾကည္ညိဳေသးသူမ်ားလည္း ၾကည္ညိဳေစ... ၾကည္ညိဳျပီးသူမ်ားလည္း တိုး၍ ၾကည္ညိဳေစရန္ ျဖစ္သည္ဟု ထင္မိေပသည္...


ရဟန္းတို႔ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သံဃာသည္ ဆႏၷရဟန္းအား အညဝါဒကကံ သို႔ တင္ေလာ့ 'ေမးသည္မွ တစ္ပါးေသာ စကားကုိ ေျပာဆုိတတ္သူ အျဖစ္၌ တည္ေစေလာ့'။ ရဟန္းတို႔ ဤဆုိ လတၱံ႕ေသာ အတုိင္း တင္အပ္၏။ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာ၍ စြမ္းရည္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ သံဃာကုိ သိေစရမည္။ 94

''အသွ်င္ဘုရားတို႔ သံဃာသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ စကားကုိ နာေတာ္မူေလာ့၊ ဤ ဆႏၷရဟန္းသည္ သံဃာ့အလယ္၌ အာပတ္ျဖင့္ ေမးျမန္းစိစစ္ေသာအခါ အေၾကာင္းတစ္ပါးျဖင့္ အေၾကာင္း တစ္ပါးကုိ ဖံုးလႊမ္းေျပာဆုိ၏၊ သံဃာအား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အခါရွိေသာ ကံသည္ အကယ္၍ ျဖစ္ျငားအံ့၊ သံဃာသည္ ဆႏၷရဟန္းအား အညဝါဒကကံသို႔ တင္ရာ၏၊ ဤကား သိေစျခင္းတည္း။

အသွ်င္ဘုရားတို႔ သံဃာသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ စကားကုိ နာေတာ္မူေလာ့၊ ဤဆႏၷ ရဟန္းသည္ သံဃာ့အလယ္၌ အာပတ္ျဖင့္ ေမးျမန္းစိစစ္ေသာအခါ အေၾကာင္းတစ္ပါးျဖင့္ အေၾကာင္းတစ္ပါးကုိ ဖံုးလႊမ္း ေျပာဆုိ၏။ သံဃာသည္ ဆႏၷရဟန္းအား အညဝါကကံသို႔ တင္၏ 'ေမးသည္မွ တစ္ပါးေသာ စကားကုိ ေျပာဆုိတတ္သူအျဖစ္၌ တည္ေစ၏'။ ဆႏၷရဟန္းအား အညဝါဒကကံသို႔ တင္ျခင္းကုိ အၾကင္အသွ်င္အား ႏွစ္သက္ျခင္း ရွိ၏၊ ထုိအသွ်င္သည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနရာ၏၊ အၾကင္အသွ်င္အား ႏွစ္သက္ျခင္း မ႐ိွ၊ ထုိအသွ်င္သည္ ေျပာဆုိရာ၏။

သံဃာသည္ ဆႏၷရဟန္းအား အညဝါကကံသို႔ တင္အပ္ၿပီ၊ သံဃာအား ႏွစ္သက္ျခင္း ရွိ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏၊ ဤသို႔ ဆိတ္ဆိတ္ေနသျဖင့္ ဤႏွစ္သက္သည့္ အျဖစ္ကုိ သိမွတ္ရ ပါသည္'' ဟု သိေစရမည္။

သံဃာေတာ္မ်ား၏ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ သေဘာတူျခင္း ျဖစ္ေပ၏...

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္ဆႏၷကုိ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ကုိယ္တုိင္ ျပဳစုေမြးျမဴရန္ ခက္ခဲျခင္း။ပ။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဤသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကုိ ျပၾကကုန္ေလာ့။


''ေမးသည္မွ တစ္ပါးေသာ စကားကုိ ေျပာဆုိျခင္းေၾကာင့္ ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏'' ဤသို႔ ျပၾကကုန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔အား ဤသိကၡာပုဒ္ကုိ ပညတ္ေတာ္မူ၏။ 95 က

ထုိအခါ အသွ်င္ဆႏၷသည္ သံဃာ့အလယ္၌ အာပတ္ျဖင့္ ေမးျမန္း စိစစ္ေသာအခါ ''အေၾကာင္း တစ္ပါးျဖင့္ အေၾကာင္းတစ္ပါးကုိ ဖံုးလႊမ္းေျပာဆုိေသာ္ အာပတ္ သင့္၏'' ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ ဆိတ္ဆိတ္ ေနလ်က္ သံဃာကုိ ညႇဥ္းဆဲ၏။

အလုိနည္းေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ''အသွ်င္ဆႏၷသည္ သံဃာ၏ အလယ္၌ အာပတ္ျဖင့္ ေမးျမန္း စိစစ္ေသာအခါ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၍ သံဃာကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ ညႇဥ္းဆဲဘိ သနည္း'' ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆုိၾကကုန္၏။ပ။ ''ဆႏၷ သင္သည္ သံဃာ့အလယ္၌ အာပတ္ျဖင့္ ေမးျမန္း စိစစ္ေသာအခါ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၍ သံဃာကုိ ညႇဥ္းဆဲ၏ ဟူသည္ မွန္သေလာ'' ဟု စိစစ္ ေမးျမန္းေတာ္မူ၏။

မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု ေလွ်ာက္၏။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူ၏။ပ။ မဂ္ဖုိလ္မွ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေသာ ေယာက်္ား သင္သည္ သံဃာ့အလယ္၌ အာပတ္ျဖင့္ ေမးျမန္းစိစစ္ေသာအခါ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၍ သံဃာကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ ညႇဥ္းဆဲဘိသနည္း။ မဂ္ဖုိလ္မွ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေသာ ေယာက္်ား ဤ သင္ျပဳမိေသာ အမႈသည္ မၾကည္ညိဳေသးေသာသူတ႔ုိအား ၾကည္ညိဳ ေစျခင္းငွါ လည္းေကာင္း။ပ။ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူ၍ တရားစကားကို ေဟာၾကားေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ရဟန္းတို႔ကုိ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သံဃာသည္ ဆႏၷရဟန္းအား ဝိေဟသကကံ သို႔ တင္ေလာ့ 'ညႇဥ္းဆဲတတ္ေသာသူ အျဖစ္၌ တည္ေစေလာ့' ရဟန္းတို႔ ဤဆုိလတၱံ႕ေသာ အတုိင္း တင္အပ္၏။ ကြၽမ္းက်င္ လိမၼာ၍ စြမ္းရည္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ သံဃာကုိ သိေစရမည္။ 96

''အသွ်င္ဘုရားတို႔ သံဃာသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ စကားကုိ နာေတာ္မူေလာ့၊ ဤဆႏၷ ရဟန္းသည္ သံဃာ့အလယ္၌ အာပတ္ျဖင့္ ေမးျမန္း စိစစ္ေသာအခါ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္ သံဃာကုိ ညႇဥ္းဆဲ၏၊ သံဃာအား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အခါရွိေသာ ကံသည္ အကယ္၍ ျဖစ္ျငားအံ့၊ သံဃာသည္ ဆႏၷရဟန္းအား ဝိေဟသကကံသို႔ တင္ရာ၏ 'ညႇဥ္းဆဲတတ္သူ အျဖစ္၌ တည္ေစရာ၏'၊ ဤကား သိေစျခင္းတည္း။

အရွင္ဆႏၷ၏ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ သံဃာအား ညႇဥ္းဆဲျခင္း ျဖစ္ေပ၏...

