ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Thursday, March 31, 2011

ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစ ရွိကုန္၏...


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, March 22, 2011

ဥပုသ္သီလကို နာၾကားခဲ့ရေသာ ဥပါသိကာမမ်ား...ျမတ္ဗုဒၶထံပါးမွ 
အဂၤါရွစ္မ်ဳိးရွိ ဥပုသ္ကို နာၾကားခဲ့ရေသာ ဥပါသိကာမမ်ား

ေဗာဇၩာဥပါသိကာ၊
သိရီမာ၊
ပဒုမာ၊
သုတနာ၊
မႏုဇာ၊
ဥတၱရာ၊
မုတၱာ၊
ေခမာ ဥပါသိကာ၊
႐ုစီ၊
စုႏၵီမင္းသမီး၊
ဗိမၺီဥပါသိကာ၊
သုမနာမင္းသမီး၊
မလႅိကာမိဖုရား၊
တိႆာဥပါသိကာ၊
တိႆ မာတာ၊
ေသာဏာဥပါသိကာ၊
ေသာဏမာတာ၊
ကာဏာဥပါသိကာ၊
ကာဏမာတာ၊
နႏၵမာတာ ဥတၱရာ၊
မိဂါရ မာတာ ဝိသာခါ၊
ခုဇၨဳတၱရာဥပါသိကာ၊
သာမာဝတီဥပါသိကာ၊
ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာ၊
သုပၸိယာ ဥပါသိကာ၊
နကုလမာတာသူၾကြယ္မ၊

ဤဥပါသိကာမတို႔အား အဂၤါရွစ္မ်ဳိးရွိ ဥပုသ္ကို ေဟာေတာ္မူသည္။

(၁-၂၆) သာမညဝဂ္၊ အ႒ကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။ဝါေသ႒သုတ္

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီျပည္ မဟာဝုန္ေတာ ျပာသာဒ္ ေဆာင္ေပါက္ေသာ ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ႐ုိေသစြာ ရွိခုိးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင္ေနေသာ ဝါေသ႒ဥပါသကာအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ -

''ဝါေသ႒ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ က်င့္သံုးအပ္ေသာ ဥပုသ္သည္ အက်ဳိးႀကီး၏၊ အာနိသင္ႀကီး၏၊ တန္ခုိးႀကီး၏၊ ႀကီးေသာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္း ရွိ၏။ မကဲ့ရဲ႕အပ္ ကုန္သည္ျဖစ္၍ နတ္ျပည္သို႔ ကပ္ေရာက္ရကုန္၏'' ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ ဝါေသ႒ဥပါသကာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား -

''အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးအပ္ကုန္ေသာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကုိ က်င့္သံုးၾကပါမူ အကြၽႏု္ပ္ ခ်စ္အပ္ေသာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔အားလည္း ရွည္ျမင့္စြာ အစီးအပြါး ျဖစ္ျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ရာပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အလံုးစံုေသာ မင္းတို႔သည္ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကုိ အကယ္၍ က်င့္သံုးၾကပါမူ အလံုးစံုေသာ မင္းတို႔အားလည္း ရွည္ျမင့္စြာ အစီးအပြါး ျဖစ္ျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ရာပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အလံုးစံုေသာ ပုဏၰားတို႔သည္။ပ။ ကုန္သည္တို႔သည္။ သူဆင္းရဲတို႔သည္ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကုိ အကယ္၍ က်င့္သံုးၾကပါမူ အလံုးစံုေသာ သူဆင္းရဲတို႔အားလည္း ရွည္ျမင့္စြာ အစီးအပြါး ျဖစ္ျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ရာပါ၏ ဟု ေလွ်ာက္၏။ ဝါေသ႒ ဤစကားသည္ ေလွ်ာက္သည့္အတုိင္း မွန္၏၊

ဝါေသ႒ အလံုးစံုေသာ မင္းတို႔သည္ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကုိ အကယ္၍ က်င့္သံုးၾကပါမူ အလံုးစံုေသာ မင္းတို႔အားလည္း ရွည္ျမင့္စြာ အစီးအပြါး ျဖစ္ျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ရာ၏။ ဝါေသ႒ အလံုးစံုေသာ ပုဏၰားတို႔သည္။ပ။ ကုန္သည္တို႔သည္။ သူဆင္းရဲတို႔သည္ အဂၤါ ရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကုိ အကယ္၍ က်င့္သံုးၾကပါမူ အလံုးစံုေသာ သူဆင္းရဲတို႔အားလည္း ရွည္ျမင့္စြာ အစီးအပြါး ျဖစ္ျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ရာ၏၊

