ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Sunday, January 30, 2011

ႏွမအရြယ္ရွိသူတို႔၌ ႏွမဟူေသာ စိတ္ကို ထားၾကကုန္ေလာ့...

27 Jan 11, 20:25thida: တပည့္ေတာ္မ သိလိုတာေလး ေမးေလွ်ာက္ခြင့္ျပဳပါဘုရား။ ဘာရဒြါရဇာတ္ကို စံုစံုလင္လင္ သိလိုပါတယ္ဘုရား။

lknt: ဒကာမၾကီး thida ေရ... ဒီေန႔ ဘာရဒြါဇသုတ္ေတာ္ကို မူရင္းအတိုင္း တင္ေပးလိုက္ပါတယ္... စိတ္ခ်မ္းသာၾကပါေစ...

ဘာရဒြါဇသုတ္


အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇသည္ ေကာသမၺီျပည္ ေဃာသိတာ႐ံု ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ဥေဒနမင္းသည္ အသွ်င္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္ ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန ၿပီးေသာ္ အသွ်င္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏-

ကာမဂုဏ္ျဖင့္ မေပ်ာ္ပဲ ေနႏိုင္ျခင္း အေၾကာင္းကား…

''အသွ်င္ဘာရဒြါဇ ဤပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ ရဟန္းငယ္တို႔သည္ မည္းနက္ေသာ ဆံပင္ရွိကုန္လ်က္ ေကာင္းေသာ အရြယ္ႏွင့္ျပည့္စံုကုန္လ်က္ ပဌမ အရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္လ်က္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မေပ်ာ္ျမဴးၾကဖူးကုန္ဘဲလ်က္ အသက္ထက္ဆံုး ျပည့္စံု စင္ၾကယ္စြာ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္ကုန္၍ အစဥ္အဆက္ကိုလည္း ၿပီးေစကုန္ေသာ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း''ဟု ေလွ်ာက္၏။

မင္းျမတ္ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား သည္၊

ရဟန္းတို႔ လာၾကကုန္ေလာ့ သင္တို႔သည္
အမိအရြယ္ရွိသူတို႔၌ အမိဟူေသာ စိတ္ကို ထားၾကကုန္ေလာ့၊
ႏွမအရြယ္ရွိသူတို႔၌ ႏွမဟူေသာ စိတ္ကို ထားၾကကုန္ေလာ့၊
သမီးအရြယ္ရွိသူတို႔၌ သမီးဟူေသာ စိတ္ကို ထားၾကကုန္ေလာ့၊
ဟူေသာ ဤစကားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

မင္းျမတ္ ဤပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ ရဟန္းငယ္တို႔သည္ မည္းနက္ေသာ ဆံပင္ရွိကုန္လ်က္ ေကာင္းေသာ အရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္လ်က္ ပဌမအရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္လ်က္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မေပ်ာ္ျမဴး ၾကဖူးကုန္ဘဲလ်က္ အသက္ထက္ဆံုး ျပည့္စံုစင္ၾကယ္စြာ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္ကုန္၍ အစဥ္အဆက္ကိုလည္း ၿပီးေစကုန္ေသာ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား ဤသည္ပင္တည္းဟု မိန္႔ဆို၏။

အသွ်င္ဘာရဒြါဇ စိတ္ဟူသည္ ေလာ္လည္ေဖာက္ျပားတတ္၏၊ တစ္ခါတစ္ရံ အမိအရြယ္ရွိသူတို႔၌ ေသာ္လည္း တပ္မက္မႈတရားတို႔သည္ ျဖစ္တတ္ကုန္၏၊ ႏွမအရြယ္ရွိသူတို႔၌ ေသာ္လည္း တပ္မက္မႈတရား့တို႔သည္ ျဖစ္တတ္ကုန္၏၊ သမီးအရြယ္ရွိသူတို႔၌ ေသာ္လည္း တပ္မက္မႈတရားတို႔သည္ ျဖစ္တတ္ကုန္၏၊ အသွ်င္ဘာရဒြါဇ ဤပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ မည္းနက္ေသာ ဆံပင္ရွိကုန္လ်က္။ပ။ အစဥ္အဆက္ကိုလည္း ၿပီးေစကုန္ေသာ တစ္ပါးေသာ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့သည္လည္း ရွိပါေသးသေလာဟု ေလွ်ာက္၏။

ကိေလသာ မျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းကား…

မင္းျမတ္ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား သည္ ''ရဟန္းတို႔ လာၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔သည္ ေျခဖဝါးမွ အထက္ ဆံဖ်ားမွ ေအာက္ျဖစ္ေသာ အေရအပိုင္းအျခားရွိေသာ မစင္ၾကယ္ေသာ ဝတၳဳအမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ျဖင့္ ျပည့္ေသာ ဤခႏၶာကိုယ္ကိုသာလွ်င္ ဆင္ျခင္ၾကကုန္ေလာ့။