''အသွ်င္ဘုရားတို႔ သံဃာသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ စကားကုိ နာေတာ္မူေလာ့၊ ဤ ဆႏၷရဟန္းသည္ သံဃာ့အလယ္၌ အာပတ္ျဖင့္ ေမးျမန္းစိစစ္ေသာအခါ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္ သံဃာကုိ ညႇဥ္းဆဲ၏၊ သံဃာသည္ ဆႏၷရဟန္းအား ဝိေဟသကကံသို႔ တင္၏။ ဆႏၷရဟန္းအား ဝိေဟသက ကံသို႔ တင္ျခင္းကုိ အၾကင္အသွ်င္အား ႏွစ္သက္ျခင္း ႐ိွ၏၊ ထိုအသွ်င္သည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနရာ၏။ အၾကင္အသွ်င္အား ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိ၊ ထုိအသွ်င္သည္ ေျပာဆုိရာ၏။

သံဃာသည္ ဆႏၷရဟန္းအား ဝိေဟသကကံသို႔ တင္အပ္ၿပီ 'ညႇဥ္းဆဲတတ္ေသာ သူအျဖစ္၌ တည္ေစၿပီ'၊ သံဃာအား ႏွစ္သက္ျခင္း ရွိ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏၊ ဤသို႔ ဆိတ္ဆိတ္ ေနသျဖင့္ ဤႏွစ္သက္သည့္ အျဖစ္ကုိ သိမွတ္ရပါသည္''ဟု သိေစရမည္။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္ဆႏၷကို မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ ျပဳစုေမြးျမဴရန္ ခက္ခဲျခင္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဤသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကို ျပၾကကုန္ေလာ့။ 97

''ေမးသည္မွ တစ္ပါးေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္း ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္ သံဃာကို ညႇဥ္းဆဲျခင္းေၾကာင့္ ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏'' ဤသို႔ ျပၾက ကုန္ေလာ့ဟု မိန္႔ ေတာ္မူ၏။
၆၁။ ၁၂- (ခ) 98။

၁။ ေမးသည္မွ တစ္ပါးေသာ စကားကုိ ေျပာဆိုေသာေၾကာင့္ ျပဳအပ္ေသာကံကုိ အညဝါဒကံဟု ေခၚဆုိသည္။

၂။ သံဃာအား စကားတုံ႔ မျပန္ဘဲ ဆိတ္ဆိတ္ေန၍ ညႇဥ္းဆဲေသာေၾကာင့္ ျပဳအပ္ေသာကံကုိ ဝိေဟသကကံဟု ေခၚဆုိသည္။

၂ - အညဝါဒကသိကၡာပုဒ္၊ ၂ - ဘူတဂါမဝဂ္၊ ဘိကၡဳပါစိတ္အခန္း၊ ပါစိတ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။ 
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Friday, April 23, 2010

သပိတ္စြဲ၍ ဆြမ္းခံျခင္းျဖင့္ မွ်တရန္ မလြယ္ကူေခ်... ဒါဆို...ပါစိတ္ကေတာ့ ခ်ာတိတ္မလုပ္ေလႏွင့္ အပါယ္ပို႔ႏိုင္ေသာ သတၱိကိန္း၏...


ဘူတာေရာစနသိကၡာပုဒ္ - (ဘူတ=ထင္ရွားရွိသည္။ အာေရာစန=ေျပာၾကားျခင္း)

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီျပည္ မဟာဝုန္ေတာတြင္ ျပာသာဒ္ေဆာင္ေပါက္ေသာ ေက်ာင္းႀကီး၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူေသာ အခါ ျမင္ဖူးခါမွ် မိတ္ေဆြ အတူေန အတူစား မိတ္ေဆြျဖစ္ေသာ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ဝဂၢဳမုဒါ ျမစ္ကမ္းနား၌ ဝါကပ္ ေနထိုင္ ၾကကုန္၏။ ထိုအခါ ဝဇၨီတိုင္းသည္ အစာေခါင္းပါး၏၊ အသက္ေမြးရန္ခဲယဥ္း၏၊ ေဖြးေဖြးျဖဴေသာ အ႐ုိး ရွိ၏၊ စာေရးတံ လက္မွတ္ျဖင့္ အသက္ေမြးရ၏။ သပိတ္စြဲ၍ ဆြမ္းခံျခင္းျဖင့္ မွ်တရန္ မလြယ္ကူေခ်။

ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔အား-
''ယခုအခါ ဝဇၨီတိုင္းသည္ အစာေခါင္းပါး၏၊ အသက္ေမြးရန္၁ ခဲယဥ္း၏၊ ေဖြးေဖြးျဖဴေသာ အ႐ုိးရွိ၏၊ စာေရးတံလက္မွတ္ျဖင့္ အသက္ေမြးရ၏။ သပိတ္စြဲ၍ ဆြမ္းခံျခင္းျဖင့္ မွ်တရန္ မလြယ္ကူေခ်။ ငါတို႔သည္ အဘယ္နည္းျဖင့္ အညီအညြတ္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ မျငင္းခံုၾကဘဲ ခ်မ္းသာစြာ ဝါကပ္ၾကရပါအံ့နည္း၊ ဆြမ္းျဖင့္လည္း မပင္ပန္းဘဲ ရွိပါကုန္အံ႔နည္း'' ဟု အၾကံျဖစ္၏။

အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟန္းတို႔က-
''ငါ့သွ်င္တို႔ ယခု ငါတို႔သည္ လူတို႔၏ အမႈႀကီးငယ္ကို စီရင္ၾကကုန္အံ့၊ ဤသို႔ စီရင္လွ်င္ ထိုလူတို႔သည္ ငါတို႔အား ေပးလွဴၾကဖို႔ရာ အမွတ္ရၾကေပလိမ့္မည္၊ ဤသို႔ လွဴဒါန္းၾကလွ်င္ ငါတို႔သည္အညီအညြတ္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ မျငင္းခံုၾကဘဲ ခ်မ္းသာစြာ ဝါကပ္ၾကရေပလိမ့္မည္၊ ဆြမ္းအတြက္လည္း မပင္ပန္းဘဲ ရွိၾကရေပလိမ့္မည္'' ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။

ရဟန္းျဖစ္လ်က္ လာဘ္လာဘအတြက္ လူတို႔၏ အမႈႀကီးငယ္ကို ျပဳလုပ္ေပးေနျခင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္ေပ... သို႔ေသာ္... ျမတ္စြာဘုရားကဲ့ရဲ႕ေသာ ဤအမႈကို ေရွးကလည္း လုပ္ၾကေပသည္... ယခုလည္း လုပ္ေနၾကသည္... ေနာင္ကိုလည္း လုပ္ၾကေပဦးမည္...

အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟန္းတို႔က-
''ငါ့သွ်င္တို႔ လူတို႔၏ အမႈႀကီးငယ္ကို စီရင္ၾကျခင္းျဖင့္ အက်ိဳး မရွိၾကပါ၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ယခု ငါတို႔သည္ လူတို႔၏ တမန္မႈကို ေဆာင္ကုန္အံ့၊ ဤသို႔ေဆာင္လွ်င္ လူတို႔သည္ ငါတို႔အား ေပးလွဴ ၾကဖို႔ရာ အမွတ္ရၾကေပလိမ့္မည္၊ ဤသို႔ လွဴဒါန္းၾကလွ်င္ ငါတို႔သည္ အညီအညြတ္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ မျငင္းခံုၾကဘဲ ခ်မ္းသာစြာ ဝါကပ္ၾကရေပလိမ့္မည္၊ ဆြမ္းအတြက္လည္း မပင္ပန္းဘဲ ရွိၾကရ ေပလိမ့္မည္'' ဟု ေျပာဆိုၾက ကုန္၏။

လာဘ္လာဘအတြက္ လူတို႔၏ ခိုင္းေစသမွ်ကို ျပဳလုပ္ၾကျခင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္ေပ... ဥပမာ ဘုန္းဘုန္း ျမန္မာျပည္ျပန္ရင္ တပည့္ေတာ္အေမအတြက္ စာေလးတစ္ေစာင္ ယူသြားေပးပါေနာ္... သည္ပစၥည္းေလး သယ္သြားေပးပါေနာ္... သည္ေဆးထုပ္ေလး ယူသြားေပးပါေနာ္ မလုပ္ၾကနဲ႔... ဘုန္းႀကီးမ်ားကို မခိုင္းသင့္ေပ... သို႔ေသာ္... ျမတ္စြာဘုရားကဲ့ရဲ႕ေသာ ဤအမႈကို ေရွးကလည္း လုပ္ၾကေပသည္... ယခုလည္း လုပ္ေနၾကသည္... ေနာင္ကိုလည္း လုပ္ၾကေပဦးမည္...

အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔က-
''ငါ့သွ်င္တို႔ မသင့္ေလ်ာ္ပါ၊ လူတို႔၏ အမႈႀကီးငယ္ကို စီရင္ၾကျခင္းျဖင့္ အဘယ္အက်ိဳး ရွိပါမည္နည္း။ လူတို႔၏ တမန္မႈကို ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အဘယ္အက်ိဳး ရွိၾကပါမည္နည္း၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ယခု ငါတို႔သည္ လူတို႔အား အခ်င္းခ်င္း၏ လူတို႔ကုသိုလ္ကမၼပထတရား ဆယ္ပါးထက္ လြန္ျမတ္ေသာ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္တရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ေျပာဆိုကုန္အံ့၊

ဤအမည္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ ပဌမစ်ာန္ကိုရ၏၊
ဤအမည္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ ဒုတိယစ်ာန္ကိုရ၏၊
ဤအမည္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ တတိယစ်ာန္ကိုရ၏။
ဤအမည္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ စတုတၴစ်ာန္ကို ရ၏၊
ဤအမည္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ ေသာတာပန္တည္း၊
ဤအမည္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ သကဒါဂါမ္တည္း၊
ဤအမည္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ အနာဂါမ္တည္း၊
ဤအမည္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ ရဟႏၲာတည္း၊
ဤအမည္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးကို ရ၏၊
ဤအမည္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ အဘိညာဥ္ ေျခာက္ပါးကို ရ၏ ဟု ေျပာဆိုကုန္အံ့၊

ဤသို႔ ေျပာဆိုၾကလွ်င္ ထိုလူတို႔သည္ ငါတို႔အား ေပးလွဴ သင့္သည္ဟု မွတ္ထင္ၾက ေပလိမ့္မည္။ ဤသို႔လွဴဒါန္းၾကလွ်င္ ငါတို႔သည္ အညီအညြတ္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ မျငင္းခံုၾကဘဲ ခ်မ္းသာစြာ ဝါကပ္ၾက ရေပလိမ့္မည္၊ ဆြမ္းအတြက္လည္း မပင္ပန္းဘဲ ရွိၾကရ ေပလိမ့္မည္'' ဟု ေျပာဆိုၾက ကုန္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ လူတို႔အား အခ်င္းခ်င္း၏ လူတို႔ကုသိုလ္ကမၼပထတရား ဆယ္ပါးထက္ လြန္ျမတ္ေသာ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ တရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ေျပာျခင္းသည္သာလွ်င္ ျမတ္၏ဟု သေဘာ တူညီၾကေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုရဟန္းတို႔သည္ လူတို႔အား အခ်င္းခ်င္း၏ လူတို႔ကုသိုလ္ကမၼပထတရား ဆယ္ပါး ထက္လြန္ျမတ္ေသာ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ တရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ''ဤအမည္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ ပဌမစ်ာန္ကို ရ၏။ပ။ ဤအမည္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ အဘိညာဥ္ ေျခာက္ပါးကို ရ၏'' ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။

အေတာ္ အၾကံၾကီးေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားပါေပ... လာဘ္လာဘအတြက္ မိမိမွာ ရွိေသာ အဖိုးတန္ရတနာကို ပဲႀကီးေလ်ာ္ႏွင့္ လဲစားၾကေပေတာ့မည္... ရတနာဆိုသည္ကား လံုျခံဳစြာျဖင့္ ထုတ္ပိုးသိမ္းဆည္းထားရေပမည္... သို႔ေသာ္... ျမတ္စြာဘုရားကဲ့ရဲ႕ေသာ ဤအမႈကို ေရွးကလည္း လုပ္ၾကေပသည္... ယခုလည္း လုပ္ေနၾကသည္... ေနာင္ကိုလည္း လုပ္ၾကေပဦးမည္... (((မိမိ ေတြးမိသည္ကား ေလာကမွလြန္ေျမာက္ေသာ ေလာကုတၱရာတရား ရရွိထားသူ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေျပာမည္မထင္... လက္ေအာက္ငယ္သား တပည့္မ်ားႏွင့္ ေလာကီစ်ာန္ ရသူမ်ားေလာက္ကသာ လာဘကိုငဲ့၍ ေျပာဆိုၾကသည္ ထင္မိသည္)))

ထိုအခါ ထိုလူတို႔သည္ ''ငါတို႔အား အရေတာ္ၾကေလစြတကား၊ ငါတို႔သည္ ေကာင္းစြာ ရၾကေပစြတကား၊ အၾကင္ငါတို႔၏ အထံ၌ ဤကဲ့သို႔ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဝါကပ္ေတာ္မူၾက ေပသည္တကား၊ အက်င့္သီလႏွင့္ ေကာင္းေသာ တရားဓမၼ ရွိကုန္ေသာ ဤရဟန္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ဤအခါမွ ေရွးက ငါတို႔၏ အထံ၌ ဝါကပ္ေတာ္ မမူၾကဖူးေပ တကား'' ဟု အၾကင္ ေဘာဇဥ္ ခဲဖြယ္ လ်က္ဖြယ္ ေသာက္ဖြယ္မ်ိဳးတို႔ကို မိမိတို႔ မသံုးေဆာင္ၾက မခဲၾက မလ်က္ၾက မေသာက္ၾကကုန္၊ မိဘ သားမယား ကြၽန္အမႈလုပ္ မိတ္ေဆြခင္ပြန္း ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္းတို႔အား မေပးၾကကုန္၊ ထုိေဘာဇဥ္ ခဲဖြယ္လ်က္ဖြယ္ေသာက္ဖြယ္တို႔ကို ရဟန္းတို႔အားသာ ေပးလွဴၾကကုန္၏။

ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားသည္ကား သီလ သမာဓိ ပညာ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ေရွးကလည္း ရွာေဖြ လွဴဒါန္းၾကသည္... ယခုလည္း ရွာေဖြ လွဴဒါန္းၾကေပသည္... ေနာင္ကိုလည္း ရွာေဖြ လွဴဒါန္းၾကေပဦးမည္သာ... ပညာဉာဏ္ဦးစီး၍ သံဃာကို ရည္မွန္း လွဴဒါန္းႏိုင္ၾကပါေစ... အရိယာအစစ္ကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိၾကပါေစ...

ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔အား အဆင္းလွျခင္း ဣေႁႏၵျပည့္ၿဖိဳးျခင္း မ်က္ႏွာအဆင္း ၾကည္လင္ ျခင္း ကိုယ္ေရအဆင္း အထူးၾကည္လင္ျခင္း ရွိၾကကုန္၏။ 67

ဝါမွထကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔၏ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေမွ်ာ္ကန္ေတာ့ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကျခင္းသည္ အေလ့အထပင္ ျဖစ္၏။ ထိုအခါ သံုးလလြန္ေျမာက္၍ ဝါမွထကုန္ေသာ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာကို သိုမွီးၿပီးလွ်င္ သပိတ္သကၤန္းကို ယူ၍ ေဝသာလီျပည္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၏။ အစဥ္သျဖင့္ ေဝသာလီျပည္ မဟာဝုန္ေတာ ျပာသာဒ္ေဆာင္ ေပါက္ေသာ ေက်ာင္းႀကီး၌ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ေနၾကကုန္၏။

ထိုအခါ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔၌ ဝါမွထကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ပိန္ၾကံဳၾကကုန္၏၊ အေသြးအသား ေခါင္းပါးၾက ကုန္၏။ မလွေသာ ႐ုပ္အဆင္း ရွိၾကကုန္၏။ ဖက္ရြက္ေရာ္ကဲ့သို႔ ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာ အဆင္းရွိၾကကုန္၏၊ ကြန္ရြက္ျဖန္႔ခင္းသကဲ့သို႔ အေၾကာၿပဳိင္းၿပဳိင္းထေသာကိုယ္ ရွိၾကကုန္၏၊

ဝဂၢဳမုဒါျမစ္ကမ္းေန ရဟန္းတို႔ သည္ကား လွပေသာ အဆင္း ရွိၾကကုန္၏၊ ျပည့္ၿဖဳိးေသာ ဣေႁႏၵရွိၾကကုန္၏၊ ၾကည္လင္ေသာ မ်က္ႏွာအဆင္း ရွိၾကကုန္၏၊ အထူး ၾကည္လင္ ေသာ ကိုယ္ေရအဆင္းရွိၾကကုန္၏။

အာဂႏၲဳရဟန္းတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ဝမ္းေျမာက္စြာ ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားေတာ္မူျခင္း သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ အေလ့အထပင္ ျဖစ္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝဂၢဳမုဒါျမစ္ကမ္းေန ရဟန္းတို႔အား-
''ရဟန္းတို႔ က်န္းမာၾကကုန္၏ေလာ၊ မွ်တၾကကုန္၏ေလာ၊ အညီအညြတ္ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ မျငင္းမခံုဘဲ ခ်မ္းသာစြာ ဝါကပ္ခဲ့ၾကရကုန္၏ေလာ၊ ဆြမ္းအတြက္လည္း မပင္မပန္းဘဲ ရွိၾကကုန္၏ေလာ'' ဟု ေမးေတာ္မူရာ...

