ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Monday, August 23, 2010

သိကၡာသံုးပါး...ပဌမ သိကၡတၱယသုတ္၊


ရဟန္းတို႔ အက်င့္'သိကၡာ' တို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ အဘယ္ သံုးမ်ဳိးတို႔နည္း ဟူမူအဓိသီလသိကၡာ၊ အဓိစိတၱသိကၡာ၊ အဓိပညာသိကၡာတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ အဓိသီလသိကၡာ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊
ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သီလ ရွိ၏။ပ။ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေဆာက္တည္၍ က်င့္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပါတိေမာကၡ သံဝရသီလကို အဓိသီလ သိကၡာဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဓိစိတၱသိကၡာ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊
ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င္။ပ။ စတုတၴစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ စတုတၴစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနျခင္းကို အဓိစိတၱသိကၡာဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဓိပညာသိကၡာ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊
ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ''ဤကား ဆင္းရဲတည္း'' ဟု ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။ပ။ ''ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း'' ဟု ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သစၥာ ေလးပါး သိျခင္းကို အဓိပညာသိကၡာ ဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ အက်င့္ 'သိကၡာ' တို႔သည္ ဤသံုးမ်ိဳး တို႔တည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 90

၉ - ပဌမ သိကၡတၱယသုတ္၊ သမဏ၀ဂ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Thursday, August 5, 2010

သင္တိ္ု႔လည္း ဤသို႔ က်င့္ရေပမည္...


စံုသလားမေမးနဲ႔...
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔အတြက္ ျပည့္စံုလွေပေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမ...
ဒကာဒကာမတို႔ သင္တိ္ု႔လည္း က်င့္ရေပမည္...

သည္တစ္ခ်ီေတာ့ သိကၡာ၀ါႀကီးသူတို႔ကို ဦးစားေပးရန္ မလို...

Wednesday, August 4, 2010

ကိေလသာကင္းေသာ၊ အျပစ္မရွိေသာ...


အနဂၤဏသုတ္ မွ... (ကိေလသာကင္းေသာ၊ အျပစ္မရွိေသာ)


အသွ်င္မဟာေမာဂၢလာန္က ''ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ငါ့အား ဥပမာတစ္ခု ေပၚလာပါသည္'' ဟု အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ေလွ်ာက္ၾကား၏။

ငါ့သွ်င္ေမာဂၢလာန္ ထို႔ပမာကုိ ေဖာ္ေျပာပါေလာ့ ဟု မိန္႔ဆုိ၏။

ငါ့သွ်င္ ငါသည္ အခါတစ္ပါး၌ ေတာင္တို႔ျဖင့္။ ခံရံထားေသာ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ ေနပါသည္။ ငါ့သွ်င္ ငါသည္ နံနက္ အခ်ိန္၌ သကၤန္းကုိ ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္ သကၤန္းကုိ ယူေဆာင္လ်က္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ဆြမ္းခံ ဝင္ေသာအခါ ယာဥ္လုပ္သမား၏သား သမီတိသည္ ယာဥ္၏ အကြပ္တံကူကုိ ေရြေနစဥ္ ပ႑ဳ၏သား ယာဥ္လုပ္သမား အမ်ဳိးသားျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ တကၠတြန္းသည္ အနီး၌ ရပ္တည္ေနပါသည္။

ငါ့သွ်င္ ပ႑ဳ၏သား ယာဥ္လုပ္သမား အမ်ဳိးသားျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ တကၠတြန္းအား-
''ဤယာဥ္လုပ္သမား၏သား သမီတိသည္ ဤအကြပ္တံကူ၏ ဤသည့္အေကြး ဤသည့္ အေကာက္ ဤသည့္ အနာအဆာကုိ ေရြခဲ့ပါမူ ဤအကြပ္တံကူသည္ အေကြးအေကာက္ အနာအဆာ ကင္းလ်က္ စင္ၾကယ္သည္ ျဖစ္၍ အႏွစ္၌ တည္ရာ၏'' ဟု စိတ္အၾကံ ျဖစ္ေပၚလာ၏။

ငါ့သွ်င္ ယာဥ္လုပ္သမား ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ပ႑ဳ၏သား တကၠတြန္း၏ စိတ္အၾကံ အတုိင္း ယာဥ္လုပ္သမား၏သား သမီတိသည္ ထုိအကြပ္တံကူ၏ ထုိသည့္အေကြး ထုိသည့္အေကာက္ ထုိသည့္ အနာအဆာကုိ ေရြေလ၏။ ငါ့သွ်င္ ထုိအခါ ယာဥ္လုပ္သမား ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ပ႑ဳ၏သား တကၠတြန္းသည္ ''မိမိစိတ္ျဖင့္ သူတစ္ပါး စိတ္ကုိ သိသကဲ့သို႔ ေရြေလေယာင္တကား'' ဟု ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္ေသာ စကားကုိ ျမြက္ဆုိေလ၏။

ငါ့သွ်င္ ဤဥပမာအတူပင္ အၾကင္ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္...

ယုံၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား မရွိကုန္ဘဲ အသက္ေမြးမႈအတြက္သာ ရဟန္းျပဳကုန္၏၊
သဒၶါတရားျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳသူမ်ား မဟုတ္ၾကကုန္၊

စဥ္းလဲတတ္ကုန္၏၊
လွည့္ပတ္တတ္ကုန္၏၊
လိမ္လည္ ေကာက္က်စ္ တတ္ကုန္၏၊
ပ်ံ႕လြင့္ ကုန္၏၊
မာန္ေထာင္ ကုန္၏၊
လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္ကုန္၏၊
ႏႈတ္ထြက္ ၾကမ္းကုန္၏၊
ပရမ္းပတာ ေျပာဆုိကုန္၏၊
ဣေႁႏၵတံခါး ပိ္တ္ဆို႔ မထားကုန္၊
အစားအစာ၌ အတုိင္းအရွည္ကုိ မသိကုန္၊
ႏုိးၾကားမႈ၌ အားမစုိက္ကုန္၊
ရဟန္းတရား၌ မငဲ့ကြက္ကုန္၊
သိကၡာပုဒ္၌ ထက္သန္ေသာ ႐ုိေသ ေလးစားမႈ မရွိကုန္၊
လာဘ္မ်ားရန္သာ က်င့္ကုန္၏၊
အဆုံးအမ သာသနာေတာ္ကုိ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေပါ့ေပါ့ နာယူကုန္၏၊
ဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း၌ ေရွ႕သြား ျပဳကုန္၏၊
နိဗၺာန္ 'ဥပဓိ ဝိေဝက'၌ တာဝန္မဲ့ ျဖစ္ၾကကုန္၏၊
ပ်င္းရိကုန္၏၊
လုံ႕လ နည္းကုန္၏၊
သတိ ကင္းကုန္၏၊
ဆင္ျခင္ဉာဏ္ မရွိၾကကုန္၊
မတည္ၾကည္ ၾကကုန္၊
စိတ္ေလၾက ကုန္၏၊
ပညာမဲ့ၾက ကုန္၏၊
ထုိင္းအ,သူမ်ား ျဖစ္ၾက ကုန္၏၊

အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဤတရား ေဒသနာတည္းဟူေသာ ပဲခြပ္ျဖင့္ ထုိပုဂၢိဳလ္တို႔၏ စိတ္ကုိ (မိမိ)စိတ္ျဖင့္ သိသကဲ့သို႔ ေရြေလေယာင္တကား။

အၾကင္ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ကား သဒၶါတရားျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳၾကကုန္၏၊ မစဥ္းလဲ တတ္ကုန္၊ မလွည့္ပတ္ တတ္ကုန္၊ မလိမ္လည္ မေကာက္က်စ္ တတ္ကုန္၊ မပ်ံ႕လြင့္ကုန္၊ မာန္မေထာင္ကုန္၊ မလွ်ပ္ေပၚ မေလာ္လည္ကုန္၊ ႏႈတ္ထြက္ မၾကမ္းကုန္၊ ပရမ္းပတာ မေျပာဆုိကုန္၊ ဣေႁႏၵတံခါး ပိ္တ္ဆို႔ထား ကုန္၏၊ အစားအစာ၌ အတုိင္းအရွည္ကုိ သိကုန္၏၊ ႏုိးၾကားမႈ၌ အားစုိက္ ကုန္၏၊ ရဟန္းတရား၌ ငဲ့ကြက္ကုန္၏၊ သိကၡာပုဒ္၌ ထက္သန္ေသာ ႐ုိေသေလးစားျခင္း ရွိကုန္၏၊ လာဘ္မ်ားရန္ မက်င့္ကုန္၊ (အဆုံးအမ သာသနာေတာ္ကုိ) ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေပါ့ေပါ့ မနာယူကုန္၊ ဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း၌ တာဝန္မဲ့ ျဖစ္ကုန္၏၊ နိဗၺာန္'ဥပဓိ ဝိေဝက' ၌ ေရွ႕သြား ျပဳကုန္၏၊ ဝီရိယ ရွိကုန္၏၊ (နိဗၺာန္သို႔) စိတ္ကုိ ေစလႊတ္ေန ကုန္၏၊ သတိရွိ ကုန္၏၊ ဆင္ျခင္Óဏ္ ရွိကုန္၏၊ တည္ၾကည္ ကုန္၏၊ စိတ္မေလလြင့္ကုန္၊ ပညာ ရွိကုန္၏၊ မထုိင္းမအကုန္၊ ထုိအမ်ဳိးသားတို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏ ဤတရား ေဒသနာကုိ ၾကားၾကကုန္၍ ''အသွ်င္တို႔ ေကာင္းလွေပစြ၊ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ သီတင္း သုံးေဖာ္တို႔ကုိ အကုသုိလ္မွ ထေစ၍ ကုသုိလ္၌ တည္ေစဘိ၏'' ဟု (အၿမိဳက္အရသာကုိ ေသာက္ကုန္ဘိသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ သုဓာဘုတ္ကုိ စားကုန္ဘိ သကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း) ႏႈတ္ေရာစိတ္ပါ ေသာက္ၾက စားၾကေလေယာင္ တကား။

