ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Monday, April 18, 2011

ကိေလသာကင္းေသာ...


ကိေလသာကင္းေသာ...

''ယုတ္ညံ့၍ ရြာသူတို႔၏ အက်င့္ျဖစ္ေသာ ပုထုဇဥ္တို႔၏ အေလ့အက်င့္သာျဖစ္၍ အရိယာတို႔၏ အက်င့္မဟုတ္ေသာ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ မစပ္ယွဥ္ေသာ ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကုိ အဖန္တလဲလဲ အားမထုတ္ရာ၊ ကုိယ္စိတ္၏ ဆင္းရဲျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အရိယာတို႔၏ အက်င့္ မဟုတ္ေသာ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ မစပ္ယွဥ္ေသာ ကုိယ္ပင္ပန္းမႈကုိ အားထုတ္ျခင္းကုိ အဖန္တလဲလဲ မလုိက္စား အားမထုတ္ရာ''
ဟူေသာ ထိုစကားကုိ အဘယ္ကုိ စဲြ၍ ဆိုသနည္း။

''ထိုအစြန္း ႏွစ္ပါးတို႔သို႔ မကပ္ေရာက္မူ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အထူးသျဖင့္ သိေတာ္မူအပ္ေသာ ပညာမ်က္စိကုိ ျပဳတတ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ကုိ ျပဳတတ္ေသာ အလယ္ အလတ္ျဖစ္ေသာ အက်င့္သည္ ကိေလသာ ၿငိမ္းရန္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိရန္ (သစၥာေလးပါးကုိ) သိရန္ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ အလို႔ငွါျဖစ္၏''
ဟူေသာ ထိုစကားကုိ အဘယ္ကုိ စဲြ၍ ဆိုသနည္း။

''ေျမႇာက္ပင့္ျခင္းကုိလည္း သိရာ၏၊ ႏွိပ္ခ်ျခင္းကုိလည္း သိရာ၏၊ ေျမႇာက္ပင့္ျခင္းကုိလည္း သိ၍ ႏွိပ္ခ်ျခင္းကုိလည္း သိ၍ ေျမႇာက္ပင့္၍ မေဟာေျပာရာ၊ ႏွိပ္ခ်၍ မေဟာေျပာရာ၊ ဟုတ္မွန္ေသာ သေဘာကုိ သာလွ်င္ ေဟာေျပာရာ၏''
ဟူေသာ ထိုစကားကုိ အဘယ္ကုိ စဲြ၍ ဆိုသနည္း။

"ရဟန္းတို႔ မေျမႇာက္ပင့္ျခင္း မႏွိပ္ခ်ျခင္း ဟုတ္မွန္ေသာ သေဘာကုိ ေျပာျခင္းသည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္သနည္း။"
ဟူေသာ ထိုစကားကုိ အဘယ္ကုိ စဲြ၍ ဆိုသနည္း။

''ဆံုးျဖတ္အပ္ေသာ ခ်မ္းသာကုိ သိရာ၏၊ ဆံုးျဖတ္အပ္ေသာ ခ်မ္းသာကုိ သိ၍ အဇၩတၱ သႏၲာန္၌ ခ်မ္းသာကုိ အဖန္ဖန္ အားထုတ္ရာ၏''
ဟူေသာ ထိုစကားကုိ အဘယ္ကုိ စဲြ၍ ဆိုသနည္း။

''မ်က္ကြယ္၌ အျပစ္ေျပာျခင္းကုိ မေျပာဆိုရာ၊ မ်က္ေမွာက္၌ ကိေလသာႏွင့္ ေရာျပြမ္းညစ္ႏြမ္းေသာ စကားကုိ မဆိုရာ''
ဟူေသာ ထိုစကားကုိ အဘယ္ကုိ စဲြ၍ ဆိုသနည္း။

''ေျဖးေျဖးသာသာ ေျပာဆိုရာ၏၊ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ မေျပာဆုိရာ''
ဟူေသာ ထိုစကားကုိ အဘယ္ကုိ စဲြ၍ ဆိုသနည္း။