က်န္းမာၾကပါသည္ ျမတ္စြာဘုရား၊
မွ်တၾကပါသည္ ျမတ္စြာဘုရား၊
တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အညီအညြတ္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ မျငင္းမခံုဘဲ
ခ်မ္းသာစြာ ဝါကပ္ခဲ့ၾကရပါသည္ ျမတ္စြာဘုရား၊
ဆြမ္းအတြက္လည္း မပင္မပန္းဘဲ ရွိၾကပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ဘုရားသွ်င္တို႔သည္ သိလ်က္လည္း ေမးေတာ္မူကုန္၏၊ သိလ်က္လည္း ေမးေတာ္ မမူကုန္။ အခ်ိန္အခါကို သိ၍ ေမးေတာ္မူကုန္၏၊ အခ်ိန္အခါကို သိ၍ ေမးေတာ္မမူကုန္၊ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ အက်ဳိးႏွင့္ စပ္သည္ကို ေမးေတာ္မူကုန္၏၊ အက်ဳိးႏွင့္ မစပ္သည္ကို ေမးေတာ္မမူကုန္၊ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ အက်ဳိးႏွင့္မစပ္သည္တို႔ကို မဂ္ျဖင့္ ပယ္ေတာ္မူၿပီးျဖစ္ကုန္၏။ ''တရားကိုေသာ္လည္း ေဟာကုန္အ့ံ၊ တပည့္သာဝကတို႔အား သိကၡာပုဒ္ကိုေသာ္လည္း ပညတ္ကုန္အံ့'' ဟူေသာ အေၾကာင္း ႏွစ္မ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ ရဟန္းတို႔ကို ေမးေတာ္မူကုန္၏။

ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝဂၢဳမုဒါျမစ္ကမ္းေန ရဟန္းတို႔ကို ''ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ အညီအညြတ္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ မျငင္းမခံုဘဲ ခ်မ္းသာစြာ ဝါကပ္ ခဲ့ၾက ကုန္သနည္း၊ ဆြမ္းအတြက္လည္း မပင္ပန္းဘဲ ရွိၾကကုန္ သနည္း'' ဟု ေမးေတာ္မူ ေသာအခါ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္တရား ထင္ရွား ရွိၾကပါ၏ေလာဟု ေမးေတာ္မူရာ -

ထင္ရွားရွိပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ဝမ္းေရး အတြက္ လူတို႔အား အခ်င္းခ်င္း၏ လူတို႔ ကုသိုလ္ကမၼပထတရား ဆယ္ပါးထက္ လြန္ျမတ္ေသာ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္တရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ေျပာဆိုၾက ကုန္ဘိ သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ သင္တို႔ျပဳမိေသာအမႈသည္ မၾကည္ညိဳေသးေသာ သူတို႔အား ၾကည္ညိဳ ေစျခင္းငွါ လည္းေကာင္း။ပ။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဤသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကို ျပၾကကုန္ေလာ့။ 68


''အၾကင္ရဟန္းသည္ ရဟန္းမဟုတ္ေသာ သူအား လူတို႔၏ ကုသိုလ္ ကမၼပထ တရား ဆယ္ပါးထက္ လြန္ျမတ္ေသာ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္တရားကို ေျပာၾကားျငားအံ့၊ ေျပာတိုင္း ဟုတ္မွန္ေသာ္ ထိုရဟန္းအား ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏'' ဤသို႔ ျပၾက ကုန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ ၏။ 57, 8 - 69

ျမတ္ဗုဒၶသည္ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္တရား လူသားတို႔အား ေျပာၾကားျခင္းကို ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူေလသည္... မိမိတြင္အမွန္တကယ္ရွိေသာ တရားကို ေျပာၾကားတာေတာင္မွ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူလွ်င္... အမွန္တကယ္မရွိပဲသာ ေျပာၾကားေနပါက မည္မွ်ေလာက္ ကဲ့ရဲ႕လိုက္ေလမည္နည္း... တစ္ခ်ဳိ႔ ဒကာ ဒကာမမ်ားသည္ အသိဉာဏ္တထြာတစ္မိုက္ႏွင့္ မိမိတို႔ၾကည္ညိဳစိတ္ကေလးျဖင့္ပင္ မိမိဆရာကို အရိယာထင္တတ္ၾကေပသည္... ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သတိရွိေတာ္မူၾကပါကုန္... တကယ္မဟုတ္ေသးက ျခံစည္းရိုး အျပင္ ေရာက္သြားႏိုင္ေပသည္...

ဂ - ဘူတာေရာစနသိကၡာပုဒ္၊ ၁-မုသာ၀ါဒ၀ဂ္၊ ဘိကၡဳပါစိတ္အခန္း၊ ပါစိတ္ပါဠိေတာ္။

ပါစိတ္ကေတာ့ ခ်ာတိတ္မလုပ္ေလႏွင့္ အပါယ္ပို႔ႏိုင္ေသာ သတၱိကိန္း၏...


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။ သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, April 20, 2010

ငါ့ေယာကၡမ၏ သေယာက္လင္ 'လင္ငယ္' ေလေလာ...


ဓမၼေဒသနာသိကၡာပုဒ္

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၴိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံ ျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူေသာ အခါ...

အသွ်င္ဥဒါယီသည္ သာဝတၴိျပည္၌ အိမ္သို႔ ကပ္တက္ေသာ ရဟန္းျဖစ္၏၊
အိမ္ေပါင္းမ်ားစြာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၏။

အသွ်င္ဥဒါယီသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ အိမ္တစ္အိမ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္၏။ ထိုအခါ အိမ္ရွင္မသည္ အိမ္တံခါးဝ၌ ေန၏၊ အိမ္ရွင္မ၏ ေခြၽးမကား အခန္းတံခါးဝ၌ ေန၏။ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ဥဒါယီသည္ အိမ္ရွင္မထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အိမ္ရွင္မ၏ နားရင္းသို႔ ကပ္၍ တရားေဟာ၏။ ထိုအခါ ေခြၽးမျဖစ္သူအား ''အသို႔နည္း ထိုရဟန္းသည္ ငါ့ေယာကၡမ၏ သေယာက္လင္ 'လင္ငယ္' ေလေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ျပက္ရယ္ ေျပာဆိုေလသေလာ''ဟု အၾကံျဖစ္၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ဥဒါယီသည္ အိမ္ရွင္မ၏ နားရင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ တရားေဟာၿပီးလွ်င္ အိမ္ရွင္မ၏ ေခြၽးမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေခြၽးမ၏ နားရင္းသို႔ ကပ္၍ တရားေဟာ၏။ ထိုအခါ အိမ္ရွင္မအား ''အသို႔နည္း ထိုရဟန္းသည္ ငါ့ေခြၽးမ၏ သေယာက္လင္ 'လင္ငယ္' ေလေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ျပက္ရယ္ေျပာဆို ေလသေလာ'' ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ဥဒါယီသည္ ေခြၽးမျဖစ္သူ၏ နားရင္းသို႔ကပ္၍ တရားေဟာၿပီးလွ်င္ ျပန္ၾကြသြား၏။

ထိုအခါ အိမ္ ရွင္မသည္ ေခြၽးမကို ''ဟယ္ ေခြၽးမ ဤရဟန္းသည္ သင့္အား အဘယ္ စကားကို ေျပာဆိုဘိ သနည္း'' ဟု ေမး၏။

''အရွင္မ အကြၽႏု္ပ္အား တရားကို ေဟာပါ၏၊ အရွင္မကိုမူကား အဘယ္စကားကို ေျပာဆို ပါသနည္း'' ဟု ျပန္ေမး၏။

''ငါ့ကိုလည္း တရားေဟာ၏'' ဟု ဆို၏။

ထိုမိန္းမတို႔သည္ ''အဘယ့္ေၾကာင့္ အသွ်င္ဥဒါယီသည္ နားရင္းသို႔ ကပ္၍ တရားေဟာဘိ သနည္း၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တရားေဟာသင့္သည္ မဟုတ္ပါေလာ''ဟု ကဲ့ရဲ႕ ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ် ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။

"ရဟန္းမ်ား မေတာ္ေသာအမႈျပဳက လူအမ်ားသည္ ကဲ့ရဲ႕ခဲ့ၾကေပသည္... ထိုရဟန္းမ်ဳိးႏွင့္ ယခုအခါ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့လွ်င္ေကာ အမ်ဳိးေကာင္းသမီးတို႔ ကဲ့ရဲ႕ၾကပါဦးမည္ေလာ... သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္လိုက သင္တို႔ ကဲ့ရဲ႕ၾကရေပမည္..."