(၃၂ ေကာ႒ာသ ေခၚသည္၊ ဒါပဲ ရွိသည္)
ဤခႏၶာကိုယ္၌ ဆံပင္, အေမြး, ေျခသည္း လက္သည္း, သြား, အေရ၊ အသား, အေၾကာ, အ႐ိုး, ႐ိုးတြင္းခ်င္ဆီ, အညႇိဳ႕၊ ႏွလံုး, အသည္း, အေျမႇး, အဖ်ဥ္း, အဆုတ္၊ အူမ, အူသိမ္, အစာသစ္, အစာေဟာင္း, ဦးေႏွာက္၊ သည္းေျခ, သလိပ္, ျပည္, ေသြး, ေခြၽး, အဆီခဲ၊ မ်က္ရည္, ဆီၾကည္, တံေတြး, ႏွပ္, အေစး, က်င္ငယ္ဟူ၍ ရွိ၏၊ ဤသို႔႐ႈဆင္ျခင္ၾကကုန္ေလာ့'' ဟူေသာ ဤစကားကို ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္၏။ မင္းျမတ္ ပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ရဟန္းငယ္တို႔သည္ မည္း နက္ေသာ ဆံပင္ရွိကုန္လ်က္။ပ။ အစဥ္အဆက္ကိုလည္း ၿပီးေစကုန္ေသာ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား ဤသည္ပင္တည္း။

အသွ်င္ဘာရဒြါဇ ပြါးအပ္ၿပီးေသာ ခႏၶာကိုယ္, ပြါးအပ္ၿပီးေသာ ကိုယ္က်င့္တရား, ပြါးအပ္ၿပီးေသာ စိတ္, ပြါးအပ္ၿပီးေသာ ပညာရွိကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔အား ထိုအမႈသည္ ျပဳလြယ္ပါ၏။ အသွ်င္ဘာရဒြါဇ မပြားအပ္ေသးေသာ ခႏၶာကိုယ္, မပြားအပ္ေသးေသာ ကိုယ္က်င့္တရား, မပြားအပ္ေသးေသာ စိတ္, မပြားအပ္ေသးေသာ ပညာရွိကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔အားကား ထိုအမႈသည္ ခဲယဥ္း၏။ အသွ်င္ဘာရဒြါဇ တစ္ရံတစ္ခါ အသုဘဟု ႏွလံုးသြင္းမည္ ၾကံေသာ္လည္း သုဘအားျဖင့္သာ ေရာက္လာ၏။ အသွ်င္ဘာရဒြါဇ ဤ ပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ ရဟန္းငယ္တို႔သည္ မည္းနက္ေသာ ဆံပင္ရွိကုန္လ်က္။ပ။

အစဥ္အဆက္ကိုလည္းၿပီးေစ ကုန္ေသာ တစ္ပါးေသာ အေၾကာင္းအေထာက္ အပံ့သည္ ရွိပါေသးသေလာဟု ေလွ်ာက္၏။

ဣေႁႏၵ မေစာင့္စည္းလွ်င္…

မင္းျမတ္ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား သည္ ''ရဟန္းတို႔ လာၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔သည္ ဣေႁႏၵတို႔၌ လံုျခံဳေသာ တံခါးရွိလ်က္ ေနၾကကုန္ေလာ့၊

စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ အဆင္း'႐ူပါ႐ံု'ကို ျမင္ေသာ္ မိန္းမေယာက္်ားစေသာ သဏၭာန္နိမိတ္ကို မမွတ္ယူၾကကုန္လင့္၊ လက္ေျခစေသာ အဂၤါ ၿပံဳးဟန္ ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ အမွတ္လကၡဏာကို မမွတ္ယူၾက ကုန္လင့္၊ စကၡဳေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းဘဲ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား မက္ေမာျခင္း 'အဘိဇၩာ' ႏွလံုးမသာျခင္း 'ေဒါမနႆ' ဟူေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုစကၡဳေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္ၾကကုန္ေလာ့၊ စကၡဳေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းၾကကုန္ေလာ့၊ စကၡဳေႁႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ေရာက္ၾကကုန္ေလာ့။

နားျဖင့္ အသံ 'သဒၵါ႐ံု' ကို ၾကားေသာ္။
ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႕ 'ဂႏၶာ႐ံု' ကို နမ္းရွဴေသာ္။
လွ်ာျဖင့္အရသာ 'ရသာ႐ံု'ကို လ်က္ေသာ္။
ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕အထိ 'ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု' ကို ေတြ႕ထိေသာ္။
စိတ္ျဖင့္သေဘာ တရား 'ဓမၼာ႐ံု' ကို သိေသာ္ မိန္းမေယာက္်ားစေသာ သဏၭာန္နိမိတ္ကို မမွတ္ယူၾကကုန္လင့္၊ လက္ေျခ စေသာ အဂၤါ ၿပံဳးဟန္ ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ အမွတ္လကၡဏာကို မမွတ္ယူၾကကုန္လင့္၊ မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းဘဲ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား မက္ေမာျခင္း ' အဘိဇၩာ 'ႏွလံုးမသာျခင္း 'ေဒါမနႆ' ဟူေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုမနိေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္ၾကကုန္ေလာ့၊ မနိေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းၾကကုန္ေလာ့၊ မနိေႁႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက ကုန္ေလာ့''။

မင္းျမတ္ ဤပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ ရဟန္းငယ္တို႔သည့္မည္းနက္ေသာ ဆံပင္ရွိကုန္လ်က္ ေကာင္း ေသာ အရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္လ်က္ ပဌမအရြယ္ႏွင့္ျပည့္စံုကုန္လ်က္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မေပ်ာ္ျမဴးၾကဖူးကုန္ဘဲလ်က္ အသက္ထက္ဆံုး ျပည့္စံုစင္ၾကယ္စြာ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္ကုန္၍ အစဥ္အဆက္ကိုလည္း ၿပီးေစကုန္ေသာ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား ဤသည္ပင္တည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။


