ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Tuesday, October 26, 2010

ငါသည္ကား တစ္ထပ္တည္းေသာဆြမ္းကိုသာစားသည္တဲ့...

ဒီအက်ဳိးေတြ ရမယ္တဲ့...

တစ္ခါတစ္ရံ လိုက္နာၾကည့္ပါလား...

သင္ ဤသို႔က်င့္ပါ...

သင္ ဤသို႔က်င့္ပါ...

သူ႔ကို ဘယ္လိုသေဘာထားရမလဲ...

သူ႔ကို ဘယ္လိုသေဘာထားရမလဲ...

သံေယာဇဥ္ ခုႏွစ္ပါး တစ္ပါးမွ မထားမိေစနဲ႔...

သံေယာဇဥ္ ခုႏွစ္ပါး တစ္ပါးမွ မထားမိေစနဲ႔...

သင့္အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးတရားမ်ား ျဖစ္ပြားေစရန္...

သင့္အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးတရားမ်ား ျဖစ္ပြားေစရန္...

ဘာေၾကင့္ သင္ ျပင္းစြာတပ္မက္ရသနည္းဆိုေသာ္...

ဘာေၾကင့္ သင္ ျပင္းစြာတပ္မက္ရသနည္းဆိုေသာ္...

ျငင္းခံုရျခင္း၏ အေျခခံတရားမ်ား...

ျငင္းခံုရျခင္း၏ အေျခခံတရားမ်ား...

Monday, October 25, 2010

ဣေႁႏၵ မေစာင့္စည္းေသာ ရဟန္း...ဗိဠာရသုတ္

(ေၾကာင္)


ရဟန္းဘ၀မွာ မေပ်ာ္ေမြ႔ေသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရခဲေသာ ရဟန္းဘ၀ၾကီး မဆံုး႐ႈံးေစျခင္းငွာ၊ ဤဗိဠာရသုတ္ေတာ္ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္... သတိတရား လက္ကိုင္ထား၍ ေရွာင္ႏိုင္ၾကပါေစ...

ဣေႁႏၵ မေစာင့္စည္းေသာ ရဟန္း...

သာဝတၴိနိဒါန္း
ထုိအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ အလြန္အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဒါယကာအိမ္တို႔၌ လွည့္လည္၏၊ ထုိရဟန္းကုိ ''အသွ်င္သည္ အလြန္အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဒါယကာအိမ္တို႔၌ မလွည့္လည္ပါလင့္'' ဟု ရဟန္းတို႔ ေျပာဆုိကုန္၏။ ရဟန္းတို႔က ေျပာဆုိအပ္ေသာ္လည္း ထုိရဟန္းသည္ မေရွာင္ၾကဥ္၊ ထိုအခါ မ်ားစြာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၍ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ရွိခုိးကုန္လွ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင္ေနကုန္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကုိ ေလွ်ာက္ကုန္၏-