ငါ့သွ်င္ ဥပမာေသာ္ကား ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိ၍ အလွျပင္ေလ့ရွိသည့္ ဦးေခါင္းႏွင့္ တကြ ေရခ်ဳိးၿပီးေသာ မိန္းမ၊ သို႔မဟုတ္ ေယာက်္ားသည္ ၾကာပန္းကုိ ျဖစ္ေစ၊ မုိးေဆြပန္းကုိ ျဖစ္ေစ၊ စစ္ႀကီးပန္း စံပယ္ပန္းကုိ ျဖစ္ေစ ရခဲ႔ေသာ္ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ခံယူကာ ဦးေခါင္းေပၚ၌ ပန္ဆင္ရာ သကဲ့သို႔ အၾကင္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ သဒၶါတရားျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳ ၾကကုန္၏၊

မစဥ္းလဲကုန္၊ မလွည့္ပတ္ တတ္ကုန္၊ မလိမ္လည္ မေကာက္က်စ္ တတ္ကုန္၊ စိတ္မပ်ံ႕လြင့္ကုန္၊ မာန္မေထာင္ကုန္၊ မလွ်ပ္ေပၚ မေလာ္လည္ကုန္၊ ႏႈတ္ထြက္ မၾကမ္းကုန္၊ ပရမ္းပတာ မေျပာဆုိကုန္၊ ဣေႁႏၵတံခါးပိ္တ္ဆို႔ထား ကုန္၏၊ အစားအစာ၌ အတုိင္းအရွည္ကုိ သိကုန္၏၊ ႏုိးၾကားမႈ၌ အားစုိက္ကုန္၏၊ ရဟန္း တရား၌ ငဲ့ကြက္ကုန္၏၊ သိကၡာပုဒ္၌ ထက္သန္ေသာ ႐ုိေသ ေလးစားျခင္း ရွိကုန္၏၊ လာဘ္မ်ားရန္ မက်င့္ကုန္၊ အဆုံးအမ သာသနာေတာ္ကုိ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေပါ့ေပါ့ မနာယူကုန္၊ ဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း၌ တာဝန္မဲ့ ျဖစ္ကုန္၏၊ နိဗၺာန္ 'ဥပဓိဝိေဝက' ၌ ေရွ႕သြား ျပဳကုန္၏၊ လုံ႕လ ရွိၾကကုန္၏၊ နိဗၺာန္သို႔ စိတ္ကုိ ေစလႊတ္ ေနကုန္၏၊ သတိ ရွိကုန္၏၊ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ ရွိကုန္၏၊ တည္ၾကည္ကုန္၏၊ စိတ္မေလလြင့္ ကုန္၊ ပညာရွိ ကုန္၏၊ မထုိင္းမအကုန္၊ ထုိအမ်ဳိးသားတို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏ ဤတရား ေဒသနာကုိ နာၾကားရ ကုန္၍-

''အသွ်င္တို႔ ေကာင္းလွေပစြ၊ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ သီတင္းသုံးေဖာ္တို႔ကုိ အကုသုိလ္မွ ထေစ၍ ကုသုိလ္၌ တည္ေစဘိ၏'' ဟု အၿမိဳက္အရသာကုိ ေသာက္ကုန္ဘိ သကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ သုဓာဘုတ္ကုိ စားကုန္ဘိ သကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း ႏႈတ္ေရာစိတ္ပါ ေသာက္ၾက စားၾကေလေယာင္တကား'' ဟု ေလွ်ာက္ၾကား၏။