ရဟန္းတို႔သည္ ကဲ့ရဲ႕ ႐ႈတ္ခ် အျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾကေသာ ထိုမိန္းမတို႔၏ စကားကို ၾကားၾကသည္သာတည္း။ အလိုနည္းေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ''အဘယ့္ေၾကာင့္ အသွ်င္ ဥဒါယီသည္ မာတုဂါမအား တရားေဟာဘိ သနည္း'' ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ထိုအခါ ထို ရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္ဥဒါယီကို မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ၾကၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ပ။

''ဥဒါယီ သင္သည္ မာတုဂါမအား တရားေဟာ၏ ဟူသည္ မွန္သေလာ'' ဟု
စိစစ္ ေမးျမန္းေတာ္မူ၏။

မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု ေလွ်ာက္၏။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူ၏။ပ။ မဂ္ဖိုလ္မွ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေသာ ေယာက်္ား အဘယ့္ေၾကာင့္ သင္သည္ မာတုဂါမအား တရားေဟာဘိ သနည္း။ မဂ္ဖိုလ္မွ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေသာေယာက်္ား ဤ သင္ျပဳမိေသာအမႈသည္ မၾကည္ညိဳေသးေသာ သူတို႔အား ၾကည္ညိဳေစျခင္းငွါ လည္းေကာင္း။ပ။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဤသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကို ျပၾကကုန္ေလာ့။

"မာတုဂါမနားကပ္၍ တရားစကားေျပာမိသျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶက မဂ္ဖိုလ္မွ အခ်ီးႏွီးေသာ ေယာက္်ားတဲ့... ခုေခတ္ တစ္ခ်ဳိ႔ ေျပာခ်င္ရာေျပာေနေသာ ရဟန္းမ်ားဆိုလွ်င္ကား... မည္သို႔ေသာ စကားလံုးျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶ ကဲ့ရဲ႕ေလမည္နည္...? "

(က) ''အၾကင္ရဟန္းသည္ မာတုဂါမအား တရားကို ေဟာျငားအံ့၊ ထိုရဟန္းအား ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏'' ဤသို႔ ျပၾကကုန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔အား ဤသိကၡာပုဒ္ကို ပညတ္ေတာ္မူ၏။ 60

ထိုအခါ ဥပါသိကာမတို႔သည္ ရဟန္းတို႔ကို ေတြ႕ျမင္လွ်င္ ''အသွ်င္ဘုရားတို႔ ေတာင္းပန္
ပါသည္ တရားေဟာၾက ပါကုန္ေလာ'' ဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ႏွမ မာတုဂါမအား တရားေဟာျခင္းငွါ မအပ္ဟု ဆိုၾကကုန္၏။

အသွ်င္တို႔ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ငါးခြန္း ေျခာက္ခြန္းေသာ စကားတို႔ျဖင့္ တရားေဟာၾက ပါကုန္ေလာ့၊ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ တရားကို သိျခင္းငွါ တတ္ေကာင္းပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

''ႏွမ မာတုဂါမအား တရားေဟာျခင္းငွါ မအပ္'' ဟု ေျပာဆိုၿပီး ေတြးေတာမူ 'သံသယကုကဳၠစၥ' ရွိၾကကုန္၍ တရားမေဟာၾကကုန္။

"သူေတာ္ေကာင္း ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ျမတ္ဗုဒၶစကား ေျမ၀ယ္မက် နားေထာင္ခဲ့ၾကေပသည္..."

ဥပါသိကာမတို႔သည္ ''အဘယ့္ေၾကာင့္ အသွ်င္တို႔သည္ ငါတို႔က ေတာင္းပန္ တိုက္တြန္း အပ္ကုန္ လ်က္တရားကို မေဟာကုန္ဘိ သနည္း'' ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔သည္ ဥပါသိကာမတို႔၏ ကဲ့ရဲ႕ ႐ႈတ္ခ် အျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾကေသာ စကားတို႔ကို ၾကားၾကသည္ သာတည္း။ ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ တရားစကားကို ေဟာၾကား ေတာ္မူ၍ ရဟန္းတို႔ကို-

''ရဟန္းတို႔ မာတုဂါမအား ငါးခြန္း ေျခာက္ခြန္းေသာ စကားတို႔ျဖင့္ တရားေဟာျခင္းငွါ ခြင့္ျပဳ ေတာ္မူ၏'' ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဤသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကို ျပၾကကုန္ေလာ့။

(ခ) ''အၾကင္ရဟန္းသည္ မာတုဂါမအား ငါးခြန္း ေျခာက္ခြန္းထက္ ပိုလြန္ေသာ စကား တို႔ျဖင့္ တရားကို ေဟာျငားအံ့၊ ထိုရဟန္းအား ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏'' ဤသို႔ ျပၾကကုန္ ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔အား ဤသိကၡာပုဒ္ကို ပညတ္ေတာ္မူ၏။ 61

ထိုအခါ ဆဗၺဂၢီ ရဟန္းတို႔သည္ ''ျမတ္စြာဘုရားသည္ မာတုဂါမအား ငါးခြန္း ေျခာက္ခြန္းေသာ စကားတို႔ျဖင့္ တရားေဟာျခင္းငွါ ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏'' ဟု မသိမလိမၼာေသာ ေယာက်္ားကို အနီး၌ ေနေစ၍ငါးခြန္း ေျခာက္ခြန္းထက္ ပိုလြန္ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ မာတုဂါမအား တရားေဟာ ကုန္၏။

အလိုနည္းေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ''အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ မသိမလိမၼာ ေသာ ေယာက်္ားကို အနီး၌ ေနေစ၍ မာတုဂါမအား ငါးခြန္း ေျခာက္ခြန္းထက္ ပိုလြန္ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ တရားေဟာ ကုန္ဘိသနည္း'' ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾက ကုန္၏၊

"အလိုဆိုးရွိေသာ ရဟန္းတို႔သည္လည္း နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနၾကေပသည္... အလိုနည္းေသာ ရဟန္းေကာင္းတို႔သည္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ ၀ိနည္း စည္းကမ္းကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကေပသည္..."

ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔ကို မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ ၾကၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ပ။ ''ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ မသိမလိမၼာေသာ ေယာက်္ားကိုအနီး၌ ေနေစ၍ မာတုဂါမအား ငါးခြန္း ေျခာက္ခြန္းထက္ ပိုလြန္ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ တရားေဟာ ကုန္၏ ဟူသည္ မွန္သေလာ'' ဟု စိစစ္ ေမးျမန္းေတာ္မူ၏။

မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူ၏။ပ။ မဂ္ဖိုလ္မွ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားတို႔ သင္တို႔သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မသိမလိမၼာေသာ ေယာက်္ားကို အနီး၌ ေနေစ၍ မာတုဂါမအား ငါးခြန္း ေျခာက္ခြန္းထက္ ပိုလြန္ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ တရားေဟာကုန္ဘိ သနည္း။ မဂ္ဖိုလ္မွ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားတို႔ ဤ သင္တို႔ျပဳမိေသာအမႈသည္ မၾကည္ညိဳေသးေသာ သူတို႔အား ၾကည္ညိဳေစျခင္းငွါ လည္းေကာင္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဤသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကို ျပၾကကုန္ေလာ့။ 62

''အၾကင္ရဟန္းသည္ သိၾကားလိမၼာသူ လူေယာက်္ားကို ၾကဥ္၍ မာတုဂါမအား ငါးခြန္း ေျခာက္ခြန္းထက္ ပိုလြန္ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ တရားကို ေဟာျငားအံ့၊ ထိုရဟန္းအား ပါစိတ္ အာပတ္ သင့္၏'' ဤသို႔ ျပၾကကုန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ 63

"နိဗၺာန္မဂ္ဖိုလ္ လိုခ်င္လို႔ ရဟန္း၀တ္သူမ်ားအား မဂ္ဖိုလ္မွ အခ်ီးႏွီးေသာ ေယာက္်ားဟု ခဏခဏ အေခၚခံေနရေပသည္... သို႔ေသာ္ ရွက္ရေကာင္းမွန္းေတာ့ သူတို႔ မသိၾကေသးေပ... ယခုေခတ္ ဘုရားသားေတာ္ အမည္ခံေနေသာ ငါသည္ေကာ...? သူေတာ္ေကာင္းအက်င့္ေတြ က်င့္ရေပဦးမည္..."


၇ - ဓမၼေဒသနာသိကၡာပုဒ္ အဖြင့္

အၾကင္ ဟူသည္ အၾကင္သို႔ သေဘာ ရွိေသာ။ပ။

ရဟန္း ဟူသည္။ပ။ ဤအရာ၌ ဤဉတၱိစတုတၴကံျဖင့္ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္သူကို ''ရဟန္း'' ဟူ၍ အလိုရွိ အပ္၏။

မာတုဂါမ မည္သည္ လူမိန္းမတည္း၊ ဘီလူး နတ္မ မဟုတ္၊ ၿပိတၱာမ မဟုတ္၊ တိရစၧာန္မ မဟုတ္၊ ေကာင္းေသာ စကား မေကာင္းေသာ စကား၊ ႐ုန္႔ရင္းေသာ စကား မ႐ုန္႔ရင္းေသာ စကားကို သိျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္သူ လူမိန္းမတည္း။

ငါးခြန္း ေျခာက္ခြန္းထက္ ပိုလြန္ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ ဟူသည္ ငါးခြန္း ေျခာက္ခြန္းထက္ အပိုအလြန္ စကားတို႔ျဖင့္။

တရား မည္သည္ ဘုရားေဟာတရား သာဝကေဟာတရား ရေသ့ေဟာတရား နတ္ေဟာ တရား အ႒ကထာႏွင့္ စပ္ေသာ တရား ပါဠိေတာ္ႏွင့္ စပ္ေသာ တရားတည္း။

ေဟာျငားအံ့ ဟူသည္ ပုဒ္ျဖင့္ ေဟာအံ့၊ ပုဒ္တိုင္း ပုဒ္တိုင္း ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏။ အကၡရာျဖင့္ ေဟာအံ့၊ အကၡရာတိုင္း အကၡရာတိုင္း ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏။

သိၾကားလိမၼာသူ လူေယာက်္ားကို ၾကဥ္၍ဟူသည္ သိၾကားလိမၼာေသာ လူေယာက်္ားကို ဖယ္ထား၍။

သိၾကားလိမၼာသူ မည္သည္ ေကာင္းေသာ စကား မေကာင္းေသာ စကား၊ ႐ုန္႔ရင္းေသာ စကား မ႐ုန္႔ရင္းေသာ စကားကို သိျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္သူ လူေယာက်္ားတည္း။ 64


မာတုဂါမကို မာတုဂါမဟု အမွတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ သိၾကားလိမၼာသူ လူေယာက်္ားကို ၾကဥ္၍ ငါးခြန္း ေျခာက္ခြန္းထက္ ပိုလြန္ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ တရားေဟာအံ့၊ ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏။

မာတုဂါမ၌ ယံုမွားရွိသည္ျဖစ္၍ သိၾကားလိမၼာသူ လူေယာက်္ားကို ၾကဥ္၍ ငါးခြန္း ေျခာက္ခြန္းထက္ ပိုလြန္ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ တရားေဟာအံ့၊ ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏။

မာတုဂါမ၌ မာတုဂါမ မဟုတ္ဟု အမွတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ သိၾကားလိမၼာသူ လူေယာက်္ားကို ၾကဥ္၍ ငါးခြန္း ေျခာက္ခြန္းထက္ ပိုလြန္ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ တရားေဟာအံ့၊ ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏။

ဘီလူးမအား လည္းေကာင္း၊ ၿပိတၱာမအား လည္းေကာင္း၊ ပ႑ဳက္အား လည္းေကာင္း၊ လူေယာင္ ေဆာင္ေသာ တိရစၧာန္မအား လည္းေကာင္း သိၾကားလိမၼာသူ လူေယာက်္ားကို ၾကဥ္၍ ငါးခြန္း ေျခာက္ခြန္းထက္ ပိုလြန္ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ တရားေဟာအံ့၊ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။

မာတုဂါမ မဟုတ္သူကို မာတုဂါမဟု အမွတ္ရွိအံ့၊ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။

မာတုဂါမ မဟုတ္သူ၌ ယံုမွားရွိအံ့၊ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။

မာတုဂါမ မဟုတ္သူကို မာတုဂါမ မဟုတ္ဟု အမွတ္ရွိအံ့၊ အာပတ္ မသင့္။ 65

သိၾကားလိမၼာေသာသူ လူေယာက်္ား အနားမွာ ရွိသည္ျဖစ္၍ တရားေဟာအံ့၊ ငါးခြန္း ေျခာက္ခြန္းေသာ စကားတို႔ျဖင့္ တရားေဟာအံ့၊ ငါးခြန္း ေျခာက္ခြန္းေအာက္ ယုတ္ေလ်ာ့၍ တရားေဟာအံ့၊ ထၿပီး တစ္ဖန္ ထိုင္၍ တရားေဟာအံ့၊ ထၿပီး တစ္ဖန္ ျပန္ထိုင္ေသာ မာတုဂါမအား တရားေဟာအံ့၊ တစ္ပါးေသာ မာတုဂါမအား တရားေဟာအံ့၊ အေမးပုစၧာကို ေမးအံ့၊ အေမးပုစၧာ ေမးသည္ကို ေျဖဆိုအံ့၊ သူတစ္ပါး၏ အက်ိဳးငွါ ေျပာဆိုသည္ကို မာတုဂါမ ၾကားနာအံ့၊ အာပတ္ မသင့္၊ ႐ူးေသာ ရဟန္း၊ အစလက္ဦး လြန္က်ဴးေသာ ရဟန္းတို႔အားလည္း အာပတ္ မသင့္။ 66

၇ - ဓမၼေဒသနာသိကၡာပုဒ္၊ ၁ - မုသာ၀ါဒ၀ဂ္၊ ဘိကၡဳပါစိတ္အခန္း၊ ပါစိတ္ပါဠိေတာ္။

၀ိနယ ၀ိနည္းကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, April 6, 2010

မ႑ဴကေဒဝပုတၱဝိမာန

မ႑ဴကေဒဝပုတၱဝိမာနဝတၴဳ


ေရကန္၌ ဖါးသတၱဝါျဖစ္စဥ္ တေန႔သ၌ ဘုရားတရားေတာ္ကို နာယူခိုက္ ႏြားေက်ာင္းသား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ဆံုး၍ နတ္ျပည္၌ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ အေက်ာ္အေစာ အေရာင္အဝါ ျပည့္စံုစြာ ျဖစ္လာရေသာ နတ္သား။

တန္ခိုးအားျဖင့္ လည္းေကာင္း, အျခံအရံ အေက်ာ္အေစာအားျဖင့္ လည္းေကာင္း ထြန္းလင္း ေတာက္ပလ်က္ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိေသာ အေရာင္အဆင္းျဖင့္ အရပ္မ်က္ႏွာ အားလံုးတို႔ကို ထြန္းလင္းေတာက္ပေစလ်က္ ငါ၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ရွိခိုးေသာသူကား အဘယ္သူပါနည္း ဟု ျမတ္စြာဘုရားကေမးေတာ္မူ၏။ 857

