ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Sunday, June 27, 2010

ရဟန္းေတာ္မ်ား အရက္ေသာက္မႈ...သိကၡာပုဒ္ အမွတ္ ၁၀၀


သုရာပါနသိကၡာပုဒ္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေစတီယတုိင္း၌ ေဒသစာရီ လွည့္လည္သည္ ရွိေသာ္ ဘဒၵဝတိကာရြာသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။ ႏြားေက်ာင္းသား ဆိတ္ေက်ာင္းသား လယ္ထြန္သမား ခရီးသြားေသာ သူတို႔သည္ အေဝးက ပင္လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား ၾကြလာေတာ္မူ သည္ကုိ ျမင္၍ ''အသွ်င္ဘုရား သရက္ပင္ဆိပ္သို႔ ၾကြေတာ္ မမူပါလင့္၊ သရက္ပင္ဆိပ္ ရေသ့၏ ေက်ာင္းသခၤမ္း၌ လ်င္ေသာ ၾကမ္းေသာ အဆိပ္ရွိသည့္ တန္ခုိးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ နဂါးသည္ ေနပါ၏ ဘုရား၊ ထုိနဂါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားကုိ မညႇဥ္း ဆဲပါေစလင့္'' ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏၊ ဤသို႔ ေလွ်ာက္သည္ ရွိေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနေတာ္ မူ၏။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း...ပ...

သုံးႀကိမ္ေျမာက္လည္း...ပ...

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အစဥ္အတုိင္း ေဒသစာရီ လွည့္လည္သည္ရွိေသာ္ ဘဒၵဝတိကာရြာသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေတာ္မူ၍ ထုိဘဒၵဝတိကာရြာ၌ပင္ သီတင္းသုံး ေနေတာ္မူ၏။

ထုိအခါ အသွ်င္သာဂတသည္ သရက္ပင္ဆိပ္ရေသ့ ေက်ာင္းသခၤမ္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ မီးတင္းကုတ္သို႔ ဝင္၍ ျမက္ဖ်ာကုိ ခင္းၿပီးလွ်င္ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြေနကာ ကုိယ္ကုိ ေျဖာင့္မတ္စြာ ထားလ်က္ ကမၼ႒ာန္းသို႔ ေရွး႐ႈသတိကုိ ျဖစ္ေစ၍ ထုိင္၏။

ထုိအခါ နဂါးသည္ အသွ်င္သာဂတ ဝင္လာသည္ကုိ ျမင္၍ ႏွလုံးမသာယာသျဖင့္ အခုိးလႊတ္၏၊ အသွ်င္သာဂတသည္လည္း အခုိးလႊတ္၏၊ ထုိအခါ နဂါးသည္ အမ်က္ေဒါသကုိ သည္းမခံႏုိင္၍ အလွ်ံလႊတ္၏၊ အသွ်င္သာဂတသည္လည္း ေတေဇာကသိုဏ္းကုိ ဝင္စား၍ အလွ်ံလႊတ္၏၊ ထုိအခါ အသွ်င္သာဂတသည္ နဂါး၏ တန္ခုိးကုိ မိမိ၏ တန္ခုိးျဖင့္ ကုန္ေစ၍ ဘဒၵဝတိကာရြာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၏။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘဒၵဝတိကာရြာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူသေရြ႕ သီတင္းသုံး ေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေကာသမၺီျပည္သို႔ ေဒသစာရီ လွည့္လည္ၾကြသြားေတာ္မူ၏။ ေကာသမၺီျပည္သား ဥပါသကာတို႔သည္ ''သရက္ပင္ဆိပ္၌ ေနေသာ နဂါးႏွင့္အတူ အသွ်င္သာဂတသည္ စစ္ထုိးသတက္'' ဟု ၾကားကုန္၏။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အစဥ္အတုိင္း ေဒသစာရီ လွည့္လည္ေတာ္မူသည္ ရွိေသာ္ ေကာသမၺီျပည္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏၊ ထုိအခါ ေကာသမၺီျပည္သား ဥပါသကာတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ခရီးဦးႀကိဳဆုိ၍ အသွ်င္သာဂတထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ အသွ်င္သာဂတကုိ ရွိခုိးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ကုန္လ်က္ ''အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဘုရားတို႔အား အဘယ္ဝတၴဳပစၥည္းသည္ ရခဲပါသနည္း၊ ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္လည္း ျဖစ္ပါသနည္း၊ အဘယ္ဝတၳဳပစၥည္းကုိ စီရင္ရပါကုန္အံ့နည္း'' ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ဤသို႔ ေလွ်ာက္သည္ ရွိေသာ္ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ ေကာသမၺီျပည္သား ဥပါသကာတို႔ကုိ ''ဒါယကာတို႔ ကာေပါတိက အမည္ရွိေသာ 'ခုိေျခအဆင္းႏွင့္တူသည့္ နီေသာ အဆင္းရွိေသာ' ၾကည္လင္ေသာ ေသအရက္သည္ ရဟန္းတို႔အား ရလည္း ရခဲ၏၊ ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္လည္း ျဖစ္၏၊ ထုိေသအရက္ကုိ စီရင္ကုန္ေလာ့'' ဟု ေျပာဆုိကုန္၏။

ထုိအခါ ေကာသမၺီျပည္သား ဥပါသကာတို႔သည္ အိမ္တုိင္း အိမ္တိုင္း၌ ကာေပါတိကမည္ေသာ ၾကည္လင္ေသာ ေသအရက္ကုိ စီရင္ၿပီးလွ်င္ ဆြမ္းခံဝင္လာေသာ အသွ်င္သာဂတကုိ ျမင္၍ ''အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္သာဂတသည္ ကာေပါတိကမည္ေသာ ၾကည္လင္ေသာ ေသအရက္ကုိ ေသာက္ေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္သာဂတသည္ ကာေပါတိက မည္ေသာ ၾကည္လင္ေသာ ေသအရက္ကုို ေသာက္ေတာ္ မူပါေလာ့'' ဟု အသွ်င္သာဂတကုိ ေလွ်ာက္ကုန္၏၊ ထုိအခါ အသွ်င္သာဂတသည္ အိမ္တုိင္း အိမ္တိုင္း၌ ကာေပါတိကမည္ေသာ ၾကည္လင္ေသာ ေသအရက္ကို ေသာက္၍ ၿမဳိ႕မွ ထြက္လာသည္ ရွိေသာ္ ၿမဳိ႕တံခါး ဝ၌ လဲက် 'တိမ္းလဲ' ေလ၏။

ဆဗၺဂၢီကဲ့သို႔ေသာ ရဟန္းဆိုးမ်ားသည္ လူေကာင္းမ်ားကဲ့ရဲ႕မည့္ လုပ္ငန္းမွန္သမွ် လုပ္ကိုင္ၾကေပသည္... တပည့္မ်ား အလိုေလာဘၾကီးလွ်င္ ဆရာမ်ားလည္း ဒုကၡေရာက္ၾကရေပ၏... နဂါးကိုႏိုင္ေအာင္ ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ တန္ခိုး အဘိညာဥ္ တကယ္ရွိေသာ အရွင္သာဂရသည္ပင္ ပ်က္ဆီးရေပၿပီ ဒုကၡေရာက္ရေပၿပီ... ေသရည္ေသရက္ေသာက္ျခင္းမွာ ရဟန္းမဟုတ္သူ လူမ်ားပင္ မျပဳသင့္ေသာ အမႈျဖစ္ေပသည္... တဏွာေလာဘေနာက္ လိုက္ၾကကုန္ေသာ ရဟန္းဆိုး တို႔ကလည္း မသင့္ေသာ အမႈကို ျပဳၾကေပသည္... နားလည္မႈ အသိကင္းေသာ ရြာသားတို႔ကလည္း မသင့္ေသာအမႈမ်ားကို ရဟန္းတို႔အၾကိဳက္ လုပ္ေပးၾက ေပသည္... လူေတြက အျပစ္မျမင္တတ္ေလ ရဟန္းေတြ ပ်က္ဆီးေလမ်ား ျဖစ္ေနေတာ့မွာလားေတာ့ မသိပါေပ...

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔ႏွင့္အတူ ၿမဳိ႕မွ ထြက္ၾကြလာသည္ ရွိေသာ္ ၿမိဳ႕တံခါးဝ၌ လဲေနေသာ အသွ်င္သာဂတကုိ ျမင္၍ ရဟန္းတို႔ကုိ ''ရဟန္းတို႔ သာဂတကုိ ယူေဆာင္ခဲ့ ကုန္ေလာ့'' ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိရဟန္းတို႔သည္ ''ေကာင္းပါၿပီ အသွ်င္ဘုရား'' ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံၿပီးၾကလွ်င္ အသွ်င္သာဂတကုိ ေက်ာင္းအရံသို႔ ေဆာင္ယူခဲ့၍ ျမတ္စြာဘုရား ရွိေတာ္မူရာ အရပ္သို႔ ေခါင္းျပဳလ်က္ အိပ္ေစကုန္၏။ ထုိအခါ အသွ်င္သာဂတသည္ ျပန္လွန္၍ ျမတ္စြာဘုရား ရွိေတာ္မူရာ အရပ္ကုိ ေျခရင္းျပဳလ်က္ အိပ္ေလ၏။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကုိ ''ရဟန္းတို႔ ေရွးအခါ၌ သာဂတသည္ ငါဘုရား၌ ႐ုိေသျခင္း တုံ႔ဝပ္ျခင္းရွိသည္ မဟုတ္ပါေလာ'' ဟု ေမးေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား ႐ုိေသျခင္း တုံ႔ဝပ္ျခင္း ရွိသည္ မွန္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ သာဂတသည္ ယခုအခါ ငါဘုရား၌ ႐ုိေသျခင္း တုံ႔ဝပ္ျခင္ ရွိေသး၏ေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား ႐ုိေသျခင္း တုံ႔ဝပ္ျခင္း မရွိေတာ့ပါဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ သာဂတသည္ သရက္ပင္ဆိပ္၌ ေနေသာ နဂါးႏွင့္အတူ စစ္ထုိးသည္ မဟုတ္ပါေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ စစ္ထုိးသည္ မွန္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ယခုအခါ သာဂတသည္ နဂါးႏွင့္ အတူ စစ္ထုိးျခင္းငွါ စြမ္းႏုိင္ပါဦး မည္ေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား မစြမ္းႏုိင္ေတာ့ပါဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ေသအရက္ကုို ေသာက္၍ မူးယစ္ေသာေၾကာင့္ အမွတ္သညာ ကင္းရာ၏ 'မိန္းေမာ ေတြေဝရာ၏'၊ ထုိေသအရက္ကုိ ေသာက္သင့္ပါ၏ေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား မေသာက္သင့္ပါဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ သာဂတအား မေလ်ာက္ပတ္၊ မေလ်ာ္ကန္၊ မသင့္တင့္၊ ရဟန္းတို႔၏ အျပဳအမူမဟုတ္၊ မအပ္၊ မျပဳသင့္။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ သာဂတသည္ ေသအရက္ကုိ ေသာက္ဘိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ သာဂတ ျပဳမိေသာအမႈသည္ မၾကည္ညိဳေသးေသာ သူတို႔အား ၾကည္ညိဳေစျခင္းငွါ လည္းေကာင္း။ပ။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဤသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကုိ ျပၾကကုန္ေလာ့။ 326

''ေသအရက္ကို ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏'' ဤသို႔ ျပၾကကုန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 100- 51-327

ျမတ္စြာဘုရား ေငြအလွဴခံေတာ့လည္း ပါစိတ္ အရက္ေသာက္ေတာ့လည္းပါစိတ္ ဆိုေတာ့ကာ တစ္ခ်ဳိ႔ေသာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ား လူေရွ႕တြင္ ေငြအလွဴခံ၍ ပါစိတ္အာပတ္ အသင့္ခံေနၾကခ်ိန္ျဖစ္၍… ယခုအခါ တစ္ခ်ဳိ႔ေသာ ရဟန္းမ်ားသည္လည္း ပါစိတ္ျခင္းတူတူ ဆိုၿပီးေနာက္ အရက္ေသာက္ ေနၾကသည္ဟု ၾကားသိရေပသည္… ျမတ္ဗုဒၶသာသနာတြင္းမွာ သည္လိုေတြ ျဖစ္ေနၾကပါၿပီဘုရား… အျပစ္ေျပာရဲသူလည္း မရွိသေလာက္ကို နည္းေနပါၿပီ… ကိုယ္က သူ႔အမွားေထာက္ျပလွ်င္ သူကလည္း ကိုယ္အမွားေတြ ေထာက္ျပမည္ကို ေၾကာက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေနေပၿပီဟု ထင္ပါသည္ဘုရား… သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကလည္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါသည္… သို႔ေသာ္ ဖ်က္သူနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္သူ အင္အားမမွ်၍ တျဖည္းျဖည္း ယိုယြင္းမႈေတြ ပိုမ်ားလာပါၿပီဘုရား… သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ရန္မလုပ္ဘဲ ျပဳျပင္ၾကပါသည္… တပည့္ေတာ္လည္း ထို႔အတူသာ ျပဳျပင္သြားပါမည္ဘုရား…