ဝါေသ႒ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္တကြေသာ နတ္ေလာကသည္ လည္းေကာင္း၊ သမဏျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္တကြေသာ လူေလာကသည္ လည္းေကာင္း အဂၤါရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကုိ အကယ္၍ က်င့္သံုးၾကပါမူ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူေလာကအားလည္း ရွည္ျမင့္စြာ အစီးအပြါး ျဖစ္ျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ရာ၏၊ ဝါေသ႒ ဤအင္ၾကင္းပင္ႀကီးတို႔ေသာ္လည္း အကယ္၍ စိတ္ေစတနာ ရွိသျဖင့္ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကုိ က်င့္သံုးၾကပါမူ ဤအင္ၾကင္းပင္ႀကီးတို႔ အားေသာ္လည္း ရွည္ျမင့္စြာ အစီးအပြါး ျဖစ္ျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ရာေသး၏၊ လူျဖစ္သူ အားမူ အဘယ္မွာ ဆုိဖြယ္ရာရွိအံ့နည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 44

၄ - ဝါေသ႒သုတ္၊ ဥေပါသထ၀ဂ္၊ အ႒ကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Monday, March 21, 2011

ခ်စ္အပ္ေသာ အရာဝထၴဳ မရွိမူ ခ်မ္းသာ၏...''ေလာက၌ မ်ားေသာ သေဘာရွိကုန္ေသာ အလံုးစံုေသာ စိုးရိမ္ျခင္းတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ငိုေၾကြးျခင္းတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းတို႔သည္ လည္းေကာင္း ထင္ကုန္၏။ ထိုအလံုးစံုတို႔သည္ ခ်စ္အပ္ေသာ အရာဝတၴဳကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ခ်စ္အပ္ေသာ အရာဝထၴဳ မရွိမူ ထိုအလံုးစံုတို႔သည္ မျဖစ္ႏိုင္ကုန္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေလာက၌ အၾကင္သူတို႔အား ခ်စ္အပ္ေသာ အရာဝတၴဳသည္ တစ္စံု တစ္ခုမွ် မရွိ၊ ထိုသူတို႔သည္ ခ်မ္းသာ ကုန္၏။ စိုးရိမ္မႈ ကင္းကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ကင္းမႈ ကိေလသာျမဴ ကင္းမႈကို ေတာင့္တသူတို႔သည္ ေလာက၌ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ခ်စ္ခင္မႈကိုမွ် မျပဳၾကကုန္ရာ''

မူရင္းသုတ္ေတာ္ အစအဆံုး

၈ - ဝိသာခါသုတ္ -မွ၊ ပါဋလိဂါမိယ၀ဂ္၊ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္။ ခုဒၵကနိကာယ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, March 15, 2011

နဇီရတိ မေဆြးေျမ႕အဘယ္အရာသည္ ေဆြးေျမ႕ပါသနည္း...

အဘယ္အရာသည္ မေဆြးေျမ႕ပါသနည္း...

အဘယ္အရာကုိ လမ္းမွားဟု ဆုိအပ္ပါသနည္း...

အဘယ္အရာသည္ တရားတို႔၏ ေဘးရန္ မည္ပါသနည္း...

အဘယ္အရာသည္ ညဥ့္ေန႔တို႔၌ ကုန္ပါသနည္း...

အဘယ္အရာသည္ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အညစ္အေၾကးပါနည္း...

ေရမဟုတ္ေသာ ေဆးေၾကာဖြယ္သည္ အဘယ္နည္း...