အကြၽႏု္ပ္သည္ ေရွးဘဝက ေရ၌ ေပါက္ဖြား၍ ေရ၌ က်က္စားေသာ ဖားသတၱဝါ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါ၏၊ အရွင္ဘုရား၏ တရားေတာ္ကို နာေနစဥ္ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ေသေစခဲ့ပါ၏။ 858

တစ္ခဏမွ် စိတ္ၾကည္ညိဳျခင္း၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အကြၽႏု္ပ္၏ ျပည့္စံုျခင္းကို လည္းေကာင္း, အျခံအရံမ်ားျခင္းကို လည္းေလာင္း ႐ႈေတာ္မူပါေလာ့၊ အကြၽႏု္ပ္၏ အာႏုေဘာ္ကိုလည္း ႐ႈေတာ္မူပါေလာ့၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ကိုယ္ေရအဆင္းကို လည္းေကာင္း, အေရာင္အဝါကို လည္းေကာင္း ႐ႈေတာ္မူပါေလာ့။ 859

ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား တရားေတာ္ကို ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး နာကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ကား စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း မရွိရာျဖစ္ေသာ မတုန္လႈပ္ေသာ နိဗၺာန္ အရပ္သို႔ မခြၽတ္ ေရာက္ၾကရကုန္သည္သာတည္း ဟု ေျဖၾကား၏။ 860

၁ - မ႑ဴကေဒဝပုတၱဝိမာနဝတၴဳ၊ မဟာရထ၀ဂ္၊ ၂ - ပုရိသဝိမာန၊ ခုဒၵကနိကာယ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Monday, April 5, 2010

အမိကို လုပ္ေကြၽးေသာသူကို...

မာတုေပါသကသုတ္

သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ၌ အမိကို လုပ္ေကြၽးေသာ ပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏွဳတ္ဆက္ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆို ၿပီးဆံုးေစ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကိုေလွ်ာက္၏- ''အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္သည္ တရားသျဖင့္ ထမင္းကို ရွာမွီးပါ၏၊ တရားသျဖင့္ ထမင္းကို ရွာမွီး၍ အမိအဖတို႔ကို လုပ္ေကြၽးပါ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အသို႔နည္း၊ ဤသို႔ ျပဳေလ့ရွိေသာ အကြၽႏု္ပ္သည္ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳေလ့ရွိသူ ျဖစ္ပါသေလာ'' ဟု ေလွ်ာက္၏၊

''ပုဏၰား ဤသို႔ ျပဳေလ့ရွိေသာ သင္သည္ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳေလ့ရွိသူ ျဖစ္ေပ၏၊ ပုဏၰား အၾကင္သူသည္ တရားသျဖင့္ ထမင္းကို ရွာမွီး၏၊ တရားသျဖင့္ ထမင္းကို ရွာမွီး၍ အမိအဖတို႔ကို လုပ္ေကြၽး၏၊ ထိုသူသည္ မ်ားေသာ ေကာင္းမႈတို႔ကို ျဖစ္ပြားေစ၏'' ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

''အၾကင္သူသည္ အမိကိုလည္းေကာင္း၊ အဖကိုလည္းေကာင္း တရားသျဖင့္ လုပ္ေကြၽး၏။ အမိအဖတို႔၌ လုပ္ေကြၽးျခင္းေၾကာင့္ ထိုလုပ္ေကြၽးေသာ သူကို ပညာရွိတို႔သည္ ဤဘဝ၌ပင္လွ်င္ ခ်ီးမြမ္းကုန္၏၊ တမလြန္ဘဝဝယ္ နတ္ျပည္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ရ၏'' ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ ရွိေသာ္ မာတုေပါသကပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ''အသွ်င္ေဂါတမ တရားေတာ္သည္ အလြန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ တရားေတာ္သည္ အလြန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါ၏။ ပ။ အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ဆံုး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါေလာ့'' ဟု ေလွ်ာက္၏။ 205

၉ - မာတုေပါသကသုတ္၊ ဥပါသက၀ဂ္၊ သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ေပးလွဴၿပီးေနာက္ ႏွလံုးမသာျခင္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ္...

အပုတၱကသုတ္

ထုိအခါ ပေသနဒီ ေကာသလမင္းသည္ ေနမြန္းတည့္အခါ၌ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ရွိခုိးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင္ေနေသာ ပေသနဒီ ေကာသလမင္းအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ''မင္းႀကီး သင္သည္ ယခု ေနမြန္းတည့္အခါ၌ အဘယ္အရပ္က လာခဲ့သနည္း'' ဟု ဤစကားကုိ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤသာဝတၴိျပည္၌ သူေဌးႀကီးသည္ ေသပါ၏၊
အေမြခံ သားမရွိေသာ ထုိဥစၥာကုိ အကြၽႏု္ပ္သည္ နန္းေတာ္တြင္းသို႔ သြင္း၍ လာခဲ့ပါ၏၊
အသွ်င္ဘုရား ေရႊခ်ည္းပင္ သိန္းတစ္ရာ ရွိပါ၏၊
ေငြမူကား အဘယ္ဆုိဖြယ္ရာ ရွိပါအံ့နည္း၊
အသွ်င္ဘုရား ထုိသူေဌးႀကီး၏ ထမင္းသံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိပါ၏-
ပုန္းရည္လွ်င္ ႏွစ္ခြက္ေျမာက္ေသာ ဆန္ကြဲထမင္းကုိ စားသံုး၏။
အဝတ္ကုိ သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိပါ၏-
သံုးလႊာစပ္၍ ခ်ဳပ္ေသာ ပုိက္ဆံေလွ်ာ္အဝတ္ကုိ ဝတ္၏။
ယာဥ္ကုိ သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိပါ၏ -
သစ္ရြက္ထီးကုိေဆာင္းလ်က္ ေဆြးေျမ႕ေသာရထားငယ္ျဖင့္ သြားပါ၏ဟု ေလွ်ာက္၏။

မင္းႀကီး ဤစကားသည္ ဤအတုိင္း မွန္၏၊ မင္းႀကီး ဤစကားသည္ ဤအတုိင္း မွန္၏၊ မင္းႀကီး ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကား ထုိသူေဌးႀကီးသည္ တဂၢရသိခိအမည္ရွိေသာ ပေစၥကဗုဒၶါအား ဆြမ္းလွဴေစ၏၊

''ရဟန္းအား ဆြမ္းလွဴၾကကုန္ေလာ့'' ဟု ဆုိၿပီးလွ်င္ ေနရာမွ ထ၍ ဖဲသြား၏၊ ေပးလွဴၿပီး ေနာက္၌ကား ''ထုိဆြမ္းကုိ ကြၽန္ေယာက်္ားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အမႈလုပ္သမား တို႔သည္ လည္းေကာင္း စားရကုန္မူကား ျမတ္ေသး၏'' ဟု ႏွလံုးမသာျခင္း ျဖစ္ခဲ့၏၊ အစ္ကုိ၏ တစ္ေယာက္တည္းေသာ သားကုိလည္း ဥစၥာဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ အသက္ကုိ သတ္ခဲ့၏။

မင္းႀကီး ထုိသူေဌးႀကီးသည္ တဂၢရသိခိအမည္ရွိေသာ ပေစၥကဗုဒၶါအား ဆြမ္းကုိ လွဴဒါန္း၏၊ ထုိကံ၏ အက်ဳိးေၾကာင့္ ေကာင္းေသာလားရာျဖစ္ေသာ နတ္ျပည္သို႔ ခုနစ္ႀကိမ္ ေရာက္ရ၏၊ ထုိကံ၏ အက်ဳိးၾကြင္းျဖင့္ သာလွ်င္ ဤသာဝတၳိျပည္၌ပင္လွ်င္ သူေဌး ခုနစ္ႀကိမ္ျဖစ္၏။ မင္းႀကီး ထုိသူေဌးႀကီးသည္ ေပးလွဴၿပီးေနာက္ ''ထုိဆြမ္းကုိ ကြၽန္ေယာက်္ားတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ အမႈ လုပ္သမားတို႔သည္ လည္းေကာင္း စားရကုန္မူကား ျမတ္ေသး၏'' ဟု ႏွလံုးမသာျခင္း ျဖစ္၏၊ ထုိကံ၏ အက်ဳိးေၾကာင့္ မြန္ျမတ္ေသာ ထမင္းကုိ သံုးေဆာင္ျခင္း၌ စိတ္မၫြတ္၊ မြန္ျမတ္ေသာ အဝတ္ကုိ သံုးေဆာင္ျခင္း၌ စိတ္မၫြတ္၊ မြန္ျမတ္ေသာ ယာဥ္ကုိ သံုးေဆာင္ျခင္း၌ စိတ္မၫြတ္၊ မြန္ျမတ္ေသာ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကုိ သံုးေဆာင္ျခင္း၌ စိတ္မၫြတ္။