''အသွ်င္ဘုရား ရဟန္းတစ္ပါးသည္ အလြန္အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဒါယကာအိမ္တို႔၌ လွည့္လည္ပါ၏၊ ထုိရဟန္းကုိ 'အသွ်င္သည္ အလြန္အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဒါယကာအိမ္တို႔၌ မလွည့္လည္ပါလင့္'ဟု ဆုိၾကပါကုန္၏၊ ရဟန္းတုိ႔က ဆုိဆံုးမအပ္ေသာ္လည္း ထုိရဟန္းသည္ မေရွာင္ၾကဥ္ပါ'' ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ေရွးကျဖစ္ဖူးသည္ကား ေၾကာင္သည္ ''ဤၾကြက္ငယ္သည္ အၾကင္အခါ အစာရွာရန္ ထြက္လာလတၱံ႕၊ ထုိအခါ ထုိထြက္လာရာ အရပ္၌ပင္ ထုိၾကြက္ငယ္ကုိ ဖမ္း၍ စားအံ့'' ဟု ၾကြက္ငယ္ကုိ ရွာသည္ျဖစ္၍ အိမ္ျခံစပ္ အညစ္အေၾကးရွိရာ အမိႈက္ပံု၌ ရပ္တည္ေန၏၊ ရဟန္းတို႔ ထုိအခါ၌ ထုိၾကြက္ငယ္သည္ အစာရွာရန္ သြား၏၊ ထုိၾကြက္ငယ္ကုိ ေၾကာင္သည္ ဖမ္းယူလ်က္ ေကာင္းစြာ မစားဘဲ အေဆာတလ်င္ မ်ဳိခ်လိုက္၏၊ ထုိၾကြက္ငယ္သည္ ထုိေၾကာင္၏ အူမကုိ လည္းေကာင္း၊ အူသိမ္ကုိ လည္းေကာင္း ကုိက္ခဲ၏။ ထုိေၾကာင္သည္ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ရာ၏၊ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲသို႔လည္း ေရာက္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ နံနက္အခါ သကၤန္းကုိ ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကုိ ေဆာင္ယူၿပီးလွ်င္ မေစာင့္စည္းေသာကုိုယ္ မေစာင့္စည္းေသာႏႈတ္ မေစာင့္စည္းေသာစိတ္ မထင္ေသာ သတိ၊ မပိတ္ဆို႔အပ္ကုန္ေသာ ဣေႁႏၵတို႔ျဖင့္ ရြာသို႔ျဖစ္ေစ၊ နိဂံုးသို႔ျဖစ္ေစ ဆြမ္းခံဝင္၏။

ထုိ ရဟန္းသည္ ထုိရြာ၌ မလံုမလဲ ဝတ္႐ံုေသာ မာတုဂါမကုိ ျမင္ရေသာေၾကာင့္ တပ္စြန္းျခင္း 'ရာဂ'သည္ ထုိ ရဟန္း၏ စိတ္ကုိ ဖ်က္ဆီး၏၊ ထုိရဟန္းသည္ တပ္စြန္းျခင္း 'ရာဂ' ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေသျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ရာ၏၊ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲသို႔လည္း ေရာက္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ ရဟန္းသည္ သိကၡာခ်၍ လူထြက္၏၊ ထုိရဟန္း၏ ဤလူထြက္ျခင္းသည္ အရိယာ၏ အဆံုးအမ၌ ေသသည္မည္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဝု႒ာနကံ သံဃာဒိသိသ္အာပတ္တို႔တြင္ တစ္ပါးပါးေသာ ညစ္ႏြမ္းေသာ အာပတ္သို႔ ေရာက္ျခင္းသည္ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲမည္၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ''ေစာင့္စည္းအပ္ေသာကုိယ္ ေစာင့္စည္းအပ္ေသာႏႈတ္ ေစာင့္စည္းအပ္ေသာစိတ္ ထင္ေသာသတိ ပိတ္ဆို႔အပ္ေသာ ဣေႁႏၵတို႔ျဖင့္ ရြာသို႔ျဖစ္ေစ၊ နိဂံုးသို႔ျဖစ္ေစ ဆြမ္းခံဝင္ကုန္အံ့'' ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔က်င့္ရမည္ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။ ၂၃၂

၁ဝ - ဗိဠာရသုတ္၊ ၉ - ၾသပမသံယုတ္၊ နိဒါနဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Friday, October 8, 2010

အာပတ္ကုိ မကုစားျခင္းေၾကာင့္ ျပဳအပ္ေသာ ဥေကၡပနီယကံ...


အာပတ္ကုိ မကုစားျခင္းေၾကာင့္ ျပဳအပ္ေသာ ဥေကၡပနီယကံ


ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာသမၺီျပည္ ေဃာသိတာ႐ံုေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူေသာအခါ အသွ်င္ဆႏၷသည္ အာပတ္သို႔ ေရာက္ၿပီး၍ အာပတ္ကုိ မကုစားလို။ အလုိနည္းေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ''အသွ်င္ဆႏၷသည္ အာပတ္သို႔ ေရာက္ၿပီး၍ အာပတ္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ မကုစားလိုဘိ သနည္း''ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ် ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾက ကုန္၏။