အၾကင္အေပါက္၌ စီးပြားဥစၥာသည္ မတည္၊
ေလာက၌ ထုိအေပါက္တို႔သည္ အဘယ္မွ်တို႔ပါနည္း၊


ျမတ္စြာဘုရားကုိ ရိုေသစြာျဖင့္ ေမးေလွ်ာက္ပါ၏၊ 76


၆ - နဇီရတိသုတ္၊ ေဆတြာ၀ဂ္၊ သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Friday, March 11, 2011

လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ အျမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏…ဌာနသုတ္

ရဟန္းတုိ႔ …
မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ
မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္ေသာ အေၾကာင္းတုိ႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတုိ႔တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတုိ႔နည္းဟူမူ-
၁။ အုိျခင္းတရားကို အျမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္ပါ…
၂။ နာျခင္းတရားကို အျမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္ပါ…
၃။ ေသျခင္းတရားကို အျမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္ပါ…
၄။ အရာအားလံုးႏွင့္ ရွင္ကြဲေသကြဲ ကြဲရျခင္းကို အျမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္ပါ…
၅။ ကံတရားကို အျမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္ပါ…

သေဘာတရားတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာတုိင္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ သတၱဝါတုိ႔သည္ နာျခင္း သေဘာရွိကုန္၏၊ အုိျခင္းသေဘာ ရွိကုန္၏၊ ထုိမွတစ္ပါး ေသျခင္းသေဘာ ရွိကုန္၏၊ ပုထုဇဥ္တုိ႔သည္ ထုိသေဘာကုိ စက္ဆုပ္ရြံရွာကုန္၏။ ငါသည္လည္း ဤသုိ႔အုိျခင္းစေသာ သေဘာရွိသည့္ သတၱဝါတုိ႔၌ ထုိအုိျခင္းစေသာ သေဘာကို စက္ဆုပ္ ရြံရွာျငားအံ့၊ ဤသုိ႔ စက္ဆုပ္ ရြံရွာေနေသာ ငါ့အား ထုိစက္ဆုပ္ ရြံရွာမႈသည္ မေလ်ာ္ကန္ရာ။ ဤသုိ႔ေနေသာ ထုိငါသည္ ဥပဓိကင္းရာ တရား အရဟတၱဖိုလ္ကို သိ၍ အနာကင္းျခင္း၌ လည္းေကာင္း၊ ပ်ဳိမ်စ္ျခင္း၌ လည္းေကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္း၌ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မာန္ယစ္ျခင္း အလံုးစံုတုိ႔ကို ႏွိပ္စက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္၏၊ ကာမဂုဏ္မွ ထြက္ေျမာက္ျခင္းကို ေဘးမရွိေသာအားျဖင့္ ႐ႈျမင္၍ နိဗၺာန္ကို ျမင္ေသာ ထုိငါ့အား အားထုတ္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ။ ငါသည္ ယခုအခါ ကာမဂုဏ္တုိ႔ကို မွီဝဲရန္ မထုိက္ေတာ့ေခ်၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္သာလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာ ရွိသည္ ျဖစ္၍ သာသနာေတာ္မွ မဆုတ္နစ္ေတာ့အံ့သတည္း။

၇ - (အဘိဏွပစၥေဝကၡိတဗၺ) ဌာနသုတ္ –မွ၊ နီဝရဏဝဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

အဘိဏွ အဘိဏွသုတ္

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Thursday, March 10, 2011

ကံတရားကို အျမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္ပါ…

ကံတရားကို အျမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္ပါ…

''(ငါသည္) ကံသာလွ်င္ မိမိဥစၥာ ရွိ၏၊ ကံ၏ အေမြခံ ျဖစ္၏၊ ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္းရွိ၏၊ ကံသာလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိး ရွိ၏၊ ကံသာလွ်င္ ကုိးကြယ္ မွီခုိရာရွိ၏၊ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ငါျပဳမိေသာ ကံ၏ အေမြခံသာ ျဖစ္ရေပမည္'' ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ အဘယ္အက်ဳိးထူးကုိ စဲြ၍ ''ငါသည္ ကံသာလွ်င္ မိမိဥစၥာ ရွိ၏၊ ကံ၏ အေမြခံ ျဖစ္၏၊ ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္းရွိ၏၊ ကံသာလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိး ရွိ၏၊ ကံသာလွ်င္ ကုိးကြယ္မွီခုိရာ ရွိ၏၊ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ငါျပဳမိေသာ ကံ၏ အေမြခံသာ ျဖစ္ရေပမည္'' ဟု မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္သနည္း။