ဤသို႔လွ်င္ ထုိအဂၢသာဝက ရဟႏၲာ အရွင္ျမတ္ႀကီး ႏွစ္ပါးတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ေကာင္းစြာ ေဟာေျပာေသာ စကားကုိ ဝမ္းေျမာက္ၾကေလ ကုန္သတည္း။ 63

၅ - အနဂၤဏသုတ္၊ မွ၊ မူလပရိယာယ၀ဂ္၊ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ဆရာငါးဦးကုိျပျခင္း...ဆရာငါးဦးကုိျပျခင္း


ေမာဂၢလႅာန္ ေလာက၌ ဆရာငါးဦးတို႔သည္ ထင္ရွား ရွိကုန္၏၊
ငါးဦးတို႔ကား အဘယ္သူတို႔နည္း။

ေမာဂၢလႅာန္ ဤေလာက၌ ဆရာအခ်ဳိ႕သည္...
စင္ၾကယ္ေသာ သီလ မရွိဘဲလ်က္ ''စင္ၾကယ္ေသာ သီလ ရွိ၏''၊ ''ငါ၏ သီလသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ျဖဴစင္၏၊ မညစ္ႏြမ္း'' ဟု ဝန္ခံ၏။ ထုိဆရာကုိ တပည့္တို႔သည္ ''ဤအသွ်င္ ဆရာသည္ စင္ၾကယ္ေသာ သီလ မရွိဘဲလ်က္ 'စင္ၾကယ္ေသာ သီလ ရွိ၏'၊ 'ငါ၏ သီလသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ျဖဴစင္၏၊ မညစ္ႏြမ္း' ဟု ဝန္ခံ၏။ ငါတို႔သည္ လူတို႔အား ေျပာကုန္မူဤဆရာသည္ မႏွစ္ၿမဳိ႕ရာ၊ ငါတို႔သည္ ထုိမႏွစ္ၿမဳိ႕ဖြယ္ စကားျဖင့္ ထုိဆရာကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေျပာကုန္အံ့နည္း၊ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာ အရံအတား ေဆးပစၥည္း ပရိကၡရာတို႔ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ထား၏။ အၾကင္ အမႈကုိ ထုိဆရာသည္ ျပဳလုပ္အံ့၊ ထုိအမႈျဖင့္ပင္ ထုိဆရာသည္ ထင္ရွားလတၱံ႕'' ဟု သိကုန္၏။ ေမာဂၢလႅာန္ ဤသို႔ေသာ ဆရာကုိ တပည့္တို႔သည္ သီလမွ ေစာင့္ကုန္၏။ ဤသို႔ေသာ ဆရာသည္လည္း တပည့္တို႔၏ သီလမွ ေစာင့္ျခင္းကုိ ေတာင့္တ၏။


ေမာဂၢလႅာန္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား
ဤေလာက၌ ဆရာ အခ်ိဳ႕သည္ စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ေမြးျခင္း မရွိဘဲလ်က္ ''စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ ေမြးျခင္း ရွိ၏''၊ ''ငါ၏ အသက္ ေမြးျခင္းသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ျဖဴစင္၏၊ မညစ္ႏြမ္း'' ဟု ဝန္ခံ၏။ ထုိဆရာကုိ တပည့္တို႔သည္ ''ဤအသွ်င္ ဆရာသည္ စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ ေမြးျခင္း မရွိဘဲလ်က္ 'စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ ေမြးျခင္း ရွိ၏'၊ 'ငါ၏ အသက္ ေမြးျခင္းသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ျဖဴစင္၏၊ မညစ္ႏြမ္း' ဟု ဝန္ခံ၏။ ငါတို႔သည္ လူတို႔အား ေျပာကုန္မူ ဤအသွ်င္ ဆရာသည္ မႏွစ္ၿမဳိ႕ရာ၊ ငါတို႔သည္ ထုိမႏွစ္ၿမဳိ႕ဖြယ္ေသာ စကားျဖင့္ ထုိဆရာကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေျပာကုန္အံ့နည္း၊ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာ အရံအတား ေဆးပစၥည္း ပရိကၡရာတို႔ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ထား၏၊ အၾကင္အမႈကုိ ထုိဆရာသည္ ျပဳလုပ္အံ့၊ ထုိအမႈျဖင့္ပင္ ထုိဆရာသည္ ထင္ရွားလတၱံ႕'' ဟု သိကုန္၏၊ ေမာဂၢလႅာန္ ဤသို႔ေသာ ဆရာကုိ တပည့္တို႔သည္ အသက္ ေမြးျခင္းမွ ေစာင့္ကုန္၏၊ ဤသို႔ေသာ ဆရာသည္လည္း တပည့္တို႔၏ အသက္ ေမြးျခင္းမွ ေစာင့္ျခင္းကုိ ေတာင့္တ၏။


