ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Saturday, December 31, 2011

က်ဆံုးေလသူအတြက္


ေျပာရင္းဆိုရင္း ေရွ့တန္းတိုက္ပြဲ တစ္ေနရာမွာ ညီေလးက်ဆံုးရေလၿပီ... 
ညီေလးအတြက္ ျဖစ္မဲ့ေဘးေတြ သိေနရက္နဲ႔ 
အကိုႀကီးတို႔ မကာကြယ္လိုက္ႏိုင္တာ စိတ္မေကာင္းပါဘူးကြာ... 

ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေရာက္ရာဘဝမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါညီေလး... 
အေဖ့အဆံုးအမေတြက ေနရာတကာမွာ အသံုးခ်ရင္ရပါတယ္... 
 
သာသနာေတာ္မွ က်ဆံုးသြားၿပီျဖစ္တဲ့ညီေလးရဲ႕