ရဟန္းတုိ႔ သတၱဝါတုိ႔အား ကာယဒုစ႐ုိက္ ဝစီဒုစ႐ုိက္ မေနာဒုစ႐ုိက္သည္ ရွိ၏၊ ထုိ(ကံ) အေၾကာင္းကုိ မျပတ္ ဆင္ျခင္ေသာ ထုိသူအား မေကာင္းမႈသည္ အခ်င္းခပ္သိမ္းမူလည္း ေပ်ာက္ကင္း၏၊ ေခါင္းပါးျခင္းမူလည္း ျဖစ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ ဤအက်ဳိးထူးကုိ စဲြ၍ ''ငါသည္ ကံသာလွ်င္ ဥစၥာရွိ၏၊ ကံ၏ အေမြခံ ျဖစ္၏၊ ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္းရွိ၏၊ ကံသာလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိး ရွိ၏၊ ကံသာလွ်င္ ကုိးကြယ္မွီခုိရာ ရွိ၏၊ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေကာင္းသည္ ျဖစ္ေစ ငါျပဳမိေသာ ကံ၏ အေမြခံသာ ျဖစ္ရေပမည္'' ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

''ငါတစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္ ကံသာလွ်င္ မိမိဥစၥာရွိသည္ ကံ၏ အေမြခံျဖစ္သည္ ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္းရွိသည္ ကံသာလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိးရွိသည္ ကံသာလွ်င္ ကုိးကြယ္မွီခုိရာ ရွိသည္ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေကာင္းသည္ ျဖစ္ေစ ငါျပဳမိေသာ ကံ၏ အေမြခံျဖစ္သည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္မူကား ဤဘံုဘဝသုိ႔ လာျခင္း တစ္ျခားဘံုဘဝသုိ႔ သြားျခင္း စုေတျခင္း ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းရွိသည့္ သတၱဝါဟူသမွ် အားလံုးတုိ႔သည္ ကံသာလွ်င္ မိမိဥစၥာ ရွိကုန္၏၊ ကံ၏ အေမြခံ ျဖစ္ကုန္၏၊ ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္းရွိကုန္၏၊ ကံသာလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိး ရွိကုန္၏၊ ကံသာလွ်င္ ကုိးကြယ္ မွီခုိရာ ရွိကုန္၏၊ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ျပဳမိေသာ ကံ၏ အေမြခံတုိ႔သာ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္'' ဟု ဆင္ျခင္၏။

ထုိကံအေၾကာင္းကုိ မျပတ္ ဆင္ျခင္ေသာ ထုိသူအား မဂ္သည္ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ထုိအရိယာတပည့္သည္ ထုိမဂ္ကုိ မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳ၏၊ ထုိမဂ္ကုိ မွီဝဲေသာ ပြါးမ်ားေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေသာ ထုိသူအား သံေယာဇဥ္တုိ႔သည္ အခ်င္းခပ္သိမ္း ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏၊ အစဥ္ကိန္းေနေသာ 'အႏုသယ' တရားတုိ႔သည္ ကင္းျပတ္ကုန္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၇ - (အဘိဏွပစၥေဝကၡိတဗၺ) ဌာနသုတ္ –မွ၊ နီဝရဏဝဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

အဘိဏွ အဘိဏွသုတ္


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Wednesday, March 9, 2011

အရာအားလံုးႏွင့္ ရွင္ကြဲေသကြဲ ကြဲရျခင္းကို အျမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္ပါ…


အရာအားလံုးႏွင့္ ရွင္ကြဲေသကြဲ ကြဲရျခင္းကို အျမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္ပါ…

''ငါ၏ ခ်စ္အပ္ ျမတ္ႏုိးအပ္ေသာ အရာအားလံုးတုိ႔ႏွင့္ ရွင္ကြဲကြဲရျခင္း ေသကြဲကြဲရျခင္းသည္ ျဖစ္ေခ်မည္'' ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ အဘယ္ အက်ဳိးထူးကုိ စြဲ၍ ''ငါ၏ ခ်စ္အပ္ ျမတ္ႏုိးအပ္ေသာ အရာ အားလံုးတုိ႔ႏွင့္ ရွင္ကြဲကြဲရျခင္း ေသကြဲကြဲရျခင္းသည္ ျဖစ္ေခ်မည္'' ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္သနည္း။