၁ - သုရာပါနသိကၡာပုဒ္ အဖြင့္

ေသ မည္သည္ မုန္႔ညက္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေသမုန္႔ျဖင့္ ျပဳေသာ ေသထမင္းျဖင့္ ျပဳေသာ ေသတေဆးခပ္၍ ျပဳေသာ ေသအထူးထူးေသာ အရာဝတၴဳတို႔ႏွင့္ ယွဥ္ေစ၍ ျပဳေသာ ေသတည္း။

အရက္ မည္သည္ အပြင့္ျဖင့္ ျပဳေသာ အရက္ အသီးျဖင့္ ျပဳေသာ အရက္ ပ်ားရည္ျဖင့္ ျပဳေသာအရက္ ထန္းလ်က္ တင္လဲျဖင့္ျပဳေသာအရက္ အထူးထူးေသာ အရာဝတၴဳတို႔ႏွင့္ ယွဥ္ေစ၍ ျပဳေသာ အရက္တည္း။

ေသာက္ျငားအံ့ဟူသည္ အယုတ္သျဖင့္ သမန္းျမက္ဖ်ားျဖင့္ေသာ္လည္း ေသာက္အံ့၊ ပါစိတ္အာပတ္သင့္၏။ ေသအရက္၌ ေသအရက္ဟု အမွတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေသာက္အံ့၊ ပါစိတ္အာပတ္သင့္၏၊ ေသအရက္၌ ယုံမွားရွိသည္ျဖစ္၍ ေသာက္အံ့၊ ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏။ ေသအရက္၌ ေသအရက္ မဟုတ္ဟု အမွတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေသာက္အံ့၊ ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏။ ေသအရက္မဟုတ္သည္၌ ေသအရက္ဟု အမွတ္ရွိအံ့၊ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။ ေသအရက္ မဟုတ္သည္၌ ယုံမွားရွိအံ့၊ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။ ေသအရက္ မဟုတ္သည္၌ ေသအရက္မဟုတ္ဟု အမွတ္ရွိအံ့၊ အာပတ္ မသင့္။ 328

ေသအရက္မဟုတ္ဘဲ ေသအရက္၏ အဆင္း ေသအရက္၏ အနံ႕ ေသအရက္၏ အရသာရွိေသာ အေဖ်ာ္ကို ေသာက္အံ့၊ ဟင္းခ်က္ရာ၌လည္းေကာင္း၊ စမဲဟင္းလ်ာ ခ်က္ရာ၌လည္းေကာင္း၊ ဆီခ်က္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊ သွ်ိသွ်ား ဖန္ခါး တင္လဲ၌လည္းေကာင္း အနံ႔ေကာင္းစိမ့္ေသာငွါ ေသအရက္ အနည္းငယ္ ထည့္ခ်က္၍ စားအံ့၊ ေသအရက္မဟုတ္ေသာ အရိ႒မည္ေသာ ေဆးနက္ေရ အေဖ်ာ္ကုိ ေသာက္အံ့၊ အာပတ္ မသင့္။ ႐ူးေသာ ရဟန္း၊ အစလက္ဦး လြန္က်ဴးေသာ ရဟန္းတို႔အားလည္း အာပတ္ မသင့္။ 329

၁ - သုရာပါနသိကၡာပုဒ္၊ ၆ - သုရာပါနဝဂ္၊ ဘိကၡဳပါစိတ္အခန္း၊ ပါစိတ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Wednesday, June 16, 2010

ဆြမ္းေျခာက္ကို သိမ္းထား၍ အကပ္မခံပဲစားမႈ...

ဝိနေယာ နာမ ဗုဒၶသာသနႆ အာယု
သိကၡာပုဒ္ အမွတ္ ၈၇

သႏၷိဓိကာရကသိကၡာပုဒ္


ဆြမ္းေျခာက္ကို သိမ္းထား၍ အကပ္မခံပဲစားမႈ...


ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၴိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူေသာအခါ အသွ်င္အာနႏၵာ၏ ဥပဇၩာယ္ျဖစ္ေသာ အသွ်င္ေဗလ႒သီသသည္ ေတာ၌ေန၏၊ ထုိေဗလ႒သီသသည္ ဆြမ္းအလို႔ငွါ လွည့္လည္ၿပီး၍ ဟင္းလြတ္ကင္းေသာ ထမင္းသက္သက္ကုိ အရံသို႔ယူေဆာင္၍ ေျခာက္ေသြ႔ေစလ်က္ သုိမီွးသိမ္းဆည္း ထား၏၊

အာဟာရအလုိ႐ိွေသာ အခါ၌ ေရျဖင့္ ဆြတ္၍ ဆြတ္၍ သံုးေဆာင္၏၊
ၾကာျမင့္မွ ရြာသို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါဝင္၏။

ရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္ေဗလ႒သီသကုိ ''ငါ့သွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သင္သည္ ၾကာျမင့္မွ ရြာသို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါ ဝင္ဘိသနည္း'' ဟု ဆုိကုန္၏။ ထုိအခါ အသွ်င္ေဗလ႒သီသသည္ ရဟန္းတို႔အား ဤအေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကား၏။ ငါ့သွ်င္ အသို႔နည္း သင္သည္ သုိမွီးသိမ္းဆည္းျခင္းကုိ ျပဳ၍ ေဘာဇဥ္ကုိ စားသေလာဟု ေမးၾကကုန္၏။

မွန္ေပသည္ ငါ့သွ်င္တို႔ဟု ဆုိ၏။

အလုိနည္းေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ''အဘယ့္ေၾကာင့္ အသွ်င္ေဗလ႒သီသသည္ သိုမီွး သိမ္းဆည္းျခင္းကုိ ျပဳ၍ ေဘာဇဥ္ကုိ စားဘိသနည္း''ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆုိၾကကုန္၏။

ဤအရွင္ျမတ္သည္ ဆြမ္းအလို႔ငွာ အခ်ိန္ကုန္ မခံလိုေတာ့၍ လည္းေကာင္း... ရသမွ်အခ်ိန္ကို မိမိရရွိထားေသာ နိေရာဓသမာပတ္ကိုသာ ၀င္စားေနလို၍ လည္းေကာင္း... ဤသို႔ ဆြမ္းက်န္ကို အကပ္မခံဘဲ သံုးေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္... ကိေလသာျဖင့္ မဟုတ္ပါေပ... တကယ္ေတာ့ ဤအက်င့္သည္ ေရာင့္ရဲလြယ္ေသာအက်င့္ ေခါင္းပါး ျခိဳးျခံေသာ အက်င့္ျဖစ္ေပသည္... ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ရာပင္... သို႔ေသာ္ ေနာင္အခါ လူအမ်ားကဲ့ရဲ႕မည္ေဘး ပုထုဇဥ္ရဟန္းတို႔ အတုယူမွား၍ သိုမွီးသိမ္းဆည္း စားေသာက္ၾကမည့္ ေဘးတို႔ကို ျမင္ေတာ္မူ၍သာ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဤအျပဳအမူကို ကဲ့ရဲ႕၍ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ကို ပညတ္ေတာ္မူခဲ့ေပသည္...
ျမတ္ဗုဒၶ ပညတ္ေတာ္ မူခဲ့သည္ေတာင္မွ ယခုကာလ ျဖစ္ျခင္တိုင္း ျဖစ္ေနၾကေပေသးသည္... မပညတ္ခဲ့လွ်င္ကား ဆိုဖြယ္ရာ မရွိေတာ့ပါေပ... ပုထုဇဥ္ရဟန္းတို႔၏အျပစ္ေလာ... ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဒကာတို႔၏အျပစ္ေလာ... ေခတ္ကာလ၏အျပစ္ေလာ မေျပာတတ္ေတာ့ပါေပ... ကိုယ္ျပဳသည့္ကံ ကိုယ္သာ ခံစံၾကရေပမည္ကား အမွန္ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္...

''ေဗလ႒သီသ သင္သည္ သုိမွီး သိမ္းဆည္းျခင္းကုိ ျပဳ၍ ေဘာဇဥ္ကုိ စား၏ ဟူသည္ မွန္သေလာ'' ဟု စိစစ္ ေမးျမန္းေတာ္မူ၏။

မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု ေလွ်ာက္၏။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူ၏။ ေဗလ႒သီသ အဘယ့္ေၾကာင့္ သင္သည္ သိုမွီးသိမ္းဆည္းျခင္းကုိ ျပဳ၍ ဆြမ္းကုိ စားဘိသနည္း။ ေဗလ႒သီသ ဤ သင္ျပဳမိေသာအမႈသည္ မၾကည္ညိဳေသးေသာ သူတို႔အား ၾကည္ညိဳေစျခင္းငွါ လည္းေကာင္း။ပ။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဤသိကၡာပုဒ္ကို ျပၾကကုန္ေလာ့။ 252

''အၾကင္ရဟန္းသည္ သုိမွီးသိမ္းဆည္းျခင္းကုိ ျပဳ၍ ခဲဖြယ္ကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေဘာဇဥ္ကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း ခဲမူလည္း ခဲျငားအံ့ စားမူလည္း စားျငားအံ့၊ ထုိရဟန္းအား ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏'' ဤသို႔ ျပၾကကုန္ ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 253

၈ - သႏၷိဓိကာရကသိကၡာပုဒ္ အဖြင့္

အၾကင္ ဟူသည္ အၾကင္သို႔ သေဘာ ႐ိွေသာ။ပ။
ရဟန္း ဟူသည္။ပ။ ဤအရာ၌ ဤဉတၱိစတုတၴကံျဖင့္ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္သူကုိ ''ရဟန္း''ဟူ၍ အလုိ႐ိွအပ္၏။ သုိမီွးသိမ္းဆည္းျခင္းကုိျပဳျခင္း မည္သည္ ယေန႔ အကပ္ခံထားေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ကုိ တစ္ပါးေသာ ေန႔၌ ခဲ၏။ ခဲဖြယ္ မည္သည္ ေဘာဇဥ္ငါးပါးတို႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ ယာမကာလိကကုိ လည္းေကာင္း၊ သတၱာဟ ကာလိကကုိ လည္းေကာင္း၊ ယာဝဇီဝိကကို လည္းေကာင္း ဖယ္ထား၍ အႂကြင္းသည္ ခဲဖြယ္မည္၏။ ေဘာဇဥ္ မည္သည္ ထမင္း၊ မုေယာမုန္႔၊ မုန္႔လံုး၊ ငါး၊ စမဲဟင္းလ်ာဟူေသာ ေဘာဇဥ္ငါးပါး တို႔တည္း။ ''ခဲအံ့ စားအံ့''ဟူ၍ ခံယူျငားအံ့၊ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။ မ်ဳိတုိင္း မ်ဳိတုိင္း ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏။ 254

မ်ဳိတိုင္း မ်ဳိတိုင္း ကုသိုလ္စိတ္မွ ေလွ်ာက်ေသာအျပစ္ ကုသိုလ္စိတ္မရွိ... ဆြမ္းတလုတ္ ႏွစ္ခါမ်ဳိက အာပတ္ႏွစ္ခု... ဆြမ္းတစ္ပြဲ ဆြမ္းလုတ္ေပါင္း ၅၀- ဆိုပါက အာပတ္ ၁၀၀... ပါးစပ္ထဲ အႂကြင္းအက်န္ေလး မ်ဳိခ်ပါက အာပတ္ ထပ္သင့္ဦးမည္... အကပ္မခံေသာ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးပါက ဆြမ္းတစ္ပြဲ အာပတ္ေပါင္း ၁၀၀- ေက်ာ္ေပေတာ့မည္... ဦးေလာကသာ မကပ္ေသာဆြမ္းကို ဘုဥ္းေပးရမည္ဆိုပါက ဆြမ္းတစ္ပြဲ အာပတ္ေပါင္း ၃၀၀- ေက်ာ္ေလာက္ေပမည္... နည္းနည္းျခင္း ခဏခဏ မ်ဳိခ်တတ္၏... အရွင္တို႔ မကပ္ေသာဆြမ္း ဘုဥ္းရမည္ဆိုပါက အာပတ္အေရအတြက္ နည္းေအာင္ အလံုးႀကီးႀကီးႏွင့္ တစ္ခ်က္တည္းသာ မ်ဳိသင့္ေပသည္... ဘုရားသားေတာ္ မွန္ပါက ဘုရားစကား နားေထာင္၍ မကပ္ေသာဆြမ္း မဘုဥ္းသည္ကား အေကာင္းဆံုးသာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္...

