ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Tuesday, August 16, 2011

ေပးလွဴျခင္း၏ အေၾကာင္းရွစ္ပါး...

ဒါနဝတၳဳသုတ္

ရဟန္းတို႔ ေပးလွဴျခင္း၏ အေၾကာင္းတို႔သည္ ဤရွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ -

၁...ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသျဖင့္ အလွဴကုိ ေပးလွဴ၏၊

၂...အမ်က္ထြက္သျဖင့္ အလွဴကုိ ေပးလွဴ၏၊

၃...မိုက္မဲေတြေဝသျဖင့္ အလွဴကုိ ေပးလွဴ၏၊

၄...ေၾကာက္သျဖင့္ အလွဴကုိ ေပးလွဴ၏၊

၅...အဖ အဘိုးတို႔သည္ လွဴဖူး၏၊ ျပဳဖူး၏၊ ေရွးလူႀကီးတို႔၏ အမ်ဳိးအႏြယ္ကုိ ယုတ္ေစရန္ မထိုက္ဟု အလွဴကုိ ေပးလွဴ၏၊

၆...ငါသည္ ဤအလွဴကုိ လွဴ၍ ကုိယ္ခႏၶာ ပ်က္ေၾကြ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းမႈျပဳေသာ သူတို႔၏ လားရာျဖစ္ေသာ နတ္ျပည္ ေလာက၌ ျဖစ္ရေပလိမ့္မည္ဟု အလွဴကုိ ေပးလွဴ၏၊

၇...ဤအလွဴကုိ လွဴေသာ ငါ့အား စိတ္ၾကည္လင္၏၊ ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ရွိေသာ အျဖစ္, ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိေသာ အျဖစ္သည္ ျဖစ္၏ဟု အလွဴကုိ ေပးလွဴ၏၊

၈...သမထ ဝိပႆနာ စိတ္၏ အဆင္တန္ဆာ အျခံအရံ အလို႔ငွါ အလွဴကုိ ေပးလွဴ၏။ ရဟန္းတို႔ ေပးလွဴျခင္း၏ အေၾကာင္းတို႔သည္ ဤရွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 33

၃ - ဒါနဝတၳဳသုတ္၊ ဒါနဝဂ္၊ အ႒ကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Thursday, August 11, 2011

တို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္…

တို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္…

''အၾကင္ သတၱဝါတို႔သည္ ျဖစ္ဆဲျဖစ္ကုန္၏။ အၾကင္ သတၱဝါတို႔သည္လည္း ေနာင္ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕။ ထိုသတၱဝါ အားလံုးသည္ ခႏၶာကိုယ္ကို ပယ္စြန္႔၍ သြားၾကကုန္လတၱံ႔။ လိမၼာသူ ပညာရွိသည္ ထိုအလံုးစံု ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးျခင္းကို သိျမင္၍ ျပင္းထန္ေသာ လုံ႔လရွိလ်က္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ရာ၏''Saturday, August 6, 2011

ဆိတ္ၿငိမ္ရာကို မညြတ္ႏိုင္သူမ်ားကေတာ့...''အုိေယာက္်ား လာေလာ့၊ ဤသကၤန္းတို႔သည္ သင့္အား ပူေလာင္သည္ မဟုတ္ပါေလာ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဦးျပည္းကတံုးျဖင့္ ခြက္စြဲကာ လွည့္လည္ေနဘိ သနည္း၊ လာေလာ့ လူအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္ ၿပီး၍ စည္းစိမ္တို႔ကုိလည္း ခံစားေလာ့၊ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈတို႔ကုိလည္း ျပဳေလာ့'' ဟု စည္းစိမ္တို႔ျဖင့္ ေရွး႐ႈေဆာင္၍ ဖိတ္ေစကာမူ ရဟန္းတို႔ စင္စစ္ ဤသို႔ သြားေသာ ဤသို႔ ေနေသာ ထုိရဟန္းသည္ အက်င့္သိကၡာကုိ စြန္႔ခြါၿပီးလွ်င္ လူအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္လိမ့္မည္ ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ မရွိႏုိင္။

ထုိသို႔ မရွိျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း

ရဟန္းတို႔ ၾကာျမင့္စြာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ၫြတ္ၿပီးေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကုိင္းၿပီးေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ႐ိႈင္းၿပီးေသာ စိတ္မ်ဳိးသည္ လူအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္လိမ့္မည္ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိး မရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္တည္း။

...ဆိတ္ၿငိမ္ရာကို မညြတ္ႏိုင္သူမ်ားကေတာ့...

၇ - ဒုကၡဓမၼသုတ္ -မွ- အာသီ၀ိသ၀ဂ္၊ သဠာယတန၀ဂၢသံယုတ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။