ရဟန္းတုိ႔ သတၱဝါတုိ႔အား ခ်စ္အပ္ ျမတ္ႏုိးအပ္ေသာ အရာတုိ႔၌ လုိလားစြဲမက္ျခင္း 'ဆႏၵရာဂ' ျဖင့္ စြဲမက္ေသာ သတၱဝါတုိ႔သည္ ကာယဒုစ႐ုိက္ကုိ ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ ဝစီဒုစ႐ုိက္ကုိ ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ မေနာဒုစ႐ုိက္ကုိ ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ ထုိ(ကြဲျခင္း) အေၾကာင္းကုိ မျပတ္ ဆင္ျခင္ေသာ သူအား ခ်စ္အပ္ ျမတ္ႏုိးအပ္ေသာ အရာတုိ႔၌ လုိလား စြဲမက္ျခင္းသည္ အခ်င္းခပ္သိမ္းမူလည္း ေပ်ာက္ကင္း၏၊ ေခါင္းပါးျခင္းမူလည္း ျဖစ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ ဤအက်ဳိးထူးကုိ စြဲ၍ ''ငါ၏ ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏုိးအပ္ေသာ အရာအားလံုးတုိ႔ႏွင့္ ရွင္ကြဲ ကြဲရျခင္း ေသကြဲ ကြဲရျခင္းသည္ ျဖစ္ေခ်မည္'' ဟု မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။


''ငါတစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္ ခ်စ္အပ္ ျမတ္ႏုိးအပ္ေသာ အရာအားလံုးတုိ႔ႏွင့္ ရွင္ကြဲ ကြဲရျခင္း ေသကြဲ ကြဲရျခင္းျဖစ္သည္ မဟုတ္။ စင္စစ္မူကား ဤဘံုဘဝသုိ႔လာျခင္း တစ္ျခားဘံုဘဝသုိ႔ သြားျခင္း စုေတျခင္း ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းရွိသည့္ သတၱဝါ ဟူသမွ် အားလံုးတုိ႔သည္ ခ်စ္အပ္ ျမတ္ႏုိးအပ္ေသာ အရာအားလံုးတုိ႔ႏွင့္ ရွင္ကြဲ ကြဲရျခင္း ေသကြဲ ကြဲရျခင္းသည္ ျဖစ္ေခ်၏'' ဟု ဆင္ျခင္၏။

ထုိ (ကြဲျခင္း) အေၾကာင္းကုိ မျပတ္ ဆင္ျခင္ေသာ ထုိသူအား မဂ္သည္ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ထုိအရိယာတပည့္သည္ ထုိမဂ္ကုိ မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳ၏၊ ထုိမဂ္ကုိ မွီဝဲေသာ ပြါးမ်ားေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေသာ ထုိသူအား သံေယာဇဥ္တုိ႔သည္ အခ်င္းခပ္သိမ္း ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏၊ အစဥ္ကိန္းေနေသာ 'အႏုသယ' တရားတုိ႔သည္ ကင္းျပတ္ကုန္၏။

၇ - (အဘိဏွပစၥေဝကၡိတဗၺ) ဌာနသုတ္ –မွ၊ နီဝရဏဝဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

အဘိဏွ အဘိဏွသုတ္


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, March 8, 2011

ေသျခင္းတရားကို အျမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္ပါ…ေသျခင္းတရားကို အျမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္ပါ…

''ေသျခင္း သေဘာရွိ၏၊ ေသျခင္း သေဘာတရားကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေခ်'' ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ဆင္ျခင္အပ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ အဘယ္ အက်ဳိးထူးကုိ စြဲ၍ ''ငါသည္ ေသျခင္း သေဘာရွိ၏၊ ေသျခင္း သေဘာကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေခ်'' ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္ သနည္း။

ရဟန္းတုိ႔ သတၱဝါတုိ႔အား အသက္ရွင္ခ်ိန္၌ အသက္မာန္ ယစ္ျခင္းရွိ၏၊ ယင္းအသက္ မာန္ယစ္ျခင္းျဖင့္ ေမ့ေလ်ာ့ ယစ္မူးကုန္ေသာ သတၱဝါတုိ႔သည္ ကာယဒုစ႐ုိက္ကုိ ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ ဝစီဒုစ႐ုိက္ကုိ ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ မေနာဒုစ႐ုိက္ကုိ ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ ထုိ(ေသျခင္း) အေၾကာင္းကုိ မျပတ္ ဆင္ျခင္ေသာ ထုိသူအား အသက္ရွင္ခ်ိန္၌ ယင္းအသက္ မာန္ယစ္ျခင္းသည္ အခ်င္းခပ္သိမ္းမူလည္း ေပ်ာက္ကင္း၏၊