''ဇနပုဒ္သားတို႔၏ ဘာသာကုိ ႏွလံုးသြင္း စဲြျမဲ၍ မေျပာဆိုရာ၊ ေလာကသံုး ပညတ္ကုိ လြန္၍ မသြားရာ'' ဟူေသာ ထိုစကားကုိ အဘယ္ကုိ စဲြ၍ ဆိုသနည္း။

ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္ကား အရဏဝိဘဂၤသုတ္၏ အက်ဥ္း 'ဥေဒၵသ'တည္း။ 323
အရဏဝိဘဂၤသုတ္ မွ
၉ - အရဏဝိဘဂၤသုတ္၊ ၀ဘၤဂ၀ဂ္၊ ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္၊ မဇၥ်ိမနိကာယ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။Tuesday, April 12, 2011

ကာမဂုဏ္ငါးပါး...ကာမဂုဏ

ရဟန္းတို႔ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း...

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ...

အဆင္း... ႐ူပါ႐ံုဆိုသည္...
အသံ... သဒၵါ႐ံုဆိုသည္...
အနံ႔... ဂႏၶာ႐ံုဆိုသည္...
အရသာ... ရသာ႐ံုဆိုသည္...
အေတြ႔အထိ... ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုဆိုသည္...ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကား ကာမဂုဏ္ ငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကုိ ပယ္ရန္။ပ။
ဤသတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကုိ ပြါးမ်ားအပ္ကုန္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 65၃ - ကာမဂုဏသုတ္၊ သတိပ႒ာန၀ဂ္၊ န၀ကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Sunday, April 10, 2011

ဘ၀...


ဘဝသုတ္

အသွ်င္ဘုရား 'ဘဝ ဘဝ' ဟု ဆိုအပ္ပါ၏၊
အဘယ္မွ်ေလာက္ အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ဘဝျဖစ္ပါသနည္း

ကာမဘံု၌ ေတာင့္တသည္ရွိေသာ္...

႐ူပဘံု၌ ေတာင့္တသည္ရွိေသာ္...

အ႐ူပဘံု၌ ေတာင့္တသည္ရွိေသာ္...


၇ - ဒုတိယ ဘဝသုတ္၊ အာနႏၵ၀ဂ္၊ တိကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။ pdf...

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Thursday, April 7, 2011

အလွဴ၏ အက်ဳိးတရားမ်ား...၄ - သီဟေသနာပတိသုတ္၊ သုမန၀ဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, April 5, 2011

ခ်မ္းသာ ခံစားျခင္း အက်င့္...

ခ်မ္းသာ ခံစားျခင္း အက်င့္

စုႏၵ ''သာကီဝင္မင္းသား ဘုရားသားေတာ္ ရဟန္းတို႔သည္ ခ်မ္းသာခံစားျခင္း အက်င့္ကုိ အားထုတ္လ်က္ ေနၾကကုန္၏'' ဟု သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိကုန္ေသာ ပရိဗုိဇ္တို႔ ဆုိရာေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ ရွိသည္သာတည္း။

စုႏၵ ဤသို႔ ဆုိကုန္ေသာ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိကုန္ေသာ ပရိဗုိဇ္တို႔ကုိ ''ငါ့သွ်င္တို႔ ထုိခ်မ္းသာခံစားျခင္းအက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ခ်မ္းသာခံစားျခင္း အက်င့္တို႔သည္ မ်ားကုန္၏၊ မ်ားေသာ အစီအရင္ ရွိကုန္၏၊ အထူးထူး အျပားျပား မ်ားကုန္၏'' ဟု ဆုိအပ္ကုန္၏။