သုိမွီးသိမ္းဆည္းထားေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္၌ သုိမွီးသိမ္းဆည္းထားေသာ ခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္ဟု အမွတ္႐ိွသည္ျဖစ္၍ ခဲဖြယ္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဘာဇဥ္ကုိေသာ္ လည္းေကာင္း ခဲမူလည္း ခဲျငားအံ့၊ စားမူလည္း စားျငားအံ့၊ ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏။

သုိမွီးသိမ္းဆည္းထားေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္၌ ယံုမွား႐ိွသည္ျဖစ္၍ ခဲဖြယ္ကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဘာဇဥ္ကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း ခဲမူလည္း ခဲျငားအံ့၊ စားမူလည္း စားျငားအံ့၊ ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏။

သုိမွီးသိမ္းဆည္းထားေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္၌ သုိမွီးသိမ္းဆည္းထားေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ မဟုတ္ဟု အမွတ္႐ိွသည္ျဖစ္၍ ခဲဖြယ္ကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေဘာဇဥ္ကုိေသာ္ လည္းေကာင္း ခဲမူလည္း ခဲျငားအံ့၊ စားမူလည္း စားျငားအံ့၊ ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏။

ယာမကာလိကကုိလည္းေကာင္း၊ သတၱာဟကာလိကကုိလည္းေကာင္း၊ ယာဝဇီဝိကကို လည္းေကာင္း အာဟာရအလို႔ငွါ ခံယူအံ့၊ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။ မ်ဳိတုိင္း မ်ဳိတုိင္း ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။

သုိမွီးသိမ္းဆည္းထားေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ မဟုတ္သည္၌ သုိမွီးသိမ္းဆည္းထားေသာ ခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္ဟု အမွတ္ရွိအံ့၊ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။

သုိမွီးသိမ္းဆည္းထားေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ မဟုတ္သည္၌ ယံုမွားရွိအံ့၊ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။

သုိမွီးသိမ္းဆည္းထားေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ မဟုတ္သည္၌ သုိမွီးသိမ္းဆည္းထားေသာ ခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္မဟုတ္ဟု အမွတ္ရွိအံ့၊ အာပတ္ မသင့္။ 255

ယာဝကာလိကကုိ မြန္းမလြဲမီအခါ၌ သုိမီွးသိမ္းဆည္း၍ စားျငားအံ့၊ ယာမကာလိကကုိ ယာမ္၌ သုိမီွးသိမ္းဆည္း၍ စားျငားအံ့၊ သတၱာဟကာလိကကို ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး သုိမီွးသိမ္းဆည္း၍ စားျငားအံ့၊ ယာဝဇီဝိကကုိ (အနာဟူေသာ) အေၾကာင္း႐ိွခဲ့ေသာ္ စားျငားအံ့၊ အာပတ္ မသင့္။ ႐ူးေသာ ရဟန္း၊ အစလက္ဦး လြန္က်ဴးေသာ ရဟန္းတို႔အားလည္း အာပတ္ မသင့္။ 256

ေရွးက ေရာင့္ရဲၾကကုန္ေသာ သူတို႔က ဤအျပဳအမူကို ကဲ့ရဲ႕ၾကေပသည္... ယခုေခတ္သည္ကား... ေဟ့ ဘုန္းႀကီး စားေလစားစား ကိုယ့္ဟာကိုယ္ယူစား... တို႔လာကပ္ရတာ သက္သာတယ္... လာရတာမလြယ္ဘူး... အားေပးသူမ်ားကလည္း အားေပးၾကေပသည္... လုပ္သူမ်ားကလည္း လုပ္ၾကေပသည္... ၀ိနည္းေတာ္ကို ေလးစားလိုက္နာ၍ သာသနာျပဳေတာ္မူေသာ အရွင္ေကာင္း အရွင္ျမတ္မ်ားကိုကား သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ဂါရ၀တရား ေရွ့ထား၍ ၾကည္ညိဳမိပါသည္...

၈ - သႏၷိဓိကာရကသိကၡာပုဒ္၊ ၄ - ေဘာဇန၀ဂ္၊ ဘိကၡဳပါစိတ္အခန္း၊ ပါစိတ္ပါဠိေတာ္။

ပါစိတ္အာပတ္= ကုသိုလ္စိတ္မွ ေလွ်ာက်သည္...
ဒုကၠဋ္အာပတ္= မေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ လူအမ်ားကဲ့ရဲ႕ဖြယ္အျပစ္...ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ရဟန္းတို႔ ရွိမခိုးထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ ရွိခိုးထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္
ရဟန္းတို႔
ရွိမခိုးထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္
ႏွင့္
ရွိခိုးထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္


ရဟန္းတို႔ ရွိမခုိး ထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ဤဆယ္ေယာက္တို႔တည္း။

၁။ ေရွးဦး ပၪၥင္း ျဖစ္သူသည္ ေနာက္မွ ပၪၥင္းျဖစ္သူကို ရွိမခိုးအပ္၊
၂။ လူ သာမေဏကို ရွိမခိုးအပ္၊
၃။ နာနာသံဝါသက အဓမၼဝါဒီ သီတင္းႀကီးကို ရွိမခိုးအပ္၊
၄။ မာတုဂါမကုိ ရွိမခိုးအပ္၊
၅။ ပ႑ဳက္ကို ရွိမခိုးအပ္၊
၆။ ပရိဝါသ္ ေနေသာ ရဟန္းကို ရွိမခိုးအပ္၊
၇။ အရင္းသို႔ ငင္ထုိက္ေသာ ရဟန္းကုိ ရွိမခိုးအပ္၊
၈။ မာနတ္ ေပးျခင္းငွာ ထုိက္ေသာ ရဟန္းကို ရွိမခိုးအပ္၊
၉။ မာနတ္ က်င့္ဆဲ ရဟန္းကို ရိမွ ခိုးအပ္၊
၁၀။ အဗၻာန္ သြင္းထိုက္ေသာ ရဟန္းကို ရွိမခိုးအပ္၊
ရဟန္းတို႔ ရွိမခုိး ထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကား ဤဆယ္ဦးတို႔တည္း။


ရဟန္းတို႔ ရွိခုိးထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ဤသံုးဦးတို႔တည္း။

၁။ ေနာက္မွ ပၪၥင္းျဖစ္ေသာ သူသည္ ေရွးဦး ပၪၥင္းျဖစ္ေသာ သူကို ရွိခိုး ထုိက္၏၊
၂။ နာနာသံဝါသက ဓမၼဝါဒီ သီတင္းႀကီးကို ရွိခိုးထုိက္၏၊
၃။ ရဟန္းတို႔ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာတို႔ႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ ဤလူ႕ ေလာက၌ ေရွးဘုရားတို႔အတူ လာေတာ္မူေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး ထုိက္၏၊

ရဟန္းတို႔ ရွိခုိး ထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကား ဤသံုးဦးတို႔တည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 312

ရွိမခိုးထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ စသည္၊ ၆ --- ေသနာသနကၡႏၶက၊ စူဠ၀ဂ္ပါဠိေတာ္။...

Thursday, June 10, 2010

အဂတိတရားေလးပါး...
အဂတိတရားေလးပါး
အဂတိသို႔ မလုိက္သင့္ပံု
ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ေဘးဘယေၾကာင့္ အဂတိတရား လိုက္စားၾကပံု...

အဂတိတရားေတြ လိုက္စားၾကလို႔

သူငယ္ခ်င္းျခင္းလည္း ကြဲၾကျပဲၾကၿပီ...
ေမာင္ႏွမျခင္းလည္း ကြဲၾကျပဲၾကၿပီ...
တူအရီးျခင္းလည္း ကြဲၾကျပဲၾကၿပီ...
သားအဖျခင္းလည္း ကြဲၾကျပဲၾကၿပီ...

ဆရာတပည့္ျခင္းလည္း ကြဲၾကျပဲၾကၿပီ...
ေဆြမ်ဳိးျခင္းလည္း ကြဲၾကျပဲၾကၿပီ...
ႏိုင္ငံသားျခင္းလည္း ကြဲၾကျပဲၾကၿပီ...
ဟိုတိုင္းျပည္နဲ႔ သည္တိုင္းျပည္လည္း ကြဲၾကျပဲၾကၿပီ...

ကမၻာ့ခ်ိန္ခြင္ႀကီးလည္း တစ္ဖက္ေစာင္းေနၿပီ...
ေစာင္းေပမေပါ့ ၾကိဳးေလးေခ်ာင္က ျပတ္ေနၿပီပဲ...


ဆႏၵာဂတိ...
ဆႏၵာဂတိသို႔ မလုိက္အပ္ဟူသည္၌
ဆႏၵာဂတိသို႔ လုိက္ေသာ သူသည္ အဘယ္သို႔ ဆႏၵာဂတိသို႔ လုိက္သနည္း။

ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ဤသူသည္ ငါ၏ ဥပဇၩာယ္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဆရာဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အတူေနတပည့္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အနီးေနတပည့္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဥပဇၩာယ္တူသူ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဆရာတူသူ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ျမင္ဖူးသူ အေဆြခင္ပြန္း ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အတူတကြ စားေသာက္ဖူးသူ အေဆြခင္ပြန္း ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတာ္သူ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ထုိသူကုိ အစဥ္သနားျခင္းငွါ ထုိသူကုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါ...

၁...
တရားမဟုတ္သည္ကုိ တရားဟုတ္သည္ဟု ျပ၏၊

၂...
တရားဟုတ္သည္ကုိ တရား မဟုတ္ဟု ျပ၏၊

၃...
ဝိနည္းမဟုတ္သည္ကုိ ဝိနည္းဟုတ္သည္ဟု ျပ၏၊

၄...
ဝိနည္းဟုတ္သည္ကုိ ဝိနည္း မဟုတ္ဟု ျပ၏၊

၅...
ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္ မမိန္႔အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရားေဟာအပ္ မိန္႔အပ္၏ဟု ျပ၏၊

၆...
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္ မိန္႔အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္ မမိန္႔အပ္ဟု ျပ၏၊

၇...
ျမတ္စြာဘုရား မေလ့က်က္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ေလ့က်က္အပ္၏ဟု ျပ၏၊

၈...
ျမတ္စြာဘုရား ေလ့က်က္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မေလ့က်က္အပ္ဟု ျပ၏၊

၉...
ျမတ္စြာဘုရား မပညတ္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္အပ္၏ဟု ျပ၏၊

၁၀...
ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မပညတ္အပ္ဟု ျပ၏၊

၁၁...
အာပတ္မသင့္သည္ကုိ အာပတ္သင့္၏ဟု ျပ၏၊

၁၂...
အာပတ္သင့္သည္ကုိ အာပတ္မသင့္ဟု ျပ၏၊

၁၃...
ေပါ့ေသာအာပတ္ကုိ ေလးေသာ အာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၄...
ေလးေသာ အာပတ္ကုိ ေပါ့ေသာအာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၅...
အၾကြင္းရွိေသာ အာပတ္ကုိ အၾကြင္းမရွိေသာ အာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၆...
အၾကြင္းမရွိေသာအာပတ္ကုိ အၾကြင္းရွိေသာ အာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၇...
႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ အာပတ္ကုိ မ႐ုန္႔ရင္း မၾကမ္းတမ္းေသာ အာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၈...
မ႐ုန္႔ရင္း မၾကမ္းတမ္းေသာ အာပတ္ကုိ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ အာပတ္ဟုျပ၏၊

ဤတစ္ဆယ့္ ရွစ္ပါးေသာ ဝတၴဳတို႔ျဖင့္ ဆႏၵာဂတိသို႔ လုိက္ေသာ သူသည္ မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏စီးပြါးမဲ့ကုိ ျပဳျခင္းငွါမ်ားစြာေသာ လူတို႔၏ မခ်မ္းသာျခင္းကုိ ျပဳျခင္းငွါ မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏အက်ဳိးမဲ့ကုိ ျပဳျခင္းငွါ နတ္လူတို႔၏ စီးပြားမဲ့ကုိ ျပဳျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းကုိ ျပဳျခင္းငွါ က်င့္၏။

ဤတစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးေသာ ဝတၴဳတို႔ျဖင့္ ဆႏၵာဂတိသို႔ လုိက္ေသာ သူသည္ မိမိကုိယ္ကုိ တူးၿဖိဳသည္ျဖစ္၍ သဒၶါစေသာ ဣေႁႏၵကုိ ဖ်က္ဆီးသည္ျဖစ္၍ မိမိကုိယ္ကုိ ေဆာင္၏၊ အျပစ္ႏွင့္တကြလည္းျဖစ္၏၊ ပညာရွိတို႔၏ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းႏွင့္တကြလည္း ျဖစ္၏၊ မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမႈသည္လည္း ပြါး၏။ ဆႏၵာဂတိသို႔ လုိက္ေသာ သူသည္ ဤသို႔ ဆႏၵာဂတိသို႔ လုိက္၏။ 379

ေဒါသာဂတိ...
ေဒါသာဂတိသို႔ မလုိက္အပ္ဟူသည္၌
ေဒါသာဂတိသို႔ လုိက္ေသာသူသည္ အဘယ္သို႔ ေဒါသာဂတိသို႔ လုိက္သနည္း။


ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္

၁...
''ငါ၏ အက်ဳိးမဲ့ကုိ က်င့္ဖူး၏''ဟု ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕၏၊

၂...
''ငါ၏ အက်ဳိးမဲ့ကုိ က်င့္၏''ဟု ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕၏၊

၃...
''ငါ၏ အက်ဳိးမဲ့ကုိ က်င့္လိမ့္မည္''ဟု ရန္ၿငိဳးဖဲြ႕၏၊

၄...
''ငါ၏ ခ်စ္သူ ငါ၏ ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္သူ၏ အက်ဳိးမဲ့ကုိ က်င့္ဖူး၏၊

၅...
ငါ၏ ခ်စ္သူ ငါ၏ ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္သူ၏ အက်ဳိးမဲ့ကုိ က်င့္၏၊

၆...
ငါ၏ ခ်စ္သူ ငါ၏ ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္သူ၏ အက်ဳိးမဲ့ကုိ က်င့္လိမ့္မည္''ဟု ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕၏၊

၇...
''ငါ၏ မခ်စ္သူ ငါ၏ ႏွလံုးကုိ မပြါးေစတတ္သူ၏ အက်ဳိးကုိ က်င့္ဖူး၏၊

၈...
''ငါ၏ မခ်စ္သူ ငါ၏ ႏွလံုးကုိ မပြါးေစတတ္သူ၏ အက်ဳိးကုိ က်င့္၏၊

၉...
''ငါ၏ မခ်စ္သူ ငါ၏ ႏွလံုးကုိ မပြါးေစတတ္သူ၏ အက်ဳိးကုိ က်င့္လိမ့္မည္''ဟု ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕၏။


ဤကုိးပါးေသာ အာဃာတဝတၴဳတို႔ျဖင့္ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕သည္ ျဖစ္၍ အဖန္တလဲလဲ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕သည္ ျဖစ္၍ အမ်က္ထြက္သည္ ျဖစ္၍ အမ်က္ႏွိပ္စက္သည္ ျဖစ္၍...(အေပၚက ၁၈-ပါးအတိုင္း မွတ္မိပါက ေက်ာ္...)

၁...
တရားမဟုတ္ သည္ကုိ တရားဟုတ္သည္ဟု ျပ၏၊

၂...
တရားဟုတ္သည္ကုိ တရား မဟုတ္ဟု ျပ၏၊

၃...
ဝိနည္းမဟုတ္သည္ကုိ ဝိနည္းဟုတ္သည္ဟု ျပ၏၊

၄...
ဝိနည္းဟုတ္သည္ကုိ ဝိနည္း မဟုတ္ဟု ျပ၏၊

၅...
ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္ မမိန္႔အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရားေဟာအပ္ မိန္႔အပ္၏ဟု ျပ၏၊

၆...
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္ မိန္႔အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္ မမိန္႔အပ္ဟု ျပ၏၊

၇...
ျမတ္စြာဘုရား မေလ့က်က္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ေလ့က်က္အပ္၏ဟု ျပ၏၊

၈...
ျမတ္စြာဘုရား ေလ့က်က္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မေလ့က်က္အပ္ဟု ျပ၏၊

၉...
ျမတ္စြာဘုရား မပညတ္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္အပ္၏ဟု ျပ၏၊

၁၀...
ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မပညတ္အပ္ဟု ျပ၏၊

၁၁...
အာပတ္မသင့္သည္ကုိ အာပတ္သင့္၏ဟု ျပ၏၊

၁၂...
အာပတ္သင့္သည္ကုိ အာပတ္မသင့္ဟု ျပ၏၊

၁၃...
ေပါ့ေသာအာပတ္ကုိ ေလးေသာ အာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၄...
ေလးေသာ အာပတ္ကုိ ေပါ့ေသာအာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၅...
အၾကြင္းရွိေသာ အာပတ္ကုိ အၾကြင္းမရွိေသာ အာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၆...
အၾကြင္းမရွိေသာအာပတ္ကုိ အၾကြင္းရွိေသာ အာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၇...
႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ အာပတ္ကုိ မ႐ုန္႔ရင္း မၾကမ္းတမ္းေသာ အာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၈...
မ႐ုန္႔ရင္း မၾကမ္းတမ္းေသာ အာပတ္ကုိ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ အာပတ္ဟုျပ၏၊

ဤတစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးေသာ ဝတၴဳတို႔ျဖင့္ ေဒါသာဂတိသို႔ လုိက္ေသာသူသည္ မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏ စီးပြားမဲ့ကုိ ျပဳျခင္းငွါ မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏ မခ်မ္းသာျခင္းကုိ ျပဳျခင္းငွါ မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏ အက်ဳိးမဲ့ကုိ ျပဳျခင္းငွါ နတ္လူတို႔၏ စီးပြါးမဲ့ကုိ ျပဳျခင္းငွါ ဆင္းရဲကုိ ျပဳျခင္းငွါ က်င့္၏။

ဤတစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးေသာ ဝတၴဳတို႔ျဖင့္ ေဒါသာဂတိသို႔ လုိက္ေသာ သူသည္ မိမိကုိယ္ကုိ တူးၿဖိဳသည္ျဖစ္၍ သဒၶါစေသာ ဣေႁႏၵကုိ ဖ်က္ဆီးသည္ျဖစ္၍ မိမိကုိယ္ကုိ ေဆာင္၏၊ အျပစ္ႏွင့္ တကြလည္း ျဖစ္၏၊ ပညာရွိတို႔၏ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းႏွင့္ တကြလည္း ျဖစ္၏၊ မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမႈသည္လည္း ပြါး၏။

ေဒါသာဂတိသို႔ လိုက္ေသာ သူသည္ ဤသို႔ ေဒါသာဂတိသို႔ လုိက္၏။ 380


ေမာဟာဂတိ...
ေမာဟာဂတိသို႔ မလုိက္အပ္ဟူသည္၌
ေမာဟာဂတိသို႔ လုိက္ေသာသူသည္ အဘယ္သို႔ ေမာဟာဂတိသို႔ လုိက္သနည္း။

တပ္မက္ေသာသူသည္ ရာဂ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ လုိက္၏၊ ဖ်က္ဆီးျပစ္မွားသူသည္ ေဒါသ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ လုိက္၏၊ ေတြေဝေသာသူသည္ ေမာဟ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ လုိက္၏၊ မွားေသာအားျဖင့္ သံုးသပ္သူသည္ အယူ 'ဒိ႒ိ' ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ လုိက္၏။ ေတြေဝသည္ ျဖစ္၍ ျပင္းစြာေတြေဝသည္ ျဖစ္၍ ေမာဟႏွိပ္စက္အပ္သည္ ျဖစ္၍(အေပၚက ၁၈-ပါးအတိုင္း မွတ္မိပါက ေက်ာ္...)

၁...
တရားမဟုတ္ သည္ကုိ တရားဟုတ္သည္ဟု ျပ၏၊

၂...
တရားဟုတ္သည္ကုိ တရား မဟုတ္ဟု ျပ၏၊

၃...
ဝိနည္းမဟုတ္သည္ကုိ ဝိနည္းဟုတ္သည္ဟု ျပ၏၊

၄...
ဝိနည္းဟုတ္သည္ကုိ ဝိနည္း မဟုတ္ဟု ျပ၏၊

၅...
ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္ မမိန္႔အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရားေဟာအပ္ မိန္႔အပ္၏ဟု ျပ၏၊

၆...
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္ မိန္႔အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္ မမိန္႔အပ္ဟု ျပ၏၊

၇...
ျမတ္စြာဘုရား မေလ့က်က္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ေလ့က်က္အပ္၏ဟု ျပ၏၊

၈...
ျမတ္စြာဘုရား ေလ့က်က္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မေလ့က်က္အပ္ဟု ျပ၏၊

၉...
ျမတ္စြာဘုရား မပညတ္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္အပ္၏ဟု ျပ၏၊

၁၀...
ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မပညတ္အပ္ဟု ျပ၏၊

၁၁...
အာပတ္မသင့္သည္ကုိ အာပတ္သင့္၏ဟု ျပ၏၊

၁၂...
အာပတ္သင့္သည္ကုိ အာပတ္မသင့္ဟု ျပ၏၊

၁၃...
ေပါ့ေသာအာပတ္ကုိ ေလးေသာ အာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၄...
ေလးေသာ အာပတ္ကုိ ေပါ့ေသာအာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၅...
အၾကြင္းရွိေသာ အာပတ္ကုိ အၾကြင္းမရွိေသာ အာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၆...
အၾကြင္းမရွိေသာအာပတ္ကုိ အၾကြင္းရွိေသာ အာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၇...
႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ အာပတ္ကုိ မ႐ုန္႔ရင္း မၾကမ္းတမ္းေသာ အာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၈...
မ႐ုန္႔ရင္း မၾကမ္းတမ္းေသာ အာပတ္ကုိ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ အာပတ္ဟုျပ၏၊

ဤတစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးေသာ ဝတၴဳတို႔ျဖင့္ ေမာဟာဂတိသို႔ လုိက္ေသာသူသည္ မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏ စီးပြါးမဲ့ကုိ ျပဳျခင္းငွါ မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏ မခ်မ္းသာျခင္းကုိျပဳျခင္းငွါ မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏ အက်ဳိးမဲ့ကုိ ျပဳျခင္းငွါ နတ္လူတို႔၏ စီးပြါးမဲ့ကုိ ျပဳျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းကုိျပဳျခင္းငွါ က်င့္၏။

ဤတစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးေသာ ဝတၴဳတို႔ျဖင့္ ေမာဟဂတိသို႔ လုိက္ေသာ သူသည္ မိမိကုိယ္ကုိ တူးၿဖိဳသည္ျဖစ္၍ သဒၶါစေသာ ဣေႁႏၵကုိ ဖ်က္ဆီးသည္ျဖစ္၍ မိမိကုိယ္ကုိ ေဆာင္၏၊ အျပစ္ႏွင့္ တကြလည္း ျဖစ္၏၊ ပညာရွိတို႔၏ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းႏွင့္ တကြလည္း ျဖစ္၏၊ မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမႈသည္လည္း ပြါး၏။

ေမာဟာဂတိသို႔ လုိက္ေသာသူသည္ ဤသို႔ ေမာဟာဂတိသို႔ လုိက္၏။ 381

ဘယာဂတိ...
ဘယာဂတိသို႔ မလုိက္အပ္ ဟူသည္၌
ဘယာဂတိသို႔ လုိက္ေသာသူသည္ အဘယ္သို႔ ဘယာဂတိသို႔ လုိက္သနည္း။

ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ ''ဤသူသည္ 'မညီမၫြတ္ေသာ ကာယကံစသည္ကုိ မွီ၏' ဟူ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ 'မိစၧာဒိ႒ိ အႏၲဂၢါဟိကဒိ႒ိ အယူကုိ မွီ၏' ဟူ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ 'အားရွိသူ ရဟန္းမ်ားကုိ မွီ၏'ဟူ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ 'ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္း၏၊ အသက္အႏၲရာယ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ သာသနာေတာ္၏ အႏၲရာယ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ျပဳလိမ့္မည္' ဟူ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း'' ေတြး၍ ထုိသူကို ေၾကာက္သျဖင့္ ေၾကာက္သည္ျဖစ္၍...(အေပၚက ၁၈-ပါးအတိုင္း မွတ္မိပါက ေက်ာ္...)