အသွ်င္ဘာရဒြါဇ အံ့ၾသဖြယ္ရွိေပစြ၊ အသွ်င္ဘာရဒြါဇ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ။ အသွ်င္ဘာရဒြါဇ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာ ဘုရားသည္ ဤစကားေတာ္ကို အလြန္ပင္ ေကာင္းစြာေဟာေတာ္မူအပ္ပါေပ၏။ အသွ်င္ဘာရဒြါဇ ဤပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ ရဟန္းငယ္တို႔သည္ မည္းနက္ေသာဆံပင္ ရွိကုန္လ်က္ ေကာင္းေသာ အရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္လ်က္ ပဌမအရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္လ်က္ကာမဂုဏ္တို႔၌ မေပ်ာ္ျမဴးၾကဖူးကုန္ဘဲလ်က္ အသက္ထက္ဆံုး ျပည့္စံုစင္ၾကယ္စြာ အက်င့္ျမတ္ကိုက်င့္ကုန္ေသာ အစဥ္အဆက္ကိုလည္း ၿပီးေစကုန္ေသာ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား ဤသည္ပင္တည္း။

သတိျဖင့္ မေစာင့္စည္းေသာအခါ…

အသွ်င္ဘာရဒြါဇ တပည့္ေတာ္သည္လည္း မေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ မေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ ႏႈတ္ျဖင့္ မေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ မထင္ေစအပ္ေသာ သတိျဖင့္ မေစာင့္စည္းအပ္ေသာ ဣေႁႏၵတို႔ျဖင့္ နန္းေတာ္တြင္းသို႔ ဝင္ေသာအခါ တပည့္ေတာ္ကို တပ္မက္မႈတရားတို႔သည္ အလြန္ႏွိပ္စက္ပါကုန္၏။

သတိျဖင့္ ေစာင့္စည္းေသာအခါ…

အသွ်င္ဘာရဒြါဇ တပည့္ေတာ္သည္ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ ႏႈတ္ျဖင့္ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ထင္ေစအပ္ေသာ သတိျဖင့္ ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ ဣေႁႏၵတို႔ျဖင့္ နန္းေတာ္တြင္းသို႔ ဝင္ေသာအခါ တပည့္ေတာ္ကို တပ္မက္မႈတရားတို႔သည္ ထိုကဲ့သို႔ မႏွိပ္စက္ပါကုန္။

အသက္ထက္ဆံုး ရတနာသုံးပါးကို…
အသွ်င္ဘာရဒြါဇ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိေပစြ၊ အသွ်င္ဘာရဒြါဇ အလြန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိေပစြ။ အသွ်င္ဘာရဒြါဇ ေမွာက္ထားေသာ ဝတၳဳကို လွန္ျပဘိသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ဖံုးထားအပ္ေသာ ဝတၳဳကို ဖြင့္လွစ္ျပဘိသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္ေသာ သူအား လမ္းမွန္ကို ေျပာၾကားဘိသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ''မ်က္စိအျမင္ရွိသူတို႔သည္ အဆင္းတို႔ကို ျမင္ၾကလိမ့္မည္''ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း အသွ်င္ဘာရဒြါဇသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တရားကို ျပေတာ္မူအပ္ပါ၏။

အသွ်င္ဘာရဒြါဇ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို လည္းေကာင္း၊ တရားကို လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းသံဃာကို လည္းေကာင္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။ အသွ်င္ဘာရဒြါဇသည္ အကြၽႏု္ပ္ကိုယေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ဆံုး ရတနာသုံးပါးကို ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္၏။ 127

၄-ဘာရဒြါဇသုတ္၊ ဂဟပတိ၀ဂ္၊ သဠာယတန၀ဂၢသံယုတ္။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, January 18, 2011

အစလက္ဦး လြန္က်ဴးေသာ ရဟန္းသည္ အာပတ္ မသင့္...


ေစတနာမရွိေသာ ရဟန္း၊
သတိေမ့ေလ်ာ့ေသာ ရဟန္း၊
မသိေသာ ရဟန္း၊
နာဖ်ားေသာ ရဟန္းတို႔အား အာပတ္ မသင့္ပါ…
ေျမာက္ကဲ့သို႔ ပါးေစာင္၌ ထား၍ မစားအပ္…

ဝိနေယာ နာမ ဗုဒၶသာသနႆ အာယု
၀ိနည္းသည္ ျမတ္ဗုဒၶသာသနာ၏ အသက္ျဖစ္၏


သိကၡာပုဒ္ အမွတ္ ၁၉၀

ဆ႒သိကၡာပုဒ္

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၴိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူေသာအခါ ဆဗၺဂၢီရဟန္း တို႔သည္ ေမ်ာက္ကဲ့သို႔ ပါးေစာင္၌ ထား၍ စားကုန္၏။ပ။

