ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Friday, June 24, 2011

ေကာင္းတာနည္းပါး မေကာင္းတာေတြမ်ား...
အာမကဓညေပယ်ာလဝဂ္မွ...

ေကာင္းတာနည္းပါး မေကာင္းတာေတြမ်ား...

ျမတ္စြာဘုရားသည္ လက္သည္းဖ်ားေပၚ၌ ေျမမႈန္႔ အနည္းငယ္ကို တင္ထား၍ ''ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ လက္သည္းဖ်ားေပၚ၌ ငါ တင္ထားေသာ ေျမမႈန္႔ အနည္းငယ္ႏွင့္ ဤ ကမၻာ ေျမႀကီးသည္ အဘယ္အရာက ပို၍ မ်ားသနည္း'' ဟု ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤ ကမၻာ ေျမႀကီးကသာ ပို၍ မ်ားကုန္၏၊ လက္သည္းဖ်ားေပၚ၌ ျမတ္စြာဘုရား တင္ထားေတာ္မူေသာ ေျမမႈန္႔ကား အနည္းငယ္မွ်သာတည္း၊ ကမၻာ ေျမႀကီးကို ေထာက္ဆ၍ လက္သည္းဖ်ားေပၚ၌ ျမတ္စြာဘုရား တင္ထားေတာ္မူေသာ ေျမမႈန္႔ အနည္းငယ္သည္ မေရတြက္ေလာက္၊ မႏႈိင္းယွဥ္ေလာက္၊ အစိတ္အပိုင္းသို႔လည္း မေရာက္ႏိုင္ပါဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ မဇၩိမတိုင္း ဇနပုဒ္တို႔၌ ျဖစ္ၾကေသာ သတၱဝါတို႔သည္ အနည္းငယ္မွ်သာတည္း၊ စင္စစ္အားျဖင့္ တိုင္းစြန္ ပစၥႏၲရိက္ ဇနပုဒ္တို႔ဝယ္ မသိတတ္ေသာ လူ႐ိုင္းမ်ဳိးတို႔၌ ျဖစ္ၾကေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ 1132 ပစၥႏၲသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ျမတ္ေသာ ပညာမ်က္စိႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ (အဝိဇၨာ) ျဖစ္ေသာ ျပင္းစြာ ေတြေဝေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1122 ပညာသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေသရည္ေသရက္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ မူးယစ္ ေစတတ္ေသာ ေသရည္ေသရက္မွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1134 သုရာေမရယသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ကုန္း၌ ျဖစ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ေရ၌ ျဖစ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1135 ၾသဒကသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ အမိ၌ ဝတ္တရားကို ေကာင္းစြာ ျပဳက်င့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါး ကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ အမိ၌ ဝတ္တရားကို ေကာင္းစြာ မက်င့္ မေဆာင္ရြက္ ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1136 မေတၱယ်သုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ အဖ၌ ဝတ္တရားကို ေကာင္းစြာ ျပဳက်င့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ အဖ၌ ဝတ္တရားကို ေကာင္းစြာ မက်င့္မေဆာင္ရြက္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1137 ေပေတၱယ်သုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ရဟန္း၌ ဝတ္တရားကို ေကာင္းစြာ ျပဳက်င့္ေဆာင္ရြက္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ရဟန္း၌ ဝတ္တရားကို ေကာင္းစြာ မက်င့္မေဆာင္ရြက္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1138 သာမညသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ သူေတာ္သူျမတ္ ျဗာဟၼဏ တို႔အေပၚ၌ ဝတ္တရားကို ေကာင္းစြာ ျပဳက်င့္ေဆာင္ရြက္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ သူေတာ္သူျမတ္ ျဗာဟၼဏ တို႔အေပၚ၌ ဝတ္တရားကို ေကာင္းစြာ မက်င့္မေဆာင္ရြက္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1139 ျဗဟၼညသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ႀကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ႐ိုေသေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ႀကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို မ႐ိုေသေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ 1140 ပစာယိကသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ အသက္သတ္ျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1141 ပါဏာတိပါတသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1142 အဒိႏၷာဒါနသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔ သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1143 ကာေမသုမိစၧာစာရသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ မမွန္ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ မမွန္ေျပာျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1144 မုသာဝါဒသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ကုန္းစကား ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ကုန္းစကား ေျပာဆုိျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1145 ေပသုညသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1146 ဖ႐ုသဝါစာသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1147 သမၹပၸလာပသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ မ်ဳိးေစ့အေပါင္း အပင္အေပါင္းကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ မ်ဳိးေစ့အေပါင္း အပင္အေပါင္းကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1148 ဗီဇဂါမသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ညစာစားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ညစာစားျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1149 ဝိကာလေဘာဇနသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ပန္းပန္ျခင္း နံ႕သာျခယ္ျခင္း နံ႕သာေပ်ာင္း လိမ္းျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ပန္းပန္ျခင္း နံ႕သာျခယ္ျခင္း နံ႕သာေပ်ာင္း လိမ္းျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ 1150 ဂႏၶဝိေလပနသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္း သူေတာ္ေကာင္းတရား၏ ဆူးေျငာင့္ျဖစ္ေသာ ပြဲၾကည့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ကျခင္းသီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္း သူေတာ္ေကာင္းတရား၏ ဆူးေျငာင့္ျဖစ္ေသာ ပြဲၾကည့္ျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1151 နစၥဂီတသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ျမင့္ေသာ ေနရာ ျမတ္ေသာ ေနရာမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ျမင့္ေသာ ေနရာ ျမတ္ေသာ ေနရာမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1152 ဥစၥာသယနသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ေရႊေငြကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ေရႊေငြကို ခံယူျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1153 ဇာတ႐ူပရဇတသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ေကာက္စိမ္းကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ေကာက္စိမ္းကို ခံယူျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1154 အာမကဓညသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ အသားစိမ္းကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ အသားစိမ္းကို ခံယူျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1155 အာမကမံသသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ မိန္းမအို မိန္းမပ်ဳိတို႔ကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ မိန္းမအို မိန္းမပ်ဳိတို႔ကို ခံယူျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1156 ကုမာရိကသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ကြၽန္မိန္းမ ကြၽန္ေယာက်္ားတို႔ကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ကြၽန္မိန္းမ ကြၽန္ေယာက်္ားတို႔ကို ခံယူျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1157 ဒါသိဒါသသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ဆိတ္ႏွင့္ သိုးကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ဆိတ္ႏွင့္ သိုးကို ခံယူျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍မ်ားကုန္၏။ပ။ 1158 အေဇဠကသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ၾကက္ဝက္ကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ၾကက္ဝက္ကို ခံယူျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏ ။ပ။ 1159 ကုကၠဳဋ သူကရသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ဆင္ ႏြား ျမင္း ျမည္းကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ဆင္ ႏြား ျမင္း ျမည္းကို ခံယူျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1160 ဟတၴိ ဂဝႆသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ လယ္ႏွင့္ ယာကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ လယ္ႏွင့္ ယာကို ခံယူျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1161 ေခတၱ ဝတၴဳသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ဝယ္မႈ ေရာင္းမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ဝယ္မႈ ေရာင္းမႈမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1162 ကယ ဝိကၠယသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ တမန္အမႈ အေစအပါးအမႈကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ တမန္အမႈ အေစအပါးအမႈကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1163 ဒူေတယ်သုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ခ်ိန္စဥ္းလဲ အသျပာစဥ္းလဲ ျခင္တြယ္တိုင္းတာ စဥ္းလဲျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ခ်ိန္စဥ္းလဲ အသျပာစဥ္းလဲ ျခင္တြယ္ တိုင္းတာ စဥ္းလဲျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1164 တုလာ ကူဋသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ တံစိုးယူျခင္း လွည့္ျဖားျခင္း အတုယူ၍ လိမ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ ေကာက္က်စ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ တံစိုးယူျခင္း လွည့္ျဖားျခင္း အတုယူ၍ လိမ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ေကာက္က်စ္ျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1165 ဥေကၠာဋနသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ လက္ေျခစသည္ကို ျဖတ္ျခင္း သတ္ျခင္း ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း ခရီးသြားတို႔ကို လုယက္ျခင္း ရြာနိဂံုးတို႔ကို ဖ်က္ဆီးျခင္း ဒျမတိုက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ျဖတ္ျခင္း သတ္ျခင္း ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း ခရီးသြားတို႔ကို လုယက္ျခင္း ရြာနိဂံုးတို႔ကို ဖ်က္ဆီးျခင္း ဒျမတိုက္ျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ 1166 ေဆဒနာဒိသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ လူ႕ဘဝမွ စုေတ၍ လူ႕ဘဝ၌ ျပန္ျဖစ္ၾကေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ လူ႕ဘဝမွ စုေတ၍ ငရဲ၌ ျဖစ္ၾကေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1172 မႏုႆစုတိ နိရယသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ လူ႕ဘဝမွ စုေတ၍ လူ႕ဘဝ၌ ၿပန္ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ လူ႕ဘဝမွ စုေတ၍ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1173 မႏုႆစုတိ တိရစၧာနသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ လူ႕ဘဝမွ စုေတ၍ လူ႕ဘဝ၌ ျပန္ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ လူ႕ဘဝမွ စုေတ၍ ၿပိတၱာဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1174 မႏုႆစုတိ ေပတၱိဝိသယသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ လူ႕ဘဝမွ စုေတ၍ နတ္ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ လူ႕ဘဝမွ စုေတ၍ ငရဲ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ တိရစၧာန္ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ ၿပိတၱာဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1175-1177 မႏုႆစုတိ ေဒဝနိရယာဒိသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ နတ္ဘဝမွ စုေတ၍ နတ္ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔ သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ နတ္ဘဝမွ စုေတ၍ ငရဲ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ တိရစၧာန္ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ ၿပိတၱာဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1178-1180 ေဒဝစုတိ နိရယာဒိသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ နတ္ဘဝမွ စုေတ၍ လူ႕ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ နတ္ဘဝမွ စုေတ၍ ငရဲ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ တိရစၧာန္ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ ၿပိတၱာဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1181-1183 ေဒဝမႏုႆနိရယသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ငရဲမွ စုေတ၍ လူ႕ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ငရဲမွ စုေတ၍ ငရဲ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ တိရစၧာန္ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ ၿပိတၱာဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1184-1186 နိရယမႏုႆနိရယာဒိသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ငရဲမွ စုေတ၍ နတ္ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ငရဲမွ စုေတ၍ ငရဲ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ တိရစၧာန္ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ ၿပိတၱာဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1187-1189 နိရယေဒဝနိရယာဒိသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ တိရစၧာန္ဘဝမွ စုေတ၍ လူ႕ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ တိရစၧာန္ဘဝမွ စုေတ၍ ငရဲ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ တိရစၧာန္ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ ၿပိတၱာဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1190-1192 တိရစၧာနမႏုႆနိရယာဒိသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ တိရစၧာန္ဘဝမွ စုေတ၍ နတ္ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ တိရစၧာန္ဘဝမွ စုေတ၍ ငရဲ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ တိရစၧာန္ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ ၿပိတၱာဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1193-1195 တိရစၧာနေဒဝနိရယာဒိသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ၿပိတၱာဘဝမွ စုေတ၍ လူ႕ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ၿပိတၱာဘဝမွ စုေတ၍ ငရဲ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ တိရစၧာန္ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ ၿပိတၱာဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1196-1198 ေပတၱိမႏုႆနိရယာဒိသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ၿပိတၱာဘဝမွ စုေတ၍ နတ္ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ၿပိတၱာဘဝမွ စုေတ၍ ငရဲ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာပို၍ မ်ားကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ၿပိတၱာဘဝမွ စုေတ၍ နတ္ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ၿပိတၱာဘဝမွ စုေတ၍ တိရစၧာန္ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔ သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ 1199-1120 ေပတၱိေဒဝနိရယာဒိသုတ္