ေခါင္းပါးျခင္းမူလည္း ျဖစ္၏။ ရဟန္းတုိ႔ ဤအက်ဳိးထူးကုိ စြဲ၍ ''ငါသည္ ေသျခင္း သေဘာရွိ၏၊ ေသျခင္း သေဘာကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေခ်'' ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။


''ငါတစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္ ေသျခင္း သေဘာရွိသည္ ငါတစ္ေယာက္တည္း သာလွ်င္ ေသျခင္းသေဘာကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္သည္ မဟုတ္။ စင္စစ္မူကား ဤဘံုဘဝသုိ႔ လာျခင္း တစ္ျခားဘံုဘဝသုိ႔ သြားျခင္း စုေတျခင္း ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းရွိသည့္ သတၱဝါ ဟူသမွ် အားလံုးတုိ႔သည္ ေသျခင္း သေဘာ ရွိကုန္၏၊ ေသျခင္း သေဘာကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ကုန္ေခ်'' ဟူ၍ ဆင္ျခင္၏။

ထုိေသျခင္း အေၾကာင္းကုိ မျပတ္ ဆင္ျခင္ေသာ ထုိသူအား မဂ္သည္ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ထုိအရိယာတပည့္သည္ ထုိမဂ္ကုိ မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳ၏၊ ထုိမဂ္ကုိ မွီဝဲေသာ ပြါးမ်ားေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေသာ ထုိသူအား သံေယာဇဥ္တုိ႔သည္ အခ်င္းခပ္သိမ္း ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏၊ အစဥ္ကိန္းေနေသာ 'အႏုသယ' တရားတုိ႔သည္ ကင္းျပတ္ကုန္၏။

၇ - (အဘိဏွပစၥေဝကၡိတဗၺ) ဌာနသုတ္ –မွ၊ နီဝရဏဝဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

အဘိဏွ အဘိဏွသုတ္

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Monday, March 7, 2011

နာျခင္းတရားကို အျမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္ပါ…နာျခင္းတရားကို အျမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္ပါ…

''နာျခင္း သေဘာရွိ၏၊ နာျခင္းသေဘာကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေခ်'' ဟူ၍
မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ အဘယ္ အက်ဳိးထူးကုိ စြဲ၍ ''ငါသည္ နာျခင္း သေဘာရွိ၏၊ နာျခင္း သေဘာကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေခ်'' ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္သနည္း။

ရဟန္းတုိ႔ သတၱဝါတုိ႔အား အနာကင္းခ်ိန္၌ အနာကင္းမႈ မာန္ယစ္ျခင္းရွိ၏၊ ယင္းမာန္ယစ္ျခင္းျဖင့္ ေမ့ေလ်ာ့ ယစ္မူးကုန္ေသာ သတၱဝါတုိ႔သည္ ကာယဒုစ႐ုိက္ကုိ ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ ဝစီဒုစ႐ုိက္ကုိ ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ မေနာဒုစ႐ုိက္ကုိ ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ ထုိ(နာျခင္း) အေၾကာင္းကုိ မျပတ္ ဆင္ျခင္ေသာ ထုိသူအား အနာကင္းခ်ိန္၌ အနာကင္းမႈ မာန္ယစ္ျခင္းသည္ အခ်င္းခပ္သိမ္းမူလည္း ေပ်ာက္ကင္း၏၊ ေခါင္းပါးျခင္းမူလည္း ျဖစ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ ဤအက်ဳိးထူးကုိ စြဲ၍ ''ငါသည္ နာျခင္း သေဘာရွိ၏၊ နာျခင္း သေဘာကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေခ်'' ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

''ငါတစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္ နာျခင္း သေဘာရွိသည္ ငါတစ္ေယာက္တည္း သာလွ်င္ နာျခင္းသေဘာကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္သည္ မဟုတ္။ စင္စစ္မူကား ဤဘံုဘဝသုိ႔ လာျခင္း တစ္ျခားဘံုဘဝသုိ႔ သြားျခင္း စုေတျခင္း ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းရွိသည့္ သတၱဝါဟူသမွ် အားလံုးတုိ႔သည္ နာျခင္း သေဘာ ရွိကုန္၏၊ နာျခင္း သေဘာကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ကုန္ေခ်'' ဟု ဆင္ျခင္၏။