''ေမ်ာက္ကဲ့သို႔ ပါးေစာင္၌ ထား၍ မစားအံ့ဟု က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈ ကို ျပဳရမည္'' ဤသို႔ ျပၾကကုန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေျမာက္ကဲ့သို႔ ပါးေစာင္၌ ထား၍ မစားအပ္။
အၾကင္ရဟန္းသည္ သိကၡာပုဒ္၌ မ႐ိုေသျခင္းကို စြဲ၍ ေျမာက္ကဲ့သို႔ ပါးေစာင္တစ္ဖက္၌ျဖစ္ေစ ပါးေစာင္ႏွစ္ဖက္လံုး၌ျဖစ္ေစ ထားလ်က္ စားအံ့၊ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။

ျမတ္စြာဘုရား လိုေလေသးမရွိ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔ကို အဆံုးအမေတြ ေပးခဲ့ပါေပတယ္ဘုရား… သည္ေလာက္ထိသာ လိုက္နာႏိုင္ၾကမယ္ဆို ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔ ေဘးေတြ႔ၾကမွာ မဟုတ္ပါ… ခုေတာ့ ကိေလသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာေဘးေတြ မိုးလင္းမွ မိုးခ်ဳပ္ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ေနၾကရပါတယ္… ကိုယ့္အျပစ္နဲ႔ကိုယ္ ခံၾကရေပဦးမည္…

ေစတနာမရွိေသာ ရဟန္း၊ သတိေမ့ေလ်ာ့ေသာ ရဟန္း၊ မသိေသာ ရဟန္း၊ နာဖ်ားေသာ ရဟန္းတို႔အား အာပတ္ မသင့္၊ သစ္သီးႀကီးငယ္တို႔၌လည္း အာပတ္မသင့္။ ေဘးရန္တို႔ေၾကာင့္လည္း အာပတ္ မသင့္၊ ႐ူးေသာ ရဟန္း၊ အစလက္ဦး လြန္က်ဴးေသာ ရဟန္းတို႔အားလည္း အာပတ္ မသင့္။ 622

၆ - ဆ႒သိကၡာပုဒ္၊ ၅ - ကဗဠဝဂ္၊ ေသခိယအခန္း၊ ပါစိတ္ပါဠိေတာ္။

ပါစိတ္အာပတ္= ကုသိုလ္စိတ္မွ ေလွ်ာက်သည္...
ဒုကၠဋ္အာပတ္= မေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ လူအမ်ားကဲ့ရဲ႕ဖြယ္အျပစ္...ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Friday, January 14, 2011

သရီးရိုင္ဖယ္ တံဆိပ္ေလးမွ ၀တ္ရံုခ်င္ၾကပါသည္ဘုရား…


သႏၲဳ႒ိသုတ္ (ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္း)

ရဟန္းတို႔ တာဝန္လည္းနည္း၍ ရလည္း ရလြယ္ကုန္ေသာ ပစၥည္းတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ ထို ပစၥည္းတို႔သည္ အျပစ္လည္း မရွိကုန္။ အဘယ္ ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ သကၤန္းတို႔တြင္ ပံ့သကူသကၤန္းသည္ တာဝန္လည္းနည္း၏၊ ရလည္း ရလြယ္၏၊ ထို သကၤန္းသည္ အျပစ္လည္းမရွိ။
ျမတ္စြာဘုရား ပံ့သကူသကၤန္း ၀တ္ရံုလိုသူ ရွားပါးေနပါၿပီ… စီ၀ိုင္စီရယ္ ဗိုလ္မရယ္ သရီးရိုင္ဖယ္ တံဆိပ္ေလးမွ ၀တ္ရံုခ်င္ၾကပါသည္ဘုရား… တစ္ခ်ဳိ႔က သကၤန္းအသစ္ကေလးရပါလွ်င္ ပြတ္ၾကည့္ၾကေသးသည္…
ရဟန္းတို႔ စားဖြယ္တို႔တြင္ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ ရအပ္ေသာ ဆြမ္းသည္ တာဝန္လည္းနည္း၏၊ ရလည္း ရလြယ္၏၊ ထို ဆြမ္းသည္ အျပစ္လည္း မရွိ။
ျမတ္စြာဘုရား ဆြမ္းခံဖို႔ရာ သပိတ္ဆိုတာ သိမ္မွထြက္ၿပီးေနာက္ ဘယ္ထားမိမွန္း မမွတ္မိၾကေတာ့တာ မ်ားလွပါသည္ဘုရား… မအပ္စပ္ေသာ သပိတ္အေရာင္ေတြေတာင္ မသိၾကေတာ့ပါဘုရား… ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ခ်ဳိ႔ ခရီးသြားလာလွ်င္ အထုပ္ေတြေတာ့ အမ်ားၾကီးပါ… သပိတ္ေတာ့ျဖင့္ ပါမလာၾကပါ…
ရဟန္းတို႔ ေက်ာင္းတို႔တြင္ သစ္ပင္ရင္းဟူေသာ ေက်ာင္းသည္ တာဝန္လည္းနည္း၏၊ ရလည္း ရလြယ္၏၊ ထို ေက်ာင္းသည္ အျပစ္လည္း မရွိ။
ျမတ္စြာဘုရား ျမန္မာျပည္မွ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား သစ္ပင္ေအာက္တြင္ ႐ုကၡမူဓုတင္ ေဆာက္တည္ကာ ေနၾကသည္မွာ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္… တပည့္ေတာ္တို႔ ေနရာေဒသကေတာ့ အလြန္ခ်မ္းေအးသည့္အတြက္ ေနထိုင္၍ မရပါဘုရား…
ရဟန္းတို႔ ေဆးတို႔တြင္ ႏြားက်င္ငယ္ပုပ္တည္းဟူေသာ ေဆးသည္ တာဝန္လည္းနည္း၏၊ ရလည္း ရလြယ္၏၊ ထိုေဆးသည္ အျပစ္လည္း မရွိ။
ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ကို ယံုၾကည္ပါသည္ လိုက္နာလိုပါသည္… သို႔ေသာ္ တပည့္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေရာဂါ ေ၀ဒနာဆိုးၾကီး ရွိေပမဲ့ မေသာက္ႏိုင္ေသးပါ… တကယ္ေသာက္သံုးေနေသာ ဆရာေတာ္မ်ားကို ၾကည္ညိဳပါသည္… ကန္ေတာ့လိုက္ပါသည္…
ရဟန္းတို႔ တာဝန္လည္းနည္း၍ ရလည္း ရလြယ္ကုန္ေသာ ပစၥည္းတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ ထို ပစၥည္းတို႔သည္ အျပစ္လည္း မရွိကုန္။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ တာဝန္နည္း၍ ရလြယ္ေသာ ပစၥည္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ဤသို႔ ေရာင့္ရဲျခင္းကို ''ရဟန္း၏ ရဟန္းအျဖစ္'' ဟူေသာ အဂၤါ တစ္ပါးဟု ငါဆို၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။တာဝန္လည္းနည္း ရလည္း ရလြယ္ အျပစ္လည္း မရွိေသာ ပစၥည္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲေသာ ရဟန္းအား ေက်ာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သကၤန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေသာက္ဖြယ္စားဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္၏ ပင္ပန္းျခင္း ကင္း၏။ အရပ္မ်က္ႏွာကိုလည္း မထိခိုက္။ ရဟန္းတရားအား ေလ်ာ္ေသာ အၾကင္ တရားတို႔ကို ထို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏၊ မေမ့မေလ်ာ့ေသာ သတိရွိသည္ ျဖစ္၍ က်င့္ေသာ၊ ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ ထိုတရားတို႔ကို သိမ္းဆည္း၍ ယူအပ္ေလ သတည္း။ 27