၁...
တရားမဟုတ္ သည္ကုိ တရားဟုတ္သည္ဟု ျပ၏၊

၂...
တရားဟုတ္သည္ကုိ တရား မဟုတ္ဟု ျပ၏၊

၃...
ဝိနည္းမဟုတ္သည္ကုိ ဝိနည္းဟုတ္သည္ဟု ျပ၏၊

၄...
ဝိနည္းဟုတ္သည္ကုိ ဝိနည္း မဟုတ္ဟု ျပ၏၊

၅...
ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္ မမိန္႔အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရားေဟာအပ္ မိန္႔အပ္၏ဟု ျပ၏၊

၆...
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္ မိန္႔အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္ မမိန္႔အပ္ဟု ျပ၏၊

၇...
ျမတ္စြာဘုရား မေလ့က်က္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ေလ့က်က္အပ္၏ဟု ျပ၏၊

၈...
ျမတ္စြာဘုရား ေလ့က်က္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မေလ့က်က္အပ္ဟု ျပ၏၊

၉...
ျမတ္စြာဘုရား မပညတ္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္အပ္၏ဟု ျပ၏၊

၁၀...
ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မပညတ္အပ္ဟု ျပ၏၊

၁၁...
အာပတ္မသင့္သည္ကုိ အာပတ္သင့္၏ဟု ျပ၏၊

၁၂...
အာပတ္သင့္သည္ကုိ အာပတ္မသင့္ဟု ျပ၏၊

၁၃...
ေပါ့ေသာအာပတ္ကုိ ေလးေသာ အာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၄...
ေလးေသာ အာပတ္ကုိ ေပါ့ေသာအာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၅...
အၾကြင္းရွိေသာ အာပတ္ကုိ အၾကြင္းမရွိေသာ အာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၆...
အၾကြင္းမရွိေသာအာပတ္ကုိ အၾကြင္းရွိေသာ အာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၇...
႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ အာပတ္ကုိ မ႐ုန္႔ရင္း မၾကမ္းတမ္းေသာ အာပတ္ဟု ျပ၏၊

၁၈...
မ႐ုန္႔ရင္း မၾကမ္းတမ္းေသာ အာပတ္ကုိ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ အာပတ္ဟုျပ၏၊

ဤတစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးေသာ ဝထၴဳတို႔ျဖင့္ ဘယာဂတိသို႔ လုိက္ေသာ သူသည္ မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏ စီးပြားမဲ့ကုိ ျပဳျခင္းငွါ မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏ မခ်မ္းသာျခင္းကုိ ျပဳျခင္းငွါ မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏ အက်ဳိးမဲ့ကုိ ျပဳျခင္းငွါ နတ္လူတို႔၏ စီးပြါးမဲ့ကုိျပဳျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းကုိ ျပဳျခင္းငွါ က်င့္၏။

ဤတစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးေသာ ဝတၴဳတို႔ျဖင့္ ဘယာဂတိကုိ လုိက္ေသာ သူသည္ မိမိကုိယ္ကုိ တူးၿဖိဳသည္ျဖစ္၍ သဒၶါစေသာ ဣေႁႏၵကုိ ဖ်က္ဆီးသည္ ျဖစ္၍ မိမိကိုယ္ကုိ ေဆာင္၏၊ အျပစ္ႏွင့္ တကြလည္း ျဖစ္၏၊ ပညာရွိတို႔၏ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းႏွင့္ တကြလည္း ျဖစ္၏၊ မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမႈသည္လည္း ပြါး၏၊

ဘယာဂတိသို႔ လိုက္ေသာ သူသည္ ဤသို႔ ဘယာဂတိသို႔ လုိက္၏။

အၾကင္သူသည္ ခ်စ္သျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မုန္းသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက္သျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေတြေဝမုိက္မဲသျဖင့္ လည္းေကာင္း တရားကုိ လြန္၍ က်င့္၏၊ ထုိသူ၏ အျခံအရံဂုဏ္ သတင္းေက်ာ္ေစာျခင္း စသည္သည္ လသည္ လဆုတ္ပကၡ၌ တစ္ေန႔ တျခား ဆုတ္ယုတ္ သကဲ့သို႔ ဆုတ္ယုတ္၏။ 382

၂ - အဂတိသို႔ မလုိက္သင့္ပံု၊ မဟာသဂၤါမ၊ ပရိ၀ါပါဠိေတာ္။ ၀ိနယ၊

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

အရဟတၱဖုိလ္ကုိ ရျခင္း၌ မေတာင့္တေသာသူနဲ႔ ေတာင့္တေသာသူ...

တိကပုဂၢလပညတ္...

အရဟတၱဖုိလ္ကုိ ရျခင္း၌ မေတာင့္တေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊

ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ သီလမရွိ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အက်င့္ရွိ၏၊ မစင္ၾကယ္ ယံုမွားဖြယ္ အက်င့္ရွိ၏၊ ဖံုးလႊမ္းအပ္ေသာ အမႈရွိ၏၊ ရဟန္းမဟုတ္ဘဲ ရဟန္းဟု ဝန္ခံ၏၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္မရွိဘဲ ျမတ္ေသာ အက်င့္ ရွိသည္ဟု ဝန္ခံ၏၊ အတြင္းပုပ္၏၊ ကိေလသာျဖင့္ စုိစြတ္၏၊ အမႈိက္သဖြယ္ ျဖစ္၏၊ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ''ဤမည္ေသာ ရဟန္းသည္ အာသေဝါတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ, စိတ္ျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ, ပညာျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ အရဟတၱဖုိလ္ကုိ ယခုဘဝ၌ပင္ ကုိယ္တုိင္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနသတတ္'' ဟု ၾကား၏၊ ထုိပုဂၢိဳလ္အား ''အဘယ္ အခါ၌ ငါသည္လည္း အာသေဝါတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ, စိတ္ျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ, ပညာျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ အရဟတၱဖုိလ္ကုိ ယခုဘဝ၌ပင္ ကုိယ္တုိင္ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရအံ့နည္း'' ဟု ဤသို႔ အၾကံအစည္ မ်ဳိးသည္မျဖစ္၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ အရဟတၱဖုိလ္ကုိ ရျခင္း၌ မေတာင့္တေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။ 91


အရဟတၱဖုိလ္ကုိ ရျခင္း၌ ေတာင့္တေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊

ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ သီလရွိ၏၊ ေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိ၏၊ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ''ဤမည္ေသာ ရဟန္းသည္ အာသေဝါတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ, စိတ္ျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ, ပညာျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ အရဟတၱဖုိလ္ကုိ ယခုဘဝ၌ပင္ ကုိယ္တုိင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနသတတ္'' ဟု ၾကား၏၊ ထုိပုဂၢိဳလ္အား ''အဘယ္အခါ၌ ငါသည္လည္း အာသေဝါတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ, စိတ္ျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ, ပညာျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ အရဟတၱဖုိလ္ကုိ ယခုဘဝ၌ပင္ ကုိယ္တုိင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရအံ့နည္း'' ဟု ဤအၾကံအစည္မ်ဳိးသည္ ျဖစ္၏၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ အရဟတၱဖုိလ္ကုိ ရျခင္း၌ ေတာင့္တေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။ 92


အရဟတၱဖိုလ္ကုိ ရျခင္း၌ ေတာင့္တျခင္းမွ ကင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ, စိတ္ျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ, ပညာျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကုိ ယခုဘဝ၌ပင္ ကုိယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ''ဤအမည္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ, စိတ္ျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ, ပညာျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကုိ ယခုဘဝ၌ပင္ ကုိယ္တိုင္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနသတတ္'' ဟု ၾကား၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ''အဘယ္အခါ၌ ငါသည္လည္း အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ, စိတ္ျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ, ပညာျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကုိ ယခုဘဝ၌ပင္ ကုိယ္တိုင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရအံ့နည္း''ဟု ဤအၾကံအစည္မ်ဳိးသည္ မျဖစ္၊ ဤသို႔
အၾကံအစည္မ်ဳိး မျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ စင္စစ္ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား (အရဟတၱဖိုလ္သို႔မေရာက္မီ) ေရွ႕အဖို႔၌ အရဟတၱဖိုလ္ဝိမုတၱိျဖင့္ ကိေလသာမွ မလြတ္ေသးသည္ျဖစ္၍ အၾကင္ အရဟတၱဖိုလ္ကုိ လုိလားေတာင့္တျခင္းသည္ ရွိ၏၊ ထိုလုိလား ေတာင့္တျခင္းသည္ ၿငိမ္းေအး၏၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ အရဟတၱဖိုလ္ကုိ ရျခင္း၌ ေတာင့္တျခင္းကင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ 93

၃ - တိကပုဂၢလပညတ္၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢပညတ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

စိႏၱီ...

စိႏၱီသုတ္

ရဟန္းတို႔ သူမိုက္၏ သူမိုက္ဟု မွတ္ေၾကာင္း 'လကၡဏာ'၊ သူမိုက္ဟု သိေၾကာင္း အမွတ္ 'နိမိတ္'၊ သူမိုက္ ဟု ထင္ရွားေၾကာင္း အျပဳအမူ 'အပဒါန္' တို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ သံုးမ်ဳိးတို႔နည္း ဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ သူမိုက္သည္
၁... မေကာင္းေသာ အၾကံကိုလည္း ၾကံေလ့ရွိ၏၊
၂... မေကာင္းေသာ စကားကိုလည္း ေျပာေလ့ရွိ၏၊
၃... မေကာင္းေသာ အမႈကိုလည္း ျပဳေလ့ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ သူမိုက္သည္ မေကာင္းေသာ အၾကံကိုလည္း အကယ္၍ ၾကံေလ့ မရွိျငားအံ့၊ မေကာင္းေသာ စကားကိုလည္း အကယ္၍ ေျပာဆိုေလ့ မရွိျငားအံ့၊ မေကာင္းေသာ အမႈကိုလည္း အကယ္၍ ျပဳေလ့မရွိျငားအံ့၊ ထိုသူကို ''ဤသူကား သူမိုက္ သူယုတ္တည္း'' ဟု ပညာရွိတို႔သည္ အဘယ္မွာ သိကုန္ရာအံ့နည္း။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ေၾကာင့္ သူမိုက္သည္ မေကာင္းေသာ အၾကံကိုလည္း ၾကံေလ့ရွိ၏၊ မေကာင္းေသာ စကားကိုလည္း ေျပာဆိုေလ့ရွိ၏၊ မေကာင္းေသာ အမႈကိုလည္း ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူမိုက္ကို ''ဤသူကား သူမိုက္သူယုတ္တည္း'' ဟု ပညာရွိတို႔သည္ သိၾကရကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားသံုးမ်ဳိးတို႔သည္ သူမိုက္၏ သူမိုက္ ဟု မွတ္ေၾကာင္း 'လကၡဏာ'၊ သူမိုက္ ဟု သိေၾကာင္း အမွတ္ 'နိမိတ္'၊ သူမိုက္ ဟု ထင္ရွားေၾကာင္း အျပဳအမူ 'အပဒါန္' တို႔ ေပတည္း။

ရဟန္းတို႔ ပညာရွိ၏ ပညာရွိဟု မွတ္ေၾကာင္း 'လကၡဏာ'၊ ပညာရွိေပဟု သိေၾကာင္း အမွတ္'နိမိတ္'၊ ပညာရွိဟု ထင္ရွားေၾကာင္း အျပဳအမူ 'အပဒါန္' တို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ပညာရွိသည္
၁... ေကာင္းေသာ အၾကံကိုလည္း ၾကံေလ့ရွိ၏၊
၂... ေကာင္းေသာ စကားကိုလည္း ေျပာဆိုေလ့ရွိ၏၊
၃... ေကာင္းေသာ အမႈကိုလည္း ျပဳေလ့ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ပညာရွိသည္ ေကာင္းေသာ အၾကံကိုလည္း အကယ္၍ ၾကံစည္ေလ့ မရွိျငားအံ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကိုလည္း အကယ္၍ ေျပာဆိုေလ့ မရွိျငားအံ့၊ ေကာင္းေသာ အမႈကိုလည္း အကယ္၍ ျပဳေလ့ မရွိျငားအံ့၊ ထိုသူကို ''ဤသူကား ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္း တည္း'' ဟု ပညာရွိတို႔သည္ အဘယ္မွာ သိကုန္ရာအံ့နည္း။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္ ေၾကာင့္ ပညာရွိ သည္ ေကာင္းေသာ အၾကံကိုလည္း ၾကံေလ့ရွိ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကိုလည္း ေျပာဆို ေလ့ရွိ၏၊ ေကာင္းေသာ အမႈကိုလည္း ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုပညာရွိကို ''ဤသူကား ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္း တည္း'' ဟု ပညာရွိတို႔သည္ သိၾကရကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားသံုးမ်ဳိးတို႔သည္ ပညာရွိ၏ ပညာရွိ ဟု မွတ္ေၾကာင္း 'လကၡဏာ'၊ ပညာရွိဟု သိေၾကာင္း အမွတ္ 'နိမိတ္'၊ ပညာရွိဟု ထင္ရွားေၾကာင္း အျပဳအမူ 'အပဒါန္' တို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္။ပ။ 3

၃ - စိႏၱီသုတ္၊ ဗာလ၀ဂ္၊ တိကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

Monday, June 7, 2010

မအပ္မစပ္ အလွဴခံမႈ...
ဥပကၡဋသိကၡာပုဒ္ - (ျပဳျပင္စီရင္အပ္သည္)

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၴိၿမဳိ႕ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူေသာအခါ ေယာက်္ား တစ္ေယာက္သည္ ဇနီး 'မယား' ကုိ ''အသွ်င္ ဥပနႏၵအား သကၤန္းျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းအံ့ 'လွဴအံ့'''ဟု ေျပာဆုိ၏၊ ဆြမ္းခံ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ထုိေယာက်္ား၏ ေျပာဆုိေသာ စကားကုိ ၾကားခဲ့၏၊ ထုိအခါ ထုိရဟန္းသည္ သာကီဝင္မင္းသား အသွ်င္ဥပနႏၵ ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ သာဝကီဝင္မင္းသား အသွ်င္ဥပနႏၵအား...