စုႏၵ ဤ (ဆုိလတၱံ႕ေသာ) ေလးပါးေသာ ခ်မ္းသာခံစားျခင္း အက်င့္တို႔သည္ ယုတ္ညံ့ကုန္၏၊ ရြာေနသူတို႔၏ အက်င့္ျဖစ္ကုန္၏၊ ပုထုဇဥ္တို႔သာ မွီဝဲအပ္ကုန္၏၊ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔ မမွီဝဲအပ္ကုန္၊ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ မစပ္ကုန္၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ ၿငီးေငြ႕ရန္ မျဖစ္ကုန္၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ စြဲမက္ျခင္းကင္းရန္ မျဖစ္ကုန္၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ ခ်ဳပ္ရန္ မျဖစ္ကုန္၊ ဝဋ္ဆင္းရဲၿငိမ္းရန္ မျဖစ္ကုန္၊ သစၥာေလးပါးကုိ ထုိးထြင္း၍သိရန္ မျဖစ္ကုန္၊ မဂ္ဉာဏ္ ဖုိလ္ဉာဏ္ရရန္ မျဖစ္ကုန္၊ နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ မျဖစ္ကုန္။

လူမိုက္တို႔၏ ခ်မ္းသာခံစားျခင္း ေလးမ်ဳိး
စုႏၵ ဤေလးပါးေသာ ခ်မ္းသာခံစားျခင္း အက်င့္တို႔သည္ ယုတ္ညံ့ကုန္၏၊ ရြာေနသူတို႔၏ အက်င့္ျဖစ္ကုန္၏၊ ပုထုဇဥ္တို႔သာ မွီဝဲအပ္ကုန္၏၊ အရိယာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ မမွီဝဲအပ္ကုန္၊ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ မစပ္ကုန္၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ ၿငီးေငြ႕ရန္ မျဖစ္ကုန္၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ စြဲမက္ျခင္းကင္းရန္ မျဖစ္ကုန္၊ ဝဋ္ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရန္ မျဖစ္ကုန္၊ ဝဋ္ဆင္းရဲၿငိမ္းရန္ မျဖစ္ကုန္၊ သစၥာေလးပါးကုိ ထုိးထြင္း၍သိရန္ မျဖစ္ကုန္၊ မဂ္ဉာဏ္ ဖုိလ္ဉာဏ္ရရန္ မျဖစ္ကုန္၊ နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ မျဖစ္ကုန္။

စုႏၵ ''သာကီဝင္မင္သား ဘုရားသားေတာ္ ရဟန္းတို႔သည္ ဤေလးပါးေသာ ခ်မ္းသာ ခံစားျခင္းအက်င့္ကုိ အားထုတ္လ်က္ ေနကုန္၏'' ဟု သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိကုန္ေသာ ပရိဗုိဇ္တို႔ ဆုိရာေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ ရွိသည္သာတည္း။

သင္တို႔သည္ ထုိပရိဗုိဇ္တို႔ကုိ ''ဤသို႔ မဆုိကုန္လင့္'' ဟု ဆုိအပ္ကုန္၏၊ ထုိပရိဗုိဇ္တို႔သည္ သင္တို႔ကုိ ဟုတ္မွန္စြာ ဆုိလုိသည္ျဖစ္၍ ဆုိသည္မမည္ကုန္ရာ၊ မဟုတ္မမွန္ေသာအားျဖင့္ စြပ္စြဲ ေျပာဆုိသည္ မည္ကုန္ရာ၏။ 183စုႏၵ ဤဆုိလတၱံ႕ေသာ ေလးပါးေသာ ခ်မ္းသာခံစားျခင္း အက်င့္ကုိ အားထုတ္ျခင္းတို႔သည္ စင္စစ္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ ၿငီးေငြ႕ရန္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ စြဲမက္ျခင္းကင္းရန္ ဝဋ္ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရန္ ဝဋ္ဆင္းရဲၿငိမ္းရန္ သစၥာ ေလးပါးကုိ ထုိးထြင္း၍ သိရန္ မဂ္ဉာဏ္ ဖုိလ္ဉာဏ္ရရန္ နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ ျဖစ္ကုန္၏။

သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ခ်မ္းသာ ခံစားျခင္းေလးမ်ဳိးစုႏၵ ဤေလးပါးေသာ ခ်မ္းသာခံစားျခင္း အက်င့္တို႔သည္ စင္စစ္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ ၿငီးေငြ႕ရန္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ စြဲမက္ျခင္းကင္းရန္ ဝဋ္ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရန္ ဝဋ္ဆင္းရဲၿငိမ္းရန္ သစၥာေလးပါးကုိ ထုိးထြင္း၍သိရန္ မဂ္ဉာဏ္ ဖုိလ္ဉာဏ္ရရန္ နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ ျဖစ္ကုန္၏။

စုႏၵ ''သာကီဝင္မင္းသား ဘုရားသားေတာ္တို႔သည္ ဤေလးပါးေသာ ခ်မ္းသာခံစားျခင္း အက်င့္တို႔ကုိ အားထုတ္ၾကကုန္လ်က္ ေနကုန္၏'' ဟု သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိကုန္ေသာ ပရိဗုိဇ္တို႔ ဆုိရာေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ ရွိသည္သာတည္း။

သင္တို႔သည္ ပရိဗုိဇ္တို႔ကုိ ''မွန္ေပ၏'' ဟု ဆုိအပ္ကုန္၏၊ ထုိပရိဗုိဇ္တို႔သည္ သင္တို႔ကုိဟုတ္ မွန္စြာဆုိလုိသည္ျဖစ္၍ ဆုိသည္ မည္ကုန္ရာ၏၊ ထုိပရိဗုိဇ္တို႔သည္ သင္တို႔ကုိ မဟုတ္မမွန္ေသာအားျဖင့္ စြပ္စြဲေျပာဆုိသည္ မမည္ကုန္ရာ။ 184

ခ်မ္းသာ ခံစားျခင္း အက်င့္
၆ - ပါသာဒိကသုတ္၊ ပါထိက၀ဂ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Monday, April 4, 2011

ထိုရဟန္းသည္ ဤတရား ကိုးပါးအား က်င့္ျခင္းငွာ မထိုက္...ထိုရဟန္းသည္ ဤတရား ကိုးပါးအား က်င့္ျခင္းငွာ မထိုက္...


စုႏၵ ''သာကီဝင္မင္းသား ဘုရားသားေတာ္တို႔သည္ အယူဝါဒ၌ မတည္တံ့ေသာ သေဘာ ရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ ေနကုန္၏'' ဟု သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိကုန္ေသာ ပရိဗုိဇ္တို႔ ဆုိရာေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ ရွိသည္သာတည္း။

စုႏၵ ဤသို႔ ဆုိကုန္ေသာ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိကုန္ေသာ ပရိဗုိဇ္တို႔ကုိ ဤသို႔ဆုိအပ္ကုန္၏ -

''ငါ့သွ်င္တို႔ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကုိ ကုိယ္တုိင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္ တပည့္တို႔အား ေဟာၾကားပညတ္အပ္ကုန္ေသာ အသက္ထက္ဆံုး မလြန္က်ဴးအပ္ကုန္ေသာ တရားတို႔သည္ ရွိကုန္သည္သာတည္း၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ေျမသို႔ နက္စြာ ဝင္ေသာ ျမဲစြာ စုိက္အပ္ေသာ ေက်ာက္တုိင္သည္ လည္းေကာင္း သံတုိင္သည္ လည္းေကာင္း မေရြ႕ရွား မတုန္လႈပ္သကဲ့သို႔၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအတူ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကုိ ကုိယ္တုိင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္ တပည့္တို႔အား ေဟာၾကား ပညတ္အပ္ကုန္ေသာ အသက္ထက္ဆံုး မလြန္က်ဴးအပ္ကုန္ေသာ တရားတို႔သည္ မေရြ႕ရွား မတုန္လႈပ္ကုန္။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္ရဟန္းသည္ ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံထုိက္၏၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးျဖစ္၏၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္သံုးၿပီးျဖစ္၏၊ ျပဳၿပီးေသာ မဂ္ကိစၥရွိ၏၊ ခႏၶာဝန္ကုိ ခ်ၿပီးျဖစ္၏၊ ေရာက္ၿပီးေသာ အရဟတၱဖုိလ္ တည္းဟူေသာ မိမိအက်ဳိးရွိ၏၊ ဘဝသံေယာဇဥ္ကုန္ၿပီးျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ သိ၍ ကိေလသာမွ လြတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ထုိရဟန္းသည္ ကုိးပါးေသာ အရာတို႔ကုိ လြန္က်ဴး၍ က်င့္ျခင္းငွါ မထုိက္။