၇ - သႏၲဳ႒ိသုတ္၊ ဥ႐ုေ၀လ၀ဂ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။


သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, January 11, 2011

ငပ်င္းကိုေရွာင္...


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Monday, January 10, 2011

သည္ေနရာမွာ ေမြ႔ေလ်ာ္သင့္၏...

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Thursday, January 6, 2011

သင္ေလ ရဟႏၱာလို ေနေပးပါ…


သင္ေလ ရဟႏၱာလို ေနေပးပါ…

အက်ဳိးႀကီးတယ္၊ အာနိသင္ႀကီးတယ္၊ တန္ခိုးႀကီးတယ္...


Wednesday, January 5, 2011

သညာဆယ္ပါး နာနာပြား…
သညာဆယ္ပါး နာနာပြား…
ဂိရိမာနႏၵသုတ္

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၴိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ဂိရိမာနႏၵသည္ အနာေရာဂါရွိ၏၊ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ျပင္းစြာ မက်န္းမမာ ျဖစ္၏။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရား အထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား -

''အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဂိရိမာနႏၵသည္ အနာေရာဂါ ရွိပါ၏၊ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေနပါ၏၊ ျပင္းစြာ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေနပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အသွ်င္ဂိရိမာနႏၵ အထံသို႔ သနားသျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူပါ'' ဟုေလွ်ာက္၏။

အာနႏၵာ အကယ္၍ သင္သည္ ဂိရိမာနႏၵရဟန္းအား သညာ ဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို ေဟာလွ်င္ သညာ ဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို ၾကားနာရသည္ရွိေသာ္ ဂိရိမာနႏၵရဟန္းအား ထိုအနာေရာဂါသည္ ခဏခ်င္း ၿငိမ္းရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိသည္သာတည္း။

အဘယ္ဆယ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –
အနိစၥသညာ၊ အနတၱသညာ၊ အသုဘသညာ၊ အာဒီနဝသညာ၊ ပဟာနသညာ၊ ဝိရာဂသညာ၊ နိေရာဓသညာ၊ သဗၺေလာေက အနဘိရတိသညာ၊ သဗၺသခၤါေရသု အနိစၧာသညာ 'သခၤါရအားလုံး၌ အလိုမရွိအပ္ ဟူေသာ အမွတ္'၊ အာနာပါန ႆတိတို႔တည္း။

အနိစၥသညာ ဟူသည္မွာ…
အာနႏၵာ အနိစၥသညာ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္သို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ''႐ုပ္သည္ မျမဲ၊ ေဝဒနာသည္ မျမဲ၊ သညာသည္ မျမဲ၊ သခၤါရတို႔သည္ မျမဲကုန္၊ ဝိညာဏ္သည္ မျမဲ'' ဟု ဆင္ျခင္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ဤဥပါဒါန ကၡႏၶာငါးပါးတို႔၌ အနိစၥ 'မျမဲ' ဟု ႐ႈေလ့ရွိကာ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကို အနိစၥသညာ ဟု ဆိုအပ္၏။