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ၿပိတၱာဘဝမွ စုေတ၍ နတ္ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ၿပိတၱာဘဝမွ စုေတ၍ ၿပိတၱာဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ အရိယသစၥာတရားေလးပါးတို႔ကို မျမင္ျခင္းေၾကာင့္တည္း။

အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္း -
၁... ဆင္းရဲဟူေသာ အရိယာတို႔၏ အမွန္တရား၊
၂... ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚေၾကာင္းဟူေသာ အရိယာတို႔၏ အမွန္တရား၊
၃... ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္ဟူေသာ အရိယာတို႔၏
၄... အမွန္တရား၊ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ဟူေသာ အရိယာတို႔၏ အမွန္တရားတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ''ဤကား ဆင္းရဲတည္း'' ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္၊ ''ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚေၾကာင္းတည္း'' ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္၊ ''ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္တည္း'' ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္၊ ''ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း'' ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏၊

ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္လိုကုန္သည္ ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူၾကေလ ကုန္သတည္း။ 1201 ေပတၱိေဒဝေပတၱိဝိသယသုတ္အာမကဓညေပယ်ာလဝဂ္၊ မဟာဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။ pdf...

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, June 21, 2011

ရဟႏၲာမျဖစ္ေသးတာ ဒါ့ေၾကာင့္...


ဒုကၠရပဥႇာသုတ္

ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ ဤသာသနာေတာ္၌ ျပဳႏိုင္ခဲေသာ အရာသည္ အဘယ္နည္းဟု ေမး၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ ျပဳႏိုင္ခဲေသာ အရာကား ရွင္ရဟန္း အျဖစ္တည္းဟု မိန္႔ဆို၏။

ငါသည္ ကံေကာင္းေလစြ... ဒီဘဝမွာ ျပဳႏိုင္ခဲလွဆိုေသာ ရွင္ရဟန္းအျဖစ္ကို ရခဲ့ေလၿပီတကား... ေကာင္းေလစြ...

ငါ့သွ်င္ ရဟန္းျဖစ္ၿပီး သူသည္ အဘယ္ကို ျပဳႏိုင္ခဲသနည္းဟု ေမး၏။ ငါ့သွ်င္ ရဟန္းျဖစ္ၿပီးသူသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ျပဳႏိုင္ခဲ၏ဟု မိန္႔ဆို၏။

ငါသည္ ရွင္ရဟန္းျဖစ္ၿပီးေနာက္... ျပဳႏိုင္ခဲေသာ ရဟန္းဘ၀မွာ ေမြ႔ေလ်ာ္မႈကိုလည္း ယခုခ်ိန္ခါထိ ျပဳေနႏိုင္ေသး၍ ၀မ္းေျမာက္မိေပသည္...

ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ ရဟန္းအျဖစ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ သူသည္ အဘယ္ကို ျပဳႏိုင္ခဲသနည္းဟု ေမး၏။ ငါ့သွ်င္ ရဟန္း အျဖစ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ သူသည္ တရားအားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ျခင္းငွါ ျပဳႏိုင္ခဲ၏ဟု မိန္႔ဆို၏။

"ရဟန္း အျဖစ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ သူသည္ တရားအားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ျခင္းငွါ ျပဳႏိုင္ခဲ၏တဲ့..." ငါသည္ေကာ တရားအားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ျမတ္ကို ဘယ္ေလာက္ထိပဲ က်င့္ႏိုင္ေသးသလဲ...?

ငါ့သွ်င္ အဘယ္မွ်ၾကာလွ်င္ တရားအားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာ ရဟန္းသည္ ရဟႏၲာျဖစ္ရာသနည္းဟု ေမး၏။ ငါ့သွ်င္ မၾကာမီ ရဟႏၲာျဖစ္ရာ၏ဟု မိန္႔ဆို၏။ 329

"တရားအားေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ရင္ မၾကာမီ ရဟႏၲာျဖစ္မယ္တဲ့..." ငါ ဒီေန႔ထိ ရဟႏၲာမျဖစ္ေသးဘူး... ဒါဆိုရင္ေတာ့... တရားအားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျပည့္စံုေအာင္ မက်င့္ေသးတာ ေသခ်ာသြားၿပီပဲ... ႀကိဳးစားရေပဦးမည္...