''ငါ့သွ်င္ဥပနႏၵ သင္သည္ ဘုန္းႀကီးသူျဖစ္၏၊ ဤမည္ေသာ အရပ္၌ ေယာက်္ား တစ္ေယာက္သည္ဇနီး 'မယား' ကုိ အသွ်င္ဥပနႏၵအား သကၤန္းျဖင့္ ဖုံးလႊမ္း 'လွဴဒါန္း' အံ့ဟု ေျပာပါသည္''ဟု ဆုိ၏။ ငါ့သွ်င္ ရွိေပသည္၊ ထုိသူသည္ ငါ၏ အလုပ္အေကြၽးတည္းဟု ေျပာ၏။ ထုိအခါ သာကီဝင္မင္းသား အသွ်င္ဥပနႏၵသည္ ထုိေယာက်္ားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ထုိေယာက်္ားအား...

''ဒါယကာ သင္သည္ ငါ့ကုိ သကၤန္း လွဴလုိ၏'' ဟူသည္ မွန္သေလာဟု ေမးျမန္း၏။ အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္အား အသွ်င္ဥပနႏၵကုိ သကၤန္းျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းအံ့ဟု အၾကံျဖစ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္၏။

ဒါယကာ အကယ္၍ သင္သည္ ငါ့ကုိ သကၤန္းျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းလုိသည္ ျဖစ္အံ့၊ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ သကၤန္းျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းေလာ့၊ ငါသုံးေဆာင္မည္ မဟုတ္ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းေသာ္လည္း အဘယ္ ျပဳအံ့နည္းဟု ဆုိ၏။

အသွ်င္ဥပနႏၵသည္ အလွဴရွင္လွဴလိုေသာ သကၤန္းထက္ ပို၍ ေကာင္းေသာ သကၤန္းကို စီမံသည့္အတြက္ လည္းေကာင္း အရွင္ဘုရား အလွဴခံေတာ္မူပါဟူ၍ လည္းေကာင္း မဖိတ္ၾကားေသးပဲ အလွဴခံျခင္း ပိုလြန္ေအာင္ စီမံျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူမ်ားကလည္းကဲ့ရဲ႕ ျမတ္ဗုဒၶမွလည္း ကဲရဲ႕ေပသည္...

သည္အျဖစ္အျပက္မ်ဳိး ယခုေခတ္တြင္ ေျမာက္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနၾကေပသည္... အလွဴရွင္ လွဴလိုသည္က သည္ေရြ႔သည္မွ်သာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ဟိုေလာက္ႀကီး ဆိုတာမ်ဳိးေတြ မ်ားလွေပသည္... ရြာအလွဴတစ္ခုတြင္ အလွဴရွင္ ပင့္ဖိတ္လိုသည္က သံဃာ ငါးပါးသာ ေက်ာင္းဘုန္းႀကီးက ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္ သံဃာ ၁၈-ပါးေလာက္ မဖိတ္မေကာင္း၍ ဖိတ္ၾကားသည္ အလွဴပြဲေန႔တြင္ လွဴဖြယ္ မေလာက္ငွသည့္အတြက္ ရန္ျဖစ္ မ်က္ႏွာပ်က္ၾကရျပန္သည္...

ျပည္ပေရာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကို... ဒကာက လိုအပ္တာ လွဴဒါန္းလို၍ အေရာင္းဆိုင္ေခၚသြားပါတယ္... ဆိုင္ေရာက္ေတာ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီး လိုခ်င္တာကို ဒကာက မတတ္ႏိုင္... ဒကာလွဴႏိုင္တာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးက မႀကိဳက္... ဒါနဲ႔ပဲ မ်က္ႏွာပူပူနဲ႔ ဆိုင္ထဲက ႏွစ္ဦးသား ျပန္ထြက္ခဲ့ၾကရေလေတာ့သတည္း... ဆိုၿပီး အဆံုးသတ္ခဲ့ရတာ ေတြလည္း ၾကားေနရေပသည္... ရန္ေတာ့ မျဖစ္ၾက ေတာ္ေပေသး၏...

ထုိအခါ ထုိေယာက်္ားသည္ ''ဤသာကီဝင္မင္းသား ဘုရားအႏြယ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ အလုိႀကီးကုန္၏၊ မေရာင့္ရဲႏုိင္ကုန္၊ ဤရဟန္းတို႔အား သကၤန္းျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းျခင္းငွါ မလြယ္ကူေပ၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ အသွ်င္ဥပနႏၵသည္ ငါသည္ ေရွးက မဖိတ္ၾကားအပ္ဘဲ ငါ့ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ သကၤန္း၌ အထူးစီရင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ဘိသနည္း'' ဟု ကဲ့ရဲ႕၏၊ ႐ႈတ္ခ်၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆုိ၏၊ ရဟန္းတို႔သည္ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ် အျပစ္ျပ ေျပာဆုိေသာ ထုိေယာက်္ား၏ စကားကုိ ၾကားၾကသည္သာတည္း။
တစ္ခ်ဳိ႕ဘုန္းႀကီးမ်ားက ခုေခတ္ေပၚ သရီး႐ိုင္ဖယ္ သကၤန္းကိုမွ အလွဴခံသည္ဟု ၾကားရေပသည္... သည္လိုၾကားမိေတာ့ ျပံဳးမိပါ၏... ျပည္ပမွာကေတာ့ သရီးရိုင္ဖယ္ကိုမလို... လာေသာသကၤန္း လွဴေသာသကၤန္းကို လကၡံေပသည္... မေရြးခ်ယ္ေပ... လွဴခ်င္ေသာသကၤန္း လွဴႏိုင္ပါသည္ အေရးမလုပ္ပါ... သို႔ေသာ္ ကြန္ျပဴတာဆို ပန္းသီးေလးမွ ႏွစ္သက္ပါသည္... ဖံုးဆို အိုင္ဖုံုးေနာ္ဟု တစ္ခ်ဳိ႔ ေျပာေနၾကေပသည္... သည္ထဲမွာ ကြ်ႏု္ပ္ကထိပ္ဆံုးကေပါ့... တစ္ခ်ဳိ႔ လူေတြကကဲ့ရဲ႕ပါသည္ အတၱႀကီးသည္ဟု ေျပာၾကပါသည္... ျမတ္ဗုဒၶ မႏွစ္သက္ေသာ အလုပ္မ်ား ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္... ဘုန္းကံႀကီး၍ အပ္စပ္ေသာပစၥည္းမ်ား အပ္စပ္စြာ ျဖစ္ေပၚလာသည္မ်ားကေတာ့ အျပစ္ဟူ၍ မဆိုသာ... သည္ေနရာတြင္ သကၤန္းဟု ဆိုသည့္အတြက္ က်န္တာမပါဟု တစ္ခ်ဳိ႕က ဆိုၾကေပေသးသည္... က်ယ္ျပန္႔လွေပသည္...

အလုိနည္းေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ''သာကီဝင္မင္းသား အသွ်င္ဥပနႏၵသည္ ေရွးက မဖိတ္ၾကားအပ္ဘဲ အိမ္ရွင္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ သကၤန္း၌ အထူးစီရင္ျခင္းသို႔ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေရာက္ဘိသနည္း'' ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆုိၾကကုန္၏၊ ထုိအခါ ရဟန္းတို႔သည္ သာကီဝင္မင္းသား အသွ်င္ဥပနႏၵကုိ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ၾကၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကုိေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ပ။

''ဥပနႏၵ သင္သည္ ေရွးက မဖိတ္ၾကားအပ္ဘဲ အိမ္ရွင္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ သကၤန္း၌ အထူးစီရင္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏ ဟူသည္ မွန္သေလာ''ဟု စိစစ္ေမးျမန္းေတာ္မူ၏။

မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု ေလွ်ာက္၏။

ဥပနႏၵ သင္ႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သေလာ၊ ေဆြမ်ဳိးမေတာ္စပ္သေလာဟု ေမးေတာ္မူရာ ျမတ္စြာဘုရား ေဆြမ်ဳိးမေတာ္စပ္ပါဟု ေလွ်ာက္၏။

မဂ္ဖုိလ္မွ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ား...
ေဆြမ်ဳိးမေတာ္စပ္သူသည္ ေဆြမ်ဳိး မေတာ္စပ္သူ၏ သင့္ေတာ္သည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ မသင့္ေတာ္သည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ရွိသည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ မရွိသည္ကုိ လည္းေကာင္း မသိႏုိင္ေပ၊

မဂ္ဖုိလ္မွ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ား...
ထုိသို႔ျဖစ္ပါလ်က္ သင္သည္ ေရွးက မဖိတ္ၾကားအပ္ဘဲ ေဆြမ်ဳိးမေတာ္ေသာ အိမ္ရွင္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ သကၤန္း၌ အထူးစီရင္ျခင္းသို႔ ေရာက္တုံဘိ၏၊

မဂ္ဖုိလ္မွ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ား...
ဤ သင္ျပဳမိေသာအမႈသည္ မၾကည္ညိဳေသးေသာ သူတို႔အား ၾကည္ညိဳေစျခင္းငွါ လည္းေကာင္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဤသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကုိ ျပၾကကုန္ေလာ့။ 527

ပညတ္သိကၡာပုဒ္

''ရဟန္းကုိသာလွ်င္ ရည္ၫႊန္း၍ ေဆြမ်ိဳးမေတာ္စပ္ေသာ အိမ္ရွင္သည္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အိမ္ရွင္မသည္ေသာ္ လည္းေကာင္း သကၤန္းဖုိးကုိ 'ဤ သကၤန္းဖုိးျဖင့္ သကၤန္းကုိ ဝယ္၍ ဤမည္ေသာ ရဟန္းကုိ သကၤန္းျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းအံ့'ဟု စီရင္အပ္၏၊ အကယ္၍ ထုိဒါယကာသို႔ ထုိရဟန္းသည္ ေရွးက မဖိတ္ၾကားအပ္ဘဲ ခ်ဥ္းကပ္၍ 'ဒါယကာ ေတာင္းပန္ပါသည္၊ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ဒါယကာသည္ ဤသကၤန္းဖုိးျဖင့္ ဤသို႔ သေဘာရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ဤသို႔ သေဘာရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ သကၤန္းကုိ ဝယ္၍ ဖုံးလႊမ္းပါေလာ့' ဟု ေကာင္းသည္ကုိ အလုိရွိသည္၏ အျဖစ္ကုိစြဲ၍ သကၤန္း၌ အထူးစီရင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ျငားအံ့၊ ထုိရဟန္းအား နိႆဂၢိပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏''ဤသို႔ ျပၾကကုန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 27, 8-528

မဂ္ဖုိလ္မွ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ား... ဟူ၍... သည္ကိစၥကို ျမတ္ဗုဒၶ အျပစ္ေျပာေနေပၿပီတကား... ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရဟန္း၀တ္ၾကျခင္းမွာ မဂ္ဖိုလ္ လိုခ်င္လို႔သာ ျဖစ္သင့္ေပသည္... အစားေခ်ာင္ အေနေခ်ာင္၍ မျဖစ္သင့္ေပ... မဂ္ဖိုလ္မွ အခ်ီးႏွီးေသာ ေယာက္်ားဟူ၍ အေျပာမခံရေအာင္ ေနသင့္ က်င့္သင့္ေပသည္... အလွဴရွင္မ်ား လွဴဒါန္းလိုသည္ထက္ ပိုလြန္၍ အလွဴမခံသင့္ေပ... သည္လို အလွဴခံမိ၍ ရလာေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း စြန္႔ျပစ္ရေပေတာ့မည္... မစြန္႔ျပစ္ပဲ သံုးေဆာင္ေနပါက အျပစ္မ်ားထပ္၍ ေနေတာ့မည္...