အနတၱသညာ ဟူသည္မွာ…
အာနႏၵာ အနတၱသညာ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္သို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ''မ်က္စိသည္ အတၱမဟုတ္၊ အဆင္း '႐ူပါ႐ုံ'တို႔သည္ အတၱ မဟုတ္ကုန္၊ နားသည္ အတၱမဟုတ္၊ အသံ 'သဒၵါ႐ုံ'တို႔သည္ အတၱ မဟုတ္ကုန္၊ ႏွာေခါင္းသည္ အတၱ မဟုတ္၊ အနံ႔'ဂႏၶာ႐ုံ'တို႔သည္ အတၱမဟုတ္ကုန္။ လွ်ာသည္ အတၱမဟုတ္၊ အရသာ 'ရသာ႐ုံ'တို႔သည္ အတၱ မဟုတ္ကုန္၊ ကိုယ္သည္ အတၱ မဟုတ္၊ အေတြ႕ 'ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ'တို႔သည္ အတၱ မဟုတ္ကုန္၊ စိတ္သည္ အတၱ မဟုတ္၊ သေဘာတရား 'ဓမၼာ႐ုံ'တို႔သည္ အတၱ မဟုတ္ကုန္'' ဟု ဆင္ျခင္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ဤအတြင္းအပ တည္ရာ 'အာယတန' ေျခာက္ပါးတို႔၌ အစိုးမရ 'အနတၱ' ဟု ႐ႈေလ့ရွိကာ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကို အနတၱသညာဟု ဆိုအပ္၏။

အသုဘသညာ ဟူသည္မွာ…
အာနႏၵာ အသုဘသညာ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေျခဖဝါး အျပင္မွ အထက္၌ ဆံပင္ဖ်ားမွ ေအာက္၌ အေရအပိုင္းအျခား ရွိေသာ အထူးထူး အျပားျပားေသာ မစင္ၾကယ္ေသာ ဝတၴဳျဖင့္ ျပည့္ေသာ ဤကိုယ္ 'ခႏၶာ'ကိုသာလွ်င္ ဆင္ျခင္၏။ ''ဤကိုယ္'ခႏၶာ'၌ ဆံပင္၊ အေမြး၊ လက္သည္း ေျခသည္း၊ သြား၊ အေရ + အသား၊ အေၾကာ၊ အ႐ိုး၊ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ၊ အညႇိဳ႕+ ႏွလုံး၊ အသည္း၊ အေျမႇး၊ အဖ်ဥ္း၊ အဆုတ္ + အူမ၊ အူသိမ္၊ အစာသစ္၊ အစာေဟာင္း၊ ဦးေႏွာက္ + သည္းေျခ၊ သလိပ္၊ ျပည္၊ ေသြး၊ ေခြၽး၊ အဆီခဲ + မ်က္ရည္၊ ဆီၾကည္၊ တံေတြး၊ ႏွပ္၊ အေစး၊ က်င္ငယ္တို႔သည္ ရွိၾကကုန္၏'' ဟု ဆင္ျခင္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ဤကိုယ္၌ မတင့္တယ္ 'အသုဘ' ဟု ႐ႈေလ့ ရွိကာေန၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကို အသုဘသညာ ဟု ဆိုအပ္၏။

အာဒီနဝသညာ ဟူသည္မွာ…
အာနႏၵာ အာဒီနဝသညာ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္သို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ''ဤကိုယ္သည္ ဆင္းရဲမ်ား၏၊ အျပစ္မ်ား၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ဤကိုယ္၌ အထူးထူး အျပားျပားေသာ အနာ (ေရာဂါ)တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။


ယင္းအနာတို႔ ဟူသည္ကား-
မ်က္စိေရာဂါ၊ နားေရာဂါ၊ ႏွာေခါင္းေရာဂါ၊ လွ်ာေရာဂါ၊ ကုိယ္၌ျဖစ္ေသာ အနာ၊ ဦးေခါင္း၌ျဖစ္ေသာ အနာ၊ နားရြက္နာ၊ ခံတြင္းနာ၊ သြားေရာဂါ၊ ႏႈတ္ခမ္းေရာဂါ၊ ေခ်ာင္းဆိုးနာ၊ ကုတ္ဟီးနာ၊ ဖြတ္စအိုနာ၊ ကိုယ္ပူနာ၊ ဖ်ားနာ၊ ဝမ္း၌ျဖစ္ေသာ ေရာဂါ၊ မိန္းေမာေသာ အနာ၊ ျမင္းသ႐ိုက္နာ၊ ေလထိုးနာ၊ ဝမ္းေလွ်ာနာ၊ ႏူနာ၊ အိုင္းနာ၊ ညႇင္းနာ၊ ခယ႐ုတ္နာ၊ ဝက္႐ူးနာ၊ ေပြးနာ၊ ဝဲနာ၊ ယားနာ၊ လက္သည္း ေျခသည္း ျခစ္မိေသာ အနာ၊ လက္ဖဝါး ေျခဖဝါး၌ ေပါက္ေသာအနာ၊ ရတၱပိတ္နာ၊ ဆီးခ်ဳိနာ၊ ဒူလာလိပ္ေခါင္းနာ၊ ထြတ္ျမင္းနာ၊ ဘဂႏၵဳိလ္နာ၊ သည္းေျခေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အနာ၊ သလိပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အနာ၊ ေလေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အနာ၊ သည္းေျခ သလိပ္ ေလေပါင္းစု၍ ျဖစ္ေသာ 'သႏၷိပါတ္' အနာ၊ ဥတု ေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အနာ၊ ဣရိယာပုထ္ မညီၫြတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အနာ၊ သူတစ္ပါး လုံ႔လေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အနာ၊ ကံအက်ဳိးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အနာ၊ ေအးျခင္း၊ ပူျခင္း၊ ဆာေလာင္ျခင္း၊ မြတ္သိပ္ျခင္း၊ က်င္ႀကီးစြန္႔လိုျခင္း၊ က်င္ငယ္စြန္႔လုိျခင္းတို႔တည္း'' ဟု ဆင္ျခင္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ဤကိုယ္၌ အျပစ္ကို ႐ႈေလ့ရွိကာ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကို အာဒီနဝသညာ ဟု ဆိုအပ္၏။