ဦးေလာကနာထ


၁၆ - ဒုကၠရပဥႇာသုတ္၊ ဇမၺဳခါဒကသံယုတ္၊ သဠာယတနဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။ pdf

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Friday, June 17, 2011

ရဟန္းအျဖစ္...ပဗၺဇၨာသုတ္

စကၡဳငါးပါးရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အၾကင္အျခင္းအရာ အားျဖင့္ ရဟန္းျပဳ၏၊ အၾကင္ အျခင္းအရာအားျဖင့္ စံုစမ္းသည္ျဖစ္၍ ရဟန္းအျဖစ္ကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏၊ ထိုအျခင္းအရာအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ရဟန္းအျဖစ္ ကို ေျပာၾကားေပအံ့။ 408

ဤအိမ္ရာေထာင္ေသာ လူ႕ေဘာင္၌ ေနရျခင္းသည္ က်ဥ္းေျမာင္းလွ၏၊ ရာဂစေသာ ျမဴ၏ျဖစ္ရာ အာ႐ံုတည္း ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းအျဖစ္သည္ ဟင္းလင္းျပင္ကဲ့သို႔ က်ယ္ျပန္႔သည္သာ တည္းဟူ၍ လည္းေကာင္း ဤသို႔ ျမင္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္း ျပဳေတာ္မူ၏။ 409

ရဟန္းျပဳၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အမႈကို ၾကဥ္ေရွာင္၏၊ ဝစီ ဒုစ႐ိုက္ကို ပယ္စြန္႔၍ အသက္ေမြးျမဴမႈ ကို သုတ္သင္၏။ 410

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂဓတိုင္းသူတို႔၏ ေတာင္ငါးလံုး ကာရံသည့္ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕သို႔ၾကြေတာ္မူ၏၊ ကိုယ္ေတာ္ အလံုး၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ေနေသာ ျမတ္ေသာ လကၡဏာ ရွိသည္ျဖစ္၍ ထိုရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕၌ ဆြမ္းခံၾကြေတာ္မူ၏။ 411

ဗိမၺိသာရမင္းသည္ ျပာသာဒ္ထက္၌ ရပ္တည္လ်က္ လကၡဏာေတာ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ထိုဘုရား အေလာင္း ေတာ္ကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ ဤဆိုမည့္ အေၾကာင္း အရာကို မိန္႔ၾကား၏။ 412

အခ်င္းတို႔ ဤသူကို ႐ႈၾကကုန္ေလာ့၊ ႐ုပ္အဆင္းလွ၏၊ အလံုးအရပ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္၏၊ သိမ္ေမြ႕ေသာ သြားျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ ရထား ထမ္းပိုး တစ္ျပန္မွ်သာ ၾကည့္႐ႈ၏။ 413

ေအာက္သို႔ ခ်ေသာ မ်က္လႊာရွိ၏၊ သတိရွိ၏၊ ဇာတ္နိမ့္မွ ရဟန္းျပဳသူ ဟုတ္ဟန္မတူ၊ ဤရဟန္းသည္ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားလိမ့္မည္နည္း၊ မင္းေစတမန္တို႔ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ လိုက္ၾကကုန္ေလာ့။ 414

ေစလႊတ္လိုက္ကုန္ေသာ ထိုမင္းေစတမန္တို႔က ရဟန္းသည္ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားလိမ့္မည္နည္း ဟု ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ထက္ခ်ပ္မကြာ လိုက္ၾကကုန္၏။ 415

အိမ္စဥ္ မျပတ္ ဆြမ္းခံၾကြေတာ္မူေသာ ဘုရားေလာင္းသည္ ဣေႁႏၵတို႔၌ လံုျခံဳေသာ တံခါးရွိသည္ ျဖစ္၍ လက္ေျခတို႔ကို ေစာင့္စည္းလ်က္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ 'သမၸဇဥ္' ေအာက္ေမ့မႈ 'သတိ' ရွိကာ လ်င္စြာ သပိတ္ကို ျပည့္ေစေတာ္ မူ၏။ 418

မုနိဟု ဆိုအပ္ေသာ ဘုရားေလာင္းသည္ ဆြမ္းခံ လွည့္လည္၍ ၿမိဳ႕မွ ထြက္ၿပီးလွ်င္ ဤေတာင္၌ ေနမည္ဟု ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ပ႑ဝေတာင္သို႔ ေရွး႐ႈ ၾကြေတာ္မူ၏။ 417

မင္းေစတမန္ သံုးေယာက္တို႔သည္ ေတာင္သို႔ ေနရန္ကပ္ေသာ ဘုရားေလာင္းကို ျမင္၍ ဘုရားေလာင္း အနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၏၊ ထုိသံုးေယာက္တို႔တြင္ တစ္ေယာက္ေသာ သူသည္သာလွ်င္ ျပန္လာ၍ မင္းအား ၾကားေလွ်ာက္၏။ 418