၈ - ဥပကၡဋသိကၡာပုဒ္ အဖြင့္

ရဟန္းကိုသာလွ်င္ ရည္ၫႊန္း၍ဟူသည္ ရဟန္း၏ အက်ဳိးငွါ ရဟန္းကို အာ႐ံုျပဳ၍ ရဟန္းကို ဖံုးလႊမ္းလို၍။ ေဆြမ်ဳိးမေတာ္စပ္သူ မည္သည္ အမိဘက္မွေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အဖဘက္မွေသာ္ လည္းေကာင္း ခုနစ္ဆက္ေျမာက္ေသာ ဘိုးေဘး အစံုတိုင္ေအာင္ မဆက္စပ္ေသာ။ အိမ္ရွင္ မည္သည္ အိမ္၌ေနသူ ေယာက္်ားတစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း။ အိမ္ရွင္မ မည္သည္ အိမ္၌ေနသူ မိန္းမတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း။ သကၤန္းဖိုး မည္သည္ ေငြ ေရႊ ပုလဲ ပတၱျမား သႏၲာ ပယင္း ေတးခပ္ျပာ ခ်ည္ ဝါ တစ္ခုခုတည္း။ ဤသကၤန္းဖိုးျဖင့္ဟူသည္ ေရွး႐ႈမ်က္ေမွာက္ ေရာက္ေနေသာ သကၤန္းဖိုးျဖင့္။ ဝယ္၍ဟူသည္ လဲလွယ္၍။ ဖံုးလႊမ္းအံ့ဟူသည္ လွဴအံ့။

အကယ္၍ ထိုဒါယကာသို႔ ထိုရဟန္းသည္ ဟူသည္ အၾကင္ရဟန္းကို ရည္ၫႊန္း၍ သကၤန္းဖိုးကို စီရင္အပ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္။ ေရွးက မဖိတ္ၾကားအပ္ဘဲဟူသည္ ''အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဘုရားသည္ အဘယ္သို႔ သေဘာရွိေသာ သကၤန္းကို အလိုရွိပါသနည္း၊ အသွ်င္ဘုရားအတြက္ အဘယ္သို႔ သေဘာရွိေသာ သကၤန္းကို ဝယ္ရမည္နည္း'' ဟု ေရွးက မဆိုအပ္ဘဲ။

ခ်ဥ္းကပ္၍ဟူသည္ အိမ္သို႔ သြား၍ တစ္ေနရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍။

သကၤန္း၌ အထူးစီရင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ျငားအံ့ဟူသည္ အလ်ားရွည္သည္လည္းျဖစ္ေစ အနံျပန္႔သည္လည္းျဖစ္ေစ အသားထူသည္လည္းျဖစ္ေစ ႏူးညံ့ 'ေခ်ာညက္' သည္လည္း ျဖစ္ေစ။ ဤသကၤန္းဖိုးျဖင့္ဟူသည္ ေရွး႐ႈ မ်က္ေမွာက္ေရာက္ေနေသာ သကၤန္းဖိုးျဖင့္။ ဤသို႔ သေဘာရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ဤသို႔ သေဘာရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာဟူသည္ အလ်ားရွည္သည္ လည္းေကာင္း၊ အနံျပန္႔သည္လည္းေကာင္း၊ အသားထူသည္ လည္းေကာင္း၊ ႏူးညံ့'ေခ်ာညက္'သည္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေသာ။ ဝယ္၍ဟူသည္ လဲလွယ္ 'ဖလွယ္' ၍။ ဖံုးလႊမ္းေလာ့ဟူသည္ လွဴေလာ့။ ေကာင္းသည္ကို အလိုရွိသည္၏ အျဖစ္ကို စြဲ၍ဟူသည္ အေကာင္းကို အလိုရွိသည္ျဖစ္၍ အဖိုးတန္ကို အလိုရွိသည္ျဖစ္၍။ ထိုရဟန္း၏ စကားျဖင့္ အလ်ားရွည္သည္ကို လည္းေကာင္း၊ အနံျပန္႔သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အသားထူသည္ကို လည္းေကာင္း၊ ႏူးညံ့ 'ေခ်ာညက္' သည္ကိုလည္းေကာင္း ဝယ္အံ့၊ အားထုတ္မႈ ပေယာဂေၾကာင့္ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။ ရျခင္းေၾကာင့္ စြန္႔ျခင္း ဝိနည္းကံ ရွိ၏။ သံဃာအားေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဂိုဏ္းအားေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္အားေသာ္ လည္းေကာင္း စြန္႔ရမည္။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ စြန္႔ရမည္။ပ။

''အသွ်င္ဘုရားတို႔ ဤ အကြၽႏု္ပ္၏ သကၤန္းသည္ ေရွးက မဖိတ္ၾကားအပ္ဘဲ ေဆြမ်ဳိး မေတာ္စပ္ေသာ အိမ္ရွင္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ သကၤန္း၌ အထူးစီရင္ျခင္းသို႔ ေရာက္သျဖင့္ စြန္႔ျခင္း (ဝိနည္းကံ) ရွိပါသည္၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသကၤန္းကို သံဃာအား စြန္႔ပါ၏''ဟု။ပ။ ေပးရာ၏ဟု။ပ။ ေပးကုန္ရာ၏ဟု။ပ။ အသွ်င့္အား ေပးပါ၏ဟု (ျပန္ေပးရမည္)။ 529

ေဆြမ်ဳိး မေတာ္စပ္သူ၌ ေဆြမ်ဳိးမေတာ္စပ္ဟု ထင္မွတ္ျခင္းရွိ၍ ေရွးက မဖိတ္ၾကားအပ္ဘဲ အိမ္ရွင္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ သကၤန္း၌ အထူးစီရင္ျခင္းသို႔ ေရာက္အံ့၊ နိႆဂၢိပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏။ ေဆြမ်ဳိးမေတာ္စပ္သူ၌ ယံုမွားရွိ၍ ေရွးက မဖိတ္ၾကားအပ္ဘဲ အိမ္ရွင္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ သကၤန္း၌ အထူးစီရင္ျခင္းသို႔ ေရာက္အံ့၊ နိႆဂၢိပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏။ ေဆြမ်ဳိးမေတာ္စပ္သူ၌ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူဟု ထင္မွတ္ျခင္း ရွိ၍ ေရွးက မဖိတ္ၾကားအပ္ဘဲ အိမ္ရွင္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ သကၤန္း၌ အထူးစီရင္ျခင္းသို႔ ေရာက္အံ့၊ နိႆဂၢိပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏။ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူ၌ ေဆြမ်ဳိးမေတာ္စပ္ဟု ထင္မွတ္ျခင္းရွိအံ့၊ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူ၌ ယံုမွားရွိအံ့ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူ၌ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူဟု ထင္မွတ္ျခင္း ရွိအံ့၊ အာပတ္ မသင့္။ 530

ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူတို႔အား ဖိတ္ၾကားသူတို႔အား သူတစ္ပါးအက်ဳိးငွါ မိမိ ဥစၥာျဖင့္ စီရင္ျခင္းသို႔ ေရာက္အံ့၊ အာပတ္ မသင့္၊ အဖိုးမ်ားစြာ တန္သည္ကို ဝယ္လိုသူအား အဖိုးအနည္းငယ္ တန္သည္ကိုဝယ္ေစအံ့၊ အာပတ္ မသင့္။ ႐ူးေသာ ရဟန္း အစလက္ဦးလြန္က်ဴးေသာ ရဟန္းအား အာပတ္ မသင့္။

၈ - ဥပကၡဋသိကၡာပုဒ္၊ ၁၁ --- စီဝရ၀ဂ္၊ နိႆဂၢိယ အခန္း၊ ပါရာဇိကဏ္ပါဠိေတာ္။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ဘယသုတ္... ေဘး

ဘယသုတ္

အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-
အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၴိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္ မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ''ရဟန္းတို႔'' ဟု ေခၚေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ''အသွ်င္ဘုရား'' ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ ...

ျဖစ္ေပၚသမွ်ေသာ ေၾကာက္လန္႔ျခင္း ေဘးအားလံုး တို႔သည္
သူမိုက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊
ပညာရွိေၾကာင့္ မျဖစ္ေပၚကုန္။

ျဖစ္ေပၚသမွ်ေသာ မၿငိမ္သက္ျခင္း 'ဥပဒၵေဝါ' အားလံုးတို႔သည္
သူမိုက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊
ပညာရွိေၾကာင့္ မျဖစ္ေပၚကုန္။

ျဖစ္ေပၚ သမွ်ေသာ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း 'ဥပသဂၢ' အားလံုးတို႔သည္
သူမိုက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊
ပညာရွိေၾကာင့္ မျဖစ္ေပၚကုန္။

ရဟန္းတို႔ က်ဴမိုး က်ဴကာ အိမ္မွေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျမက္မိုး ျမက္ကာ အိမ္မွေသာ္လည္းေကာင္း ေလာင္စြဲလြင့္ ထြက္ေသာ မီးသည္ ေလလံုကုန္ေသာ အတြင္း အျပင္ အဂၤေတ လိမ္းက်ံအပ္ကုန္ေသာ ေစ့စပ္ေသာ တံခါး ေဘာင္ တံခါးရြက္ ရွိကုန္ေသာ လံုေသာ ေလသာျပဴတင္း ရွိကုန္ေသာ အထြတ္တပ္အပ္ကုန္ေသာ အိမ္ႀကီး အိမ္ေကာင္း တို႔ကိုလည္း ေလာင္ကြၽမ္းသကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚသမွ်ေသာ ေၾကာက္လန္႔ျခင္း ေဘးအားလံုးတို႔သည္ သူမိုက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ ပညာရွိေၾကာင့္ မျဖစ္ေပၚကုန္။

ျဖစ္ေပၚ သမွ်ေသာ မၿငိမ္သက္ျခင္း 'ဥပဒၵေဝါ' အားလံုးတို႔သည္ သူမိုက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ ပညာရွိေၾကာင့္ မျဖစ္ေပၚကုန္။

ျဖစ္ေပၚသမွ်ေသာ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း 'ဥပသဂၢ' အားလံုးတို႔သည္ သူမိုက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ ပညာရွိေၾကာင့္ မျဖစ္ေပၚကုန္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သူမိုက္သည္ ေၾကာက္လန္႔ျခင္း ေဘးႏွင့္ စပ္လ်က္ ရွိ၏၊ ပညာရွိသည္ ေၾကာက္လန္႔ျခင္း ေဘးႏွင့္စပ္လ်က္ မရွိ၊ သူမိုက္သည္ မၿငိမ္သက္ျခင္း 'ဥပဒၵေဝါ' ႏွင့္ စပ္လ်က္ ရွိ၏၊ ပညာရွိသည္ မၿငိမ္သက္ျခင္း 'ဥပဒၵေဝါ' ႏွင့္ စပ္လ်က္ မရွိ၊ သူမိုက္သည္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း 'ဥပသဂၢ' ႏွင့္ စပ္လ်က္ ရွိ၏၊ ပညာရွိသည္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း 'ဥပသဂၢ' ႏွင့္ စပ္လ်က္ မရွိ။ ရဟန္းတို႔ ပညာရွိေၾကာင့္ ေၾကာက္လန္႔ျခင္းေဘး ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိ၊ ပညာရွိေၾကာင့္ မၿငိမ္သက္ျခင္း 'ဥပဒၵေဝါ' ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိ၊ ပညာရွိေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း 'ဥပသဂၢ' ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ''သူမိုက္ဟု သိေၾကာင္း တရားသံုးမ်ဳိး တို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္၍ ပညာရွိဟု သိေၾကာင္း တရားသံုးမ်ဳိးတို႔ကို ေဆာက္တည္၍ က်င့္ကုန္အံ့'' ဟု က်င့္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔သာလွ်င္ သင္တို႔ က်င့္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 1

၁ - ဘယသုတ္၊ ဗာလ၀ဂ္၊ တိကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

Saturday, June 5, 2010

သင္တိ္ု႔လည္း ဤသို႔ က်င့္ရေပမည္...