ပဟာနသညာ ဟူသည္မွာ…
အာနႏၵာ ပဟာနသညာ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 'ကာမဝိတက္' ကို လက္မခံ၊ စြန္႔၏၊ ပယ္ေဖ်ာက္၏၊ ကင္းေအာင္ျပဳ၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 'ဗ်ာပါဒဝိတက္'ကို လက္မခံ၊ စြန္႔၏၊ ပယ္ေဖ်ာက္၏၊ ကင္းေအာင္ျပဳ၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 'ဝိဟႎသာဝိတက္'ကို လက္မခံ၊ စြန္႔၏၊ ပယ္ေဖ်ာက္၏၊ ကင္းေအာင္ျပဳ၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏၊ ျဖစ္တိုင္း ျဖစ္တိုင္းေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို လက္မခံ၊ စြန္႔၏၊ ပယ္ေဖ်ာက္၏၊ ကင္းေအာင္ ျပဳ၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကို ပဟာနသညာ ဟု ဆိုအပ္၏။

ဝိရာဂသညာ ဟူသည္မွာ…
အာနႏၵာ ဝိရာဂသညာ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ ကပ္ေရာက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္သို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ''သခၤါရအားလုံး ၿငိမ္းရာ ဥပဓိ အားလုံးကို စြန္႔ရာ တဏွာ ကုန္ရာ ရာဂ ကင္းျပတ္ရာျဖစ္ေသာ ထိုနိဗၺာန္သည္ ၿငိမ္သက္၏၊ ထိုနိဗၺာန္သည္ မြန္ျမတ္၏'' ဟု ဆင္ျခင္၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကို ဝိရာဂသညာဟု ဆိုအပ္၏။ (၆)

နိေရာဓသညာ ဟူသည္မွာ…
အာနႏၵာ နိေရာဓသညာ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္သို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ''သခၤါရ အားလုံးၿငိမ္းရာ ဥပဓိအားလုံးကို စြန္႔ရာ တဏွာ ကုန္ရာ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာ ထိုနိဗၺာန္သည္ ၿငိမ္သက္၏၊ ထိုနိဗၺာန္သည္ မြန္ျမတ္၏'' ဟု ဆင္ျခင္၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကို နိေရာဓသညာ ဟု ဆိုအပ္၏။

သဗၺေလာေက အနဘိရတိသညာ ဟူသည္မွာ…
အာနႏၵာ သဗၺေလာေက အနဘိရတိသညာ ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေလာက၌ စိတ္၏ တည္ျခင္း အမွားႏွလုံးသြင္းျခင္း ကိန္းျခင္းဟူ ကုန္ေသာ ဥပါဒါန္တို႔ကုိ စြန္႔လ်က္ မစြဲလမ္းဘဲ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကို သဗၺေလာေက အနဘိရတိသညာ ဟု ဆိုအပ္၏။

သဗၺသခၤါေရသု အနိစၧာသညာ ဟူသည္မွာ…
အာနႏၵာ သဗၺသခၤါေရသု အနိစၧာသညာ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သခၤါရအားလုံးတို႔၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ရွက္ႏိုး၏၊ စက္ဆုပ္၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကို သဗၺသခၤါေရသု အနိစၧသညာ ဟု ဆိုအပ္၏။