မင္းႀကီး ဤရဟန္းသည္ ပ႑ဝေတာင္၏ ေရွကမ်က္ႏွာ ေတာင္ေခါင္း လိုဏ္ဂူ၌ က်ားႏွင့္ ႏြားလားဥသဘ ကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း ေနေတာ္မူ၏။ 419

ဗိမၺိသာရမင္းသည္ ေစတမန္၏ စကားကို ၾကားလွ်င္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ယာဥ္ျဖင့္ လ်င္ျမန္ေသာ သေဘာ ရွိသည္ ျဖစ္၍ ပ႑ဝေတာင္သို႔ ထြက္ေတာ္မူ၏။ 420

ထုိဗိမၺိသာရမင္းသည္ ယာဥ္ျဖင့္ သြားႏိုင္ေသာ အရပ္တုိင္ေအာင္ ယာဥ္ျဖင့္ သြားၿပီးလွ်င္ ယာဥ္မွ သက္ဆင္း၍ ေျခက်င္သာလွ်င္ ထုိဘုရားေလာင္း အနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ထုိင္ေန၏။ 421

မင္းသည္ ထုိင္ေနလတ္ၿပီးေသာ္ အသက္ထက္ဆံုး ေအာက္ေမ့ ထုိက္ေသာ စကားကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆို ၿပီးဆံုးေစၿပီးလွ်င္ ဤအေၾကာင္းအရာကို ေလွ်ာက္ၾကား၏။ 422

အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဘုရားသည္ ပ်ဳိလည္း ပ်ဳိ၏၊ ငယ္လည္း ငယ္၏၊ ပဌမအရြယ္လည္း ျဖစ္၏၊ ႏုလည္း ႏု၏၊ လံုးရပ္ သဏၭာန္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အမ်ဳိးဇာတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မင္းႏွင့္တူပါ၏။423

အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဘုရားအား တပည့္ေတာ္သည္ ဗိုလ္ပါအေပါင္းကို အစျပဳ၍ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ေပးပါအံ့၊ အသွ်င္ဘုရားသည္ ဗိုလ္ပါ ဆင္ျမင္း အေပါင္းျခံရံလ်က္ တင့္တင့္တယ္တယ္ ခံစားပါေလာ့၊ အမ်ဳိးဇာတ္ကို ေမးျမန္းအပ္သည္ ျဖစ္ရကား အသွ်င္ဘုရားသည္ ေျဖၾကားပါေလာ့။ 424

မင္းႀကီး ဟိမဝႏၲာေတာင္နံပါးမွ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျဖစ္၍ ေကာသလတုိင္းတို႔၌ အပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ ခုနစ္ပါးေသာ ဥစၥာရတနာ ရဲရင့္ေသာ ေယာက်္ားေကာင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဇနပုဒ္သည္ ငါ၏ အျမဲေနရာတည္း။ 425

ငါသည္ အႏြယ္အားျဖင့္ ေနမ်ဳိးႏြယ္ျဖစ္၏၊ ဇာတ္အားျဖင့္ သာကိယဇာတ္ျဖစ္၏၊ ထုိအမ်ဳိးဇာတ္မွ ထြက္၍ ရဟန္းျပဳခဲ့၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ငါမေတာင့္တေတာ့ေပ။ 426

ငါသည္ ကာမတို႔၌ အျပစ္ကို ျမင္၍ ကာမမွ ထြက္ေျမာက္ျခင္းကို ေဘးကင္းေသာအားျဖင့္ ႐ႈၿပီးလွ်င္ နိဗၺာန္ကို ေတာင့္တလ်က္ တရားအားထုတ္ရန္ သြားအံ့၊ ဤတရားအားထုတ္မႈ၌ ငါ၏စိတ္သည္ ႏွစ္သက္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 427

၁ - ပဗၺဇၨာသုတ္၊ မဟာဝဂ္၊ သုတၱနိပါတ္ပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, June 14, 2011

သူရဲေကာင္းငါးမ်ဳိး...

ပဌမသုတ္ ေယာဓာဇီဝသုတ္


သူရဲေကာင္းငါးမ်ဳိး...