ေမာဂၢလႅာန္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား
ဤေလာက၌ ဆရာ အခ်ိဳ႕သည္ မစင္ၾကယ္ေသာ တရားေဟာျခင္း ရွိလ်က္ ''စင္ၾကယ္ေသာ တရား ေဟာျခင္း ရွိ၏''၊ ''ငါ၏ တရား ေဟာျခင္းသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ျဖဴစင္၏၊ မညစ္ႏြမ္း'' ဟု ဝန္ခံ၏။ ထုိဆရာကုိ တပည့္တို႔သည္ ''ဤအသွ်င္ ဆရာသည္ မစင္ၾကယ္ေသာ တရားေဟာျခင္း ရွိလ်က္ 'စင္ၾကယ္ေသာ တရား ေဟာျခင္း ရွိ၏'၊ 'ငါ၏ တရား ေဟာျခင္းသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ျဖဴစင္၏၊ မညစ္ႏြမ္း' ဟု ဝန္ခံ၏။ ငါတို႔သည္ လူတို႔အား ေျပာကုန္မူ ဤအသွ်င္ ဆရာသည္ မႏွစ္ၿမဳိ႕ရာ၊ ငါတို႔သည္ ထုိမႏွစ္ၿမဳိ႕ဖြယ္ စကားျဖင့္ ထုိဆရာကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေျပာကုန္အံ့နည္း၊ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာ အရံအတား ေဆးပစၥည္း ပရိကၡရာတို႔ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ထား၏။ အၾကင္ အမႈကုိ ထုိဆရာသည္ ျပဳလုပ္အံ့၊ ထုိအမႈျဖင့္ပင္ ထုိဆရာသည္ ထင္ရွား လတၱံ႕'' ဟု သိကုန္၏၊ ေမာဂၢလႅာန္ ဤသို႔ေသာ ဆရာကုိ တပည့္တို႔သည္ တရား ေဟာျခင္းမွ ေစာင့္ကုန္၏။ ဤသို႔ေသာ ဆရာသည္လည္း တပည့္တို႔၏ တရား ေဟာျခင္းမွ ေစာင့္ျခင္းကုိ ေတာင့္တ၏။

ေမာဂၢလႅာန္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား
ဤေလာက၌ ဆရာအခ်ဳိ႕သည္ မစင္ၾကယ္ေသာ ေျပာၾကားျခင္း ရွိလ်က္ ''စင္ၾကယ္ေသာ ေျပာၾကားျခင္း ရွိ၏''၊ ''ငါ၏ ေျပာၾကားျခင္းသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ျဖဴစင္၏၊ မညစ္ႏြမ္း'' ဟု ဝန္ခံ၏။ ထုိဆရာကုိ တပည့္တို႔သည္ ''ဤအသွ်င္ ဆရာသည္ မစင္ၾကယ္ေသာ ေျပာၾကားျခင္းရွိလ်က္ 'စင္ၾကယ္ေသာ ေျပာၾကားျခင္း ရွိ၏'၊ 'ငါ၏ ေျပာၾကားျခင္းသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ျဖဴစင္၏၊ မညစ္ႏြမ္း' ဟု ဝန္ခံ၏။ ငါတို႔သည္ လူတို႔အား ေျပာကုန္မူ ဤအသွ်င္ ဆရာသည္ မႏွစ္ၿမဳိ႕ရာ၊ ငါတို႔သည္ ထုိမႏွစ္ၿမဳိ႕ဖြယ္ စကားျဖင့္ ထုိဆရာကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေျပာကုန္ အံ့နည္း၊ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာ အရံအတား ေဆးပစၥည္း ပရိကၡရာတို႔ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ ထား၏၊ အၾကင္ အမႈကုိ ထုိဆရာသည္ ျပဳလုပ္အံ့၊ ထုိအမႈျဖင့္ပင္ ထုိဆရာသည္ ထင္ရွား လတၱံ႕'' ဟု သိကုန္၏၊ ေမာဂၢလာန္ ဤသို႔ေသာ ဆရာကုိ တပည့္တို႔သည္ ေျပာၾကားျခင္းမွ ေစာင့္ကုန္၏၊ ဤသို႔ေသာ ဆရာသည္လည္း တပည့္တို႔၏ ေျပာၾကားျခင္းမွ ေစာင့္ျခင္းကုိ ေတာင့္တ၏။