အာနာပါနႆတိ ဟူသည္မွာ…
အာနႏၵာ အာနာပါနႆတိ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္သို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ထက္ဝယ္ဖဲြ႕ေခြ၍ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္စြာ ထားၿပီးလွ်င္ (ကမၼ႒ာန္းသို႔) ေရွး႐ႈ သတိကုိ ျဖစ္ေစလ်က္ ထိုင္ေန၏။ ရဟန္းသည္ သတိရွိ၍သာလွ်င္ ဝင္သက္ကို ရွဴ၏၊ သတိရွိ၍သာလွ်င္ ထြက္သက္ကို ထုတ္၏။ ရွည္စြာ ဝင္သက္ ရွဴေသာ္ ''ရွည္စြာ ဝင္သက္ရွဴ၏'' ဟု သိ၏၊ ရွည္စြာ ထြက္သက္ ထုတ္ေသာ္ ''ရွည္စြာ ထြက္သက္ ထုတ္၏'' ဟု သိ၏။ တိုစြာ ဝင္သက္ရွဴေသာ္ ''တိုစြာ ဝင္သက္ ရွဴ၏'' ဟု သိ၏၊ တိုစြာ ထြက္သက္ ထုတ္ေသာ္ ''တိုစြာ ထြက္သက္ ထုတ္၏'' ဟု သိ၏။ ''(ဝင္သက္၏) အစ အလယ္ အဆုံး အားလုံး အေပါင္းကို ထင္ရွား ေစလ်က္ ဝင္သက္ရွဴအံ့'' ဟု က်င့္၏၊ ''(ထြက္သက္၏) အစ အလယ္ အဆုံး အားလုံး အေပါင္းကို ထင္ရွားေစလ်က္ ထြက္သက္ ထုတ္အံ့'' ဟု က်င့္၏။ ''ကာယသခၤါရ (႐ုန္႔ရင္းေသာဝင္သက္ေလ)ကို ၿငိမ္းေစလ်က္ ဝင္သက္ရွဴအံ့'' ဟု က်င့္၏၊ ''ကာယသခၤါရ (႐ုန္႔ရင္းေသာထြက္သက္ေလ)ကို ၿငိမ္းေစလ်က္ ထြက္သက္ ထုတ္အံ့'' ဟု က်င့္၏။ ''ပီတိကို ထင္ရွားေစလ်က္ ဝင္သက္ရွဴအံ့'' ဟု က်င့္၏၊ ''ပီတိကို ထင္ရွားေစလ်က္ ထြက္သက္ ထုတ္အံ့'' ဟု က်င့္၏။ ''သုခကို ထင္ရွားေစလ်က္ ဝင္သက္ရွဴအံ့'' ဟု က်င့္၏၊ ''သုခကို ထင္ရွားေစလ်က္ ထြက္သက္ ထုတ္အံ့'' ဟု က်င့္၏။ ''စိတၱသခၤါရ(ေဝဒနာ,သညာ) ကို ထင္ရွားေစလ်က္ ထြက္သက္ရွဴအံ့'' ဟု က်င့္၏၊ ''စိတၱသခၤါရ(ေဝဒနာသညာ) ကို ထင္ရွားေစလ်က္ ဝင္သက္ထုတ္အံ့'' ဟု က်င့္၏။ (႐ုန္႔ရင္းသည့္ ေဝဒနာ,သညာ ဟူေသာ) ''စိတၱသခၤါရကို ၿငိမ္းေစလ်က္ ဝင္သက္ရွဴအံ့'' ဟု က်င့္၏။ (႐ုန္႔ရင္းသည့္ ေဝဒနာ,သညာဟူေသာ) ''စိတၱသခၤါရကို ၿငိမ္းေစလ်က္ ထြက္သက္ ထုတ္အံ့'' ဟု က်င့္၏၊ ''စိတ္ကို ထင္ရွားေစလ်က္ ဝင္သက္ရွဴအံ့'' ဟု က်င့္၏၊ ''စိတ္ကို ထင္ရွားေစလ်က္ ထြက္သက္ ထုတ္အံ့'' ဟု က်င့္၏၊ ''စိတ္ကို အလြန္ ဝမ္းေျမာက္ေစလ်က္။ပ။ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ထားလ်က္။ပ။ စိတ္ကို လြတ္ေစလ်က္။ပ။ အနိစၥဟု ႐ႈလ်က္။ပ။ ဝိရာဂ ဟု ႐ႈလ်က္။ပ။ နိေရာဓဟု ႐ႈလ်က္။ပ။ ''စြန္႔ရာဟု ႐ႈလ်က္ ဝင္သက္ ရွဴအံ့'' ဟု က်င့္၏။ ''စြန္႔ရာဟု ႐ႈလ်က္ ထြက္သက္ ထုတ္အံ့'' ဟု က်င့္၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကုိ အာနာပါနႆတိ ဟု ဆိုအပ္၏။

အာနႏၵာ သင္သည္ အကယ္၍ ဂိရိမာနႏၵရဟန္းအား ဤသညာဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို ေဟာလွ်င္ ဂိရိမာနႏၵ ရဟန္းသည္ ဤသညာဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို ၾကားနာရ၍ တစ္ခဏခ်င္း ထိုအနာသည္ ၿငိမ္းေအးရာေသာ အေၾကာင္း ရွိသည္သာတည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံမွ သညာ ဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို သင္ယူ၍ အသွ်င္ဂိရိမာနႏၵ အထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ အသွ်င္ဂိရိမာနႏၵအား ဤသညာ ဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို ေဟာ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ဂိရိမာနႏၵသည္ ဤသညာ ဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို ၾကားနာရ၍ သူ၏ ထိုအနာသည္ တစ္ခဏခ်င္း ၿငိမ္းေအးေလ၏၊ အသွ်င္ဂိရိမာနႏၵသည္လည္း ထိုအနာမွ ထေျမာက္၏၊ အသွ်င္ဂိရိမာနႏၵ၏ ထိုအနာသည္လည္း အခ်င္းခပ္သိမ္း ပယ္အပ္ၿပီး ျဖစ္၏။ ၆ဝ 60

၁ဝ - ဂိရိမာနႏၵသုတ္၊ ၆-၁ သစိတၱဝဂ္၊ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Sunday, January 2, 2011

အသုိ႔နည္း အသုိ႔နည္း ...

သင့္အား အလုိအတုိင္း ျပည့္စံု၏ေလာ...

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏
ဆီးသီးျဖင့္ စီမံထားေသာ ဝက္သားဟင္းသည္
ႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ ေကာင္းလွပါ၏၊
သင္ လိုရာေတြ ရရွိဖို႔ ႏွစ္သက္တာကို ေပးလွဴပါ...


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။