ထုိအခါ ထုိရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ၾက ကုန္၏။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္း အရာေၾကာင့္ ရဟန္းသံဃာကို စည္းေဝးေစ၍- ''ရဟန္းတို႔ ဆႏၷရဟန္းသည္ အာပတ္သို႔ ေရာက္ၿပီး၍ အာပတ္ကို မကုစားလို ဟူသည္ မွန္သေလာ'' ဟု စိစစ္ ေမးျမန္းေတာ္မူ၏။ မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူ၏၊
ရဟန္းတို႔ မေလ်ာက္ပတ္။ ပ။ ရဟန္းတို႔ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ထုိေယာက်္ားသည္ အာပတ္သို႔ ေရာက္ၿပီး၍ အာပတ္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ မကုစားလိုဘိ သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤဆႏၷ ျပဳမိေသာအမႈသည္ မၾကည္ညိဳေသးေသာသူတို႔အား ၾကည္ညိဳေစျခင္းငွာ လည္းေကာင္း။ပ။ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူၿပီးေနာက္။ပ။ တရားစကားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၍ ရဟန္းတို႔ကို-

ရဟန္းတို႔ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သံဃာသည္ ဆႏၷရဟန္းအား အာပတ္ကို မကုစားျခင္းေၾကာင့္ (ျပဳအပ္ေသာ) သံဃာႏွင့္ အတူတကြ သံုးေဆာင္ျခင္း မရွိေသာ ဥေကၡပနီယကံကို ျပဳေလာ့။
ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျပဳရမည္၊ ေရွးဦးစြာ ဆႏၷရဟန္းကို ေစာဒနာ ရမည္၊ ေစာဒနာၿပီးေနာက္ ေအာက္ေမ့ေစရမည္၊ ေအာက္ေမ့ ေစၿပီးေနာက္ အာပတ္သို႔ တင္ရမည္၊ အာပတ္သို႔ တင္ၿပီးေနာက္ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာ၍ စြမ္းရည္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ သံဃာကို သိေစရမည္။

''အသွ်င္ဘုရားတို႔ သံဃာသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ စကားကို နာေတာ္မူေလာ့၊ ဤဆႏၷရဟန္းသည္ အာပတ္သို႔ ေရာက္ၿပီး၍ အာပတ္ကုိ မကုစားလို၊ သံဃာအား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အခါရွိေသာ ကံသည္ အကယ္၍ ျဖစ္ျငားအံ့၊ သံဃာသည္ ဆႏၷရဟန္းအား အာပတ္ကုိ မကုစားျခင္းေၾကာင့္ ျပဳအပ္ေသာ သံဃာႏွင့္ အတူတကြ သံုးေဆာင္ျခင္း မရွိေသာ ဥေကၡပနီယကံကို ျပဳရာ၏၊ ဤကား သိေစျခင္းတည္း။

အသွ်င္ဘုရားတို႔ သံဃာသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ စကားကို နာေတာ္မူေလာ့၊ ဤဆႏၷရဟန္းသည္ အာပတ္သို႔ ေရာက္ၿပီး၍ အာပတ္ကုိ မကုစားလို၊ သံဃာသည္ ဆႏၷရဟန္းအား အာပတ္ကုိ မကုစားျခင္းေၾကာင့္ ျပဳအပ္ေသာ သံဃာႏွင့္ အတူတကြ သံုးေဆာင္ျခင္း မရွိေသာ ဥေကၡပနီယကံကို ျပဳ၏၊ ဆႏၷရဟန္းအား အာပတ္ကုိ မကုစားျခင္းေၾကာင့္ ျပဳအပ္ေသာ သံဃာႏွင့္ အတူတကြ သံုးေဆာင္ျခင္းမရွိေသာ ဥေကၡပနီယကံ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ အၾကင္ အသွ်င္အား ႏွစ္သက္ျခင္း ရွိ၏၊ ထုိအသွ်င္သည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနရာ၏၊ အၾကင္ အသွ်င္အား ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိ၊ ထုိအသွ်င္သည္ ေျပာဆုိရာ၏။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ဤအေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကားပါ၏။ ပ ။
သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ဤအေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကားပါ၏။