ပဌမသူရဲေကာင္း...
ဒုတိယသူရဲေကာင္း...
တတိယသူရဲေကာင္း...
စတုတၳသူရဲေကာင္း...
ပၪၥမသူရဲေကာင္း...
1-2-3-

ရဟန္းတို႔ ဤသူရဲေကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏။

၅ - ပဌမသုတ္ ေယာဓာဇီဝသုတ္ မွ၊
၃ - ေယာဓာဇီဝဝဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

Tuesday, June 7, 2011

တရားျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာကျ္ခင္းသည္ ျမတ္၏...ျဗာဟၼဏဓမၼယာဂသုတ္

ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏၊ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားသည္ ျဗာဟၼဏအစစ္ ျဖစ္၏၊ ေတာင္းခံသူတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူ ျဖစ္၏၊ အခါခပ္သိမ္း ေပးလွဴရန္ ေဆးေၾကာၿပီးေသာ လက္ရွိသူ ျဖစ္၏၊ အဆံုးျဖစ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ကို ေဆာင္သူျဖစ္၏၊ အတုမရွိေသာ ေဆးဆရာျဖစ္၏၊ အတုမရွိမူ၍ ေျငာင့္ကို ႏုတ္တတ္သူ ဆရာျဖစ္၏၊

သင္တို႔သည္ ထိုငါဘုရား၏ ရင္၌ ျဖစ္သူ ခံတြင္းမွျဖစ္သူ အရိယမဂ္ တရား၌ ျဖစ္သူ အရိယမဂ္တရားသည္ ဖန္ဆင္းအပ္သူ တရားအေမြခံသူ အာမိသအေမြခံ မဟုတ္သူ သားေတာ္တို႔ ျဖစ္ၾကကုန္ေလာ့။

ရဟန္းတို႔ ဒါနတို႔သည္ ပစၥည္းေလးပါး အာမိသကို ေပးလွဴမႈ 'အာမိသဒါန' လည္းေကာင္း တရားေဟာျခင္းစေသာ ေပးလွဴမႈ 'ဓမၼဒါန' လည္းေကာင္း ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤဒါနႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ တရားေဟာျခင္းစေသာ 'ဓမၼဒါန' သည္ ျမတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ျခင္းတို႔သည္ ပစၥည္းေလးပါး အာမိသကို ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ျခင္း 'အာမိသသံဝိဘာဂ' လည္းေကာင္း၊ တရားေဟာျခင္းစေသာ ခြဲျခမ္းေဝဖန္ျခင္း 'ဓမၼသံဝိဘာဂ' လည္းေကာင္း ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ျခင္း သံဝိဘာဂႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ တရားေဟာျခင္း စေသာ 'ဓမၼသံဝိဘာဂ' သည္ ျမတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ခ်ီးေျမႇာကျ္ခင္းတို႔သည္ ပစၥည္းေလးပါးျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာကျ္ခင္း 'အာမိသာႏုဂၢဟ' လည္းေကာင္း၊ တရားေဟာျခင္း စသည္ျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာကျ္ခင္း 'ဓမၼာႏုဂၢဟ' လည္းေကာင္း ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤႏွစ္မ်ဳိးေသာ ခ်ီးေျမႇာကျ္ခင္းတို႔တြင္ အၾကင္ တရားေဟာျခင္း စသည္ျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာကျ္ခင္း 'ဓမၼာႏုဂၢဟ' သည္ ျမတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္ျခင္းတို႔သည္ ပစၥည္းေလးပါးျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း လည္းေကာင္း၊ တရားေဟာျခင္း စသည္ျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း လည္းေကာင္း ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤႏွစ္မ်ဳိးေသာ ပူေဇာျ္ခင္းတို႔တြင္ တရားေဟာျခင္း စသည္ျဖင့္ ပူေဇာျ္ခင္းသည္ ျမတ္၏၊ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊

ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

''အလံုးစံုေသာ သတၱဝါတို႔ကို သနားေတာ္မူေလ့ရွိေသာ အၾကင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝန္တိုစိတ္မရွိမူ၍ တရားေဟာေတာ္မူျခင္း ဟူေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကို ေပးလွဴပူေဇာ္ခဲ့ၿပီ။ နတ္လူတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ ဘဝ၏ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သတၱဝါတို႔သည္ ရွိခိုးၾကကုန္၏'' ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။ 100

၁ - ျဗာဟၼဏဓမၼယာဂသုတ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ ဣတိဝုတ္ပါဠိေတာ္။ တရားျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာကျ္ခင္းသည္ ျမတ္၏...Sunday, June 5, 2011

ခ်မ္းသာေသာ ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္လိုေသာ္...