ေမာဂၢလႅာန္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား
ဤေလာက၌ ဆရာအခ်ဳိ႕သည္ မစင္ၾကယ္ေသာ ဉာဏ္ အျမင္ရွိလ်က္ ''စင္ၾကယ္ေသာ ဉာဏ္ အျမင္ ရွိ၏''၊ ''ငါ၏ ဉာဏ္ အျမင္သည္ စင္ၾကယ္၏၊ ျဖဴစင္၏၊ မညစ္ႏြမ္း'' ဟု ဝန္ခံ၏။ ထုိဆရာကုိ တပည့္တို႔သည္ ''ဤအသွ်င္ ဆရာသည္ မစင္ၾကယ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ ရွိလ်က္ 'စင္ၾကယ္ေသာ ဉာဏ္ အျမင္ ရွိ၏'၊ 'ငါ၏ ဉာဏ္ အျမင္သည္ စင္ၾကယ္၏၊ ျဖဴစင္၏၊ မညစ္ႏြမ္း' ဟု ဝန္ခံ၏။ ငါတို႔သည္ လူတို႔အား ေျပာကုန္မူ ဤအသွ်င္ ဆရာသည္ မႏွစ္ၿမဳိ႕ရာ၊ ငါတို႔သည္ ထုိမႏွစ္ၿမဳိ႕ဖြယ္ စကားျဖင့္ ထုိဆရာကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေျပာကုန္အံ့နည္း၊ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာ အရံအတား ေဆး ပစၥည္း ပရိကၡရာတို႔ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ထား၏၊ အၾကင္ အမႈကုိ ထုိဆရာသည္ ျပဳလုပ္အံ့၊ ထုိအမႈျဖင့္ပင္ ထုိဆရာသည္ ထင္ရွား လတၱံ႕'' ဟု သိကုန္၏၊ ေမာဂၢလႅာန္ ဤသို႔ေသာ ဆရာကုိ တပည့္တို႔သည္ ဉာဏ္အျမင္မွ ေစာင့္ကုန္၏၊ ဤသို႔ေသာ ဆရာသည္လည္း တပည့္တို႔၏ ဉာဏ္အျမင္မွ ေစာင့္ျခင္းကုိ ေတာင့္တ၏။

ေမာဂၢလႅာန္ ေလာက၌ ဤဆရာ ငါးဦးတို႔သည္ ရွိကုန္၏။
ေမာဂၢလႅာန္ ငါမူကား စင္ၾကယ္ေသာ သီလ ရွိေသာေၾကာင့္ ''စင္ၾကယ္ေသာ သီလ ရွိ၏''၊ ''ငါ၏သီလသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ျဖဴစင္၏၊ မညစ္ႏြမ္း'' ဟု ဝန္ခံ၏။ ငါ့ကုိလည္း တပည့္တို႔သည္ သီလမွ မေစာင့္ကုန္၊ ငါသည္လည္း တပည့္တို႔၏ သီလမွ ေစာင့္ျခင္းကုိ မေတာင့္တ။ စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ေမြးျခင္း ရွိေသာေၾကာင့္။ပ။ စင္ၾကယ္ေသာ တရား ေဟာျခင္း ရွိေသာေၾကာင့္။ပ။ စင္ၾကယ္ေသာ ေျပာၾကားျခင္း ရွိေသာေၾကာင့္။ပ။ စင္ၾကယ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ''စင္ၾကယ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ ရွိ၏''၊ ''ငါ၏ ဉာဏ္အျမင္သည္ စင္ၾကယ္၏၊ ျဖဴစင္၏၊ မညစ္ႏြမ္း'' ဟု ဝန္ခံ၏။ ငါ့ကုိလည္း တပည့္တို႔သည္ ဉာဏ္အျမင္မွ မေစာင့္ကုန္၊ ငါသည္လည္း တပည့္တို႔၏ ဉာဏ္အျမင္မွ ေစာင့္ျခင္းကုိ မေတာင့္တ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 334

ဆရာငါးဦးကုိျပျခင္း၊ သံဃေဘဒကၡႏၶ၊ စူဠ၀ဂ္ပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။