အသွ်င္ဘုရားတို႔ သံဃာသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ စကားကို နာေတာ္မူေလာ့၊ ဤဆႏၷရဟန္းသည္ အာပတ္သို႔ ေရာက္ၿပီး၍ အာပတ္ကုိ မကုစားလို၊ သံဃာသည္ ဆႏၷရဟန္းအား အာပတ္ကုိ မကုစားျခင္းေၾကာင့္ ျပဳအပ္ေသာ သံဃာႏွင့္ အတူတကြ သံုးေဆာင္ျခင္း မရွိေသာ ဥေကၡပနီယကံကို ျပဳ၏၊ ဆႏၷရဟန္းအား အာပတ္ကုိ မကုစားျခင္းေၾကာင့္ ျပဳအပ္ေသာ သံဃာႏွင့္ အတူတကြ သံုးေဆာင္ျခင္း မရွိေသာ ဥေကၡပနီယကံ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ အၾကင္ အသွ်င္အား ႏွစ္သက္ျခင္း ရွိ၏၊ ထုိအသွ်င္သည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနရာ၏၊ အၾကင္ အသွ်င္အား ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိ၊ ထုိအသွ်င္သည္ ေျပာဆုိရာ၏။ သံဃာသည္ ဆႏၷရဟန္းအား အာပတ္ကုိ မကုစားျခင္းေၾကာင့္ ျပဳအပ္ေသာ သံဃာႏွင့္ အတူတကြ သံုးေဆာင္ျခင္း မရွိေသာ ဥေကၡပနီယကံကုိ ျပဳအပ္ၿပီ၊ သံဃာအား ႏွစ္သက္ျခင္း ရွိ၏၊ ထု႔ိေၾကာင့္္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏၊ ဤသို႔ ဆိတ္ဆိတ္ ေနသျဖင့္ ဤႏွစ္သက္သည့္ အျဖစ္ကို သိမွတ္ရပါသည္'' ဟု သိေစရမည္။


ယခုေခတ္ အာပတ္သင့္ေသာရဟန္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ဖူးပါ၏... ေဒသနာမၾကားေသာသူမ်ားကိုလည္းေတြ႔ဖူးပါ၏... သို႔ေသာ္ အာပတ္ကို မကုစားေသာရဟန္းအား ဥေကၡပနီယကံ ျပဳျခင္းမ်ဳိး မေတြ႔ဖူးေသးပါ... ကံျပဳခဲ့ပါလွ်င္လည္း ကံျပဳခံရေသာရဟန္းသည္ အေရးလုပ္မည္ မထင္ေတာ့ပါေပ... အမုန္းခံရဖို႔ အလားအလာသာ ရွိေပသည္... ဤသည္ကား မိမိအထင္သာ...


ရဟန္းတို႔ ''ဆႏၷရဟန္းကို အာပတ္ကုိ မကုစားျခင္းေၾကာင့္ ျပဳအပ္ေသာ သံဃာႏွင့္ အတူတကြ သံုးေဆာင္ျခင္း မရွိေသာ ဥေကၡပနီယကံကုိ ျပဳအပ္ၿပီ'' ဟု ေက်ာင္းတုိက္ အဆက္ဆက္သို႔လည္း ေျပာၾကား ကုန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 56

၆ - အာပတ္ကုိ မကုစားျခင္းေၾကာင့္ ျပဳအပ္ေသာ ဥေကၡပနီယကံ၊
ကမကၡႏၶက၊ စူဠ၀ဂ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

သံဃာပိုင္ ပစၥည္း မစြန္႔ထုိက္...


သံဃာပိုင္ ပစၥည္း မစြန္႔ထုိက္...


ရဟန္းတို႔ ...