မင္းႀကီး ထုိသူေဌးႀကီးသည္ အစ္ကုိ၏ တစ္ေယာက္တည္းေသာ သားကုိ ဥစၥာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အသက္ကုိ သတ္၏၊ ထုိကံ၏ အက်ဳိးေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ ႏွစ္တို႔ပတ္လံုး လည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာေသာ ႏွစ္အရာတို႔ပတ္လံုး လည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာေသာ ႏွစ္အေထာင္တို႔ပတ္လံုး လည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာေသာ ႏွစ္အသိန္းတို႔ပတ္ လံုးလည္းေကာင္း ငရဲ၌ က်က္ဖူး၏။ ထုိကံ၏ အက်ဳိးၾကြင္းျဖင့္သာလွ်င္ အေမြခံ သားမရွိေသာ ဤဥစၥာကုိ ခုနစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ မင္း၏ ဘဏ္တုိက္သို႔ သြင္းေစ၏။

မင္းႀကီး စင္စစ္ကား ထုိသူေဌးႀကီးအား အေဟာင္းျဖစ္ေသာ ကုသုိလ္ကံသည္လည္း ကုန္ၿပီ၊ အသစ္ျဖစ္ေသာ ကုသုိလ္ကံကုိလည္း မဆည္းပူးအပ္၊ မင္းႀကီး ယေန႔ကား သူေဌးႀကီးသည္ မဟာေရာ႐ုဝ ငရဲ၌ က်က္ရ၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား သူေဌးႀကီးသည္ မဟာေရာ႐ုဝငရဲသို႔ ေရာက္၏ ဟူသည္ ဤအတုိင္း မွန္ပါသေလာ ဟု ေလွ်ာက္၏။ မင္းႀကီး ဤအတုိင္း မွန္၏၊ သူေဌးႀကီးသည္ မဟာေရာ႐ုဝ ငရဲ၌ က်က္ရ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကုိ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ပ။

အၾကင္စပါးသည္ လည္းေကာင္း၊ ဥစၥာသည္ လည္းေကာင္း၊ ေငြသည္ လည္းေကာင္း၊ ေရႊသည္လည္းေကာင္း၊ သိမ္းဆည္းအပ္ေသာ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အရာဝတၳဳသည္ လည္းေကာင္း ရွိ၏။ ထုိသူအားမွီ၍ အသက္ေမြးကုန္ေသာ အၾကင္ ကြၽန္ေယာက်္ား တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ အမႈလုပ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ အခုိင္းအေစတို႔သည္ လည္းေကာင္း ရွိကုန္၏။

အလံုးစံုေသာ ဥစၥာေက်းကြၽန္ကုိ ယူ၍ မသြားႏုိင္၊ အလံုးစံုကုိ စြန္႔၍ သြားရ၏။ ကုိယ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ထုိမွတစ္ပါး စိတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း အၾကင္ကံကုိ ျပဳ၏။ ထုိကံသည္သာလွ်င္ ထုိသူ၏ ဥစၥာျဖစ္၏၊ ထုိကံကုိလွ်င္ ယူ၍ သြားရ၏၊ အရိပ္သည္ ကုိယ္သို႔ အစဥ္လုိက္သကဲ့သို႔ ထုိကံသည္ပင္ ထုိသူအား အစဥ္လုိက္၏။

ထုိေၾကာင့္ တမလြန္၌ ျဖစ္ေသာအက်ဳိးကုိ ဆည္းပူးေသာ သူသည္ ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈကုိ ျပဳရာ၏၊ ေကာင္းမႈတို႔သည္ တမလြန္ဘဝ၌ သတၱဝါတို႔၏ တည္ရာ ျဖစ္ကုန္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 131

၁ဝ - ဒုတိယ အပုတၱကသုတ္၊ ဒုတိယ၀ဂ္၊ သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Friday, April 2, 2010

အေဆြခင္ပြန္း...

မိတၱသုတ္ - (အေဆြခင္ပြန္း၊ ခ်စ္ကြ်မ္း၀င္သူ)

ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္းရွိသူသည္...

ရဟန္းတုိ႔ ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္းရွိေသာ ယုတ္မာေသာ အေပါင္းအသင္းရွိေသာ ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္းကို ကိုင္း႐ႈိင္းေသာ ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္းကို မွီဝဲေသာ ဆည္းကပ္ေသာ အဖန္ဖန္ ဆည္းကပ္ေသာ ထုိယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္းတုိ႔၌ ျမင္ဖူးေသာ အမူအရာကို အစဥ္လိုက္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာ ထုိရဟန္းသည္ စင္စစ္ ျမတ္ေသာ ဝတ္အက်င့္တရားကို ျဖည့္ဆည္းပူးလိမ့္မည္ ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ မရွိ၊ ျမတ္ေသာ ဝတ္အက်င့္တရားကို မျဖည့္ဆည္းပူးဘဲ ေသကၡပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ သီလကို ျဖည့္ဆည္းပူးလိမ့္မည္ ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ မရွိ၊ ေသကၡပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ သီလကို မျဖည့္ဆည္းပူးဘဲ သီလ ေလးမ်ဳိးတုိ႔ကို ျဖည့္ဆည္းပူး လိမ့္မည္ ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ မရွိ၊ သီလေလးမ်ဳိးတုိ႔ကို မျဖည့္ဆည္းပူးဘဲ ကာမ ရာဂကို လည္းေကာင္း၊ ႐ူပ ရာဂကို လည္းေကာင္း၊ အ႐ူပ ရာဂကို လည္းေကာင္း ပယ္စြန္႔ႏိုင္လိမ့္မည္ ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ မရွိ။


ေကာင္းေသာ အေဆြခင္ပြန္းရွိသူသည္...

ရဟန္းတုိ႔ ေကာင္းေသာ အေဆြခင္ပြန္းရွိေသာ ေကာင္းေသာ အေပါင္းအသင္းရွိေသာ ေကာင္းေသာ အေဆြခင္ပြန္းကို ကိုင္း႐ႈိင္းေသာ ေကာင္းေသာ အေဆြခင္ပြန္းကို မွီဝဲေသာ ဆည္းကပ္ေသာ အဖန္ဖန္ ဆည္းကပ္ေသာ ထုိေကာင္းေသာ အေဆြခင္ပြန္းတုိ႔၌ ျမင္ဖူးေသာ အမူအရာကို အစဥ္လိုက္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာ ထုိရဟန္းသည္ စင္စစ္ျမတ္ေသာ ဝတ္အက်င့္တရားကို ျဖည့္ဆည္းပူးလိမ့္မည္ ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိး သည္ ရွိ၏၊ ျမတ္ေသာ ဝတ္အက်င့္တရားကို ျဖည့္ဆည္းပူးသည္ ရွိေသာ္ ေသကၡပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ သီလကို ျဖည့္ဆည္းပူးလိမ့္မည္ ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ ေသကၡပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ သီလကို ျဖည့္ဆည္းပူးသည္ ရွိေသာ္ သီလ ေလးမ်ဳိးတုိ႔ကို ျဖည့္ဆည္းပူးလိမ့္မည္ ဟူေသာ ဤအေၾကာင္း မ်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ သီလ ေလးမ်ဳိးတုိ႔ကို ျဖည့္ဆည္းပူးသည္ရွိေသာ္ ကာမ ရာဂကို လည္းေကာင္း၊ ႐ူပ ရာဂကို လည္းေကာင္း၊ အ႐ူပ ရာဂကို လည္းေကာင္း ပယ္စြန္႔ႏိုင္လိမ့္မည္ ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ ရွိ၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 67

၃ - မိတၱသုတ္၊ ေဒ၀တာ၀ဂ္၊ ဆကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။