၁... ငါ့သွ်င္တို႔ အာသေဝါကင္းၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ေသေစလုိ၍ သတၱဝါကုိ ဇီဝိတိေႁႏၵမွခ်ျခင္းငွါမထုိက္။

၂... အာသေဝါကင္းၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ မေပးသည္ကုိ ခုိးလုိေသာစိတ္ျဖင့္ ခုိးယူျခင္းငွါ မထုိက္။

၃... အာသေဝါကင္းၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ေမထုန္အက်င့္ကုိ မွီဝဲျခင္းငွါ မထုိက္။

၄... အာသေဝါကင္းၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ သိလ်က္ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကုိ ေျပာဆုိျခင္းငွါ မထုိက္။

၅... အာသေဝါကင္းၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ေရွးလူျဖစ္စဥ္ အခါက ျပဳလုပ္သကဲ့သို႔ ဝတၴဳကာမ, ကိေလသာကာမ တို႔ကုိ စုေဆာင္း သုိမွီး၍ သံုးေဆာင္ျခင္းငွါ မထုိက္။

၆... အာသေဝါကင္းၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ခ်စ္သျဖင့္ မလားအပ္သည့္အရာသို႔ လားျခင္းငွါ မထုိက္။

၇... အာသေဝါကင္းၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ မုန္းသျဖင့္ မလားအပ္သည့္အရာသို႔ လားျခင္းငွါ မထုိက္။

၈... အာသေဝါကင္းၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ မသိသျဖင့္ မလားအပ္သည့္အရာသို႔ လားျခင္းငွါ မထုိက္။

၉... အာသေဝါကင္းၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ေၾကာက္သျဖင့္ မလားအပ္သည့္အရာသို႔ လားျခင္းငွါ မထုိက္။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္ရဟန္းသည္ ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံထုိက္၏၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးျဖစ္၏၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္သံုးၿပီးျဖစ္၏၊ ျပဳၿပီးေသာ မဂ္ကိစၥ ရွိ၏၊ ခႏၶာဝန္ကုိ ခ်ၿပီးျဖစ္၏၊ ေရာက္ၿပီးေသာ အရဟတၱဖုိလ္ တည္းဟူေသာ မိမိအက်ဳိး ရွိ၏၊ ဘဝ သံေယာဇဥ္ကုန္ၿပီးျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ သိ၍ ကိေလသာမွ လြတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ထုိရဟန္းသည္ ဤဆုိၿပီးေသာ ကုိးပါးေသာ အရာတို႔ကုိ လြန္က်ဴး၍ က်င့္ျခင္းငွါ မထုိက္'' ဟု ဆုိအပ္ကုန္၏။ 186

အာသေဝါကင္းသူ၏ မထုိက္ေသာ အရာ၊
၆--- ပါသာဒိကသုတ္၊ ပါထိက၀ဂ္ပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Saturday, April 2, 2011

အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ မဂ္

အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ မဂ္

သုတၱန္နည္း ႏွင့္ အဘိဓမၼာနည္း


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။


မဂၢင္ရွစ္ပါး မဂၢင္ ၈-ပါး