ဤမစြန္႔ထုိက္ေသာ ဘ႑ာပစၥည္း ငါးမ်ဳိးတို႔ကို သံဃာသည္ လည္းေကာင္း၊ ဂိုဏ္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္သည္ လည္းေကာင္း မစြန္႔ထုိက္ကုန္၊ စြန္႔ေသာ္လည္း စြန္႔ရာ မေရာက္ကုန္၊ စြန္႔ေသာ ရဟန္းအား ထုလႅစၥဥ္း အာပတ္ သင့္၏။ငါးမ်ဳိးေသာ ဘ႑ာတို႔ကား အဘယ္တို႔နည္း။၁။ 'အရံ အရံရာ' ဤကား မစြန္႔ထုိက္ေသာ ပဌမဘ႑ာ အစုတည္း၊ သံဃာသည္ လည္းေကာင္း၊ ဂုိဏ္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္သည္ လည္းေကာင္း မစြန္႔ထုိက္၊ စြန္႔ေသာ္လည္း စြန္႔သည္ မမည္၊ စြန္႔ေသာ ရဟန္းအား ထုလႅစၥဥ္း အာပတ္ သင့္၏။၂။ 'ေက်ာင္း ေက်ာင္းရာ' ဤကား မစြန္႔ထုိက္ေသာ ဒုတိယ ဘ႑ာအစုတည္း၊ သံဃာသည္ လည္းေကာင္း၊ ဂုိဏ္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္သည္ လည္းေကာင္း မစြန္႔ထုိက္၊ စြန္႔ေသာ္လည္း စြန္႔သည္ မမည္၊ စြန္႔ေသာ ရဟန္းအား ထုလႅစၥဥ္း အာပတ္ သင့္၏။၃။ 'ေညာင္ေစာင္း အင္းပ်ဥ္ ဘံုလွ်ဳိ 'ဖံု' ေခါင္းအံုး' ဤကား မစြန္႔ထုိက္ေသာ တတိယဘ႑ာ အစုတည္း၊ သံဃာသည္ လည္းေကာင္း၊ ဂုိဏ္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္သည္ လည္းေကာင္း မစြန္႔ထုိက္၊ စြန္႔ေသာ္လည္း စြန္႔သည္ မမည္၊ စြန္႔ေသာ ရဟန္းအား ထုလႅစၥဥ္း အာပတ္ သင့္၏။၄။ 'ေၾကးအုိးႀကီး ေၾကးအုိး စရည္း ေၾကးအင္တြဲ ေၾကးဖ်ဥ္း ပဲခြပ္ ပုဆိန္ ဓားမ ေပါက္တူး ေဆာက္' ဤကား မစြန္႔ထုိက္ေသာ စတုတၴဘ႑ာ အစုတည္း၊ သံဃာသည္ လည္းေကာင္း၊ ဂုိဏ္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္သည္ လည္းေကာင္း မစြန္႔ထုိက္၊ စြန္႔ေသာ္လည္း စြန္႔သည္ မမည္၊ စြန္႔ေသာ ရဟန္းအား ထုလႅစၥဥ္း အာပတ္ သင့္၏။၅။ 'ႏြယ္ ဝါး ျဖဴဆံျမက္ ၿပိတ္ျမက္ ျမက္ ေျမညက္ သစ္ဘ႑ာ ေျမဘ႑ာ' ဤကား မစြန္႔ထုိက္ေသာ ပၪၥမဘ႑ာ အစုတည္း၊ သံဃာသည္ လည္းေကာင္း၊ ဂုိဏ္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္သည္ လည္းေကာင္း မစြန္႔ထုိက္၊ စြန္႔ေသာ္လည္း စြန္႔သည္ မမည္၊ စြန္႔ေသာ ရဟန္းအား ထုလႅစၥဥ္း အာပတ္ သင့္၏။ရဟန္းတို႔ ဤငါးမ်ဳိးေသာ ဘ႑ာတို႔ကုိ မစြန္႔ထုိက္ကုန္၊ သံဃာသည္ လည္းေကာင္း၊ ဂုိဏ္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္သည္ လည္းေကာင္း မစြန္႔ထုိက္၊ စြန္႔ေသာ္လည္း စြန္႔သည္ မမည္၊ စြန္႔ေသာ ရဟန္းအား ထုလႅစၥဥ္းအာပတ္ သင့္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။၃ - တတိယအခန္း၊ ေသနာသနကၡႏၶက၊ စူဠ၀ဂ္ပါဠိေတာ္။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။