ပုညကိရိယဝတၴဳသုတ္

ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ပုညကိရိယဝတၴဳတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။

အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း-

ေပးကမ္းမႈ 'ဒါန' ဟူေသာ ပုညကိရိယဝတၴဳ၊
က်င့္သံုးမႈ 'သီလ' ဟူေသာ ပုညကိရိယဝတၴဳ၊
ပြါးမ်ားမႈ 'ဘာဝနာ' ဟူေသာ ပုညကိရိယဝတၴဳတို႔တည္း။
ရဟန္းတို႔ ပုညကိရိယဝတၴဳတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။

ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို -

''ထိုသူသည္ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈကိုသာလွ်င္ က်င့္ရာ၏။ ေနာင္အခါ၌ ျမင့္ျမတ္၍ ခ်မ္းသာက်ဳိး ရွိေသာ ဒါနကို လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာစိတ္ကို လည္းေကာင္း ပြါးမ်ားရာ၏။

ပညာရွိသူသည္ သုခလွ်င္ အာနိသင္ ရွိကုန္ေသာ ဤတရားသံုးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ား၍ ဆင္းရဲကင္းေသာ ခ်မ္းသာေသာ ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏'' ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။ 60


၁ - ပုညကိရိယဝတၴဳသုတ္၊ ဒုတိယဝဂ္၊ ဣတိဝုတ္ပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Friday, June 3, 2011

ကာမ...ကာမသုတ္

ဝတၳဳကာမကို အလိုရွိေသာ သတၱဝါအား ထိုဝတၴဳကာမကို အလိုရွိတိုင္း အျပည့္အစံုရခဲ့မူ ယင္းသို႔ အလိုရွိတိုင္း ရေသာေၾကာင့္ ဧကန္ ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိ၏။ 773

ကာမကို အလိုရွိသည္ျဖစ္၍ လိုလားေတာင့္တမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ထိုသတၱဝါအား ထိုကာမတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္မူ ျမားပစ္ခံရသူကဲ့သို႔ ေဖာက္ျပန္ေတာ့၏။ 774

ေျမြ၏ ဦးေခါင္းကို မိမိ၏ ေျချဖင့္ ေရွာင္ဖယ္သြား သကဲ့သို႔ အၾကင္သူသည္ ကာမတို႔ကို ေရွာင္ဖယ္၏၊ သတိရွိေသာ ထိုသူသည္ ေလာက၌ ဤကပ္ၿငိမႈ 'တဏွာ' ကို ေကာင္းစြာ လြန္ေျမာက္ႏိုင္၏။ 775

အၾကင္သူသည္ လယ္ယာ ေျမ အိမ္ရာ ေရႊ ေငြ ႏြား ျမင္း ကြၽန္ အမႈလုပ္ မိန္းမေဆြမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ အျခား ကာမဂုဏ္မ်ဳိးတို႔ကို တပ္မက္ေမာ၏၊ အားမရွိေသာ ကိေလသာတို႔သည္ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ႏွိပ္စက္ကုန္၏၊ ထိုထိုေဘးရန္တို႔ ႏွိပ္စက္ ခံရေသာေၾကာင့္ ေရသည္ ေလွကြဲသို႔ မျပတ္ဝင္ဘိ သကဲ့သို႔ ဆင္းရဲသည္ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို မျပတ္ လိုက္ေနေတာ့၏။ 776-777

ထို႔ေၾကာင့္ သတၱဝါသည္ သတိထားလ်က္ ကာမတို႔ကို အခါခပ္သိမ္း ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏၊ ေလွကို ေရပက္ထုတ္လ်က္ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေလွာ္ခတ္သြား သကဲ့သို႔ ထိုကာမတို႔ကို ပယ္ထုတ္၍ ၾသဃေလးျဖာ သံသရာကို ကူးေျမာက္ရာ၏။ 778

၁ - ကာမသုတ္၊ အ႒ကဝဂ္၊ သုတၱႏၲပိဋကတ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။