ထုိ နာျခင္း အေၾကာင္းကုိ မျပတ္ ဆင္ျခင္ေသာ ထုိသူအား မဂ္သည္ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ထုိအရိယာတပည့္သည္ ထုိမဂ္ကုိ မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳ၏၊ ထုိမဂ္ကုိ မွီဝဲေသာ ပြါးမ်ားေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေသာ ထုိသူအား သံေယာဇဥ္တုိ႔သည္ အခ်င္းခပ္သိမ္း ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏၊ အစဥ္ကိန္းေနေသာ 'အႏုသယ' တရားတုိ႔သည္ ကင္းျပတ္ကုန္၏။

၇ - (အဘိဏွပစၥေဝကၡိတဗၺ) ဌာနသုတ္ –မွ၊ နီဝရဏဝဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။


အဘိဏွ အဘိဏွသုတ္
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Sunday, March 6, 2011

အုိျခင္းတရားကို အျမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္ပါ…

အုိျခင္းတရားကို အျမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္ပါ…

''(ငါသည္) အုိျခင္း သေဘာရွိ၏၊ အုိျခင္း သေဘာကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေခ်'' ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ အဘယ္ အက်ဳိးထူးကုိ စြဲ၍ ''(ငါသည္) အုိျခင္း သေဘာရွိ၏၊ အုိျခင္း သေဘာကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေခ်'' ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္သနည္း။

ရဟန္းတုိ႔ သတၱဝါတုိ႔အား ပ်ဳိရြယ္ခ်ိန္၌ ပ်ဳိရြယ္ မာန္ယစ္ျခင္းရွိ၏၊ ယင္းပ်ဳိရြယ္မာန္ယစ္ျခင္းျဖင့္ ေမ့ေလ်ာ့ ယစ္မူးကုန္ေသာ သတၱဝါတုိ႔သည္ ကာယဒုစ႐ုိက္ကုိ ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ ဝစီဒုစ႐ုိက္ကုိ ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ မေနာဒုစ႐ုိက္ကုိ ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ ထုိ(အုိျခင္း) အေၾကာင္းကုိ မျပတ္ ဆင္ျခင္ေသာ ထုိသူအား ပ်ဳိရြယ္ခ်ိန္၌ ပ်ဳိရြယ္မာန္ယစ္ျခင္းသည္ အခ်င္းခပ္သိမ္းမူလည္း ေပ်ာက္ကင္း၏၊ ေခါင္းပါးျခင္းမူလည္းျဖစ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ ဤအက်ဳိးထူးကုိ စြဲ၍ ''ငါသည္ အုိျခင္း သေဘာရွိ၏၊ အုိျခင္း သေဘာကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေခ်'' ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ အရိယာတပည့္သည္ ''ငါတစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္ အုိျခင္း သေဘာရွိသည္ ငါတစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္ အုိျခင္း သေဘာကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္သည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္မူကား (ဤဘံုဘဝသုိ႔) လာျခင္း (တျခားဘံုဘဝသုိ႔) သြားျခင္း စုေတျခင္း ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းရွိသည့္ သတၱဝါဟူသမွ် အားလံုးတုိ႔သည္ အုိျခင္း သေဘာ ရွိကုန္၏၊ အုိျခင္း သေဘာကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ကုန္ေခ်'' ဟု ဆင္ျခင္၏။

ထုိ (အုိျခင္း) အေၾကာင္းကုိ မျပတ္ဆင္ျခင္ေသာ ထုိသူအား မဂ္သည္ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ထုိအရိယာတပည့္သည္ ထုိမဂ္ကုိ မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳ၏။ ထုိမဂ္ကုိ မွီဝဲေသာ ပြါးမ်ားေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေသာ ထုိသူအား သံေယာဇဥ္တုိ႔သည္ အခ်င္းခပ္သိမ္း ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏၊ အစဥ္ ကိန္းေနေသာ 'အႏုသယ' တရားတုိ႔သည္ ကင္းျပတ္ကုန္၏။


၇ - (အဘိဏွပစၥေဝကၡိတဗၺ) ဌာနသုတ္ –မွ၊ နီဝရဏဝဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။


အဘိဏွ


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

အျမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏...အဘိဏွသုတ္ ပါဠိ အနက္ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။


အဘိဏွ အဘိဏွသုတ္