စံုသလားမေမးနဲ႔...
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔အတြက္ ျပည့္စံုလွေပေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမ...
ဒကာဒကာမတို႔ သင္တိ္ု႔လည္း က်င့္ရေပမည္...

သည္တစ္ခ်ီေတာ့ သိကၡာ၀ါႀကီးသူတို႔ကို ဦးစားေပးရန္ မလို...

ဝစၥကုဋိ၌ က်င့္ရမည့္ဝတ္ -

(၀စၥ=မစင္၊ က်င္ႀကီး။ ကုဋီ= အိမ္)
အိမ္သာသြားလွ်င္ က်င့္ရမည့္ က်င့္၀တ္...

ထုိအခါ ျဗာဟၼဏ ဇာတ္ရွိေသာ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ က်င္ႀကီး စြန္႔ၿပီးလွ်င္ ''ယုတ္ညံ့၍ အနံ႔မေကာင္းေသာ ဤက်င္ႀကီးကုိ မည္သူ သန္႔သက္ေရ ေဆးအံ့နည္း'' ဟု ေဆးျခင္းငွာ အလုိ မရွိ၊ ထုိရဟန္း၏ ဝစၥမဂ္၌ ပုိးေလာက္သည္ တည္၏။ ထုိအခါ ထုိရဟန္းသည္ ရဟန္းတို႔အား ဤအေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကား၏။ ငါ့သွ်င္ အသို႔နည္း သင္သည္ က်င္ႀကီး စြန္႔ၿပီးလွ်င္ သန္႔သက္ေရ မေဆးသေလာဟု ေမးကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ မေဆးသည္ မွန္၏ဟု ေျပာ၏။

အလုိနည္းေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ''အဘယ့္ေၾကာင့္ ရဟန္းသည္ က်င္ႀကီး စြန္႔ၿပီးလွ်င္ သန္႔သက္ေရ မေဆးဘိ သနည္း'' ဟု ကဲ့ရဲ႕ ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ် ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆုိၾက ကုန္၏။

ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ပ။ ရဟန္း သင္သည္ က်င္ႀကီး စြန္႔ၿပီးလွ်င္ သန္႔သက္ေရ မေဆးဟူသည္ မွန္သေလာဟု စိစစ္ ေမးျမန္းေတာ္မူ၏။ ''မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရား'' ဟု ေလွ်ာက္၏။ပ။ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူ၍။ပ။ တရား စကားကုိ ေဟာေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ရဟန္းတို႔ကုိ ''ရဟန္းတို႔ က်င္ႀကီး စြန္႔ၿပီးလွ်င္ ေရရွိလ်က္ မေဆးဘဲ မေနအပ္၊ မေဆးေသာ ရဟန္းအား ဒုကၠဋ္ အာပတ္ သင့္၏''။

ထိုအခါ ရဟန္းတို႔သည္ က်င္ႀကီး အိမ္၌ သီတင္းႀကီး အစဥ္အတုိင္း က်င္ႀကီးကုိ စြန္႔ကုန္၏၊ ရဟန္းငယ္တို႔သည္ ေရွးဦးစြာ လာကုန္ေသာ္လည္း က်င္ႀကီး သြားလုိလ်က္ ဆုိင္းငံ့ရ ကုန္၏၊ ထုိရဟန္းငယ္တို႔သည္ က်င္ႀကီးကုိ ေအာင့္ရသျဖင့္ မူး၍ လဲကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မွန္သေလာ။ပ။ မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ က်င္ႀကီး အိမ္၌ သီတင္းႀကီး အစဥ္အတုိင္း က်င္ႀကီးကုိ မစြန္႔အပ္၊ စြန္႔ေသာ ရဟန္းအား ဒုကၠဋ္ အာပတ္ သင့္၏။ ''ရဟန္းတို႔ ေရာက္လာေသာ အစဥ္အတုိင္း က်င္ႀကီး စြန္႔ရန္ ခြင့္ျပဳ၏'' ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ အလြန္ လ်င္စြာလည္း က်င္ႀကီးအိမ္သို႔ ဝင္ကုန္၏၊ သင္းပုိင္ကုိ မ၍လည္း ဝင္ကုန္၏၊ ညည္းတြားလ်က္လည္း က်င္ႀကီးကုိ စြန္႔ကုန္၏၊ ဒန္ပူ ခဲကုန္လ်က္လည္း က်င္ႀကီးကုိ စြန္႔ကုန္၏၊ က်င္ႀကီးတြင္း ျပင္ပ၌လည္း က်င္ႀကီးကုိ စြန္႔ကုန္၏၊ က်င္ငယ္ခြက္ ျပင္ပ၌လည္း က်င္ငယ္ကုိ စြန္႔ကုန္၏၊ က်င္ငယ္ ခြက္၌လည္း တံေတြးကုိ ေထြးကုန္၏၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ ကႏုတံျဖင့္လည္း သုတ္ကုန္၏၊ သုတ္ၿပီး ကႏုတံကုိလည္း က်င္ႀကီး တြင္း၌ ခ်ကုန္၏၊ အလြန္ လ်င္စြာလည္း ထြက္ကုန္၏၊ သင္းပုိင္ကုိ ပင့္မ၍လည္း ထြက္ကုန္၏၊ စပ္စပ္ အသံျပဳလ်က္လည္း သန္႔သက္ေရ ေဆးကုန္၏၊ သန္႔သက္ေရ ေဆးခြက္၌လည္း ေရကုိ ခ်န္ထား ကုန္၏။

အလုိနည္းေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ''အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ အလြန္ လ်င္စြာလည္း က်င္ႀကီး အိမ္သို႔ ဝင္ကုန္ဘိ သနည္း၊ သင္းပုိင္ကုိ ပင့္မ၍လည္း ဝင္ကုန္ဘ သနည္း၊ ညည္းတြား ကုန္လ်က္လည္း က်င္ႀကီးကုိ စြန္႔ကုန္ဘိ သနည္း၊ ဒန္ပူ ခဲကုန္လ်က္လည္း က်င္ႀကီးကုိ စြန္႔ကုန္ဘိ သနည္း၊ က်င္ႀကီး တြင္း ျပင္ပ၌လည္း က်င္ႀကီးကုိ စြန္႔ကုန္ဘိ သနည္း၊ က်င္ငယ္ခြက္ ျပင္ပ၌လည္း က်င္ငယ္ကုိ စြန္႔ကုန္ဘိ သနည္း၊ က်င္ငယ္ခြက္၌လည္း တံေတြးကုိ ေထြးကုန္ဘိ သနည္း၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ ကႏုတံျဖင့္လည္း သုတ္ကုန္ဘိ သနည္း၊ သုတ္ၿပီး ကႏုတံကုိလည္း က်င္ႀကီးတြင္း၌ ခ်ကုန္ဘိ သနည္း၊ အလြန္ လ်င္စြာလည္း ထြက္ကုန္ဘိ သနည္း၊ သင္းပုိင္ကုိ ပင့္မ၍လည္း ထြက္ကုန္ဘိ သနည္း၊ စပ္စပ္ အသံျပဳလ်က္လည္း သန္႔သက္ေရ ေဆးကုန္ဘိ သနည္း၊ သန္႔သက္ေရ ေဆးခြက္၌လည္း ေရကုိ ခ်န္ထားကုန္ဘိ သနည္း'' ဟု ကဲ့ရဲ႕ ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ် ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆုိ ၾကကုန္၏။

ထိုအခါ ထုိရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မွန္သေလာ။ပ။ မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ပ။ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူ၍။ပ။ တရားစကားကုိ ေဟာေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ရဟန္းတို႔ကုိ- 373

ရဟန္းတို႔ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ရဟန္းတို႔အား က်င္ႀကီးအိမ္၌ က်င့္ရမည့္ ဝတ္ကုိ ပညတ္အံ့၊
ယင္းက်င့္ဝတ္ အတုိင္း ရဟန္းတို႔သည္ က်င္ႀကီးအိမ္၌ က်င့္ရမည္။

က်င္ႀကီးအိမ္သို႔ သြားေသာ ရဟန္းသည္ ျပင္ပ၌ ရပ္လ်က္ ေခ်ာင္းဟန္႔ ရမည္၊
အတြင္း၌ ထုိင္ေနေသာ ရဟန္းတို႔သည္လည္း ေခ်ာင္းဟန္႔ ရမည္၊
သကၤန္းတန္း ဝါး၌ လည္းေကာင္း၊ သကၤန္းတန္းႀကဳိး၌ လည္းေကာင္း
သကၤန္းကုိ တင္ၿပီးလွ်င္ မေႏွးမလ်င္ က်င္ႀကီး အိမ္သို႔ ေကာင္းစြာ ဝင္ရမည္၊
အလြန္ လ်င္စြာ မဝင္အပ္၊
သင္းပုိင္ကုိ ပင့္မ၍ မဝင္အပ္၊
က်င္ႀကီး စြန္႔ရာ ေျခနင္းခုံ၌ ရပ္လ်က္ သင္းပုိင္ကုိ ပင့္မရမည္၊
ညည္းတြားလ်က္ က်င္ႀကီးကုိ မစြန္႔အပ္၊
ဒန္ပူခဲလ်က္ က်င္ႀကီးကုိ မစြန္႔အပ္၊
က်င္ႀကီးတြင္း ျပင္ပ၌ က်င္ႀကီးကုိ မစြန္႔အပ္၊
က်င္ငယ္ခြက္ ျပင္ပ၌ က်င္ငယ္ကုိ မစြန္႔အပ္၊
က်င္ငယ္ခြက္၌ တံေတြးကုိ မေထြးအပ္၊
ၾကမ္းတမ္းေသာ ကႏုတံျဖင့္ မသုတ္အပ္၊
ကႏုတံကုိ က်င္ႀကီးတြင္း၌ မခ်အပ္၊
က်င္ႀကီးစြန္႔ရာ ေျခနင္းခုံ၌ ရပ္လ်က္ ဖုံးလႊမ္းရမည္၊
အလြန္ လ်င္စြာ မထြက္အပ္၊
သင္းပုိင္ကုိ ပင့္မ၍ မထြက္အပ္၊
သန္႔သက္ေရ ေဆးရာ ေျခနင္းခုံ၌ ရပ္လ်က္ သင္းပုိင္ကုိ ပင့္မရမည္၊
စပ္စပ္ အသံျပဳလ်က္ မေဆးအပ္၊
သန္႔သက္ေရ ေဆးရန္ ခြက္၌ ေရကုိ ခ်န္မထားအပ္၊
သန္႔သက္ေရ ေဆးရာ ေျခနင္းခုံ၌ ရပ္လ်က္ ဖုံးလႊမ္းရမည္၊
က်င္ႀကီးအိမ္ကုိ က်င္ႀကီး လိမ္းက်ံမူ ေဆးေၾကာ ရမည္၊
သုံးၿပီး ကႏုတံခြက္သည္ ျပည့္မူ ကႏုတံကုိ စြန္႔ရမည္၊
က်င္ႀကီး အိမ္၌ အမႈိက္ရွိမူ က်င္ႀကီး အိမ္ကုိ တံျမက္ လွည္းရမည္၊
အက်ည္၌ အမႈိက္ရွိမူ အက်ည္ကုိ တံျမက္ လွည္းရမည္၊
ပရိဝုဏ္၌ အမႈိက္ရွိမူ ပရိဝုဏ္ကုိ တံျမက္ လွည္းရမည္၊
တံခါးမုခ္၌ အမႈိက္ရွိမူ တံခါးမုခ္ကုိ တံျမက္လွည္းရမည္၊
သန္႔သက္ေရအုိး၌ ေရမရွိမူ သန္႔သက္ေရအုိး၌ ေရေလာင္းရမည္။
ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ရဟန္းတို႔၏ က်င္ႀကီးအိမ္၌ က်င့္ရမည့္ ဝတ္တည္း၊
ယင္းက်င့္ဝတ္အတုိင္း ရဟန္းတို႔သည္ က်င္ႀကီးအိမ္၌ က်င့္ရမည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
374

၁ဝ - ဝစၥကုဋိ၌ က်င့္ရမည့္ဝတ္၊ ၀တၱကၡႏၶက၊ စူဠ၀ဂ္ပါဠိေတာ္။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။